Krzyk, hałas

Książki:

1. Cierpieć w milczeniu i milczeć w cierpieniu : “Krzyk” E. Muncha jako wyraz młodopolskiej koncepcji przeżywania / Grażyna Różańska // W : Kulturowy wymiar słowa, obrazu, dźwięku, milczenia i ciszy / red. Jolanta Bujak-Lechowicz. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2015. – S. 111-121

2. Fenomen (nie)mówienia i (bez)głośnego krzyku w “Przemianie” Franza Kafki i “Blaszanym bębenku” Güntera Grassa / Estera Głuszko-Boczoń // W : Język, człowiek, świat : różne aspekty komunikacji międzyludzkiej / red. Ewa Boksa, Agnieszka Rosińska-Mamej, Joanna Senderska. – Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2016. – S. 25-35

3. “Hałaśliwe” nazwiska polskie / Agnieszka Raszewska-Klimas // W : Kulturowy wymiar słowa, obrazu, dźwięku, milczenia i ciszy / red. Jolanta Bujak-Lechowicz. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2015. – S. 197-230

4. Tradycje hałasu w sztuce dźwięku / Patryk Lichota. – Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016. – 256 s. : il. ; 21 cm.
*Hałas – antropologia społeczna

Artykuły w czasopismach:

5. Heavymetalowy “Krzyk” a głębia podmiotu nowoczesnego / Mateusz Żyła // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. – [T.] 11, [nr] 3 (2019), s. 134-142

6. Krzycząca Barbie z promocji : o niemocy krzyku w kulturze popularnej / Adam Regiewicz // Pomysł. – 2001, nr 1, s. 114-121
*Film jako najpopularniejsza i najatrakcyjniejsza dziedzina sztuki, w której krzyk staje się emblematem niewyrażalnego bólu czy rozpaczy

7. “Krzyk – błyskawica, która rozcina ciszę…” czyli krótkie wprowadzenie do ejdetyki krzyku / Romana Patyk // Akcent. – 2001, nr 1-2, s. 51-59

8. Krzyk i filozofia : Bataille’a i Heideggera krytyka racjonalizmu / Wojciech Hanuszkiewicz // Pomysł. – 2001, nr 1, s. 25-33

9. Krzyk “mijania” w poezji Haliny Poświatowskiej i Rafała Wojaczka / Marta Minor, Magdalena Sawicka // Pomysł. – 2001, nr 1, s. 48-54

10. “Krzyk” Muncha / Dorota Nosowska // Cogito. – 2009, nr 18, s. 46-47

11. Krzyk śmierci a wołanie miłości w “Brzezinie” J. Iwaszkiewicza : odkrywanie tożsamości między krzykiem Tanatosa a hymnem Erosa / Andrzej Ruszer // Pomysł. – 2001, nr 1, s. 73-82

12. Kubuś Fatalista, czyli o krzyku na służącego w literaturze rosyjskiej i amerykańskiej / Grzegorz Senderowicz // Pomysł. – 2001, nr 1, s. 64-72
*Motyw krzyku na służącego m.in.: w twórczości Antoniego Czechowa, Williama Faulknera, Mikołaja Gogola, Igora Gonczarowa

13. O codziennym niedostatku ciszy i nadobfitości hałasu / Iwona Kabzińska // Literatura Ludowa. – 2005, nr 2005, nr 2, s. 3-14

14. Próba czytania ekspresjonizmu / Katarzyna Szewczyk // Polonistyka. – 2003, nr 10, s. 620-623

15. Srebrny krzyk / Urszula Schwarzenberg-Czerny // Polityka. – 2018, nr 51/52, s. 132-134
*Krzyk w filmie

16. Szept i krzyk w twórczości Hatifa Janabiego / Ewa Machut-Mendecka // Miscellanea Arabica Posnaniensia. – [T.] 2 (2017), s. 97-110

17. Świętość i sprzeczność – o poezji ks. Janusza Stanisława Pasierba / Wojciech Kudyba // Polonistyka. – 2003, nr 3, s. 132-136

18. Wykrzyczeć siebie, czyli krótka podróż przez ocean dźwięków i labirynt słów / Mateusz Nazorek // Pomysł. – 2001, nr 1, s. 41-47
*Badanie muzyki przez pryzmat krzyku w oparciu o teksty z kręgów muzyki hip-hopowej, punkowej, metalowej, rockowej

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu