Kołysanka

Książki:

1. Gestalt Ofelii : figura kołysanki w tekście “Śmierci Ofelii” Stanisława Wyspiańskiego / Anna Kapusta // W : Poza kanonem : Wyspiański / [pod redakcją Agaty Adamieckiej-Sitek i Dariusza Kosińskiego]. – Warszawa : Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2018. – S. 285-325

2. Kołysanka w liryce XX i XXI wieku : emergencja gatunku literackiego / Katarzyna Wądolny-Tatar. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. – 407, [1] s. ; 25 cm.

3. Kołysanka w poezji (nie tylko) dla dzieci / Dominika Dworakowska // W : Kulturowy obraz bezsenności, (pół)snu i marzeń sennych / pod red. Jolanty Bujak-Lechowicz, Dominiki Dworakowskiej, Agnieszki Staneckiej. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016. – S. 21-31

4. Lulaj lulaj, szybciej umieraj… : “Kołysanki śmiertelne” w kontekście tradycji kultury rosyjskiej / Natalia Lyzhnikova // W : Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej / red. nauk. Kazimierz Ilski, Małgorzata Chmielarz, Zbigniew Kopeć, Ewa Kraskowska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014. – S. 145-151
M 214791/I (Opole)

5. Miejsce kołysanki w kulturowej edukacji dziecka / Anna Jeziorkowska-Polakowska // W : Dziecko i poezja w kontekście wczesnej edukacji / pod red. Urszuli Chęcińskiej. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016. – S. 135-155
M 064285 (Kędzierzyn-Koźle), M 054285 (Kluczbork), M 216608 M 216609 (Opole)

6. Pieśni zaklęte w dwa języki… : o kołysankach polskich, żydowskich i polsko-żydowskich (1864-1939) / Anna Jeziorkowska-Polakowska. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2010. – 259 s. : il. ; 24 cm.

7. Romantyczne metamorfozy kołysanki / Beata Stefaniak-Maślanka // W : Noce romantyków : literatura, kultura, obyczaj / pod red. Dominiki Skiby, Anny Rej, Mariana Ursela. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas ; Wrocław : na zlec. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, cop. 2015. – S. 179-192

8. W kręgu ludowych kołysanek – poezja i proza dzieciństwa / Jolanta Ługowska // W : Wszystek krąg ziemski : antropologia, historia, literatura : prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi / pod red. Piotra Kowalskiego. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1998. – S. 206-214
M 182659 M 186920 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

9. Barwy snu w kołysankach polskich i rosyjskich / Edyta Manasterska-Wiącek // Przegląd Rusycystyczny. – [R. 37], nr 3 (2015), s. 43-55

10. Do jakich światów zapraszają dzieci kołysanki polskie i rosyjskie / Edyta Manasterska-Wiącek // Przegląd Rusycystyczny. – R. 36, nr 3 (2014), s. 93-110

11. Kołysanka jako gatunek literacki – inspiracje, realizacje, modyfikacje : (na wybranych przykładach z literatury czeskiej) / Katarzyna Chrobak // Bohemistyka. – R. 13, [nr] 3 (2013), s. 167-183

12. Kołysanka jako wypowiedź kierowana do dziecka / Ewa Binkuńska // Teksty z Ulicy. – 2003, z. 5/6, s. 87-102
* Zawiera przykładowe teksty

13. Kolebka muzyki / Paweł Franczak // Polityka. – 2018, nr 2, s. 68-69

14. Kołysanki – między jawą a snem / Katarzyna Forecka-Waśko // Wychowanie w Przedszkolu. – 2019, nr 10, s. 16-19

15. Liryka “szarej godziny” / Justyna Zielińska // Guliwer. – 1994, nr 6, s. 4-7

16. Nad kołysanką : o kołysance, kołysankach Niekrasowa i “Kołysance Jeriomuszki” Musorgskiego / Krzysztof Bilica // Muzyka i Liryka. – 1989, t. 2, s. 55-117

17. O “lulajach” i “baju-bajach” w kołysance polskiej i rosyjskiej / Edyta Manasterska-Wiącek // Przegląd Rusycystyczny. – R. 34, nr 3 (2012), s. 36-48

18. Od lipowej kolebeczki do “kołyski na srebrnych nowiach” – uwagi o języku kołysanki / Beata Stefaniak // Pamiętnik Literacki. – 2011, z. 1, s. 155-177

19. “Spieszczenie monstrualności”? : kołysanka w cieniu Zagłady / Andrzej Juchniewicz // Narracje o Zagładzie. – Nr 3 (2017), s. 271-297

20. Spór nad kołyską / Beata Stefaniak // Teksty Drugie. – 2011, nr 4, s. 171-184

21. Wyznaczniki folkloru (na przykładzie cyklu kołysanek Haliny Szelestowej) / Marzena Marczewska // Kieleckie Studia Filologiczne. – 1994, t. 7, s. 41-53

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu