Kluczbork – oferta biblioterapii

W filii PBW w Kluczborku zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii prowadzone przez wszystkich pracowników. Zgłoszenia na zajęcia – kluczbork@pedagogiczna.pl, tel. 77 418 16 98.

LP  Krótki opis  Poziom nauczania
   1.

  Uważność. Cykl warsztatów czytelniczych z elementami biblioterapii – Piękno uważności.
– Siła uważności.
– Energia uważności.
– Smak uważności.
– Magia uważności.

 Uczniowie klas I – III szkół podstawowych.

Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych.

2. Na wszystko jest sposób. Cykl zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii z wykorzystaniem utworów Danuty Wawiłow.

– Kim są Rupaki? (rozpoznawanie własnych emocji ; lęk przed ciemnością)

– Uprzejmość jest zawsze na miejscu.

– Ja też to potrafię! (wzmacnianie samooceny dziecka)

– Inny, a jednak taki sam. (rozwijanie postawy szacunku i tolerancji wobec innych)

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych
3. Bajeczne mikstury na różne problemy. Warsztaty z elementami biblioterapii.

– Wielka zmiana. (pierwsze dni w szkole, adaptacja w grupie)

– Czy trzeba się bać stracha na wróble?

– Polubić siebie. (wzmacnianie poczucia własnej wartości, nieśmiałość)

– Gdy przychodzi pani Złość. (radzenie sobie ze złością)

– Szukam przyjaciela.

– Spotkanie z nieznajomym.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych
4. Zgrana klasa. (problemy adaptacji w grupie) Uczniowie klas I-II gimnazjum