Kamień

Książki:

1. Atlas biblijnych kamieni szlachetnych i ozdobnych : pochodzenie, miejsce w Biblii i symbolika / Wiesław Heflik [et al.]. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005. – 182 s. : il. kolor. ; 24 cm.

2. Kamienie i klejnoty w języku, kulturze, sztuce / Katarzyna Węgorowska. – Warszawa ; Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2012. – 396 s. : il. kolor. ; 24 cm.

3. Lapidarium christianum : symbolika drogich kamieni : wczesne chrześcijaństwo i średniowiecze / Stanisław Kobielus. – Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2012. – 227, [3] s., [150] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm.

4. Słownik obrazów i symboli biblijnych / Manfred Lurker ; tł. z niem. Kazimierz Romaniuk. – Poznań : “Pallottinum”, 1989. – S. 42 : Diament; S. 82-83: Kamień
C 162092 I 162093 (Opole)

5. Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej / Janusz Skoczylas, Marek Żyromski. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005. – 177 s., [12] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. – (Badania Interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 1)

6. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. – Warszawa : “Pax”, 1990. – S. 125-142 : Kamienie i metale
*Ametyst, diament, jaspis, rubin, szafir, szmaragd, topaz
M 045171 (Brzeg) C 045648 (Kluczbork) C 064284 M 054190 (Nysa) C 162354 I 162374 (Opole)

Artykuły z czasopism:

7. Czy “Kamyk jest stworzeniem doskonałym”? : ze Zbigniewem Herbertem przyglądamy się naturze / Marianna Trojak // Biblioterapeuta. – 2004, nr 2, s. 14-16

8. Kamienie / Anna Nasiłowska // Twórczość. – 1991, nr 3, s. 68-81
*Motyw kamienia w literaturze polskiej, głównie w twórczości Zbigniewa Herberta

9. Kamień w świecie wyobraźni ludu polskiego / Jarosław Kolczyński // Człowiek i Światopogląd. – 1989, nr 3, s. 91-100

10. Metaforyczne, symboliczne, mitologiczne i biblijne nazwy skał, minerałów, kamieni szlachetnych, półszlachetnych oraz ozdobnych / Katarzyna Węgorowska // Filologia Polska. – [T.] 3 (2007), s. 61-82

11. Motyw białego kamienia w polskiej kulturze ludowej / Małgorzata Brzozowska // Twórczość Ludowa. – 1993, nr 1-2, s. 31-33

12. Motyw kamienia w twórczości Wiaczesława Iwanowa i Mikołaja Rericha / Grażyna Bobilewicz-Bryś // Slavia Orientalis. – 1991, nr 4, s. 423-437

13. Nazwy kamieni szlachetnych w “Słowniku wileńskim” i “Słowniku języka Adama Mickiewicza” : próba porównania / Małgorzata Andrejczyk // Prace Filologiczne. – T. 64, cz. 1 (2013), s. 11-24

14. Nic prócz słów : interpretacja wiersza “Rozmowa z kamieniem” Wisławy Szymborskiej / Marta Banak // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, z. 4, s. 28-37

15. “On karbunkułem świetnym i ognistym” : w kręgu metaforyki szlachetnych kamieni / Jadwiga Kotarska // Ruch Literacki. – 1997, z. 4, s. 537-550

16. “Pejzaż kamienny” w twórczości Wiaczesława Iwanowa i Mikołaja Rericha / Grażyna Bryś // Przegląd Humanistyczny. – 1992, nr 5/6, s. 61-76

17. Symbolika kamienia w architekturze miast / Janusz Skoczylas, Marek Żyromski // Przegląd Geologiczny. – 2003, nr 3, s. 212-214

18. Świętość i sprzeczność – o poezji ks. Janusza Stanisława Pasierba / Wojciech Kudyba // Polonistyka. – 2003, nr 3, s. 132-136

19. Udział Biblii w kształtowaniu się polskiego nazewnictwa kamieni szlachetnych / Leszek Moszyński // Prace Filologiczne. – T. 44, (1999), s. 387-396

20. W poetyckim lapidarium : metaforyka kamieni szlachetnych w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera / Paulina Wiatrowska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. – T. 14 (2013), s. 7-26

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu