KATEDRA (z tomu W kraju niewiernych) / Jacek Dukaj

Książki:

1. Być człowiekiem to stawać się Katedrą : o procesualności bytu ludzkiego i artystycznego na podstawie “Katedry” Tomka Bagińskiego / Joanna Bielska-Krawczyk. – Bibliogr. // W : Esencja człowieczeństwa : prawda ludzka a cywilizacja / red. nauk. Halina Romanowska-Łakomy. – Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2010. – S. 281-293
M 205171 (Opole)

2. Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry / Małgorzata Czermińska. – Gdańsk : “Słowo/Obraz Terytoria”, 2005. – S.
M 194794 (Opole)

3. Wielkość przestrzeni w Katedrze Jacka Dukaja / Adrian Jaworek // Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach // W : Strychy/piwnice : inne przestrzenie / pod red. Aliny Świeściak, Sandry Treli. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 113-125
* Dostępne w Internecie: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/3155/1/Jaworek_Wielkosc_przestrzeni_w_Katedrze_Jacka_Dukaja.pdf [dostęp: 14.07.2023]

Artykuły w czasopismach:

4. Architektura na lekcjach języka polskiego / Seweryna Wysłołuch // Polonistyka. – 2006, nr 3, s. 40-44

5. Czterdzieści miesięcy w katedrze / Tomasz Bagiński, Jacek Dukaj // Nowa Fantastyka. – 2002, nr 12,  s. 17-19

6. Dwudziestowieczne wizje gotyku: Hanna Malewska i Antoni Gaudi / Jadwiga Lukas. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2022/2023, nr 1, s. 47-63
* Artykuł omawia inspiracje średniowieczną sztuką gotyku w wybranych utworach literackich „Kamienie wołać będą” Hanny Malewskiej i „Katedra” Jacka Dukaja, w architekturze i filmie

7. Fantastyka, czyli literatura alternatywna. Cz. 2 / Krzysztof Uniłowski // Polonistyka. – 2016, nr 2, s. 11-15

8. Literatura i architektura / Jadwiga Lukas // Polonistyka. – 2006, nr 3, s. 11-16
* Jacek Dukaj „Katedra”, Hanna Malewska „Kamienie wołać będą”

9. Katedra i matura – o zaletach ćwiczeń synektycznych / Elżbieta Madalińska // Język Polski w Liceum. – 2015/2016, nr 1, s. 96-100

10. „Katedra” Jacka Dukaja / Dorota Nosowska // Cogito. – 2023, nr 5, s. 41-45

11. „Miejsca wspólne” w opisach katedry gotyckiej / Małgorzata Czermińska // Polonistyka. – 2006, nr 3, s. 4-10

12. Między sacrum a symulakrum. Przestrzeń chaosu w Katedrze Jacka Dukaja / Mariusz M Leś // Świat i Słowo. – 2020, nr 2, s. 89-108
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1828410 [dostęp: 14.07.2023]

 

Zob. także: Motywy literackie, motywy w kulturze: Katedra

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu