Grant Opolskiego Kuratora Oświaty. Konferencja ,,Otwarte zasoby edukacyjne szansą dla nowoczesnej i kreatywnej szkoły”

Serdecznie zapraszamy  nauczycieli województwa opolskiego do udziału w organizowanej w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty konferencji pt. ,,Otwarte zasoby edukacyjne szansą dla nowoczesnej i kreatywnej szkoły”, która odbędzie się w dniu 23 października 2018 roku.

PROGRAM KONFERENCJI
„Otwarte zasoby edukacyjne szansą dla nowoczesnej i kreatywnej szkoły”

10.00-10.15 Otwarcie konferencji
10.15-10.55 “Zasoby na wyciągnięcie ręki. Jak zmienić smartfona w narzędzie kreatywności i odkrywania wiedzy?” – Kamil Śliwowski, Otwarte Zasoby Kamil Śliwowski
10.55-11.35 „Dla edukacji WSZYSTKO! Jak e-usługa OMNIS zmieni polską edukację” – Iwo Hryniewicz, Biblioteka Narodowa
11.35-12.15 „Ponowne wykorzystanie zbiorów cyfrowych z domeny publicznej” – Karina Rojek, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
12.15-12.35 Przerwa
12.35-13.15 „Portale i zasoby archiwalne FINA w edukacji szkolnej i pozaszkolnej” – Ewa Korzeniowska, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
13.15-13.55 “Regulacje prawa autorskiego a otwarte zasoby edukacyjne”– Marcin Kotyła, Fundacja Legalna Kultura
13.55-14.35 „Spółdzielnia Otwartej Edukacji – czyli jak wykorzystać otwarte zasoby edukacyjne w praktyce” – Aleksandra Czetwertyńska, Fundacja Centrum Cyfrowe
14.35-15.00 Podsumowanie konferencji

Formularz zgłoszeniowy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1577

Szczegółowe informacje: Alicja Kisała- tel.774541240 w.122
a.kisala@pedagogiczna.pl