Każdy jest inny i wyjątkowy – warsztaty biblioterapeutyczne

23 listopada 2021r. dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 42 w Opolu brały udział w warsztatach biblioterapeutycznych, których celem było wzmocnienie poczucia własnej wartości. Na spotkaniu dzieci poznały opowiadanie ,,Ula jest inna” , które stało się pretekstem do rozmowy na temat inności, wyjątkowości każdego z nas.