KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI – Prymas Tysiąclecia (1901-1981)

Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać. Kardynał Stefan Wyszyński

Stefan Wyszyński (1901-1981) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski, prymas Polski w latach 1948-1981, zwany Prymasem Tysiąclecia, mąż stanu, obrońca praw człowieka, narodu i Kościoła, wychowawca narodu, kaznodzieja. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego, beatyfikowany zostanie 12 września 2021 roku. W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci oraz 120. rocznica urodzin Prymasa Tysiąclecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu kardynała Stefana Wyszyńskiego dla poszanowania godności człowieka i wolności, szacunku dla Ojczyzny i budowania wolnej i niepodległej Polski, ustanowił rok 2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Niniejsze zestawienie bibliograficzne poświęcone życiu, myśli, działalności i dziedzictwie Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego zostało sporządzone na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz bibliotek zgromadzonych w KARO – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Bibliografia przedmiotowa gromadzi 128 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone zostały sygnaturami. Materiał adresowany jest do szerokiego grona pedagogów, nauczycieli, wychowawców, katechetów, bibliotekarzy oraz wszystkich zainteresowanych osobą i dziełem Stefana Wyszyńskiego.

Wydawnictwa zwarte :

1. Aktualność nauczania Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego dla wychowania młodzieży / Wioletta Tracz ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Teologiczny. – Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017. – 434 s. il. kolor. ; 30 cm.

2. Czas to miłość : wybór wypowiedzi, myśli i modlitewnych rozważań Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia / oprac. Maria Żmigrodzka. – Częstochowa : Wydawnictwo “e media”, 2001. – 163 s. ; 21 cm.

3. Czcigodny Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński w trosce o trzeźwość narodu : biografia : w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości : antologia tekstów : patologie społeczne – myśli i sentencje / Marian Piotr Romaniuk. – Wyd. 2. – Warszawa : Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 2019. – 312 s. : il. ; 25 cm.

4. Człowiek niezwykłej miary : Stefan kardynał Wyszyński w świetle wypowiedzi św. Jana Pawła II oraz własnych / Stefan Wyszyński, Jan Paweł II. – Częstochowa : Fundacja “Czas to Miłość”, 2017. – 254, [14] s. : il., faks., fot., portr. ; 23 cm.

5. Działalność ustawodawcza kardynała Stefana Wyszyńskiego jako arcybiskupa gnieźnieńskiego / Krzysztof Wętkowski. – Gniezno : Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, 2009. – 200 s. ; 24 cm.

6. Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia / Marzanna Bednarczuk // W: Inscenizacje na rok szkolny : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. – Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2004. – S. 268-272

7. Etos pracy : nauczanie moralne i społeczne kardynała Stefana Wyszyńskiego / Paweł Bortkiewicz. – Poznań : UAM, 2001. – 244 s. : il. ; 24 cm.

8. Etos uniwersytecki w obliczu współczesności / Agnieszka M. Kowalczyk // W : Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności / red. nauk. Andrei Harbatski, Elżbieta Krysztofik-Gogol. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – S. 443-454

M 054541 (Brzeg)

9. Franciszkanie w Prudniku Lesie : Kościół św. Józefa i Klasztor Braci Franciszkanów Prudnik Las / [ Antoni Kazimierz Dudek]. – Prudnik Las :[s. n.], 2000. – 62 s. : faks., fot., portr. ; 22 cm.

10. Idea narodu i odpowiedzialności za naród w kazaniach milenijnych Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Alina Rynio. -Lublin : Wydawnictwo KUL, 2020. – [2], 153, [1] s. ; 24 cm.

11. Kardynał Stefan Wyszyński / Andrzej Franciszek Dziuba. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010. – 125, [2] s. ; 18 cm.

12. Kardynał Stefan Wyszyński / Roman Sławeński. – Kraków : Wydawnictwo “M”, 2001. – 142 s. ; 19 cm.

M 057820 (Kędzierzyn-Koźle), M 182339 – M 182340 (Opole)

13. Kardynał Stefan Wyszyński : biografia Prymasa Tysiąclecia / [tekst Krzysztof Żywczak]. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2012.- 190, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.

14. Kardynał Stefan Wyszyński jakim go znałem / Kazimierz Kąkol. – Warszawa :Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych,1985. – 145, [5] s., [30] s. tab. : fot. ; 21 cm.

M 036862 (Brzeg), M 039299 (Kluczbork), M 046231 (Nysa), M 141698 (Opole)

15. Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski / Milena Kindziuk. – Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2019. – 219, [2] s. ; 20 cm.

M 220861 (Opole)

16. Kardynał Stefan Wyszyński : Prymas Tysiąclecia / Marek Balon. – Wyd. 2. zm.- Kraków : Dom Wydawniczy „Rafael”, © 2020. – 128 s. : ilustracje kolorowe ; 30 cm + płyta CD.

17. Kardynał Stefan Wyszyński : Prymas Tysiąclecia – Mąż Stanu : 1901-1981-2001 / red. Henryk Jerzmański ; Kancelaria Sejmu. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2001. – 96, [3] s. : fot. ; 24 cm.

M 183228 (Opole)

18. Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia : przewodnik bibliograficzny 1921-2005 / Marian Piotr Romaniuk. – Radom : POLWEN – Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2006. – 810 s. ; 25 cm.

19. Kardynał Stefan Wyszyński : rys biograficzny w trzydziestą rocznicę narodzin dla nieba : biografia, teksty źródłowe, kult / Marian Piotr Romaniuk. – Gniezno : Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, 2011. – 313 s. : il. ; 21 cm.

20. Kardynał Stefan Wyszyński : scenariusze i materiały dla katechetów : [praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak]. – Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, cop. 2001. – 78 s. : il. ; 23 cm.

21. Kardynał Stefan Wyszyński : scenariusze lekcji i inscenizacje / pod red. Aleksandry Bałoniak. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2011. – 120 s. : il. ; 23 cm.

22. Kardynał Stefan Wyszyński 1901-1981 / Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, Dominik Zamiatała. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo” : Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, cop. 2019. – 558 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

23. Kardynał Wyszyński : biografia / Ewa K. Czaczkowska. – Wyd. 2 uzupełnione. – Kraków Społeczny Instytut Wydawniczy Znak,, cop. 2013. – 730, [6] s., [24] s. tabl. : il. ; 25 cm.

24. Kardynał Wyszyński : Losy więzienne / Peter Raina. – Warszawa :”von borowiecky”, 1999. – 218 s. ; 21 cm.

C 059616 (Nysa)

25. Kryptonim “Ptaszyńska” : (donosy na Prymasa) /oprac. i podał do druku Marian P. Romaniuk. – London : „Puls”,1993. – X, 182 s., [3] k. tabl. : il. ; 20 cm.

M 055453 (Nysa)

26. Ksiądz Stefan kardynał Wyszyński Prymas Polski w setną rocznicę urodzin : zbiór studiów / pod red. Ryszarda Michalskiego. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002. – 100 s., [6] s. portr. ; 21 cm.

27. Ksiądz Stefan Wyszyński jako dziennikarz i redaktor (1924-1946) / Małgorzata Laskowska. – Łysomice : Europejskie Centrum Edukacyjne, cop. 2011. – 338 s. ; 23 cm.

28. Ksiądz Stefan Wyszyński : student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 19251929 / Piotr Nitecki. – Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006. – 92, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 19 cm.

29. Małżeństwo – rodzina – wychowanie w wypowiedziach Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Józef Kiedos // W: Rodzina : historia i współczesność : studium monograficzne / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. – Kraków : “Impuls” , 2005. – S. 11-21

M 192179 (Opole)

30. Mroczne wnętrza : uwięziony Prymas prywatnie w oczach współwięźniów i swojej siostry : Maria Leonia Graczyk, ksiądz Stanisław Skorodecki, Julia Wyszyńska /Jacek Żakowski. – Warszawa :”Sic!”, cop. 2000. – 132,[3] s. ; 21 cm.

M 183047 (Opole)

31. Myśli wielkiego człowieka, sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego / Teresa Jankowska. – Warszawa : Wydawnictwo FIDEL, 2012. – 57, [4] s. ; 16 cm.

32. Na grani tysiącleci : konkurs wiedzy o osobie i dziedzictwie Stefana kardynała Wyszyńskiego : materiały / oprac. Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego. – Warszawa : Soli Deo, 2001. – 55 s. ; 18 cm.

33. Na szlaku Prymasa Tysiąclecia : Prymas Stefan Wyszyński na Kujawach i Pomorzu / / Witold Konopka, Waldemar Rozynkowski. – Instytut Wydawniczy „Pax”, 2016. – 268, [4] s., [16] s. tabl. : il. ; 25 cm.

34. Najbardziej lubił nasturcje : nieznane fakty z życia prymasa Wyszyńskiego / Grzegorz Polak. – Kraków: Wydawnictwo M, [2020]. – 174, [1] s. ; 21 cm.

35. Niekoronowany Król Polski : Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia / Adam Szpara. – Czaszyn ; [Krosno] : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2010. – 253 s., [24] s., [3] k. tabl. ; 21 cm.Niezłomni : wspólne dzieje Kardynała Wojtyły i Prymasa Tysiąclecia / tekst Karol Wojtyła ; fot. Andrzej Kossobudzki-Orłowski i Ryszard Rzepecki ; koncepcja wydaw.- graf. i red. Leszek Sosnowski ; [tł. z łac. Elżbieta Lubelska]. – Kraków : Biały Kruk, 2001. – 149, [3] s. : fot. ; 33 cm.

36. Niezłomny błogosławiony Stefan kard. Wyszyński = The indomitable blessed Stefan card. Wyszyński = Il beato indomito Stefan card. Wyszyński / dobór tekstów i zdjęć Jan Kapitan ; tłumaczenie na język angielski Anna Olasik, Mary Besemeres, tłumaczenie na język włoski Jacopo Saturno ; koncept, koordynacja wydawnicza Hubert Wołącewicz ; zdjęcia Archiwum Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. – Kraków : Wydawnictwo AA, © copyright 2020. – 141 s. : il.  (w tym kolor.) ; 24 cm + CD-ROM.

37. O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego / pod red. nauk. Lidii Marszałek i Adama Solaka ; [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk Pedagogicznych. Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy]. – Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. – 346 s. : il. ; 24 cm.

38. O Stefku niekoronowanym królu Polski / Ewa Skarżyńska ; il. Jacek Socha. – Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM, [2020]. – 69, [1] s. : il. kolor. ; 28 cm.

39. Obejdźmy tę Polskę, Stefanie, jeszcze raz” : scenariusz przedstawienia z okazji święta patronalnego szkoły poświęcony Prymasowi Tysiąclecia kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu / Marzena Bąk // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. – Kraków : “Rubikon” , 2003. – S. 101-106

M 059404 (Kędzierzyn-Koźle)

40. Obrona wolności narodu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski w 100 rocznicę odzyskania niepodległości 1918-2018 / Zdzisław Struzik. – Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. – 349, [2] s. : il. ; 24 cm.

41. Ojciec narodu : scenariusz przedstawienia z okazji święta patronalnego szkoły poświęcony księdzu prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu / Grażyna Kogut, Jolanta Wojciechowska // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. – Kraków : „Rubikon” , 2003. – S. 107-112

M 059404 (Kędzierzyn-Koźle)

42. Ojciec wolnych ludzi : opowieść o prymasie Wyszyńskim / Paweł Zuchniewicz. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2011. – 374, [2] s. ; 21 cm.

43. Ostatnie dni Prymasa Tysiąclecia / Bronisław Piasecki. – Kraków : Wydawnictwo M, 2011. – [10], 5-173, [6] s., [8] s. tabl. : il. ; 21 cm.

44. Państwo w nauczaniu społecznym prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego : studium teologicznomoralne / Robert Nęcki. – Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2004. – 261 s. ; 21 cm.

45. Papież i Prymas : o przyjaźni Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego / Maria Spiss. – Kraków : Wydawnictwo M, 2011. – 84, [3] s. ; 19 cm.

46. Patriotyzm w ujęciu Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Bogusław Witkowski. – Lubliniec : Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, 2018. – 47 s. : il. kolor. ; 21 cm.

47. Pedagogia narodowa Prymasa Stefana Wyszyńskiego / Czesław Stanisław Bartnik. – Lublin : „Standruk”, 2001. – 309 s. ; 24 cm.

48. Piękne życie : nieznany Prymas Tysiąclecia / Weronika Kaczorowska. – Białystok : Wydawnictwo św. Jerzego w Białymstoku, 2020. – 300, [3] s. : il. ; 21 cm.

49. Ponadczasowa wartość i atrakcyjność pedagogicznego przesłania czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego / Alina Rynio // W: Rodzina – wychowanie – przyszłość / redakcja: Elżbieta Osewska, Józef Stala. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2020 . – S. 343-361

50. Prawa, obowiązki i zadania wychowawcze rodziców w myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego : studium katechetyczne / Rafał Bednarczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017. – 624 s. ; 21 cm.
51. Prymas na trudne czasy / Czesław Ryszka. – Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, 2001. – 237, [2] s. ; 20 cm.

52. Prymas niezwykły : Stefan kard. Wyszyński : zbiór najistotniejszych faktów z życia i nauczania prymasa Wyszyńskiego / opracowanie redakcyjne Piotr Reimann, Krystyna Henschel. – Krosno ; Krosno ; Olesno : Piotr Reimann, 2018. – 170, [4[ s. : il. ; 21 cm.

53. Prymas praw człowieka / Robert Nęcek. – Kraków : Wydawnictwo Salwator, 2013. – 87, [1] s. ; 21 cm

M 219929 (Opole)

54. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński na Ziemi Opolskiej / red. i oprac. Beata Woźniak. – Opole : Wydawnictwo Św. Krzyża, 2001. – 177 s. : fot., portr. ; 21 cm.

M 183121 (Opole)

55. Prymas Stefan Wyszyński : opór i zwycięstwo 1948-1956 / / Janusz Zabłocki. – Warszawa : Fakty – Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, 2002. – 278, [1] s., [4] s. tabl. : il., 2 portr. ; 22 cm.

56. Prymas Stefan Wyszyński – wychowawca narodu : (materiały z posiedzenia seminaryjnego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii 16 listopada 2017 r.) / oprac., red. Piotr Świątecki, Dorota Wajucka. – Warszawa : Kancelaria Senatu, 2018. – 79 s. ; 21 cm.

57. Prymas : trzy lata z tysiąca / Jerzy Radłowski ; na podstawie scenariusza Jana Purzyckiego. – Warszawa : W.A.B., 2000. – 134, [1] s. ; 20 cm. Prymas Tysiąclecia / Marianna Bińkowska // W: Póki my żyjemy… : inscenizacje patriotyczne dla szkoły podstawowej i gimnazjum / [red. prowadzący Teresa Król]. – Kraków : „Rubikon” , 2006. – S. 177-186

58. Prymas Tysiąclecia / Marianna Bińkowska // W: Póki my żyjemy… : inscenizacje patriotyczne dla szkoły podstawowej i gimnazjum / [red. prowadzący Teresa Król]. – Kraków : „Rubikon” , 2006. – S. 177-186

59.  Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński : materiały dla nauczyciela/ [kalendarium, biogramy, słownik pojęć, wybór mater., oprac. Janusz Kotański et al. ; red. Dorota Mazek, Anna Piekarska]. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2003. – 24 s. : faks. (w tym kolor.), fot., mapa, portr., tab. : 29 cm.

DT 000438, DT 000466, DT 000468 (Opole)

60. Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński : materiały dla ucznia / [kalendarium, biogramy, słownik pojęć, wybór mater., oprac. Janusz Kotański et al. ; red. Dorota Mazek, Anna Piekarska]. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2003. – 68 s. : faks. (w tym kolor.), fot., mapa, portr., tab. : 29 cm.

DT 000438, DT 000466, DT 000468 (Opole)

61. Prymas Tysiąclecia : kard. Stefan Wyszyński /Małgorzata Pabis, Izabela Kozłowska. – Kraków : Rafael, cop. 2020.80 s. : fot., portr. ; 20 cm.

M 220886 (Opole)

62. Prymas Wyszyński : ojciec ojczyzny /Czesław Ryszka. – Kraków : Biały Kruk, 2020. – 414, [2] s. : fot., portr. ; 24 cm.

M 220887 (Opole)

63. Przesłanie społeczne kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski : zarys problematyki / Andrzej Franciszek Dziuba. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2004. – 207 s. ; 21 cm.

64. Rodzina w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego : aspekt pedagogiczny / Magdalena Parzyszek. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. – 238 s. ; 24 cm.

65. Soli Deo : wspomnienie o księdzu Stefanie kardynale Wyszyńskim / Jan Kowalczyk. – Lublin : „Norbertinum”, 2001. – 87 s. :il., faks., portr. ; 21 cm.

M 067700 (Nysa)

66. Stefan kardynał Wyszyński : Prymas Tysiąclecia. T. 1, 1901-1963 / Peter Raina. – Lublin : Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2020. – [4], 776 s. : il. ; 25 cm.

67. Stefan kardynał Wyszyński : Prymas Tysiąclecia. T. 2, 1964-1966 / Peter Raina. – Lublin : Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2020. – [2], 689 s. : il. ; 25 cm.

68. Stefan kardynał Wyszyński : Prymas Tysiąclecia. T. 3, 1967-1972 / Peter Raina. – Lublin : Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2020. – [4], 840 s. : il. ; 25 cm.

69. Stefan kardynał Wyszyński : Prymas Tysiąclecia. T. 4, 1973-1977 / Peter Raina. – Lublin : Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2020. – [4], 764 s. : il. ; 25 cm.

70. Stefan kardynał Wyszyński : Prymas Tysiąclecia. Prymas Tysiąclecia. T. 5, 1978-1981 / Peter Raina. – Lublin : Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2020. – [4], 693 s. : il. ; 25 cm.

71. Stefan kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia : propozycje dla nauczycieli : praca zbiorowa / Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. – Skierniewice : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001. – 30, [2] s. : il. ; 21 cm.

72. Stefan Kardynał Wyszyński (1901-1981) /Andrzej Micewski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2000. – 445 s :1 il. kolor. ; 25 cm.

C 059669 (Nysa)

73. Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL … kandydat na ołtarze / redakcja Mirosław Sitarz, Anna Słowikowska, Agnieszka Romanko ; Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – Wyd. 2. – Lublin : Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2020. – 179, [4] s. : il. (w tym kolor. ) ; 21 cm.

74. Stefek : opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski / Piotr Kordyasz ; [il. Elżbieta Brzozowska]. – Warszawa : Verbinum, 2001. – 159, [1] s. ; il. ; 27 cm.

75. Ślady i pamiątki Prymasa Tysiąclecia / Maria i Józef Półturzyccy. – Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2008. – 250 s., [64] s. tabl. kolor. : il. kolor. ; 25 cm.

76. Śluby jasnogórskie Prymasa Tysiąclecia pomocą w patriotycznym wychowaniu młodzieży / Elżbieta Tomczak. – Warszawa : Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 2003. – 124 s. ; 21 cm.

77. Święty i Mąż Stanu : w hołdzie Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu / redakcja Jacek Hadryś : tł. na jęz. ang. Małgorzata Wiertlewska. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny, 2020. – 188, [1] s. ; 24 cm.

78. Święty uśmiechnięty : quizy i zagadki / Marta Zubek. – Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, 2003. – 128 s. : il. ; 20 cm.

79. Troska o człowieka w rodzinie i szkole : w roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego : praca zbiorowa / pod red. Józefa M. Dołęgi i Jacka W. Czartoszewskiego. – Olecko : Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, 2001. – 288 s. : il. ; 21 cm.

80. Tylko wybór dobra czyni człowieka wolnym : książka napisana przez uczniów należących do Koła Przyjaciół Patrona / pod kierunkiem Iwony Czeczot ; [oprac. tekstów Małgorzata Bagińska et al.]. – Białystok : Szkoła Podstawowa nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, 2010. – 255 s. : il. ; 24 cm.

81. U kolebki życia Prymasa Tysiąclecia : w setną rocznicę urodzin i chrztu świętego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Robert Czarnowski. – Łomża : Redakcja Głos Katolicki, 2001. – 103 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

82. W służbie dziecku. T. 1, Stulecie dziecka : blaski i cienie /red. Józef Wilk . – Lublin :Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, 2003. – 372, [2] s. ; 24 cm.

C 185672/I, M 188367/I (Opole)

83. Wkład Stefana Kardynała Wyszyńskiego w kształtowanie kultury polskiej. Kultura polska – pamięć i tożsamość / pod red. Grzegorza Chojnackiego ; [aut.: Grzegorz Chojnacki et al.]. – Poznań [etc.] : Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein, 2011. – 151 s. ; 21 cm.

84. Wolność w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego w 100 rocznicę odzyskania niepodległości / tekst Zdzisław Struzik. – Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, 2018. – 55, [1] s. : il. ; 24 cm.

85. Wspomnienia o Stefanie Kardynale Wyszyńskim : czas nigdy go nie oddali /Anna Rastawicka ; red., Bronisław Piasecki. Kraków : Wydawnictwo “M”,2001. – 266,[1] s.,[5] s. tabl. : fot. ; 21 cm.

M 183039 (Opole)

86. Wychowanie i praca : w kontekście myśli społeczno- pedagogicznej Stefana Wyszyńskiego / Bartosz Mitkiewicz. – Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2015. – 272 s. ; 24 cm.

87. Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefa Wyszyńskiego / Alina Rynio. – Wyd. 2. – Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych, 2001. – 340 s. ; 21 cm.

88. Wychowanie patriotyczne : pedagogika – polityka bezpieczeństwa – polityka historyczna / pod red. Konrada Henninga. – Łódź :Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2017. – 356 s. : wykr. ; 21 cm.

M 064447 (Kędzierzyn-Koźle), M 216231 – M 216232 (Opole)

89. Wychowanie przez media w działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego / Karol Klauza // W: Media w wychowaniu chrześcijańskim / red. Dorota Bis, Alina Rynio. – Lublin : Wydaw. KUL , 2010. – S. 133-141

90. Wychowawcze zadania w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego / Zbigniew Jacek Pyskło. – Częstochowa : Wydawnictwo Akademii Polonijnej „Educator”, 2012. – 109 s. ; 21 cm.

91. Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia / Marian P. Romaniuk. – Warszawa ; Kraków: Druk. Wydawnicza im. W. L. Anczyca, 2002. – 832 s., [152] s. tabl. : il., portr. ; 25 cm.

Artykuły z czasopism :

92. Czas to miłość : (scenariusz programu o życiu i posłannictwie kardynała Stefana Wyszyńskiego ) / Zofia Araszczuk // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 9, s. 27-29

93. Człowiek niezwykłej miary : montaż literacki poświęcony Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu, Prymasowi Polski / Justyna Bździuch // Wychowawca .-2009 , nr 7-8 , s. 16-19

94. Ewangelia kontra ideologie : pogląd kardynała Wyszyńskiego na niektóre problemy społeczno-polityczne /Antoni Poniński // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. – 2011, nr 10, s. 14-28

95. „Jako dąb mocny…” : (montaż słowno-poetycki dla szkół ponadpodstawowych) /Hanna Piecuch-Szulc, Halina Wolano-Nojman // Wychowawca. – 2001, nr 7-8, s. 43-44

96. Jan Paweł II i prymas Wyszyński /Paweł Skibiński // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. – 2019, nr 6, s. 65-78

97. Kardynał Stefan Wyszyński – Wielki Syn Kościoła i Polski : rok Stefana Wyszyńskiego /Andrzej Dudziak. – Bibliogr. // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2001, nr 1, s. 21-27

98. Kardynał Stefan Wyszyński wobec Solidarności / Rafał Łatka // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. – 2017, nr 4, s. 82-91

99. Kardynał Wyszyński był prawdziwym humanistą / Gabriel Bartoszewski w rozm. z Jakubem Pacanem / Tygodnik Solidarność. – 2019, nr 42, s. 42-45

100. Kardynał Wyszyński – sługa Kościoła powszechnego /Anna Rastawicka // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. – 2011, nr 10, s. 50-63

101. Księdza Stefana Wyszyńskiego Sługi Bożego, Ojca Kościoła i Narodu, kardynała Prezbitera, Prymasa Polski, Prymasa Tysiąclecia posługa pasterska w Sandomierzu / Wiesław Wilk // Sandomierzanin : pismo społeczno-kulturalne. – 2020 nr 7-9, s. 6-11

102. P jak Prymas / Hanna Karp // W Sieci (Gdynia,2017). – 2019, nr 41, s. 72-73

103. Prymas, ojciec, pasterz… Role komunikacyjne kardynała Wyszyńskiego / Marzena Makuchowska. Bibliogr. // Stylistyka. – [T.] 18 (2009), s. 203-217

104. Prymas Polski, Stefan Wyszyński – czciciel Maryi (katecheza dla klas I-III) /Zofia Przygoda // Katecheta. – 2001, nr 3, s. 36-37

105. Prymas Polski, Stefan Wyszyński – zasłużona postać dla Kościoła i Ojczyzny (katecheza) /Bogumiła Zbuczyńska // Katecheta. – 2001, nr 3, s. 38-40

106. Prymas Stefan Wyszyński w oczach ludzi i historii / Zofia Molęda // Katecheta. – 2001, nr 5, s. 30-32

107. Prymas Tysiąclecia jako spadkobierca polskiej tradycji tolerancji religijnej /Waldemar Chrostowski // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. – 2011, nr 10, s. 64-71

108. Prymas Tysiąclecia : Rok Kardynała Wyszyńskiego /Maria Strońska // Nowy Biuletyn Szkolny. – 2001, nr 5, s. 29-30

109. Prymas Wyszyński a nurty teologiczne z początku XX wieku /Piotr Nitecki // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. – 2011, nr 10, s. 4-12

110. Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński : (montaż słowno-muzyczny z okazji 25 rocznicy śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego) /Sławomir Baran // Ergo. – 2006, nr 5, s. 41-47

111. Prymas w Komańczy 1955/1956 : (scenariusz) /Aleksandra Cieszyńska // Wychowawca. – 2001, nr 1, s. 24-25

112. Prymas w Komańczy 1955/1956 : (scenariusz) /Aleksandra Cieszyńska // Katecheta. – 2001, nr 1, s. 50-53

113. Prymas Wyszyński – prekursor Solidarności /Paweł Skibiński // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. – 2018, nr 7-8, s. 56-64

114. Prymas Wyszyński – twórca polsko-niemieckiego dialogu i pojednania /Piotr Łysakowski // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. – 2011, nr 10, s. 72-83

115. Prymas z ludu /Adam Szostkiewicz // Polityka. – 2011, nr 22, s. 54-56

116. Przywódca i przewodnik / Aleksandra Pawlicka // Wprost. – 2011, nr 18, s.14-17

117. Rodzicielstwo jako dar i zadanie na podstawie nauczania prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas Wielkiej Nowenny Tysiąclecia / Adam Skreczko // Rocznik Teologii Katolickiej Białystok : KTK, 2002- T. 5, 2006, s. 145-183

118. Sługa Boży Stefan Wyszyński – wyznawca czy męczennik? Drogi prowadzące do beatyfikacji /Bolesław Pylak // Ethos. – 2001, nr 55, s. 17-32

119. Stefan Wyszyński (1901-1981) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. – 2020, nr 4, s. 32

120. Stefana Wyszyńskiego antropologia „możliwości” : ludzka praxis jako płaszczyzna możliwości / Adela Kożyczkowska // Forum Oświatowe. – 2010, t. 1, s. 115-141

121. Śląskie drogi prymasa Wyszyńskiego /Adam Dziurok // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. – 2011, nr 10, s. 38-48

122. Temat: Prymas Tysiąclecia / Małgorzata Sasin // Wychowawca. – 2020, nr 6, s. 24-25

123. Umiłowane dzieci Boże, dzieci moje: dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej : (scenariusz katechezy na temat kardynała Stefana Wyszyńskiego) / Aneta Rayzacher-Majewska // Katecheta. – 2011, nr 3, s. 40-42

124. Wielki Polak – Kardynał Stefan Wyszyński : (katecheza dla gimnazjum) /Teresa Drewnowska // Katecheta. – 2001, nr 5, s. 27-30

125. Wielkie pochówki /Marek Henzler // Polityka. – 2010, nr 17, s. 30-33

126. Wizja wychowania w wymiarze nauczania społecznego prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego / Mariusz A. Roszewski // Teologia i Człowiek (Toruń). – 2003, nr 10 (2007), s. 143-163

127. Wspomnienie o Prymasie Tysiąclecia : (scenariusz przedstawienia dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum / Aneta Rayzacher-Majewska // Katecheta. – 2011, nr 3, s. 43-49

128. Z głębi serca… Apel Prymasa Tysiąclecia do młodzieży polskiej : (scenariusz dla szkoły zawodowej) /Anna Kurysz // Katecheta. – 2001, nr 4, s. 41-43

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Aktualizacja : 28 października 2021 r.