Konferencja „ROK DLA NIEPODLEGŁOŚCI. 100 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę”

8 listopada 2018r. w RZPWE PBW w Opolu odbyła się, zorganizowana w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty, konferencja pt. „ROK DLA NIEPODLEGŁOŚCI. 100 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę”. W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników z woj. opolskiego. Konferencję otworzył Rafał Rippel, wicedyrektor RZPWE, który powitał gości, prelegentów i uczestników konferencji oraz nakreślił tło towarzyszące podjęciu inicjatywy związanej z organizacją konferencji. W trakcie spotkania uczestnicy wysłuchali szeroko osadzonych w kontekście nie tylko historycznym, ale także głęboko współczesnym, wystąpień dr hab. Marii Stini (Uniwersytet Jagielloński), która mówiła o roli oświaty w Galicji i wkładzie tamtejszych pedagogów w rozwój niepodległego państwa polskiego. Reprezentujący Uniwersytet Wrocławski, dr hab. Karol Sanojca scharakteryzował obrazowo rozterki i dylematy oświatowe towarzyszące poszczególnym grupom narodowościowym tworzącym II Rzeczpospolitą u progu niepodległości, a dr hab. Maciej Fic (Uniwersytet Śląski) przeanalizował obecność i ewolucję problematyki odzyskania niepodległości w maturalnych zadaniach egzaminacyjnych po wprowadzeniu w Polsce egzaminów zewnętrznych. Z kolei dr Anna Gołębiowska (Uniwersytet Opolski) skupiła swoją uwagę na porównaniu sposobu przedstawiania procesu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku w edukacji historycznej na poziomie szkoły podstawowej. Część konferencyjną zakończyło wystąpienie dra hab. Marka Białokura (Uniwersytet Opolski), który w niezwykle barwny i obrazowy sposób pokazał, często niedoceniany, instynkt polityczny Polaków i jego rolę w odbudowie niepodległego państwa polskiego w 1918 roku. Po wystąpieniach wywiązała się żywa dyskusja na temat historycznej i współczesnej oceny zdarzeń, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości po ponad stu latach niewoli. Dyskusji towarzyszyły szeroko osadzone w kontekście współczesnym, refleksje prelegentów dotyczące m. in. osiągnięć II Rzeczpospolitej oraz znaczenia procesu odbudowy niepodległego państwa polskiego dla przyszłych pokoleń.