Konstytucja 3 Maja

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór przede wszystkim artykułów z czasopism ujmujących materiały repertuarowe poświęcone Konstytucji 3 Maja. Zawiera scenariusze imprez szkolnych (apele, akademie, przedstawienia, montaże muzyczno-słowne). Adresowane jest do szerokiego grona nauczycieli, wychowawców, animatorów kultury, bibliotekarzy.
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.

Książki:
1. Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej / Krystyna Barańska. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2002. – 118[1] s. ; 24 cm. – (Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza ; 3)
C 185723 (Opole)

2. Wiwat, Maj! : scenariusz przedstawienia slowno-muzycznego wystawianego z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Ewa Mierzejewska-Abraham // W : Wychowanie patriotyczne w szkole podstawowej i gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kowalińskiej. – Gdańsk : “Harmonia”, 2007. – S. 188-194
C 050692 (Brzeg), M 61128 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 196117 M 196223 M 196303 M 209605 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

3. Dyplomatyczny zamach stanu – echa utrwalenia majowej konstytucji / Piotr Ulatowski // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 4, s. 37-40

4. Inscenizacja szkolna z okazji święta Konstytucji 3 Maja / Jarosław Durka // Wiadomości Historyczne. – 2006, nr 6, s. 37-43

5. Konstytucja 3 Maja inaczej – poranek historyczny / Anna Zientalska // Biblioteka. – 2009, nr 2, s. 18-20

6. Konstytucja 3 Maja : scenariusz apelu / Małgorzata Witczak // Biblioteka w Szkole. – 1991, nr 3, s. 26-28

7. Konstytucja 3 Maja : (scenariusz dla klas gimnazjalnych) / Irena Wojtowicz-Dzień // Wychowawca. – 2001, nr 5, s. 26-27

8. Konstytucja 3 Maja : scenariusz imprezy rocznicowej / Wioletta Borowska // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 3, s. 15-17

9. Lekcja historii : scenariusz przedstawienia z okazji 3 Maja / Agnieszka Radkowska // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 2, s. 16-17

10. Majowe Święto (scenariusz apelu dla uczniów szkoły podstawowej) / Agnieszka Lechocka // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 7-8, s. 20-21

11. Na rocznicę Konstytucji 3 Maja / Anna Gorlewska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 17-20

12. Przedstawienie majowe : scenariusz akademii dla klas I-III z okazji majowych świąt / Joanna Dołęgowska // Życie Szkoły. – 2012, nr 4, s. 28-29

13. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja : scenariusz akademii / Beata Gądek, Ewa Michoń // Świetlica w Szkole. – 2011, nr 2, s. 5-6

14. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja : scenariusz uroczystości / Joanna Ziętek // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 11-12

15. Scenariusz programu uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Maria Bylinka, Elżbieta Fortak-Florczyk, Marianna Mijanowska // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2003, nr 5, s. 19-23

16. Scenariusz uroczystości szkolnej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Małgorzata Balwierczak, Joanna Kotowska, Agnieszka Pawelec // Modelowe Nauczanie. – 2013, nr 3-4, s. 54-58

17. Uroczysta rocznica Konstytucji 3 Maja : (scenariusz dla gimnazjalistów) / Bogumiła Woźniak // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 11, s. 15-16

18. W rocznicę Konstytucji 3 Maja (montaż słowno-muzyczny) / Anna Gorlewska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 7-8, s. 33-34

19. W święto Konstytucji 3 Maja i Matki Bożej – Królowej Polski : montaż literacko-muzyczny na dzień 3 Maja / Maria Andres // Wychowawca. – 1997, nr 4, s. 20-21

20. Witaj Maj, Trzeci Maj : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja / Alicja Lamek, Małgorzata Ignaczak, Gabriela Grzesik // Wychowawca. – 2004, nr 4, s. 28-29

21. Witaj majowa jutrzenko / Maria Mróz // Przegląd Oświatowy. – 2007, nr 9, s. 15-16

22. Wydarzenia majowe : scenariusz apelu szkolnego dla klasy VI szkoły podstawowej / Halina Chorążewicz, Aleksander Staniek // Wychowawca. – 2007, nr 5, s. 16-17

Oprac. Anna Zacłona
PBW w Opolu, Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów