Kogut

Książki:

1. Bestiariusz / przeł. z katalońskiego Rozalya Sasor ; [wstęp] Anna Sawicka. – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, [2005]. – 140,[4] s.,[8] s. tabl. kolor. : il. kolor. ; 21 cm. – (Seria z Barretiną=Serie amb Barretina)
* M.in. o naturze koguta
M 194726 (Opole)

2. „Kiedy kur pieje, diabeł truchleje” : przegląd symboliki koguta w opowieściach ludowych i wierzeniach religijnych / Magdalena Bryła // W : Ptaki w literaturze, kulturze, języku i mediach / redakcja tomu Ewa Borkowska, Andrzej Borkowski, Maria Długołęcka-Pietrzak, Barbara Stelingowska. – Siedlce : WN Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego Stowarzyszenie, 2020. – S. 59-71

3. Kogut, czyli Dobry kaznodzieja według Jana z Wünschelburga / Krzysztof Bracha // W : Ambona : teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie / pod red. Krzysztofa Barachy i Wojciecha Brojera. – Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, cop. 2016. – S. 227-252

4. Natura i jej symbole : rośliny i zwierzęta / Lucia Impelluso ; tł. z wł. Hanna Cieśla. – Warszawa : „Arkady”, 2006. – S. 287-341 : Zwierzęta fruwające
* M.in. kogut
C 203035 I 193821 M 203039 M 203057 M 204436 (Opole)

5. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. – Warszawa : „Pax”, 1990. – S. 225-251 : Ptaki
* M.in. kogut
M 045171 (Brzeg) C 045648 (Kluczbork) C 064284 M 054190 (Nysa) C 162354 I 162374 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

6. Czujny zwiastun brzasku i zmartwychwstania : kogut w symbolice starochrześcijańskiej / Mieczysław Celestyn Paczkowski // Biblica et Patristica Thoruniensia. – T. 7, [nr] 4 (2014), s. 77-95

7. Filozoficzne treści symbolu człowieka-ptaka : mit i sztuka / Jacek Borowski // Konteksty. – 1995, nr 3-4, s. 45-62

8. Kogut w Biblii z uwzględnieniem jego narracyjnej funkcji pełnionej w Ewangeliach = The cock in the Bible, considering its narrative function in the Gospels / Zbigniew Grochowski // Verbum Vitae. – 2017, nr 32, s. 255-284

9. Obraz koguta w szesnastowiecznych zielnikach polskich / Justyna Ratajczyk // Literatura Ludowa. – 2013, nr 1, s. 33-40

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu