“Katastrofa i nadzieja w twórczości K. K. Baczyńskiego” – wykład otwarty online

100 lat temu, 22 stycznia 1921 r. w Warszawie, urodził się Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, prozaik, jeden z czołowych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów, uznawany za najwybitniejszego twórcę pokolenia wojennego.

Jego spuścizna to blisko 500 tekstów poetyckich, prozatorskich i dramatycznych. W uznaniu jego zasług dla polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Z tej okazji zapraszamy do udziału w wykładzie otwartym pt. „Katastrofa i nadzieja w twórczości K. Baczyńskiego”, który odbędzie się online w dniu 9 września 2021 roku o godz. 17.00. Wykład wygłosi dr Hanna Kryńska – absolwentka MISH, literaturoznawca i polonistka w liceum ogólnokształcącym w Lublinie. Była stypendystką Fundacji im. Anny Stadnickiej. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała na podstawie rozprawy “Psalmiczność w poezji polskiej XX wieku” w Katedrze Teorii i Antropologii Literatury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Brała udział w projektach „Miłosz w Lublinie” oraz „Literatura a religia. Wyzwania epoki świeckiej”. W 2021 roku przygotowała antologię poezji Krzysztofa Baczyńskiego z opracowaniem “Rzeczy niepokój. O twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”. Zajmuje się teorią literatury, poezją polską XX wieku oraz relacją literatura-religia.

Link do wykładu: https://forms.office.com/r/Mk8BEyNZKi