SZYMANOWSKI Karol (1882-1937)

Karol Maciej Szymanowski herbu Ślepowron (ur. 3 października 1882 r. w Tymoszówce, zm. 29 marca 1937 r. w Lozannie)– polski kompozytor, pianista, pedagog i pisarz. Wraz z Grzegorzem Fitelbergiem, Ludomirem Różyckim i Apolinarym Szelutą należał do grupy kompozytorów Młodej Polski. Twórczość Karola Szymanowskiego jest zwykle dzielona na trzy okresy: wczesny (do wybuchu I wojny światowej), środkowy, zwany impresjonistycznym (do ok. 1923) i późny, zwany narodowym. Jego przesycona emocjami muzyka stanowi pomost łączący spuściznę Fryderyka Chopina z polską muzyką współczesną.
Zestawienie bibliograficzne „Karol Szymanowski (1882-1937)” poświęcone życiu i twórczości najwybitniejszego polskiego kompozytora I połowy XX wieku, pianisty, pedagoga i pisarza zostało sporządzone na podstawie elektronicznych baz danych Biblioteki Narodowej, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz bibliotek wyższych szkół muzycznych. Niniejsza bibliografia przedmiotowa gromadzi 124 opisy bibliograficzne książek i artykułów z czasopism i wydawnictw ciągłych. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism, wydawnictw ciągłych. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone zostały sygnaturami. Materiał adresowany jest do szerokiego grona osób zainteresowanych biografią i twórczością Karola Szymanowskiego, wielbicieli jego talentu, może również okazać się przydatny nauczycielom muzyki.

Wydawnictwa zwarte :

1. Almanach polskiej miniatury skrzypcowej czasów romantyzmu i modernizmu : charakter utworu muzycznego w świetle recepcji / Karolina Jarosz. – Kraków : Akademia Muzyczna, 2018. – 571 s. : il. ; 24 cm.

2. Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego /Józef Opalski. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1980. – 223, [1] s. ; 20 cm.

M 027037 (Brzeg), M 032837 (Kluczbork), M 036330 (Nysa), M 119986, M 126449 (Opole)

3. Dyskografia Karola Szymanowskiego / Katarzyna Janczewska-Sołomko. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2016. – 760 s. 1 il. ; 25 cm.

4. Dzieło muzyczne, jego kontekst estetyczny i rezonans : „IV Symfonia – koncertująca” op. 60 Karola Szymanowskiego / Anna Nowak. – [Bydgoszcz] : [Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej], [2005]. – S. 149-163 : il. ; 24 cm.

5. Gwiazdozbiór muzyczny. T. 1, Od Bacha do Strawińskiego / Stefan Kisielewski. – Wyd. 2. – Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, dr. 1959. – 270, [2] s. : il., err. ;20 cm.

6. „Harnasie” Karola Szymanowskiego /Jarosław Iwaszkiewicz ; [rozdz. „Harnasie” na estradzie i scenie oprac. Maria Dutkowska ; oprac. graf. Adam Młodzianowski]. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1964. – 132, [4] s., [1] k. tabl., [30] s. tabl. :il. (w tym kolor.), faks., fot., nuty, portr. ; 16 cm.

M 009666 (Nysa), M 044459 (Opole)

7. „Harnasie” Karola Szymanowskiego /Jarosław Iwaszkiewicz ; [rozdz. „Harnasie” na estradzie i scenie oprac. Maria Dutkowska ; oprac. graf. Adam Młodzianowski]. – Wyd. 2. – Kraków :Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1979. – 134, [2] s., [1] k. tabl., [30] s. tabl. :il. (w tym kolor.), faks., fot., nuty, portr. ; 16 cm.

8. Harnasie Karola Szymanowskiego : poziomy istnienia dzieła / Katarzyna Szymańska. – Warszawa : AMFC : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1996. – 124, [1] s. : il. ; 25 cm.

9. Ja niegdyś Roger …: studia i szkice literackie o Karolu Szymanowskim / Edward Boniecki ; Kasa im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Poperania Nauki. – Wyd. 2. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Kasa im. Józefa Mianowskiego Fundacja Popierania Nauki, 2015. – 288, [1] s. ; 20 cm.

10. Jak należy śpiewać utwory Karola Szymanowskiego / Stanisława Korwin-Szymanowska ; [słowo wstępne Stefania Łobaczewska].[Wyd. 2]. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1982. – 39, [1] s. [12] s. tabl. :il., faks., fot., nuty, portr. ; 20 cm.

M 128616 (Opole)

11. Karol Szymanowski / Teresa Bronowicz-Chylińska ; [oprac. graf. Adam Młodzianowski]. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1961. – 221, [3] s.:il., faks., fot., portr. ; 24 cm.

M 060955 (Kędzierzyn-Koźle), M 033183 (Opole)

12. Karol Szymanowski / Stanisław Golachowski. – [Wyd. 3 fotooffs.]. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne,1982. – 119, [4] s., [1] k. tabl., [16] s. tabl. :il., fot., nuty, portr. ; 17 cm.

M 040268, M 127514 (Opole)

13. Karol Szymanowski a pedagogika muzyczna / Lleon Markiewicz. – Katowice : Akademia Muzyczna, 1984. – [2], 5, [1] s. ; 21 cm.

14. Karol Szymanowski a Podhale / Adolf Chybiński ; [przygot. do dr. Ludwik Bielawski]. – Wyd. 2. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1977. – 81, [3] s., [4] k. tabl. :il., nuty, 1 portr. ; 16 cm.

M 021667 (Brzeg), Wyd. 1 M 018236 (Opole)

15. Karol Szymanowski : [album] /oprac. Teresa Bronowicz-Chylińska. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne,1967. – 224 s. :il., portr. ; 24 cm.

M 007623 (Brzeg), M 018383 (Kędzierzyn-Koźle)

16. Karol Szymanowski : Księga Sesji Naukowej poświęconej twórczości Karola Szymanowskiego, Warszawa 23-28 marca 1962 / [red. nacz. Zofia Lissa] ; Uniwersytet Warszawski. – Warszawa : UW, 1964. – 382, [1] s., [4] s. tabl., [1] k. tabl., [3] k. złoż. : il. ; 24 cm.

17. Karol Szymanowski o Chopinie, o własnej twórczości, o pedagogice / Leon Markiewicz. – Katowice : Akademia Muzyczna, 1995. – 80 s. ; 24 cm.

18. Karol Szymanowski : romans, którego nie było? : między Tymoszówką i Wierzbówką / Teresa Chylińska. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2018. – 298, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

19. Karol Szymanowski : (1882-1937) / Tadeusz Przybylski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. – 33, [1] s., [1] k. portr. ; 18 cm.

M 022734 (Brzeg), M 033249 (Kędzierzyn-Koźle), M 106428 (Opole)

20. Karol Szymanowski 1882-1937 : katalog tematyczny dzieł i bibliografia /Kornel Michałowski. – Kraków :Polskie Wydawnictwo Muzyczne,1967. – 348, [2] s., [12] s. tabl., [1] k. tabl. : il. ; 23 cm.

I 056896 (Opole)

21. Karol Szymanowski w kulturze XX i XXI wieku / redakcja naukowa Beata Bolesławska-Lewandowska, Iwona Lindstedt ; Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. – Warszawa : Związek Kompozytorów Polskich ; Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2020. – 447 stron : ilustracje ; 24 cm.

22. Karol Szymanowski : w perspektywie kultury muzycznej przeszłości i współczesności : [księga pamiątkowa prof. Zofii Helman z okazji jubileuszu siedemdziesiątych urodzin] : studia / pod red. Zbigniewa Skowrona. – Kraków ; Warszawa : Musica Iagellonica : Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. – 85 s., [1] k. tabl. : il., nuty ; 25 cm.

23. Karol Szymanowski w zbiorach polskich : w 50 rocznicę śmierci / Wanda Bogdany-Popielowa, Elżbieta Jasińska-Jędrosz, Grażyna Serdak. – Warszawa :Biblioteka Narodowa, 1990. – 239, [1] s. : faks. (w tym kolor.), fot., nuty, portr. ; 24 cm.

I 164716 (Opole)

24. Karol Szymanowski we wspomnieniach /oprac. Jerzy Maria Smoter. – Kraków :Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1974. – 394, [2] s., [14] s. tabl. : il., fot., portr. ; 20 cm.

M 016375 (Brzeg), M 024084 (Kluczbork), M 090285 (Opole)

25. Karol Szymanowski : życie i twórczość : (1882-1937) / Stefania Łobaczewska. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, cop. 1950. – [2], 667, [88] s., [37] s. tabl. : il., faks., fot., nuty, portr. ; 25 cm.

M 077714 (Opole)

26. Karol z Atmy / Krystyna Dąbrowska. – Wyd. 3. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982. – 171, [2] s., [16] s. tabl. : il., fot., portr. ; 16 cm.

27. Katowicki epizod Karola Szymanowskiego / Lilianna M. Moll. – Katowice : BG AM, 1999. – 42 s. : fot., il. ; 21 cm.

28. Mit dionizyjski Karola Szymanowskiego / Bartosz Dąbrowski. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. – 188, [1] s. ; 21 cm.

29. Muzeum Karola Szymanowskiego w wilii „Atma” w Zakopanem / [teksty Małgorzata Janicka-Słysz, Katarzyna Wydra] ; Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. – Wyd. 2 popr. – Kraków : Muzeum Narodowe, 2017. – 39, [5] s. : il. kolor. ; 20×21 cm.

30. Muzyka pana Szymanowskiego / Wanda Chotomska ; il. Gabriel Rechowicz. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1987. – 50, [6] s. : rys. kolor. ; 24 cm.

31. Muzykalne dzieci Wenus i inne studia z antropologii muzyki / Sławomira Żerańska-Kominek ; Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Wydawnictwo DIG, 2014. – 247 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

32. Nad pieśniami Karola Szymanowskiego : cztery studia / Mieczysław Tomaszewski. – Kraków : Akademia Muzyczna, 1998. – 115 s. : il. ; 24 cm.

33. O Karolu Szymanowskim : antologia /oprac. Zdzisław Sierpiński ; [oprac. graf. Jerzy Kępkiewicz]. – Warszawa : “Interpress”, 1983. – 216 s. : il., faks., fot., portr. ; 29 cm.

C 033412, M 052608 (Brzeg), C 037055 (Kluczbork), M 062426 (Nysa), M 133353 (Opole)

34. Odkrywając Szymanowskiego : dzieła fortepianowe Karola z Atmy i ich interpretacje, preludia, wariacje / Bogusław Rottermund. – Szczecin : Akademia Sztuki, 2018. – 202 s. : il. ; 24 cm.

35. Opowieść o naszym domu /Zofia Szymanowska.[Wyd. 2]. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1980. – 121, [3] s., [8] k. tabl. : il. portr. ; 20 cm.

M 038623 (Kędzierzyn-Koźle), M 121516 (Opole)

36. Parabazy wpływu : Iwaszkiewicz, Bloom, Lacan /Jan Potkański. – Warszawa : „Elipsa”,cop. 2008. – 486 s. ; 21 cm.

M 200482 (Opole)

37. Pieśni Karola Szymanowskiego w kontekście literackim i muzycznym jego czasów / Zofia Helman. – [Kraków : Musica Iagellonica, 2001].- S. 11-20 ; 24 cm.

38. Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego i jemu współczesnych : [międzynarodowe sympozjum naukowe, Zakopane, 10-13 marca 1997] : studia / pod red. Zofii Helman. – Kraków : Musica Iagellonica, 2001. – 337 s. : nuty ; 24 cm.

39. Rękopisy utworów muzycznych Karola Szymanowskiego / Elżbieta Jasińska-Jędrosz. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1983. – 111, [5] s., [1] karta tabl. : il. err. ; 25 cm.

40. Serce w płomieniach : opowieść o Karolu Szymanowskim /Jerzy Waldorff. – [Wyd. 2 popr. i poszerz.]. – Poznań :Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982. – 135, [1] s., [16] s. tabl. :il., nuty, portr., err. ; 22 cm.

M 033477 (Brzeg), M 043284 (Kędzierzyn-Koźle), M 037098 (Kluczbork)

41. Spotkania z Szymanowskim /Jarosław Iwaszkiewicz. – Wyd. 4. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1986. – 106, [2] s., [16] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 20 cm.

M 037726 (Nysa), Wyd. 2 M 100914 M 100631 (Opole)

42. Studia nad twórczością Karola Szymanowskiego /Józef Michał Chomiński. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1969. – IX, [3], 350, [2] s., [1] k. tabl., [6] s. tabl. : il., nuty, 1 portr. ; 21 cm.

M 063401 (Opole)

43. Szymanowski / Teresa Chylińska ; [oprac. graf. Adam Młodzianowski].[Wyd. 4]. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1982. – 228, [4] s. : il., faks., fot., nuty, portr. ; 24 cm.

M 041655 (Kędzierzyn-Koźle), M 127219 (Opole)

44. Szymanowski i jego muzyka / Teresa Chylińska. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. – 145, [4] s. : faks., fot., nuty, portr. ; 21 cm.

M 021240, M 033631 (Kluczbork), M 017635, M 037764 (Nysa), M 075495 (Opole)

45. Szymanowski i jego muzyka /Teresa Chylińska. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. – 139, [4] s. :faks., fot., nuty, portr. ; 21 cm.

46. Szymanowski : liryka i ekstaza / Tadeusz Andrzej Zieliński. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1997. – 365, [3] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm.

47. Szymanowski : muzyka jako autobiografia / Bartosz Dąbrowski. – Gdańsk : „Słowo/Obraz Terytoria”, cop. 2010. – 241, [5] s. ; 23 cm.

M 203539 (Opole)

48. Szymanowski : od Tymoszówki do Atmy / [przedr. haseł z “Encyklopedii Muzycznej PWN”, część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej]. – Wyd. specjalne. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2012. – XV,  134 s. : il., portr. ; 27 cm.

49. Szymanowskiego światy dalekie i bliskie : X Festiwal Muzyczny Polskiego Radia : Studio Koncertowe im. Witolda Lutosławskiego, 1-7 października 2007 / / [red. Maria Bychawska, Konrad Dzienio, Marcin Majchrowski]. – Warszawa : Polskie Radio, 2007. – 139 s. : il. ; 17×20 cm + płyta CD

50. Twórczość Karola Szymanowskiego w aspekcie pedagogiki kształcenia słuchu / Ewa Wilczyńska ; Akademia Muzyczna im. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie. – Warszawa : Wydawnictwo AM, 2003. – 295, [1] s. : il. ; 30 cm.

51. Twórczość Karola Szymanowskiego w kulturze współczesnej / pod red. Moniki Makowskiej. – Kraków : Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ ; [Bielsko-Biała] : Wydawnictwo Nowa Strona – Katarzyna Migdał, 2013. – 175 s. ; 24 cm.

52. Uwodziciel : rzecz o Karolu Szymanowskim / Danuta Gwizdalanka. – Wydanie II, uzupełnione i poprawione. –  Kraków : Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, 2022. – 851 stron : faksymilia, fotografie, ilustracje, portrety ; 25 cm

53. Wiersze o Szymanowskim : antologia /zebrał i oprac. Józef Opalski. – Wyd. 3, poszerz. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1986. – 77, [3] s. :il., portr. ; 16 cm.

M 049182 (Nysa), M 042650 (Nysa), M 133291 (Opole)

54. Wspomnienia o Karolu Szymanowskim / Jerzy Mieczysław Rytard. – [Wyd. 2]. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne,1982. – 57, [3] s., [12] s. tabl. :il., fot., portr. ; 20 cm.

M 034883 (Kluczbork), M 039499 (Nysa), M 126451 (Opole)

55. Wybór pism estetycznych / Konstanty Regamey ; wprowadzenie, wybór i oprac. Katarzyna Naliwajek-Mazurek. – Kraków : „Universitas”, 2010. – LV, [1], 314 s. , [1] k. tabl. : il., 1 portr. ; 24 cm.

M 204872 (Opole)

56. Z dziejów polskiej kultury muzycznej. [T.] 2, Od Oświecenia do Młodej Polski /[aut. Alina Nowak-Romanowicz et al.]. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne,dr. 1966. – 702, [2] s., [32] s. tabl. : il., faks., nuty ; 25 cm.

M 051209 (Opole)

57. Z życia i twórczości Karola Szymanowskiego : studia i materiały /pod red. J. M. Chomińskiego ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1960. – 404, [4] s., [1] k. tabl. : il., nuty, 1 rys. ; 25 cm.

M 050089 (Opole)

58. Ze wspomnień melomana / Stefan Spiess, Wanda Bacewicz. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, dr. 1963. – 160, [2] s., [1] k. tabl., [24] s. tabl. : il., fot., portr., rys. ; 20 cm.

M 038896 (Opole)

59. Zakopiańskie dni Karola Szymanowskiego 1894-1936 /oprac. Teresa Chylińska. – Wyd. 3. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1981. – 98, [4] s. : fot. ; 20 cm.

60. Zakopiańskim szlakiem Karola Szymanowskiego / Maciej Pinkwart. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1988. – 124, [4] s., [1] k. tabl. złoż. : il., fot., 1 mapa, portr., 1 rys. ; 17 cm.

M 164963 (Opole)

61. Zrozumieć samotność : studium interdyscyplinarne /red. Piotr Domeracki, Włodzimierz Tyburski ; aut. Agnieszka Gawron. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006. – 527 s. ; 24 cm.

M 195636 – M 195637 (Opole)

Artykuły z czasopism, wydawnictw ciągłych :

62. Aleksy, czyli Rozmowy o Karolu Szymanowskim / Jarosław Iwaszkiewicz ; podał do druku i opracował Robert Papieski // Zeszyty Literackie. – R. 34, nr 4 (2016), s. 106-114

63. Centrum kultu Szymanowskiego / Karol Bula // Śląsk. – 2003, nr 5, s. 70

64. Estetyka formalizmu a trzeci okres twórczości Karola Szymanowskiego / Katarzyna Szymańska-Stułka // Zeszyty Naukowe / Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie.  – Z. 49, (2000), s. 51-63

65. Folklor w twórczości Karola Szymanowskiego / Elżbieta Polak // Wychowanie Muzyczne. – 2014, nr 1, s. 27-33

Dostępne w Internecie: http://www.wychmuz.pl/userfiles/2014/2014%20inne/WM_2014_1_.pdf         [Dostęp: 28.03.2024 r.]

66. „Głos” Karola Szymanowskiego w muzyce Henryka Mikołaja Góreckiego, Zbigniewa Bujarskiego i Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil : muzyka w muzyce – muzyka z muzyki – muzyka o muzyce : rekonesans / Agata Stojewska ; Akademia Muzyczna w Krakowie //  Pro Musica Sacra : czasopismo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie poświęcone muzyce kościelnej. – Nr 14 (2016), s. 37-48

Dostępne  Internecie: https://czasopisma.upjp2.edu.pl/promusicasacra/article/view/1838   [Dostęp: 28.03.2024 r.]

67. Inspiracje religijne w muzyce Karola Szymanowskiego / Leon Markiewicz // Przegląd Tygodniowy. – 2003, nr 6, s. 459-473

68. Jak grał na fortepianie Karol Szymanowski / Jerzy Skarbowski // ISME. 1996, nr 1/2, s. 85-95

69. Jak pisać o Chopinie? Wokół kontrowersji Szymanowski – Iwaszkiewicz /Edward Boniecki // Ruch Literacki. – 1991, z. 6, s. 681-693

70. Karol Szymanowski a niemiecka kultura muzyczna / Karol Rafał Bula // Polski Rocznik Muzykologiczny. – T. 18 (2020), s. 414-430

Dostępne w Internecie:  https://www.polskirocznikmuzykologiczny.pl/pdfy/PRM%202020_Bula.pdf    [Dostęp: 28.03.2024 r.]

71. Karol Szymanowski : nie napisany pamiętnik / Stanisław Jeżyński // Kultura i Ty. – 1972, nr 10 ((Biblioteczka Repertuarowa nr 154)

72. Karol Szymanowski o wychowawczej roli muzyki : próba krytycznego spojrzenia / Joanna Lazar // ISME. 1996, nr 1/2, s. 57-84

73. Karol Szymanowski : pisarz – poeta – myśliciel / Alicja Matracka-Kościelny // Ruch Muzyczny. – 1997, nr 14, s. 10-11

74. Karol Szymanowski : projekt edukacyjny dla gimnazjum / Renata Gozdecka // Wychowanie Muzyczne. – 2014, nr 1, s. 15-26

Dostępne w Internecie: http://www.wychmuz.pl/userfiles/2014/2014%20inne/WM_2014_1_.pdf        [Dostęp: 28.03.2024 r.]

75. Karol Szymanowski : przeżywanie Tatr / Katarzyna Michałkiewicz ; Katedra Historii Literatury Polskiej XX UJ // Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne. Numer Specjalny. – 2013, nr 1, s. 107-116

Dostępne w Internecie:    https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/8511/Katarzyna%20Micha%c5%82kiewicz%2c%20Karol%20Szymanowski%20prze%c5%bcywanie%20Tatr.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[Dostęp: 28.03.2024 r.]

76. Karol Szymanowski. 125 rocznica urodzin. Rok Karola Szymanowskiego : (zestawienie bibliograficzne) // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2007, nr 4, s. 79-87

77. Karol Szymanowski – sześćdziesiąt lat później / Magdalena Dziadek // Śląsk. – 1997, nr 5, s. 68

78. Karol Szymanowski we wspomnieniach Witolda Lutosławskiego / rozm. przepr. Elżbieta Markowska // Ruch Muzyczny. – 1998, nr 18, s. 11-13

79. Król Roger w krzywym zwierciadle / Dorota Kozińska //  Dialog. – 2020, nr 7-8, s. 59-67

Dostępne w Internecie: https://www.dialog-pismo.pl/w-numerach/krol-roger-w-krzywym-zwierciadle

[Dostęp: 28.03.2024 r.]

80. Lot ku światłu / Lech Koczywąs // Twórczość. – 1999, nr 10, s. 158-160

81. Misterium przed weselem / Jacek Marczyński // Ruch Muzyczny. – R. 60, nr 11 (2016), s. 73

82. Mitologia Szymanowskiego : ref. / Dorota Maciejewicz // Res Publica Nowa. – 1999, nr 10, s. 37-38

83. Mitologiczny świat Karola Szymanowskiego. Propozycje lekcji języka polskiego dla gimnazjum / Biserka Cejović // Wychowanie Muzyczne. – 2014, nr 1, s. 51-57

Dostępne w Internecie: http://www.wychmuz.pl/userfiles/2014/2014%20inne/WM_2014_1_.pdf           [Dostęp: 28.03.2024 r.]

84. Młody Chybiński o utworach Szymanowskiego / Krzysztof Rottermund // Ruch Muzyczny. – 2003, nr 13, s. 36-37

85. Motywy maryjno-pasyjne w utworach muzycznych /Beata Dencikowska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2009, nr 2, s. 9-11

86. Możliwości wykorzystania wybranych kompozycji Karola Szymanowskiego w treściach programowych przedmiotu muzyka / Renata Gozdecka // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 3, s. 17-24

Dostępne w Internecie:  http://www.wychmuz.pl/userfiles/2014/2014%20inne/WM_2014_1_.pdf

[Dostęp: 24.03.2024 r.]

87. Muzyczna interpretacja poezji w liryce wokalnej Karola Szymanowskiego / Kinga Karska ; Uniwersytet Jagielloński // Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne. Numer Specjalny. – 2013, nr 1, s. 141-148

Dostępne w Internecie:        https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/8513/Kinga%20Karska%2c%20Muzyczna%20interpretacja%20poezji%20w%20liryce%20wokalnej%20Karola%20Szymanowskiego.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[Dostęp: 28.03.2024 r.]

88. Muzyczne inspiracje polskim folklorem / Grażyna Sereda // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2002, nr 5, s. 220-232

89. Muzyczne interpretacje poezji, czyli o wybranych inspiracjach lirycznych Karola Szymanowskiego. Scenariusz zajęć dla liceum /Jadwiga Lis // Wychowanie Muzyczne. – 2014, nr 1, s. 39-50

Dostępne w Internecie: http://www.wychmuz.pl/userfiles/2014/2014%20inne/WM_2014_1_.pdf        [Dostęp: 28.03.2024 r.]

90. Muzyka jako sposób życia według Kolberga, Szymanowskiego i Kodálya – jej wartość edukacyjna /Katarzyna J. Dadak-Kozicka // Wychowanie Muzyczne. – 2013, nr 4, s. 36-40

Dostępne w Internecie: http://www.wychmuz.pl/userfiles/2013/WM_2013_4_.pdf     [Dostęp: 28.03.2024 r.]

91. Muzyka skrzypcowa Karola Szymanowskiego / Mieczysława Demska-Trębacz // Zeszyty Naukowe / Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Z. 38, (1997), s. 177-183

92. Nagrania Karola Szymanowskiego jako twórcy i wykonawcy / Katarzyna Janczewska-Sołomko.// Bibliotekarz. – 2023, [nr] 4, s. 4-7

93. O Karolu Szymanowskim na marginesie korespondencji kompozytora /Teresa Chylińska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1997, nr 4, s. 150-160

94. O „Mitach” Szymanowskiego / Włodzimierz Nahorny ; rozm. przepr. Władysław Hubert Chutowski // Sycyna. – 1998, nr 2, s. 3-4

95. O szansę dla Karola Szymanowskiego / Karol Bula // Ruch Muzyczny. – 2002, nr 6, s. 12-13

96. Odbiór pieśni Słopiewni i Pieśni Kurpiowskich Karola Szymanowskiego przez dzieci w aspekcie emocjonalnym, doświadczeniowym i narracyjnym /Mariola Kokowska // Czasopismo Psychologiczne. – T. 25, nr 1 (2019), s. 117-129

Dostępne w Internecie:   http://www.czasopismopsychologiczne.pl/files/articles/2019-25-odbir-pieni-sopiewni-i-pieni-kurpiowskich-karola-szymanowskiego-przez-dzieci-w-aspekcie-emocjonalnym_-dowiadczeniowym-i-narracyjnym.pdf

[Dostęp:  28.03.2024 r.]

97. Otwórz serce i uszy na fenomen muzyki Karola Szymanowskiego / Danuta Dębska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 5, s. 26-42

98. Paderewski i Szymanowski : (epizody z dziejów znajomości) / Anna Woźniakowska // ISME. – 2000/2001. Nr 3/2, s. 24-29

99. Pedagogiczna funkcja muzyki w ujęciu kompozytorów XX wieku /Anna Piotrowska // Ruch Pedagogiczny. – 2000, nr 3-4, s. 123-127

100. Polscy poeci o Karolu Szymanowskim i jego muzyce / Wojciech Ligęza ; Katedra Historii Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego // Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne. Numer Specjalny. – 2013, nr 1, s. 013-033

101. Powrót Dionizosa według Szymanowskiego i Iwaszkiewicza. Odsłona II /Tomasz Cyz // Zeszyty Literackie. – Z. 98 (2007), s. 108-114

Dostępne w Internecie:   https://encyklopediateatru.pl/artykuly/38216/powrot-dionizosa-wedlug-szymanowskiego-i-iwaszkiewicza  

[Dostęp: 28.03.2024 r.]

102. Powrót Dionizosa według Szymanowskiego i Iwaszkiewicza. Odsłona III /Tomasz Cyz // Zeszyty Literackie. – Z. 99 (2007), s. 221-228

103. Pół wieku z Szymanowskim / Teresa Chylińska ; rozm. przepr. Bożena Weber // Ruch Muzyczny. – 1998, nr 2, s. 11-14

104. Przeżycie estetyczne jako warunek nadawania znaczeń muzyce kompozytorów młodopolskich przez dzieci / Rafał Majzner . – Bibliogr. //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 9, s. 60-71

Dostępne w Internecie: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Prze%C5%BCycie+estetyczne+jako+warunek+nadawania+znacze%C5%84+muzyce+kompozytor%C3%B3w+m%C5%82odopolskich+przez+dzieci+%2F+Rafa%C5%82+Majzner+.+-+Bibliogr.+%2F%2F++Problemy+Opieku%C5%84czo-Wychowawcze.+-+2020%2C+nr+9%2C+s.+60-71 [Dostęp: 28.03.2024 r.]

105. Rozmowy z uczniami o kulturze. [Cz.] 8, Sztuka na ludowo, czyli po co artyści jeżdżą na wieś? / Monika Sławińska //  Wychowanie Muzyczne. – 2021, nr 4, s. 49-53

106. Słuchając muzyki Szymanowskiego. Scenariusz słowno-muzyczny poświęcony wybitnemu kompozytorowi (3 X 1882 – 29 III 1937) /Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 6, s. 28-30

107. Sydney Dance Company tańczy Szymanowskiego / Małgorzata Komorowska // Ruch Muzyczny. – 2000, nr 23, s. 35-37

108. Szymanowski a wartości narodowe i uniwersalne / Jadwiga Paja-Stach // Alma Mater. – Nr 46, (2002), s. 15-17

109. Szymanowski Jerzego Godziszewskiego / Bogusław Rottermund // Ruch Muzyczny. – R. 61, nr 2 (2017), s. 78-83

110. Szymanowski w Zakopanem / Karol Bula // Śląsk. – 1999, nr 9, s. 71

111. Taneczne inscenizacje muzyki skrzypcowej Karola Szymanowskiego / Patrycja Samson // Zeszyty Naukowe / Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Z. 49, (2000), s. 193-198

112. Twórczość Karola Szymanowskiego w aspekcie inspiracji pozamuzycznych / Leon Markiewicz //  ISME.  -1997, nr 4, s. 20-36

113. Ucieczka czy trwanie?  Cz. 2, W poszukiwaniu wartości artystyczno-muzycznych w muzyce Chopina i Szymanowskiego / Barbara Smoleńska-Zielińska // Wychowanie Muzyczne. – 2018, nr 3, s. 4-12

Dostępne w Internecie: http://www.wychmuz.pl/artykul_ar_100.html

[Dostęp: 28.03.2024 r.]

114. Ukąszenie Karola / Maciej Kucharski // Ruch Muzyczny. – 67, nr 6 (2023), s. 46

115. W orszaku Dionizosa : mit dionizyjski Szymanowskiego i Iwaszkiewicza /Edward Boniecki // Pamiętnik Literacki. – 1989, z. 1, s. 139-159

116. W stronę Karola Szymanowskiego / Michał Bristiger // Pokaz. – Nr 19, (1997), s. 72-75

117. Wieczory w muzyką Szymanowskiego i Bacewiczówny / Aleksandra Konieczna // Ruch Muzyczny. – 1999, nr 13, s. 21-22

118. Wielbiciele Karola Szymanowskiego przed poważnym zadaniem / Karol Bula // Ruch Muzyczny. – 1997, nr 4, s. 17-18

119. Wielki mistrz i jego ideowy uczeń : Karol Szymanowski oczami Romana Palestra / Anna Owsikowska ; Uniwersytet Jagielloński // Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne. Numer Specjalny. – 2013, nr 1, s. 117-140

Dostępne w Internecie: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjN8cCwx4KFAxX4VvEDHamnAfoQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Facademic-journals.eu%2Fpl%2Fdownload%3Fpath%3D%252Fuploads%252FZm9sZGVycHVibWVkaWE2%252Fdocuments%252F5_owsikowska_117_140.pdf&usg=AOvVaw2CO3X_3FFOWzOtwIf3fzMf&opi=89978449     [Dostęp: 28.03.2024 r.]

120. Więcej niż korespondencja / Teresa Chylińska ; rozm. przepr. Małgorzata Komorowska // Nowe Książki. – 2003, nr 3, s. 4-7

121. Wychowawcza rola kultury muzycznej w ujęciu Karola Szymanowskiego /Anna G. Piotrowska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 5, s. 4-7

122. „Z nutami nuconymi na Dalekim Podhalu…” Nawiązania do muzyki ludowej w „Ciemnych ścieżkach” i “Muzyce wieczorem” Jarosława Iwaszkiewicza /Anna Tenczyńska //Pamiętnik Literacki. – 2015, nr 4, s. 83-95

123. Z problematyki wykonawczej muzyki Karola Szymanowskiego :  odtwórcy roli Króla Rogera – od Eugeniusza Mossakowskiego do Mariusza Kwietnia / Małgorzata Komorowska // Polski Rocznik Muzykologiczny. – T.18 (2020), s. 111-128

Dostępne w Internecie:  https://www.polskirocznikmuzykologiczny.pl/pdfy/PRM%202020_Komorowska.pdf    [Dostęp: 28.03.2024 r.]

124. Zygmunt Mycielski o Karolu Szymanowskim / rozm. przepr. Elżbieta Markowska // Ruch Muzyczny. – 1998, nr 16, s. 8-11

 

Elżbieta Trojan – Opolskie Centrum Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Aktualizacja : 05.04.2024 r.