Język polski

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji języka polskiego ” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2000-2019 i składa się z 943 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Zestawienie składa się z dwóch części: 1. Scenariusze lekcji języka polskiego w szkole podstawowej; 2. Scenariusze lekcji języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

I. SCENARIUSZE LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Książki:

1. Baw się słowami! : propozycja niebanalnych zajęć polonistycznych dla uczniów klas szóstych / Ewa Gołaszewska. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008. – 38 s. : il. ; 21 cm.
M 201178 M 201179 M 201180 Opole

2. Człowiek i ekologia : scenariusz lekcji dla klasy IV (dwie jednostki lekcyjne) / Beata Wolna // W : Ekologia na każdym przedmiocie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Anny Gierek i Elżbiety Gierek ; [zespół aut. Maria Gadomska et al.]. – Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009. – S. 29-31
M 052512 Kluczbork, M 065591 Nysa, C 202620 M 209046 Opole

3. 40 [Czterdzieści] koncepcji dobrych lekcji [Dokument elektroniczny] : scenariusze lekcji języka polskiego jako obcego / pod red. Agnieszki Rabiej, Hanny Marczyńskiej, Beaty Zaręby. – Czterdzieści koncepcji dobrych lekcji. – Kraków : “Universitas”, 2011. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. – (Metodyka Nauczania Języka Polskiego jako Obcego ;, 10 )
NE 001189 NE 001190 NE 001191 Opole

4. Dziecko w dialogu z tekstem literackim / Danuta Świerczyńska-Jelonek, Grażyna Walczewska-Klimczak. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, cop. 2015. – 86, [1] s. : il.
M 63807 Kędzierzyn-Koźle, M 053760 Kluczbork, M 067794 Nysa, M 213736 Opole

5. Ekozabawki – dobry wybór : scenariusz lekcji dla klasy IV (dwie jednostki lekcyjne) // W : Ekologia na każdym przedmiocie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Anny Gierek i Elżbiety Gierek ; [zespół aut. Maria Gadomska et al.]. – Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009. – S. 32-34
M 052512 Kluczbork, M 065591 Nysa, C 202620 M 209046 Opole

6. Ja i świat : język polski : projekty dydaktyczne dla klasy IV. Cz. 1 / red. Henryka Kaczorowska. – Kielce : “Marka”, 2002. – 128 s.
M 184539 Opole

7. “Ja i świat” : język polski : projekty dydaktyczne dla klasy V. Cz.1 / red. Henryka Kaczorowska. – Kielce : “Marka”, 2003. – 160 s. : rys.
M 184952/I Opole

8. Ja i świat : przewodnik do nauczania języka polskiego w klasie 4 / oprac. Henryka Kaczorowska. – Kielce : “Marka”, 2000. – 96 s. : il.
M 181369 Opole

9. Ja i świat : przewodnik do nauczania języka polskiego w klasie 5 / oprac. Henryka Kaczorowska. – Kielce : “Marka”, 2000. – 94,[2] s. : il.
M 181370 Opole

10. Jak uczyć języka polskiego w klasie czwartej : przewodnik dla nauczyciela do podręcznika i zeszytu ćwiczeń “Słowo za słowem” / Maria Nagajowa. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000. – 103 s. : rys.
M 051212 Kluczbork, C 180958 Opole

11. Jak uczyć języka polskiego w klasie piątej : przewodnik dla nauczyciela do podręcznika i zeszytu ćwiczeń “Słowa zwykłe i niezwykłe” / Maria Nagajowa. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000. – 118 s. : rys.
M 051213 Kluczbork, C 181073 Opole

12. Jak uczyć języka polskiego w klasie szóstej : przewodnik dla nauczyciela do podręcznika i zeszytu ćwiczeń “Słowa i świat” / Maria Nagajowa. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001. – 132,[1] s. : rys.
M 051216 Kluczbork

13. Język polski : dla klasy czwartej szkoły podstawowej : książka dla nauczyciela / Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2001. – 95,[15] s. : il., rys., wykr. ; 21 cm. – (Między Nami )
C 183572 Opole

14. Język polski : książka dla nauczyciela : dla klasy czwartej szkoły podstawowej / Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2001. – 95,[15] s. : il., rys., wykr. ; 21 cm. – (Między Nami )
M 183691 Opole

15. Jutro pójdę w świat : przewodnik dla nauczyciela : do podręcznika i zeszytu ćwiczeń dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Przedmiotowy System Oceniania, Sprawdziany / Przewodnik […], Hanna Dobrowolska ; Przedmiotowy System […], Teresa Zawisza-Chlebowska. – Wyd. 6 zm.. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 181, [1] s. : il., rys. ; 21 cm. – (Jutro Pójdę w Świat )
M 187497 Opole

16. Jutro pójdę w świat : przewodnik dla nauczyciela : do podręcznika i zeszytu ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowej. Przedmiotowy System Oceniania. Sprawdziany / Teresa Zawisza-Chlebowska. – Wyd. 6 zm.. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 233,[1] s. ; 21 cm. – (Jutro Pójdę w Świat )
M 051218 Kluczbork, M 187495 Opole

17. Jutro pójdę w świat : przewodnik dla nauczyciela : do podręcznika i zeszytu ćwiczeń dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Przedmiotowy System Oceniania. Sprawdziany / Teresa Zawisza-Chlebowska. – Wyd. 6 zm.. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 233,[1] s. ; 21 cm. – (Jutro Pójdę w Świat )
M 187500 Opole

18. Ku wartościom : poradnik : szkoła podstawowa klasa VI: materiały pomocnicze dla nauczycieli : [język polski] / Teresa Sawicka. – Toruń : “Bea-Bleja”, 2001. – 129 s. : rys. ; 21 cm.
M 191623 Opole

19. Mówię obrazami : “Lokomotywa” Juliana Tuwima w adaptacji filmowej Zbigniewa Rybczyńskiego / Michał Pruszak // W : Zoom 8 : kino w zbliżeniu : scenariusze zajęć filmowych / red. Dorota Gołębiowska, Anna Kołodziejczak, Ewa Kanownik, Jadwiga Mostowska. – Łódź : Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne “Venae Artis”, 2017. – S. 173-179
C 217567 M 217617 Opole

20. Poprzez lekturę i zabawę ku wartościom : (lekcje języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum) : praca zbiorowa / red. Grażyna Wiśniewska ; aut. Jolanta Grzegorczyk. – Lublin : “Klanza”, 2001. – 141 s. : fot., rys. ; 24 cm.
M 054801 Kluczbork, M 183189 Opole
*Propozycja scenariuszy: 1. Historia pewnej przyjaźni – Bajki o bajkach i prawdzie: „Koniec” I. Krasickiego i „O prawdzie i bajce” K. Wójtowicza; 2. Najpiękniejszy dzień w historii świata w wierszu G. Rodari pt. „Chleb”; 3. „Hymn o miłości” – św. Paweł podpowiada, jak otworzyć bramy serca; 4. Zajrzyj do mojej walizki, a powiem ci…, czyli lekcja patriotyzmu; 5. Bardzo ważna lekcja – nad wierszem Leopolda Staffa „Ciężar”; 6. Świat według marzeń w wierszu K. Iłłakowiczówny pt. „Spraw, żeby…”; 7. Wyścig z czasem w wierszu D. Wawiłow pt. „Szybko”; 8. „Dwie łąki” – świat według hinduskiej mitologii; 9. Dedal i Ikar – przeżyć lot i zrozumieć bohaterów; 10. Wielka parada części zdania. Przygotowujemy sztukę w jednym akcie

21. Porozmawiajmy o elfach : na podstawie filmu “Elfy z ogrodu czarów” oraz wybranych dzieł malarskich / Jolanta Bielecka // Zoom 8 : kino w zbliżeniu : scenariusze zajęć filmowych / red. Dorota Gołębiowska, Anna Kołodziejczak, Ewa Kanownik, Jadwiga Mostowska. – Łódź : Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne “Venae Artis”, 2017. – S. 33-40
C 217567 M 217617 Opole

22. Przewodnik dla nauczyciela do podręcznika i zeszytu ćwiczeń dla klasy szóstej szkoły podstawowej “Jutro pójdę w świat” / Teresa Zawisza-Chlebowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 175, [1] s.
M 181609 Opole

23. Przygoda z nauczaniem – uczeniem się : poradnik metodyczny nauczyciela kl. 4 zreformowanej szkoły […]. Cz. 1 / Małgorzata Jas, Małgorzata Miazga. – Kielce : “Mac”, 2000. – 127 s. : il., rys. ; 21 cm.
C 50410/I Kluczbork, M 185955/I M 187877/I M 187878/I Opole

24. Przygoda z nauczaniem – uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela kl. 4 zreformowanej szkoły […]. Cz. 2 / Małgorzata Jas, Małgorzata Miazga. – Kielce : “Mac”, 2000. – 112 s. : il., rys. ; 21 cm.
M 185955/II M 187877/II M 187878/II Opole

25. Przygoda z nauczaniem – uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela kl. 4 zreformowanej szkoły […]. Cz.3 / aut. Małgorzata Jas [et al.]. – Kielce : “Mac”, 2000. – 108 s. : il., fot., rys. ; 21 cm.
C 050440/III Kluczbork, M 185955/III M187877/III M 187878/III Opole

26. Przygoda z nauczaniem – uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela kl. 4 zreformowanej szkoły […]. Cz. 4 / aut. Małgorzata Jas. – Kielce : “Mac”, 2000. – 108 s. : il., fot., rys. ; 21 cm.
M 185955/IV M 187877/IV M 187878/IV Opole

27. Przygoda z nauczaniem – uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela kl.5 zreformowanej szkoły […]. Cz. 1 / Małgorzata Jas, Małgorzata Miazga, Wiesława Stolarczyk. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop. 2001. – 96 s. : il., rys. ; 21cm.
C 050411/I Kluczbork, M 185959/I M 187885/I M 187886/I Opole

28. Przygoda z nauczaniem – uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela kl.5 zreformowanej szkoły […]. Cz. 2 / Małgorzata Jas, Małgorzata Miazga. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop.2001. – 112 s. : il., rys. ; 21 cm.
C 050412/II Kluczbork, M 185959/II M 187885/II M187886/II Opole

29. Przygoda z nauczaniem – uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela kl.5 zreformowanej szkoły […]. Cz. 3 / Małgorzata Jas ,Małgorzata Miazga , Marta Łękawska. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop. 2001. – 88 s. : il.,rys. ; 21 cm.
050413/III Kluczbork, M 185959/III M 187885/III M 187886/III Opole

30. Przygoda z nauczaniem – uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela kl.5 zreformowanej szkoły […]. Cz. 4 / [aut.], Małgorzata Jas [et al.]. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop.2 001. – 112 s. : il., faks., rys. ; 21 cm.
050442/IV Kluczbork, M 185959/IV M 187885/IV M 187886/IV Opole

31. Przygoda z nauczaniem – uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela języka polskiego kl.6 […]. Cz. 1 / Małgorzata Jas , Małgorzata Miazga. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop. 2002. — 72 s. : il., faks., rys. ; 21 cm.
C 050580/I Kluczbork, M 185935/I M 187893/I M 187894/I Opole

32. Przygoda z nauczaniem – uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela języka polskiego l.6 […]. Cz. 2 / Małgorzata Jas, Małgorzata Miazga, Marta Łękawska. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop. 2002. – 96 s. : il., rys. ; 21 cm.
C 050581/II Kluczbork, M 185935/II M 187893/II M 187894/II Opole

33. Przygoda z nauczaniem – uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela języka polskiego kl.6 […]. Cz. 3 / Małgorzata Jas , Małgorzata Miazga. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop.2002. — 88 s. : il., fot., rys. ; 21 cm.
C 050582/III Kluczbork, M 185935/III M 187893/III M 187894/III Opole

34. Przygoda z nauczaniem – uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela języka polskiego kl.6 …]. Cz. 4 / [aut.], Małgorzata Jas [et al.]. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop. 2002. – 112 s. : il., rys. ; 21 cm.
C 050693/IV Kluczbork, M 185935/IV M 187893/IV M 187894/IV Opole

35. Ratunek dla Ziemi : scenariusz lekcji dla klasy VI (dwie jednostki lekcyjne) / Beata Wolna // W : Ekologia na każdym przedmiocie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Anny Gierek i Elżbiety Gierek ; [zespół aut. Maria Gadomska et al.]. – Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009. – S. 35-37
M 052512 Kluczbork, M 065591 Nysa, C 202620 M 209046 Opole

36. Scenariusze lekcji. Cz. 1 / Dariusz Chętkowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 206 s. – (“Pamiętajcie o Ogrodach…” : kultura, literatura, język )
C 189920/I Opole

37. Scenariusze lekcji. Cz. 2 / Dariusz Chętkowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 325, [3] s. – (“Pamiętajcie o Ogrodach…” : kultura, literatura, język )
C 189920/II Opole

38. Scenariusze lekcji. Cz. 3 / Dariusz Chętkowski . – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 271 s. – (“Pamiętajcie o Ogrodach…” : kultura, literatura, język )
C 189920/III Opole

39. Scenariusze lekcji języka polskiego dla klas IV-VI, rozwijających kreatywność, bazujących na nauczaniu polisensorycznym / Dorota Dawid // W : Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej / Dorota Dawid .Kraków : “Impuls”, 2004. – S. 65-88
C 189839 M 191072 Opole

40. Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie 4 szkoły podstawowej. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasie 4 szkoły podstawowej / [“Scenariusze…”], Barbara Klimczak ; [“Scenariusze…”], Elżbieta Tomińska ; [“Scenariusze…”], Grażyna Witak-Wcisło ; [“Przedmiotowy…”], Teresa Zawisza-Chlebowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. – 143,[1] s. ; 24 cm. – (Słowo za Słowem )
C 186533 Opole

41. Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie 5 szkoły podstawowej. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasie 5 szkoły podstawowej / [“Scenariusze…”], Barbara Klimczak ; [“Scenariusze…”], Elżbieta Tomińska ; [“Scenariusze…”], Grażyna Witak-Wcisło ; [“Przedmiotowy…”], Teresa Zawisza-Chlebowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 143,[1] s. ; 24 cm. – (Słowa Zwykłe i Niezwykłe )
C 186819 Opole

42. Scenariusze przekorne i prawie niemożliwe / Anna Biernacka, Stanisław Bortnowski. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka “Stentor”, [2013]. – 317, [2] s. ; 24 cm.
M 62994 Kędzierzyn-Koźle M 214214 M 214473 Opole

43. Słowa i świat : scenariusze lekcji języka polskiego w klasie 6 szkoły podstawowej. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasie 6 szkoły podstawowej / Barbara Klimczak , Elżbieta Tomińska, Grażyna Witak-Wcisło ; Przedmiotowy System Oceniania[…], Teresa Zawisza-Chlebowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop.2004. – 139 s. ; 24 cm
C 051206 Kluczbork, C 187501 Opole

44. Słowo za słowem : [język polski] 4. – Wyd.2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. – 143, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
C 051209 Kluczbork

45. Uczyć samodzielności i kreatywności : scenariusze lekcji języka polskiego / Anna Dykier, Ryszard Pempera. – Poznań : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 2001. – 72 s. -( Vademecum Nauczyciela ; z.2 )
M 183851 Opole

46. Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. – Kraków : “Impuls”, 2002. – 356, [3] s. ; 24 cm.
C 048919 Brzeg, M 58202 Kędzierzyn-Koźle, C 183889 Opole
*Propozycje konspektów lekcji języka polskiego zawierające elementy wychowawczo-zdrowotne

47. “Z Gawędkiem w krainie obrazów i słów” : fantazja i rzeczywistość : wynikowy plan pracy, scenariusze lekcji, sprawdzian wiedzy i umiejętności, kryteria oceny : materiały dla nauczyciela : klasa IV / Maria Gudro. – Warszawa : “Adam”, 2004. – 131 s. ; 24 cm.
C 008936″B” M 009138″B” Opole
*Zawiera m.in. scenariusze lekcji: 1. Moja ojczyzna to…, Antoni Słonimski – „Polska”; 2. Pieśń bliska sercu Polaków – okoliczności powstania hymnu narodowego; 3. O czym informuje rzeczownik; 4. Jak powstawały baśnie Andersena? A. Milska – „Smutny czarodziej z Odense”; 5. Źle jest przymiotnikowi bez rzeczownika; 6. Zaczarowany język poety. Julian Tuwim – „Cuda i dziwy”; 7. „gdy z ust twych padnie słowo, razem z nim padnie kwiat lub klejnot”. Charles Perrault – „Wróżki”

48. Z zabawy-nauka życia : poradnik dla nauczyciela : (do programu klasy teatralno-dziennikarskiej dla szkoły podstawowej i gimnazjum) / Bożena Ciborowska-Lipko. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2000. – 104 s. : il. ; 20 cm.
C 194159 M 201240 M 201325 M 201326 Opole

Artykuły w czasopismach:

49. A jednak warto czytać : cykl lekcji integrujący nauczanie języka polskiego, historii i społeczeństwa oraz sztuki : (propozycja metodyczna do klasy IV) Bogna Dobrakowska, Krzysztof Gierszal // Język Polski Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 4, s. 28-37
*Konspekty lekcji : 1. Stanisław Grochowiak – “Telewizor” ; 2. Książka to jest to! – Edward Szymański “Książka” ; 3. Tę książkę warto i przeczytać, i obejrzeć – prezentacja wybranych lektur ; 4. Jak powstawały księgi rękopiśmienne?

50. A może pod lipę do Czarnolasu? Jan Kochanowski “Na lipę”. Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy VI / Tomasz Zdunek // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 4, s. 14

51. Ania z Zielonego Wzgórza – lektura nie tylko dla dziewcząt / Danuta Bula // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2010/2011, nr 1, s. 43-51

52. Apetyt na lekturę : scenariusz lekcji dla VI klasy / Jolanta Bilkiewicz // Między Nami Polonistami. – 2007, nr 10, s. 12-13
*Małgorzata Musierowicz: “Małomówny i rodzina”

53. Asteriks i Obeliks – pra-europejczycy : scenariusz zajęć / Anna Buchner // Polonistyka. – 2011, nr 8, s. 62-65

54. Astrid Lindgren “Bracia Lwie Serce” (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Marzanna Pietruszka-Łój // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2002/2003, nr 2, s. 71-84

55. “Bajki robotów” Stanisława Lema: (propozycja metodyczna dla kl. VI) / Magdalena Krysińska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 2, s. 21-25
*Konspekty czterech lekcji

56. Bal w pałacu Królowej Śniegu : (propozycja metodyczna do klasy IV) / Gał Dorota // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2002, nr 2002/2003, nr 1, s. 45-49

57. Baśń o rezolutnym Jasiu : scenariusz lekcji dla klasy IV z wykorzystaniem nagrania na płycie CD (czas realizacji – 2 lekcje) / Marta Las // Między Nami Polonistami. – 2005, nr 1, s. 15-17

58. Biblia – księga nad księgami : scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI / Beata Gmurzyńska // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 11, s. 9

59. Biblioteczne lekcje języka polskiego : wybór literatury // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 1, s. 23-24

60. Biografia jako tekst : problemy dyskursu lekcyjnego / Anna Ciciak // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 4, s. 7-16
*Sylwetki twórców na lekcjach języka polskiego

61. Bogactwo barw i koloru : lekcja poezjowania dla klasy V / Romana Wolska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 2, s. 18

62. Bohater, którego można naśladować/ Wiesława Dorota Prążyńska // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 1, s. 12-14
*Konspekty lekcji języka polskiego i godziny wychowawczej w szkole podstawowej: “Jak cię widzą, tak cię piszą” oraz “Jak być dzielnym w codziennym życiu”

63. Boże Narodzenie w Polsce, Europie i na świecie : scenariusz lekcji języka polskiego lub lekcji wychowawczej dla klasy IV / Genowefa Filipczyk // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 11, s. 10

64. “Burza” nad… czyli nie bójmy się Harry’ego Pottera (propozycja metodyczna dla klasy VI) / Anna Januszek // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2002/2003, nr 2, s. 39-44

65. Być czy mieć? Tadeusz Makowski:”Skąpiec” /Barbara Maria Płodzień // Nowa Polszczyzna. – 2006, nr 5, s. 10-18
*Scenariusz zajęć

66. Być księżniczką (propozycja metodyczna) / Grażyna Koralewska //Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2009/2010, nr 3, s. 61-72

67. Charakterystyka podmiotu lirycznego. Wisława Szymborska, Kot w pustym mieszkaniu / Agnieszka Majerowicz // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2017/2018, nr 2, s. 33-40

68. Charakteryzujemy ciekawą postać : scenariusz lekcji powtórzeniowej
dla VI klasy (czas realizacji – 1 lekcja) / Bogumiła Kaczmarek // Między Nami Polonistami. – 2007, nr 7, s. 21

69. Chcesz porozmawiać z przyrodą? : edukacja ekologiczna na lekcji języka polskiego w klasie IV / Renata Zagól, Barbara Mickiewicz, Alicja Gruszka // Aura. – 2004, nr 7, dod. “Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 118, s. 1

70. Chcę posiąść sztukę pięknego opowiadania : (propozycja metodyczna do klasy IV) / Ewa Olszewska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 2, s. 69-72
*Konspekty 5-ciu lekcji

71. “Chodziła Matkaboska” Michała Błażejewskiego : (propozycja metodyczna do klasy VI) / Elżbieta Kowalska, Beata Noskowicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 2, s. 64-68
*Konspekt lekcji

72. Chwila zadumy nad światem – Czesław Miłosz “Przypowieść o maku” : konspekt zajęć z języka polskiego dla klasy VI / Maria Czeszak-Godula // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7-8, s. 9

73. Co ci mówi moja twarz i moje gesty? / Bożena Gancarz // Drama. – 2001, z. 37, s. 19-20
*Edukacja polonistyczna w szkole podstawowej metodą dramy

74. Co jest najlepsze w czasie deszczu?: Stanisław Grochowiak “Na słotę” : konspekt lekcji języka polskiego dla klasy V / Danuta Szaraszek // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 4, s. 13

75. Co mądrego mówią bajki I. Krasickiego? Scenariusz lekcji dla klasy VI / Martyna Karwat // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2017/2018, nr 1, s. 99-104

76. Co znajdziesz, patrząc w przeszłość? (propozycja metodyczna dla klasy VI) / Hanna Domańska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2004/2005, nr 4, s. 69-80
*Cykl lekcji poświęcony źródłom kultury europejskiej. Tematy: 1.Szukamy źródeł kultury europejskiej, 2.O drogowskazach i sygnałach, które mogą ułatwić podróż w nieznane, 3.Krótkie prawdy płynące z przypowieści biblijnych odnajdziemy w treści wiersza Tadeusz Różewicza “Przepaść”

77. Cudze chwalicie, a czy swoje znacie? / Irena Małecka // Wychowawca. -2000, nr 9, s. 31-32
*Konspekt lekcji języka polskiego w klasie V szkoły podstawowej

78. Cykl lekcji języka polskiego dla klasy VI dotyczących powieści o Harrym Potterze / Jolanta Majewska-Wysocka // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 7-8, s. 3-6
*Tematy lekcji: 1. Odkrywamy tajemnice adaptacji filmowej na przykładzie filmu pt. “Harry Potter i komnata tajemnic”; 2.Magiczna flora i fauna w powieściach (filmach) o Harrym Potterze; 3. Konkurs “Znam przygody Harry’ego Pottera”

79. Cykl lekcji ze składni w klasie VI wg podręcznika “Ja i świat” (II semestr) / Henryka Kaczorowska // Inspiracje Polonistyczne. – 2002, nr 25, s. 7-31
*Składnia, podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okoliczniki, zdania pojedyncze i złożone

80. Czego nauczyła nas lektura “Tajemniczy ogród” / Iwona Kwiatkowska-Żak // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2006/2007, nr 2, s. 81-100

81. Człowiek człowiekowi wilkiem – historia Kaina i Abla : konspekt lekcji języka polskiego w kl. VI przeprowadzonej w bibliotece szkolnej / Marzanna Wasąg // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 10, s. 18-19

82. Człowiek i kosmos : cykl zajęć dla klasy V. Cz. 5 / Sylwia Jakubiec // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 1, s. 19
*Zajęcia zintegrowane : j. polski, edukacja estetyczna, czytelnicza i medialna w bibliotece

83. Człowiek w świecie wartości : spotkanie z miłością / Justyna Fiedorczuk // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 9, s. 7-8
*Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI

84. Czy książka Joanne K. Rowling “Harry Potter i Kamień Filozoficzny” wejdzie do kanonu lektur szkolnych? / Elżbieta Bąkała // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2002/2003, nr 2, s. 30-33

85. Czy ludożercy są wśród nas? : Tadeusz Różewicz “List do ludożerców” / Danuta Borowska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 2, s. 8-9

86. Czy łatwo być prawdziwym przyjacielem? : scenariusz lekcji języka polskiego na podstawie wiersza Mickiewicza / Marzena Orzeł // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6, s. 14-15

87. Czy możliwe jest wykorzystanie komputera na lekcjach języka polskiego? / Alicja Szepelak // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. -2002/2003, nr 3, s. 73 79
*Zawiera scenariusz lekcji dla klasy VI: Dlaczego “Ania z Zielonego Wzgórza” jest światowym bestsellerem?

88. Czy można wierzyć reklamie? (Propozycja metodyczna dla klasy VI) / Małgorzata Pachecka // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2002/2003, nr 3, s. 54-57

89. Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? O pierwszych szkolnych zauroczeniach poważnie i na wesoło / Krystyna Merska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 2, s. 19-21
*Scenariusz bloku humanistycznego : lekcji wychowawczej, języka polskiego i muzyki dla klasy VI

90. “Czy to możliwe, aby do tego stopnia nie było domu?”. Scenariusz lekcji języka polskiego do utworu Melchiora Wańkowicza “Ziele na kraterze” / Marzena Tyl // Polonistyka. – 2018, nr 2, s. 32-36

91. Czy tylko poetycki obraz miast Europy? Czesław Miłosz “Ojciec objaśnia” / Tomasz Maciejewski // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2004/2005, nr 4, s. 50-60

92. Czy w naszych domach i sercach znajdzie się kącik dla bezdomnego zwierzątka? (na podstawie tekstu Meindert De Jong “Schronisko dla bezdomnych zwierząt”) / Krystyna Sadura-Pałac // Drama. – 2000, z. 36, s. 22-25
*Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie IV.

93. Czy Wisławie Szymborskiej udało się rozwiązać zagadkę istnienia Atlantydy? / Marzena Tyl // Polonistyka. – 2018, nr 4, s. 29-31
*Scenariusz lekcji języka polskiego dla klas 4-8 szkoły podstawowej

94. Czy zabrać Marzannę do Genewy? / Maria Bajer // Polonistyka. – 2004, nr 2, s. 37-42

95. Czy zawsze należy mówić prawdę? Problem kłamstwa wobec chorego człowieka w noweli “Kamizelka” Bolesława Prusa: scenariusz lekcji / Agnieszka Kaczmarek // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 6, s. 10

96. Czym jest opowiadanie? Scenariusz lekcji w szkole podstawowej / Magdalena Piasecka // Polonistyka. – 2017, nr 2, s. 40-41

97. Czytać to nie zawsze znaczy rozumieć / Sylwia Malinowska // Polonistyka. – 2003, nr 7, s. 437-438
*Krytyczne czytanie tekstów kultury na przykładzie wiersza Józefa Ratajczaka “Pożegnanie baśni”

98. Czytam i rozumiem (strategie czytania metodą stacji zadaniowych). Scenariusz lekcji języka polskiego / Jolanta Fąfrowicz // Modelowe Nauczanie. – 2016, nr 3, s. 37-47
*Scenariusz lekcji języka polskiego w szkole podstawowej lub gimnazjum

99. Ćwiczenia i zabawy frazeologiczne w pracy z szóstoklasistami / Zuzanna Krótki // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2016/2017, nr 1, s. 41-57
*Temat: Z frazeologią za pan brat

100. Ćwiczenia ortograficzne dla dzieci mających specyficzne trudności w uczeniu się : (propozycja metodyczna) / Marzanna Pietruszka-Łój. – Rys. // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 1, s. 51-58
*Konspekt lekcji: Pisownia nazw świąt i przymiotników od nich pochodnych

101. Ćwiczenia z wyobraźni. Scenariusz lekcji dla klasy V szkoły podstawowej (na motywach powieści Joanne K. Rowling: Harry Potter i Kamień Filozoficzny) / Jolanta Pytel // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 6, s. 11

102. Dajmy szansę tej przyjaźni : propozycja lekcji języka polskiego w klasie czwartej / Zofia Kazimierska // Klanza w Szkole. – 2004, nr 1, s. 29-32
*Na podstawie wiersza A. Mickiewicza “Przyjaciele”

103. Dawno, dawno temu… / Agnieszka Rosińska, Monika Stolarska // Inspiracje Polonistyczne. – 2000, nr 19/20, s. 53-55
*Propozycja lekcji w klasie V, poświęconej historii Polski

104. Dlaczego “Chodziła Matkaboska po świecie”? : konspekt lekcji języka polskiego dla klasy VI / Danuta Borowska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 2, s. 7-8

105. Dlaczego postanowili milczeć? / Marzena Tyl // Polonistyka. – 2017, nr 4, s. 38-41
*Scenariusz lekcji w bibliotece szkolnej : „Nowe szaty cesarza” H. Ch. Andersena

106. Dlaczego warto czytać powieści Doroty Terakowskiej? / Teresa Zawisza-Chlebowska // Polski w Praktyce. – 2010, nr 1, s. 14-20

107. Do których sytuacji z mojego życia nawiązują bajki? Scenariusz lekcji w klasie V / Karolina Kotlarz // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2017/2018, nr 4, s. 50-56

108. Dobroć – jedyny skarb niewyczerpany : “Bajka” Henryka Sienkiewicza / Lidia Pasich. – Rys. // Inspiracje Polonistyczne. – 2001, nr 23/24, s. 34-37
*Lekcja z elementami dramy w klasie IV wg podręcznika “Ja i świat”

109. Doskonalimy poprawną pisownię wyrazów z ó, rz, ż : (propozycja lekcji w klasie IV) / Sylwia Zielińska // Inspiracje Polonistyczne. – 2001, nr 23/24, s. 50-52

110. Doskonalimy warsztat pisarski. Władcy Słów : scenariusz zajęć w szkole podstawowej / Iwona Poźniak // Polonistyka. – 2016, nr 5, s. 36-39

111. Drama na lekcjach ortografii (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Karina Borowiec // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2011/2012, nr 2, s. 51-54
*Zawiera konspekt lekcji “O baśniowej ortografii”

112. Drama w kształceniu językowym (propozycja metodyczna dla klasy VI) / Karina Borowiec, Eugeniusz Szymik // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2002/2003, nr 4, s.36-41
*Nauka o języku na lekcjach języka polskiego

113. Dramat na lekcji : scenariusz lekcji dla klas IV-VI / Joanna Piasta-Siechowicz // Między Nami Polonistami. – 2006, nr 6, s. 21

114. Dwa życzenia : (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Marzanna Pietruszka-Łój) // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2003/2004, nr 4, s. 43-51
*Konspekty cyklu lekcji poświęconego baśni “Kwiat paproci”

115. “Dyniowa afera” jako przykład teatru na lekcji / Małgorzata Bulińska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2008/2009, nr 2, s. 13-27

116. Działania językowe w klasie V (G. Morcinek, “Łysek z pokładu Idy”) / Jadwiga Jawor-Baranowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2012/2013, nr 2, s. 58-86
*Zawiera scenariusze zajęć: 1. Świat przedstawiony utworu Gustawa Morcinka “Łysek z pokładu Idy”; 2. Poznajemy Łyska; 3. Piękna przyjaźń człowieka i konia na podstawie noweli “Łysek z pokładu Idy”; 4. Tajemniczy świat dawnej kopalni; 5. Nieistniejący obecnie (?) świat utworu “Łysek z pokładu Idy”

117. Dzieci w świecie reklamy (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Karina Borowiec, Eugeniusz Szymik // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2005/2006, nr 1, s. 94-100
*Temat lekcji: Czwartoklasiści układają reklamy

118. Dzieci w świecie różnych wartości (P. Beręsewicz, “Pieniądze albo kasa”) / Danuta Bula // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2015/2016, nr 1, s. 74-80

119. Dziecko wobec codziennych problemów w wybranych tekstach kultury dla klasy IV / Jadwiga Jawor-Baranowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2012/2013, nr 1, s. 72-100

120. Edith Nesbit i jej dialog z czytelnikiem w służbie wartości / Danuta Bula // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2011/2012, nr 2, s. 78-98

121. Fenomen “Harry’ego Pottera” / Stanisława Machnowska // Polonistyka. – 2002, nr 2, s. 103-105

122. FiloZośka, czyli o filozofowaniu z czwartoklasistami i Pinokiem /Małgorzata Gryń-Chlebicka // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. -2007/2008, nr 4, s. 30-34

123. Fragment inspiracją dla czytelnika / Aneta Krasińska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2008/2009, nr 2, s. 78-86

124. “Gdy myślę Babunia…” – na podstawie wiersza K. Iłłakowiczówny “Babunia” / Jolanta Gruszczyńska // Drama. – 2003, nr 42, s. 25-27
*Konspekt lekcji dla klasy IV

125. “Gdzie skarb twój, tam serce twoje.” O muzyce F. Chopina / Hanna Jastrzębska-Gzella // Drama. – 2006, z. 50, s. 33-36
*Lekcja dla klasy VI szkoły podstawowej lub I gimnazjum

126. Gdzie szukać informacji o teatrze? / Mariola Antczak, Katarzyna Darmach // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 2, s. 11-12
*Konspekt zajęć dla kl. V w bibliotece

127. Gry percepcyjne z obrazem Józefa Mehoffera “Słońce majowe” / Julia Zwolak // Polonistyka. – 2013, nr 5, s. 31-34
*Także dla gimnazjum

128. Heros na harleyu : Percy Jackson i bogowie olimpijscy / Urszula Wykurz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2015/2016, nr 4, s. 40-62

129. Historia chłopca, który “swój świat ukrył w biednej kieszeni…” (Leopold Staff: “Kieszeń”) / Grażyna Jaśniowska // Drama. – 2001, nr 40, s. 23-25
*Konspekt zajęć zintegrowanych

130. Historia niezwykłego napadu. “Powrót taty” Adama Mickiewicz w klasie czwartej szkoły podstawowej / Paweł Sporek // Nowa Polszczyzna. – 2005, nr 5, s. 25-30

131. Historia żółtej ciżemki – nowe spojrzenia / Jadwiga Jawor-Baranowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2011/2012, nr 1, s. 49-74

132. Homonimia na lekcjach / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2005/2006, nr 1, s. 21-33

133. Ile słów zmieści się w chmurze? : scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej kategorii rzeczownika z wykorzystaniem alternatywnych sposobów nauczania. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2018, nr 8, s. 24-25
*Dla IV klasy szkoły podstawowej

134. Jak analizować Dziady Adama Mickiewicza w klasie siódmej? Cykl lekcji poświęconej lekturze / Zuzanna Krótki // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2017/2018, nr 4, s. 7-41
*Tematy: 1. Elementy folkloru w II części Dziadów. 2. Geneza i budowa dramatu. Mickiewicza pt. Dziady. 3. Jakie przestrogi moralne kierują do nas duchy i zjawy z dramatu A. Mickiewicza?

135. Jak było na wakacjach : propozycje lekcji dla klasy V / Alina Komorowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2000/2001, nr 1, s. 41-45

136. Jak dobrze znasz “Potop” Henryka Sienkiewicza? Konkurs czytelniczo-literacki / Jolanta Zielonka // Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 9, s. 9-10

137. Jak funkcjonalnie uczyć fonetyki w szkole podstawowej? / Marta Urszula Chyb. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2013/2014, nr 4, s. 34-61
*Zawiera scenariusze lekcji: 1. Idzie rak nieborak, jak uszczypnie, będzie znak… – tworzymy “Rymowany alfabet”; 2. Kod czy kot kreskowy? Poznajemy głoski; 3. Z głoskami dźwięcznymi i bezdźwięcznymi na ty. Ćwiczymy poprawną pisownię; 4. Naśladujemy dźwięki! Analiza wiersza J. Tuwima “Lokomotywa”; 5. Jak pięknie czytać teksty?

138. Jak jest ukazany człowiek wobec przyrody? – na podstawie wiersza Czesława Miłosza “Wyprawa do lasu” : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej / Iwona Birycka-Kowalska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 3, s. 5

139. Jak kształcę kulturę teatralną uczniów / Teodozja Borowczyk // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2002/2003, nr 3, s. 30-34
*Zawiera konspekt lekcji języka polskiego w klasie VI: Oglądamy, co zdarzyło się w chacie Wdowy – fragment “Balladyny” J. Słowackiego

140. Jak kształcić umiejętność wyrażania intencji wypowiedzi : (propozycja metodyczna dla klasy VI) / Hanna Domańska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2004/2005, nr 3, s. 50-55
*Zawiera scenariusz lekcji: Z jaką intencją wypowiadam te słowa? – ćwiczenia w dobieraniu oraz stosowaniu właściwych dla danej sytuacji wyrazów, zwrotów i określeń

141. Jak nauczyć dzieci budowania wypowiedzi zgodnych z określoną intencją? / Zuzanna Krótki // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2015/2016, nr 3, s. 64-80
*Temat: O intencji wypowiedzi

142. Jak omawiać “Opowieść wigilijną” K. Dickensa w ośmioklasowej szkole podstawowej? / Zuzanna Krótki. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2017/2018, nr 3, s. 70- 102

143. Jak omawiać Syzyfowe prace S. Żeromskiego w ośmioklasowej szkole podstawowej ? / Zuzanna Krótki. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2017/2018, nr 3, s. 22-69

144. Jak powstaje książka – na podstawie pracy z filmem krótkometrażowym. Scenariusz lekcji w szkole podstawowej / Anna Chmiel // Polonistyka. – 2016, nr 2, s. 35-37
*Temat: Czy moje opowiadanie to już książka?

145. Jak powstaje szron? / Elżbieta Rzepecka-Roszak // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 3, s. 12-13
*Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV z zastosowaniem oceniania kształtującego

146. Jak pracować z lekturą? : (propozycje metodyczne) / Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2007/2008, nr 4, s. 43-52
*Tematy lekcji: 1. Pierwsze spotkanie z lekturą “Pinokio”, 2. Jak powstał drewniany pajac Pinokio?

147. Jak rozpoznać imiesłów przymiotnikowy? : scenariusz lekcji dla VI klasy (czas realizacji – 1 lekcja) / Aleksandra Stawiszyńska // Między Nami Polonistami. – 2005, nr 1, s. 22-23, 26

148. Jak uczę myślenia metaforycznego : lekcje poezji a idea kształcenia integralnego / Romana Wolska // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 3, s. 9-11
*Zawiera konspekt lekcji dla kl. VI SP : “Nie musisz być poetą, aby wejść do ‘tajemniczego ogrodu poezji'”

149. Jak uświadomić sobie wartości wynikające z tekstu? Mazurek Dąbrowskiego w klasie IV / Zuzanna Garbacz // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2017/2018, nr 2, s. 23-26

150. Jak wykorzystać komputer w pracy polonisty? : (propozycja metodyczna do klasy V) / Halina Pawłowicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 3, s. 66-69

151. Jak z Harrym Potterem zaczarowałam V b (propozycja metodyczna dla klasy V) / Elżbieta Miętus // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2002/2003, nr 2, s. 34-38

152. Jak zachęcić ucznia do przeczytania lektury? / Joanna Rodecka // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2010/2011, nr 2, s. 76-84

153. Jaki jest pan Kleks? Scenariusz lekcji dla IV klasy / Alicja Salata // Między Nami Polonistami. – 2007, nr 10, s. 14

154. Jaki jesteś, smoku? / Urszula Hymon // Polski w Praktyce. – 2010, nr 6, s. 35-37

155. Jaki obraz świata został zapisany w języku ojczystym? : scenariusz lekcji w klasie VI / Zuzanna Krótki. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2015/2016, nr 1, s. 81-92
*Scenariusz lekcji w klasie VI: Słowa gasnące, słowa iskrzące

156. Jakie cechy ma baśń? : scenariusz zajęć / Dorota Prążyńska // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 11, s. 9-10

157. Jakie chmury płyną po “niebios równinie…”? Adam Mickiewicz: “Chmury” : scenariusz lekcji w klasie IV – wg podręcznika “Ja i świat” / Jolanta Kuklińska, Anna Pasek // Inspiracje Polonistyczne. – 2000, nr 17, s. 22-25

158. Jan Matejko – malarz historyczny. Scenariusz lekcji języka polskiego / Ewa Błeszyńska, Grażyna Gorynowicz-Wieczorek // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 6, s. 17
*Dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

159. Jeden wiersz na trzech etapach edukacji, czyli “Mała dziewczynka ściąga obrus” Szymborskiej w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum / Agnieszka Wójtowicz-Stefańska // Polonistyka. – 2009, nr 4, s. 46-50

160. Jedna lekcja – jedno wymaganie podstawy programowej. Przykład realizacji / Mirosława Iwasiewicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2011/2012, nr 3, s. 98-108
*Temat lekcji: Jan Matejko i jego dzieło. Odróżniam in formacje ważne od drugorzędnych

161. Jestem mordercą tysiąca roślin – Marta Klubowicz : “Spowiedź z piątego przykazania” : konspekt lekcji dla klasy VI szkoły podstawowej / Romana Wolska. – Tab. // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 2, s. 6-7

162. Jesteśmy Europejczykami. Dominika Kryjak – “List do Europy” (propozycja lekcji 2-godzinnej w klasie VI – wg podręcznika “Ja i świat”) / Sylwia Zielińska // Inspiracje Polonistyczne. – 2002, nr 25, s. 4-7

163. Jesteśmy twórcami nowej dziedziny nauki… smokologii / Urszula Hymon // Polski w Praktyce. – 2010, nr 6, s. 31-34

164. Język – nie tylko narzędziem komunikacji : konspekt lekcji języka polskiego dla kl. VI szkoły podstawowej / Anna Chojnacka // Wychowawca. – 2006, nr 2, s. 26

165. “Kabaretobranie” w klasie IV / Agnieszka Kasprzycka // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2012/2013, nr 3, s. 83-89
*Zawiera scenariusz zajęć na temat: O rety, rety! Lecą kabarety! Klasowe kabaretobranie

166. Kaligrafowanie może być ciekawe (projekt lekcji) / Anna Guzy, Honorata Pilzak // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2009/2010, nr 1, s. 43-57

167. Kawałek chleba nie spadnie z nieba / Tatiana Witkowska // Między Nami Polonistami. – 2006, nr 3, s. 18, 32
*Scenariusz lekcji dla klasy VI

168. Kim są moi przodkowie? (Propozycja metodyczna dla klas IV) / Marta Choroszczyńska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2002/2003, nr 2, s. 68-70

169. Kinema, filmia… – czyli o X Muzie na języku polskim / Katarzyna Marciniak. – Rys. // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2003/2004, nr 4, s. 27-42
*Konspekty lekcji z edukacji filmowej

170. Klasa IV. Blok humanistyczny. Temat : Jak opanować złość i naprawić krzywdę? – na podstawie opowiadania pt. “Fatalna sobota” Janusza Korczaka / Kazimiera Kasperkiewicz // Drama. – 2000, z. 34, s. 20-23

171. Klasa V,VI. Technika z elementami informatyki, język polski. Temat : Redakcyjna “kuchnia”. O reklamie / Bożena Kozłowska // Drama. – 2000, z. 34, s. 23-25

172. Klasowy wernisaż / Ewa Arciszewska // Nowa Polszczyzna. – 2000, nr 4, s. 14-15
*Wykorzystanie “metody projektów” na lekcji języka polskiego w klasie VI. Scenariusz lekcji “Klasowy wernisaż dzieł, w których codzienność jest światem przedstawionym”

173. Komputer na lekcjach…o tolerancji / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2006/2007, nr 4, s. 84-92

174. Komiks na lekcjach języka polskiego w klasie IV / Ewa Bajor // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2000/2001, nr 3, s. 17-28

175. Konspekt lekcji języka polskiego do filmu Tarapaty / Wiesław Kosmowski // Polonistyka. – 2019, nr 1, s. 26-27

176. Konspekt lekcji języka polskiego do projekcji filmu Syn Winnetou (reż. André Erkau) / Wiesław Kosmowski // Polonistyka. – 2018, nr 2, s. 28-31

177. Konspekt lekcji po projekcji filmu “Piękna i Bestia” / Justyna Hanna Budzik // Polonistyka. – 2018, nr 5, s. 30-35

178. Konspekty lekcji w bloku humanistycznym (temat : “Więc pomyślcie o motylach choć przez chwilę…” : na przykładzie wiersza W. Chotomskiej pt. “Motyle”) / Jolanta Gruszczyńska // Drama. – 1999, nr 30, s. 24-26
*Zajęcia zintegrowane, metodą dramy, w klasie IV SP : język polski, muzyka, plastyka

179. Korelacja tekstu i rysunku w komiksie. Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania / Katarzyna Skóra // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2017/2018, nr 2, s. 27-32

180. “Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza mogą być lekturą interesującą / Maria Gudro // Polski w Praktyce. – 2010, nr 1, s. 29-33

181. Książę nie chce już księżniczki : scenariusz lekcji dla klasy IV klasy (czas realizacji – 1 lekcja) / Tatiana Witkowska // Między Nami Polonistami. – 2005, nr 1, s. 19

182. Książka a film : o adaptacji powieści Edmunda Niziurskiego “Sposób na Alcybiadesa” : (propozycja metodyczna do klasy VI) / Anna Kowalczyk-Magda // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 2, s. 45-48
*Konspekt lekcji

183. Książka – rzecz cenna? : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy V w ramach nauczania blokowego (blok humanistyczny) / Ewa Przetakiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 5, s. 9

184. Kto? Co zrobił? W arcydziele i nie tylko – cykl lekcji poświęcony podmiotowi i orzeczeniu. Scenariusz lekcji w szkole podstawowej / Marta Kałkowska // Polonistyka. – 2015, nr 5, s. 34-37

185. Kto jest mi bliższy: nadawca czy odbiorca? Scenariusz lekcji dla klasy IV / Katarzyna Lewandowska // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2017/2018, nr 1, s. 93-98

186. Kto może być dla mnie wilkiem? / Maria Gudro // Polski w Praktyce. – 2010, nr 6, s. 41-42

187. Kto się skarży na samotność w wierszu Kazimiery Iłłakowiczówny? : konspekt lekcji języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej / Ewa Jaskułowska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 5, s. 9-10

188. Kultura i tradycja duszą narodu : konspekt lekcji języka polskiego lub lekcji wychowawczej w kl. VI szk[oły] podst[awowej] lub gimnazjum / Anna Chojnacka // Wychowawca. – 2008, nr 11, s. 22-23

189.Lalka – czy tylko do zabawy? : cykl lekcji języka polskiego dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej lub I gimnazjum / Beata Lubosz // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 9, s. 8-10

190. Lapbook – notatki z lektury w jednym miejscu. Scenariusz cyklu lekcji poświęconych Opowieści wigilijnej / Marzena Tyl // Polonistyka. – 2017, nr 6, s. 40-43

191. “Lato, lato, lato czeka…” – na podstawie wybranych wierszy i pejzaży / Małgorzata Kaszuba // Drama. – 2003, z. 43, s. 25-26
*Konspekt lekcji języka polskiego w szkole podstawowej

192. Lekarstwo na język… : o kształceniu sprawności językowej w szkole podstawowej / Anna Dykier // Nowa Polszczyzna. – 2002, nr 3, s. 29-3
*Przykład lekcji : “Jak korzystać z informacji zawartych w ulotkach farmaceutycznych”

193. Lekcja przed i po spektaklu o brzydkim kaczątku / Katarzyna Adamska // Nowa Polszczyzna. – 2007, nr 1, s. 42-43
*Konspekt lekcji

194. Lekcja z Chopinem i jego muzyką w klasie szóstej / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2000/2001, nr 1, s. 49-65

195. Lekcje języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej o tematyce ekologicznej / Beata Kulik // Aura. – 2006, nr 1, dod. “Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 136, s. 7-8

196. Lekcje języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej o tematyce ekologicznej. Cz. 2 / Beata Kulik // Aura. – 2006, nr 2, s. 8
*Temat: Piszemy program pielęgnowania Ziemi

197. Lekcja języka polskiego w klasie VI : temat : na tropie zaginionych drzwi – tworzymy gry edukacyjne / Danuta Chruściel // Edukacja Medialna. – 2001, nr 47-49

198. Lekcje poezjowania (propozycja metodyczna dla klasy V) / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2005/2006, nr 2, s. 48-59

199. Lekcje z filmem “Tytus, Romek i A’Tomek wśród złodziei marzeń” w klasie piątej / Arkadiusz Kut // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2008/2009, nr 1, s. 41-52
*Tematy lekcji: 1. Jak powstaje film anomowany?; 2. Projekcja filmu pt. “Tytus, Romek i A’Tomek wśród złodziei marzeń” w reżyserii Leszka Gałysza; 3. Tytus i przyjaciele na planecie Transformacji; 4. Zrozumieć język filmu… – o muzyce i planach filmowych

200.Lekcje z Harrym / Agnieszka Zych // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 3, s. 19-20
*Skrócone scenariusze lekcji. Tematy: 1.Nowy światowy bestseller dla dzieci i młodzieży; 2.Rodzina – nie zawsze idealna; 3.Każdy ma jakieś ukryte pragnienia; 4.Szkoła nie dla mugoli; 5.Naucz mnie gry w quidditcha!; 6.Skąd my to znamy? O motywach wędrownych; 7. Szanowna Pani Rowling! Piszemy list do pisarki.

201. Lekcje z metaforą / Natalia Kuźmińska // Polonistyka. – 2015, nr 5, s. 38-43

202. Lekcje z “Tajemniczym ogrodem” w klasie szóstej – wprowadzanie w świat wartości / Izabela Matejak // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 4, s. 14-23

203. Lektura jako doświadczenie egzystencjalne / Wiesława Żuchowska // Polonistyka. – 2004, nr 2, s. 29-33

204. Liście jak listy : scenariusz lekcji dla IV klasy (czas realizacji – 1 lekcja) / Joanna Białek // Między Nami Polonistami. – 2006, nr 5, s.. 19-20
*Lekcja języka polskiego

205. Literacka postać negatywna : od Powrotu taty do Dwóch takich, co ukradli księżyc / Danuta Bula // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. -2015/2016, nr 3, s. 81-91
*Obecność negatywnych postaci literackich w literaturze dla dzieci i młodzieży

206. “Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach…” : (scenariusz dwugodzinnej lekcji języka polskiego w klasie IV) / Bożena Olszewska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 1, s. 6-8

207. Łatwa jest ortografia, więc… nie zapuszczaj żurawia. Dwugodzinna lekcja języka polskiego w klasie piątej / Grażyna Wiśniewska. – Rys. // Grupa i Zabawa. – 2001, nr 1, s. 21-28

208. Łatwo, łatwiej, najłatwiej… – jak stopniować przymiotniki i przysłówki? : lekcja języka polskiego dla klasy V z elementami wizualizacji / Ilona Zdunek // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 5, s. 11-12

209. “Madonna z Krużlowej”. Projekt lekcji blokowych z autorefleksjami nauczyciela po ich realizacji / Maria Wanatowicz-Kłusek // Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 2, s. 20-34
*Cykl lekcji dla klasy VI

210. Magiczna cukiernia : scenariusz zajęć / Hanna Buchner // Polonistyka. 2013, nr 5, s. 24-25
*Scenariusz przeznaczony dla dzieci od 9 do 12 lat

211. “Mały Książę” – spotkania z przybyszem z Kosmosu. Propozycja cyklu lekcji / Jolanta Sikora-Masal // Nowa Polszczyzna. – 2000, nr 1, s. 24-28

212. Marzenia kapuśniaczka : konspekt lekcji dla klasy IV / Ewa Szczepanik // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 11, s. 7-8

213. Maska jako motyw kulturowy : scenariusz lekcji języka polskiego dla uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej / Aleksandra Stasica // Klanza w Szkole. – 2003, nr 2, s. 8-13

214. Mądrej głowie dość dwie słowie : międzyszkolny konkurs frazeologiczny / Ewa Rejch, Jolanta Wasilak // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 4, s. 17-19
*Dla uczniów klas V- VI szkoły podstawowej

215. Między prawdą a mitem : Juliusza Słowackiego “Sowiński w okopach Woli” / Marta Wronka // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 2, s. 39-43

216. Między swojskością a obcością. “Pastereczka” Anny Kamieńskiej (szkic interpretacyjny) / Tomasz Maciejewski // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2005/2006, nr 2, s. 15-27
*Konspekty lekcji w kl. VI

217. Misja Feniks – scenariusz zajęć na podstawie książki “Misja Feniks” z serii “Wyjątkowi” Ewy Karwan-Jastrzębskiej // Polski w Praktyce. – 2012, nr 5, s. 28-29
*Fragmenty scenariusza można wykorzystać na lekcjach języka polskiego, historii, sztuki, wiedzy o kulturze lub całość scenariusza jako formę realizacji ścieżki edukacyjnej (szkoła podstawowa: edukacja czytelnicza i medialna) lub lekcji bibliotecznej

218. Motyw miłości w poezji ks. Jana Twardowskiego : (propozycja metodyczna do klasy VI) / Elżbieta Dawidowicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. -2001/2002, nr 4, s. 54-59
*Temat: Chciałbym pisać takie wiersze, które pomagają uśmiechać się i kochać – spotkanie z twórcą i jego poezją

219. Motywowanie do lektury – między psychologią a marketingiem / Ewa Nowel // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2003/2004, z. 2, s. 7-16

220. Movere, docere, delectare? / Leokadia Pawliszak // Polski w Praktyce. – 2010, nr 2, s. 25-27

221. Mój przyjaciel: scenariusz lekcji języka polskiego dla uczniów klasy IV / Beata Gmurzyńska // Wszystko dla Szkoły. – 2012, nr 1, s. 18

222. Muzeum regionalne w pracy z uczniem szkoły podstawowej w ramach edukacji humanistycznej : (propozycja metodyczna dla kl. V) / Krystyna Borecka // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2003/2004, nr 1, s. 74-81
*Cykl lekcji

223. Muzyka Chopina i poezja Słowackiego : propozycja lekcji integracyjnych w klasie VI szkoły podstawowej / Dorota Gaj // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2000, nr 4, s. 136-140

224. “Muzyka Chopina to poezja Słowackiego przełożona na język dźwięków i odwrotnie” – propozycja lekcji integracyjnych w klasie VI / Dorota Gał // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2000/2001, nr 1, s. 95-100

225. Muzyka, ruch, taniec. Dwugodzinne zajęcia języka polskiego przeprowadzone na podstawie baśni H.Ch.Andersena “Królowa Śniegu” / Dorota Gał // Grupa i Zabawa. – 2001, nr 2, s. 22-24

226. Muzyka w literaturze / Agata Zakrzewska-Okrojek // Polonistyka. – 2019, nr 2, s. 44-47
*Propozycja lekcji w klasie VIII szkoły podstawowej. Temat: Muzyka dobra na wszystko? – na podstawie “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

227. “Najlepsze życzenia z głębi mego kamiennego serca”. Scenariusz lekcji w szkole podstawowej / Monika Simonjetz // Polonistyka. – 2015, nr 6, s. 36-39
*Scenariusz lekcji w oparciu o analizę tekstu Z. Herberta “Kamyk”

228. Nasz piękny język / Joanna Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2012, nr 6, s. 16-17

229. Nasz stosunek do ludzi z krajów globalnego Południa / Joanna Góral Wojtalik // Polski w Praktyce. – 2010, nr 5, s. 40-43

230. Nauczanie języka i budzenie krytycznego odbioru rzeczywistości (P. Beręsewicz, “Noskawery”) / Danuta Bula // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2014/2015, nr 3, s. 96-108
*Zawiera scenariusze: 1. Świetne pomysły nie tylko w świecie mody; 2. Nigdy tak nie myślałem o świecie mody!; 3. Przecież to obciach!

231. Nauka ortografii z wykorzystaniem lektury Jana Brzechwy “Akademia pana Kleksa” : (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Anna Szmigiel // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2004/2005, nr 2, s. 79-85

232. Neurolingwistyczne programowanie w nauce ortografii – projekty lekcji własnych / Joanna Górnisiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 5, s. 1-7

233. Nie jestem żaden święty. Ale Polak jestem prawy[…] O generale Józefie Sowińskim (propozycja metodyczna dla kl. VI) / Izabela Macheta-Kornaś // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2002/2003, nr 4, s. 42-47

234. Nie takie słowotwórstwo straszne, jak je opisują / Zuzanna Krótki // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2017/2018, nr 1, s. 7-38
*Cykl lekcji poświęcony słowotwórstwu dla klasy VII

235. Nieszkodliwa magia, czyli oswajanie “Harrego Pottera” / Dorota Bugajska // Nowa Polszczyzna. – 2002, nr 1, s. 20-29

236. “Niewiarygodne przygody Marka Piegusa” – nowe spojrzenie / Jadwiga Baranowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2011/2012, nr 2, s. 55-77

237. Niezgoda rujnuje, zgoda buduje / Magdalena Jamka // Wychowawca. 2010, nr 3, s.26-28

238. Niezwykłe spotkanie z… Ufoludkiem : propozycja lekcji w klasie IV : (na podstawie podręcznika “Ja i świat” / Lidia Pasich // Inspiracje Polonistyczne. – 2000, nr 18, s. 20-24

239. Nim pójdziemy do teatru… : scenariusz lekcji dla VI klasy / Jolanta Bilkiewicz // Między Nami Polonistami. – 2006, nr 6, s. 22-24

240. Notujemy rzeczy ważne… : scenariusz lekcji powtórzeniowej dla klasy VI / Bogumiła Kaczmarek // Między Nami Polonistami. – 2007, nr 7, s. 20

241. Nowa stara lektura w szkole podstawowej / Andrzej Surdej // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2008/2009, nr 2, s. 51-77
*”Wspomnienia niebieskiego mundurka” Wiktora Gomulickiego

242. O człowieku, który rozsławił imię Polski na świecie : (propozycja metodyczna dla klasy: IV, V i VI) / Hanna Domańska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2004/2005, nr 3, s. 37-49
*Zawiera scenariusze lekcji: 1. O Czesławie Miłoszu – laureacie Literackiej Nagrody Nobla (dla klasy czwartej); 2. O niezwykłej lekcji geografii. Wiersz Czesława Miłosza “Ojciec objaśnia” (klasa czwarta) ; 3. O tym, co w życiu cenne, a nawet najcenniejsze – wiersze Czesława Miłosza “Nadzieja” i “Miłość” (klasa szósta)

243. O encyklopedyzmie słów kilka / Donata Dominik-Stawicka // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2011/2012, nr 4, s. 94-103

244. O gazecie na poważnie i wesoło : (propozycja metodyczna do klasy IV) / Bożena Ciborowska-Lipko // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 4, s. 38-40
*Lekcja w klasie teatralno-dziennikarskiej

245. O jednej lekcji z wierszem T. Różewicza / Joanna Zajączkowska // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 1, s. 13-15

246. O kontekstach filozoficznych w szkole podstawowej / Małgorzata Szcześniak // Polonistyka. – 2003, nr 7, s. 431-436

247. O matce : konspekt lekcji z języka polskiego dla kl. IV szkoły podstawowej / Barbara Kroll // Wychowawca. – 2007, nr 5, s. 30

248. O Nowakach i Kowalskich / Anna Nowak // Polonistyka. – 2002, nr 9, s. 559-563
*Propozycje lekcji języka polskiego

249. O ogłoszeniu słów kilka : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy IV (zajęcia w pracowni komputerowej) / Ilona Zdunek // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 10, s. 12

250. O pewnej bardzo ważnej sprawie w wierszu “Co to jest radość” Joanny Kulmowej / Danuta Piątkowska // Drama. – 2001, z. 37, s. 23-27
*Konspekt lekcji metodą dramy z języka polskiego w kl. V szkoły podstawowej

251. O pisaniu raz jeszcze / Teresa Zawisza-Chlebowska // Polski w Praktyce. – 2010, nr 5, s. 36-39
*Zawiera scenariusze lekcji: 1. Z wizytą u Hobbita; 2. “A czy wy w ogóle wiecie, co to jest hobbit?”

252. O poszukiwaniu skarbów w szkole podstawowej / Grażyna Jurek // Polonistyka. – 2002, nr 2, s. 98-102
*Cykl lekcji języka polskiego wokół opozycji “mieć” i “być” w szkole podstawowej

253. O sztuce redagowania życzeń świątecznych : lekcja języka polskiego z elementami edukacji medialnej dla klasy V / Ilona Zdunek // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 11, s. 19-20

254. O użytecznych formach wypowiedzi nieco inaczej / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2007/2008, nr 3, s. 95-103
*Tematy zajęć: 1. Apetyt wyostrza wszystkie zmysły – opis jabłka; 2. Ciekawostka botaniczna na skalę światową – opis rośliny; 3. Lizakowa koalicja kontra słodyczowa opozycja – opis lizaka; 4. Kupię – sprzedam – Czy aby na pewno? – ogłoszenie; 5. Pisemne i ustne spotkanie z przyjaciółmi – list; 6. Jesteś notowany! – opis postaci; 7. Środki stylistyczne w służbie polskiej poczty, czyli jak uniknąć pozdrowieniowej sztampy

255. “O wyobraźni w sposób zwykły i niezwykły…” : propozycja lekcji w klasie VI / Małgorzata Jas. – Rys. // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. -1999/2000, nr 3, s. 37-43

256. O zwykłych rodzinnych kłopotach i o tym, jak je rozwiązywać : propozycja lekcji języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej / Anita Such // Ergo. -2006, nr 10, s. 43-44

257. Obcowanie ze sztuką na przykładzie rzeźby, czyli daleko od encyklopedyzmu / Danuta Bula // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. 2011/2012, nr 3, s. 77-97

258. Obyczaje i obrzędy związane z Bożym Narodzeniem / Krystyna Gąsińska // Przegląd Edukacyjny. – 2001, nr 4, s. 7-9
*Plan dydaktyczny lekcji języka polskiego w kl. IV szkoły podstawowej

259. Ocenianie bieżące w dialogu z uczniem / Joanna Piasta-Siechowicz, Mirosława Iwasiewicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 2015/2016, nr 1, s. 93-109
*Zawiera scenariusze lekcji: 1. Reakcje czytelnika bajki i ich źródło. Ignacy Krasicki “Przyjaciele”; 2. Słownictwo nazywające emocje. Słownik wyrazów bliskoznacznych. Ezop “Lew i wdzięczna mysz”; 3. Postawy bohaterów bajki i wynikające z nich wartości. Ignacy Krasicki “Czapla, ryby, rak”; 4. Sens dosłowny i przenośny bajki. Ignacy Krasicki “Ptaszki w klatce”; 5. Rola środków poetyckich w bajce. Adam Mickiewicz “Przyjaciele”; 6.Wers i rym w bajce. Ignacy Krasicki “Pan i pies”, “Malarze”

260. Ocenianie bieżące w dialogu z uczniem. Cz. 2, Bajka / Joanna Piasta-Siechowicz, Mirosława Iwasiewicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2015/2016, nr 2, s. 98-109

261. Od antyku do współczesności. Nasze europejskie korzenie (propozycja metodyczna dla klasy VI) / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2005/2006, nr 1, s. 55-68
*Tematy lekcji: Co wolno człowiekowi? Ustanawianie praw, Od wieńca laurowego do medalu-tradycja ruchu olimpijskiego, Od Dionizjów do sceny-teatr starożytny i współczesny

262. Od Chaosu do Kosmosu, czyli mitologia w klasie V / Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2007/2008, nr 3, s. 18-35
*Scenariusze lekcji: 1. Na początku był Chaos. A co potem?; 2. O życiu bogów na Olimpie… i nie tylko; 3. Skąd się wzięły pory roku? – na podstawie mitu “Demeter i Kora”; 4. Mit “Prometeusz” próbuje wyjaśnić…; 5. Co powinniśmy zapamiętać o mitach?

263. Od doświadczeń ucznia do lektury tekstu – na przykładzie wiersza Jana Twardowskiego “Sprawiedliwość” / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2005/2006, nr 2, s. 60-67

264. Od rzeczy do rzeczy – w świecie przedmiotów i dźwięków : (propozycja metodyczna dla klasy IV i V) / Bożena Ciborowska-Lipko // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2005/2006, nr 2, s. 28-47
*Scenariusz dwugodzinnej lekcji języka polskiego wykorzystujący wiersz Władysława Broniewskiego “Zegary”

265. Oddać głos liściom i kamieniom : scenariusz lekcji dla IV klasy // Między Nami Polonistami. – 2007, nr 8, s. 17-19

266. Odkrywamy sekrety rzeczowników : cykl lekcji w klasie IV (II semestr) wg podręcznika “Ja i świat” / Henryka Kaczorowska. – Rys. // Inspiracje Polonistyczne. – 2001, nr 23/24, s. 38-46

267. Okna wielkanocne… Joanny Kulmowej : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej / Bożena Olszewska // Ergo. – 2006, nr 4, s. 44-46

268. Okolicznościowe lekcje języka polskiego (projekt metodyczny) / Iwona Morawska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2005/2006, nr 4, s. 22-34
*Temat: Jan Paweł II – Wielki, Wybitny, Niezwykły. Temat realizowany może być także w gimnazjum.

269. Odkrywamy tajemnice adaptacji filmowej na przykładzie filmu “Zemsta” : propozycja lekcji dla klasy VI / Jolanta Majewska-Wysocka, Sylwia Peczeniuk // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 11, s. 9

270. Ojczyzna – Polska… Gdzie jej szukać? : (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Elżbieta Kuświk, Elżbieta Maciejewska, Joanna Woszczyk // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2003/2004, nr 1, s. 59-64

271. Opowiadanie – jak rozwijać kompetencje czwartoklasisty / Ewa Nowel. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2017/2018, nr 1, s. 39-52
*Konspekty lekcji. Temat: będzie nim tytuł opowiadania, które napisze uczeń

272. “Opowieści z Narnii” C.S. Lewisa (propozycja metodyczna) / Grażyna Koralewska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2011/2012, nr 4, s. 66-78

273. Opowieść o rodzinie Borejków – Małgorzata Musierowicz – “Kwiat kalafiora” : (propozycja metodyczna dla klasy VI) / Maria Setlak // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2003/2004, nr 4, s. 69-87

274. Opracowanie lektury “Kwiat kalafiora” : scenariusz lekcji dla klasy V-VI / Joanna Przybyszewska // Między Nami Polonistami. – 2007, nr 8, s. 23-26, 30-31

275. Oswoić śmierć w czasach mediów i konsumpcji / Danuta Bula // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2013/2014, nr 4, s. 94-103

276. “Pamiętajcie o ogrodach” Jonasza Kofty apelem o ochronę świata / Maria Gudro // Polski w Praktyce. – 2010, nr 2, s. 28-29

277. Pamiętnik i dziennik, czyli różne sposoby relacji zdarzenia (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Bożena Ciborowska-Lipko // Język Polski w szkole dla klas IV-VI. – 2005/2006, nr 4, s. 44-53

278. “Pinokio” Carlo Collodi : (propozycja metodyczna do klasy IV) / Bożena Ciborowska-Lipko. – Rys. // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 2, s. 37-44
*Konspekt lekcji

279. Podmiot liryczny wypełnia ankietę personalną (propozycja metodyczna dla klasy V) / Ewa Gołaszewska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2005/2006, nr 1, s. 41-47

280. Poeta czy malarz? / Magdalena Podjaska // Między Nami Polonistami. -2006, nr 3, s. 27-28
*Scenariusz lekcji dla klasy IV-VI

281. Poezja o parasolach…? (propozycje metodyczne dla kl. IV i V) / Małgorzata Bulińska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2006/2007, nr 3, s. 42-50

282. Polska w Europie / Agnieszka Machocka, Sylwia Sowińska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2006/2007, nr 3, s. 51-59
*Scenariusze lekcji poświęconych twórczości Czesława Miłosza w VI klasie szkoły podstawowej

283. Pomysł na niespodziewane zastępstwo : scenariusz lekcji języka polskiego dotyczące poezji / Joanna Krzemińska // Sygnał. – 2018, nr 11, s. 32-34

284. Poprzez zabawę poznawać świat… : projekty lekcji zainspirowanych wierszami Joanny Kulmowej: “Udawanie”, “Po co jest las”, “Co piszczy w trawie”, “Kto” / Maria Ostasz, Joanna Wysiecka // Nowa Polszczyzna. – 2003, nr 3, s. 41-50

285. Porozmawiaj ze mną – o sztuce wywiadu. Warsztaty szkolne / Małgorzata Głazowska, Agnieszka Warzecha // Polonistyka. – 2015, nr 6, s. 40-43

286. Portret generała Józefa Sowińskiego -pędzlem i słowem malowany : (propozycja metodyczna dla klasy V) / Magdalena Kalinowska-Czul // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2003/2004, nr 1, s. 39-52

287. Portret szlachty i epoki na podstawie filmu “Zemsta” : propozycja lekcji dla klasy VI / Jolanta Majewska-Wysocka, Sylwia Peczeniuk // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 11, s. 8

288. Portret zbójnika… (propozycja metodyczna dla klasy V) / Bożena Lysko // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2006/2007, nr 4, s. 31-35

289. Potyczki ortograficzne w krainie baśni. Scenariusz lekcji dla V klasy / Monika Jasińska // Między Nami Polonistami. – 2006, nr 6, s. 25-26

290. Powąchaj, obejrzyj, posmakuj… : smak i zapach na lekcji języka polskiego w szkole podstawowej / Marta Mytko // Polonistyka. – 2013, nr 5, s. 39-42

291. Powiew historii… czyli spotkanie z rycerzami : (propozycja metodyczna dla klasy V) / Bożena Ciborowska-Lipko // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2003/2004, nr 1, s. 65-73

292. Poznać i wyrazić siebie, czyli odczytanie “Marcina Kozery” w czasach eurosierot / Danuta Bula, Jadwiga Jawor-Baranowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2009/2010, nr 1, s. 91-108

293. Procesy pamięciowe a nauczanie ortografii w klasach IV-VI / Marta Mytko // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2012/2013, nr 2, s. 46-57
*Zawiera scenariusz lekcji: Króciutka spódniczka i płócienne spodnie -ćwiczymy poprawną pisownię

294. Propozycja metodyczna dla klasy VI / Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2008/2009, nr 4, s. 36-40
*Temat: Poznajemy lekturę “Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa”

295. Propozycje lekcji języka polskiego w klasie IV (według programu klasy teatralno-dziennikarskiej) / Bożena Ciborowska-Lipko // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 1999/2000, nr 3, s. 44-50

296. “Przepaść” Tadeusza Różewicza : (propozycja metodyczna do klasy VI) / Anna Tyburczy. – Tab., rys. // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. -2001/2002, nr 2, s. 29-36
*Konspekt lekcji

297. Przepis na… sukces : forma wypowiedzi / Danuta Bula, Grażyna Ozaist // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2012/2013, nr 3, s. 58-82
*Zawiera scenariusze zajęć na następujące tematy: 1. Truskawkowe niespodzianki dla mamy; 2. Najlepsi kucharze to mężczyźni, czyli teraz czas na chłopców; 3. W poszukiwaniu szczęścia; 4. Przepis na sukces

298. Przy drodze na Święty Krzyż – J. Gajzler “Pokutnik” / Jolanta Kuklińska // Inspiracje Polonistyczne. – 2000, nr 19/20, s. 58-62
*Propozycja lekcji w klasie V (wg podręcznika “Ja i świat”)

299. Przy kominku… : powspominajmy o naszej rodzinie : (propozycja
metodyczna do klasy VI) / Elżbieta Goławska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 4, s. 50-53

300. “Przyjaciele” Adama Mickiewicza na lekcji języka polskiego w klasie IV / Teresa Wróblewska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 11, s. 5-7

301. “Przyjaciele” Adama Mickiewicza : (propozycja metodyczna do klasy IV) /Anna Gęborek // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 2, s. 26-28
*Konspekt lekcji

302. Przyjmij ode mnie zaproszenie na bal… – redagujemy zaproszenie na podstawie baśni “Kopciuszek” : (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Marietta Łońska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2004/2005, nr 3, s. 56-60
*Zawera scenariusz lekcji: Przyjmij ode mnie zaproszenie na bal… – redagujemy zaproszenie na podstawie baśni “Kopciuszek”

303. Przysłowia polskie – przysłowia angielskie / Edyta Szychowska // Polonistyka. – 2002, nr 568-569
*Propozycja lekcji

304. Ratować, co najlepsze : scenariusz lekcji dla klasy IV z wykorzystaniem nagrania na płycie CD (czas realizacji – 1 lekcja) / Joanna Piasta-Siechowicz // Między Nami Polonistami. – 2005, nr 1, s. 17

305. Robin Hood – rabuś czy bohater? (propozycja metodyczna dla klasy VI) / Bożena Ciborowska-Lipko // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. 2005/2006, nr 3, s. 62-72

306. Rodzicielska miłość i rozpacz – na podstawie mitu “Demeter i Kora” / Monika Krup. – Rys., tab. // Drama. – 2000, nr 35, s. 20-22
*Scenariusz zajęć w bloku humanistycznym metodą dramy

307. Rola muzeów literackich w edukacji polonistycznej / Sylwia Gierczak // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2017/2018, nr 3, s. 103-108
*Konspekt lekcji języka polskiego poprzedzonej wizytą uczniów w Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie

308. “Rozłączeni, a jedno o drugim pamięta…” : Juliusz Słowacki “List do matki” : konspekt lekcji języka polskiego dla klasy VI / Anna Stańczyk // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 10, s. 23

309. Rozmowy o prawach dziecka w kontekście filmu “Chłopiec w pasiastej piżamie” / Edyta Wójcicka // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2015/2016, nr 4, s. 78-84

310. Rozważania o poezji i jej związkach z malarstwem / Teresa Zawisza-Chlebowska. – Bibliogr. // Polski w Praktyce. – 2010, nr 2, s. 13-16

311. Rozważania o poezji i jej związkach z malarstwem / Teresa Zawisza-Chlebowska // Polonistyka. – 2018, nr 4, s. 20-25
*Zawiera 4 propozycje lekcji interdyscyplinarnej: 1. “My jesteśmy dzieci z jednego podwórka” – wiersz ks. Jana Twardowskiego “O maluchach”, obrazy Tadeusza Makowskiego “Kapela dziecięca”,
“Maskarada”; 2. “Kobieta – puch marny?” – Adam Mickiewicz “Oda do młodości” i Eugene Delacroix “Wolność wiodąca lud na barykady”; 3. Ja i inni – w poszukiwaniu uczuć (wiersz Jonasza Kofty “Ździebełko ciepełko” oraz obraz Jana van Eicka “Małżeństwo Arnolfinich”); 4. Jak pokazać pocałunek? (wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej “[Gdy pochylisz nade mną twe usta]” i obraz Gustawa Klimta “Pocałunek”)

312. Różne oblicza samotności dziecka w wybranych utworach nowego kanonu lektur dla klas IV-VI / Danuta Buła, Jadwiga Jawor-Baranowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2010/2011, nr 3, s. 56-69

313. Realizacja wymagań programowych na przykładzie lektury “Tajemniczy ogród” / Mirosława Iwasiewicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. -2010/2011, nr 4, s. 52-62

314. Rzecz o wyobraźni – propozycja lekcji w kl. IV / Anita Stelmach // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 1999/2000, nr 4, s. 42-44

315. Scenariusz lekcji do filmu Cudowny chłopak (reż. Stephen Chbosky) / Agnieszka Tomasik // Polonistyka. – 2018, nr 6, s. 38-39
*Scenariusz zajęć dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej

316. Scenariusz lekcji do filmu “Wszyscy albo nikt” (reż. Kheiron) / Adam Domalewski // Polonistyka. – 2018, nr 3, s. 34-37
*Scenariusz dla szkoły podstawowej. Temat: Wyzwania współczesnego świata: spotkania kultur

317. Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V szkoły podstawowej : (propozycja zebrania i podsumowania wiedzy o mitach) / Katarzyna Jabłońska // Ergo. – 2004, nr 4, dod. “Wkładka Metodyczna” s. 9-12

318. Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI przygotowany pod kątem hospitacji diagnozującej osiągnięcia ucznia / Barbara Polończyk // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2004/2005, nr 1, s. 48-53
*Temat lekcji: Wypowiedzenia – sprawdzamy swoje wiadomości

319. [Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI szkoły podstawowej] / Grażyna Jaśniowska // Drama. – 2000, z. 33, s. 27-28
*Temat: Feralny poranek. – “Jeść! – wrzasnęła nagle Pulpecja” (fragment powieści “Kwiat kalafiora” Małgorzat Musierowicz)

320. Scenariusz lekcji języka polskiego z elementami biblioterapii inspirowanej “Anią z Zielonego Wzgórza” L. M. Montgomery / Beata Chłopik // Biblioterapeuta. – 2003, nr 2, s. 3-8

321. Skąd my to znamy – o poszukiwaniu kontekstów kulturowych / Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2006/2007, nr 4, s. 20-28

322. Słowo i dźwięk kluczem do wyobraźni : scenariusz zajęć koła polonistycznego dla IV-VI klasy – korelacja międzyprzedmiotowa z muzyką (czas realizacji – 2 lekcje) / Marzena Marczyk, Olek Przemysław // Między Nami Polonistami. – 2006, nr 5, s. 21-23

323. Spotkanie bogów i bohaterów greckich na Olimpie : zajęcia dla klasy V / Joanna Aszkowska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 1, s. 7-8

324. “Spotkanie z Fryderykiem”. Cykl lekcji języka polskiego przeznaczony dla klas 4-6 szkoły podstawowej / Biserka Cejović // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2010, nr 3, s. 58-64

325. Spotkanie z Ikarem / Mirosława Zaremba // Nowe w Szkole. – 2003, nr 6, dod. “Kierowanie Szkołą”, s. II-III

326. Spotkanie z Konstantym Gałczyńskim, poetą / Stanisław Bortnowski // Polski w Praktyce. – 2010, nr 2, s. 4-7

327. Spójrz na świat przez różowe okulary : (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Bożena Ciborowska-Lipko // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2003/2004, nr 4, s. 62-68

328. Spór o jabłko : (scenariusz lekcji języka polskiego w kl. V) / Katarzyna Wrembel // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2007/2008, nr 3, s. 48-52

329. Sprzedam, kupię, zamienię… Piszemy ogłoszenie : scenariusz lekcji w klasie V / Bożena Szczęsna // Inspiracje Polonistyczne. – 2000, nr 18, s. 25-27

330. Stań się tym, kim jesteś. Intertekstualność i symbolika religijna w książce C. S. Lewisa “Koń i jego chłopiec” / Mateusz Stróżyński // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 3, s. 74-83

331. Starożytność wiecznie żywa / Krystyna Prokopowicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2007/2008, nr 3, s. 36-47
*Temat lekcji: Heros starożytności – Prometeusz

332. Stwarzam świat… – rzecz o początkach : propozycja lekcji dla klasy V / Wioletta Kozak // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2000/2001, nr 2, s. 35-37
*Wizja powstania świata

333. “Szatan z siódmej klasy” – nowe spojrzenie / Jadwiga Jawor-Baranowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2011/2012, nr 4, s. 33-65

334. Szkoła wobec tradycji i historii “małej ojczyzny” : Wrocław, Swojczyce, Strachocin, Wojnów / Anna Kowalczyk, Jolanta Skowrońska, Renata Maleszewska // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 3, s. 13-20

335. Szkoła wobec zmiany komunikacyjnego otoczenia. Przykłady lekcji w klasach IV-VI / Wiesława Żuchowska // Nowa Polszczyzna. – 2002, nr 5, s. 3-13

336. Szukaj wiatru w polu… Impresje na temat wiersza Juliana Tuwima “Dwa wiatry”. Scenariusz dwugodzinnej lekcji języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej / Jolanta Smuniewska, Anna Wasążnik. – Bibliogr. // Grupa i Zabawa. – 2001, nr 2, s. 11-15
*Literatura polska

337. Ślady przeszłości. Cykl lekcji integrujący nauczanie języka polskiego, historii i społeczeństwa oraz sztuki : (propozycja metodyczna do klasy VI) / Bogna Dobrakowska, Krzysztof Giersztal // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 3, s. 45-57

338. Świat krasnali (scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV) Beata Gmurzyńska // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 2, s. 8

339. Świat poezji-wieloznaczny, zagadkowy, tajemniczy, a jednak mój własny (propozycja metodyczna dla klasy V) / Hanna Domańska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2005/2006, nr 1, s. 48-54
*Temat lekcji: O złości, miłości, tolerancji i zrozumieniu w wierszu Hanny Januszewskiej “Lwy”

340. Święty Andrzeju, daj znać, co mnie czeka! : (propozycja metodyczna do klasy VI) / Elżbieta Dawidowicz. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 2, s. 53-63
*Konspekt lekcji

341. Tablica interaktywna w szkole / Justyna Miernik, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2007/2008, nr 4, s. 53-65

342. Tajemnice języka / Bogumiła Czekaj // Życie Szkoły. – 2007, nr 4, s. 46-47
*Scenariusz zajęć w klasie trzeciej

343. “Tajemniczy ogród” Burnett i Holland. Zmiana tworzywa czy zmiana sensu? / Danuta Kicińska // Polonistyka. – 2002, nr 7, s. 413-418

344. Temat: Zaginiony chłopiec (na podstawie baśni “Sobotnia Góra”) / Alina Idzikowska // Drama. – 2003/2004, nr 48, s. 13-17
*Konspekt zajęć teatralnych.

345. Testament po… Józefie Piłsudskim : (propozycja metodyczna dla klasy VI) / Izabela Macheta-Kornaś // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2004/2005, nr 2, s. 73-78
*Blok humanistyczny

346. “To Ziemia” Jonasza Kofty : aktywizujące metody nauczania poezji w szkole podstawowej : (propozycja metodyczna do klasy VI) / Hanna Moczyńska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 3, s. 39-44
*Zawiera scenariusz lekcji języka polskiego z uwzględnieniem treści ścieżki ekologicznej, etnograficznej i historycznej

347. Tradycja i obyczaje świąt Bożego Narodzenia jako wyjątkowa pamiątka rodzinna : scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V / Krystyna Golon // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 11, s. 10-12

348. Tradycje wielkanocne / Czesława Witek // Między Nami Polonistami. -2006, nr 3, s. 22, 35
*Scenariusz lekcji dla IV-V klasy

349. Tropem orła – projekt edukacyjny / Anna Krusiewicz, Ewa Łuniewska-Peda // Meritum. – 2016, nr 3, s. 67-74
*Do wykorzystania na lekcji języka polskiego, przyrody, historii, plastyki i zajęciach technicznych ; zawiera scenariusze lekcji: 1. Orzeł i pieśń (język polski) ; 2. Bielik to ptak drapieżny, którego należy chronić (przyroda) ; 3. Szkoła Orła Białego (historia) oraz propozycje przeprowadzenia zajęć plastycznych i technicznych

350. “Trudne sprawy” Pestki i Zenka – bohaterów powieści”Ten obcy” Ireny Jurgielewiczowej / Marlena Stalmirska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 5, s. 12-13

351. Trudne tematy w literaturze dla klas IV-VI / Danuta Bula // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2015/2016, nr 92-108

352. Twarz czy maska? Oceniamy postępowanie Balladyny (scenariusz lekcji w klasie VI) / Katarzyna Wrembel // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2009/20010, nr 2, s. 73-76

353. Tworzenie tekstów na kanwie lektury. Scenariusz lekcji dla klasy VI / Anna Cholewa. – Zał. // Między Nami Polonistami. – 2007, nr 10, s. 23-36

354. Tworzymy gry edukacyjne : model lekcji w klasie VI na podstawie powieści “Szatan z siódmej klasy” K. Makuszyńskiego / Danuta Chruściel // Inspiracje Polonistyczne. – 2001, nr 23/24, s. 61-63

355. Ty także możesz zostać dziennikarzem. Redagujemy gazetkę klasową. Scenariusz lekcji języka polskiego dla klas V-VI / Anna Górecka // Wychowawca. – 2019, nr 2, s. 32-33

356. Uczeń klasy IV w roli badacza / Danuta Bula, Jadwiga Jawor-Baranowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2010/ 2011, nr 3, s. 80-98

357. Uczeń w świecie teatru / Ewa Michalec // Polski w Praktyce. – 2010, nr 4, s. 21-25
*Zawiera scenariusze lekcji: 1.Teatr i jego tajemnice; 2. Planujemy wyprawę do teatru; 3. Moje spotkanie z teatrem; 4. Jestem krytykiem teatralnym

358. Uczta na Olimpie, czyli mitologia na wesoło : (propozycja metodyczna) / Anna Pałęga // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2002/2003, nr 1, s. 29- 33
*Scenariusz przedstawienia klasowego w ramach lekcji pokazowej na podstawie Mitów o Dedalu i Ikarze, Prometeuszu oraz Orfeuszu i Eurydyce

359. Uczymy się aktywnie słuchać : propozycja lekcji w klasie IV / Wiesława Mroczek // Inspiracje Polonistyczne. – 2000, nr 18, s. 27-29

360. Uczymy się pracować w zespołach : (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Agnieszka Glejzer // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2003/2004, z. 2, s. 74-78
*Temat: Dobroć – to jedyny skarb niewyczerpany – prawdy w “Bajce” Henryka Sienkiewicza

361. Uroda świata i tragizm bohaterów / Aleksandra Stolarczyk // Wychowawca. – 2016, nr 9, s. 34-35
*Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI

362. Urodziny Agnieszki – scenariusz zajęć zintegrowanych (język polski, matematyka) dla klasy V szkoły podstawowej / Anna Biernacka, Elżbieta Papaj // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 10, s. 13-15

363. Utrwalamy pisownię wyrazów z ó i u: propozycja lekcji języka polskiego dla klasy IV w pracowni komputerowej / Magdalena Stajszczak // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 5, s. 10-11

364. Veto dla banału i kiczu, czyli pocztówki na cenzurowanym. Pomysły lekcji w szkole podstawowej / Wiesława Żuchowska // Nowa Polszczyzna. – 2003, nr 1, s. 20-30
*Tematy lekcji: 1. Byliśmy tu, i tu…, i tu…, czyli kartki z wycieczek i wakacji; 2. Święta! Pamiętamy o innych – wysyłamy kartki z życzeniami!; 3. Gdzie się podział święty Mikołaj?

365. W Dolinie Muminków. Scenariusz w szkole podstawowej / Marta Mytko // Polonistyka. – 2015, nr 2, s. 30-33

366. “W Dolinie Muminków” – Tove Jansson : (propozycja metodyczna do klasy IV) / Jadwiga Joanna Michalak // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2002/2003, nr 1, s. 62-72
*Cykl lekcji – konspekty.

367. W gąszczu znaków : (projekt lekcji w klasie VI) / Teresa Zawisza-Chlebowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1999/2000, z. 1, s. 55-65

368. W gniazdku na akacji wielkie zmartwienie : J. Tuwim, “Spóźniony słowik” / Mariola Pasek // Inspiracje Polonistyczne. – 2001, nr 23/24, s. 46-49
*Lekcja w klasie V wg podręcznika “Ja i świat”

369. W jaki sposób Tadeusz Różewicz opisał jesień w wierszu “Bursztynowy ptaszek”? / Bogumiła Gano // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2000/2001, nr 1, s. 46-48
*Propozycja lekcji

370. W krainie fiordów, reniferów i… szczęśliwego dzieciństwa – “Nad dalekim cichym fiordem” Agot Gjems-Selmer (propozycja metodyczna) / Waldemar Dziuba // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. 2002/2003, nr 3, s. 58-66

371. W magicznej krainie środków artystycznych : propozycja lekcji powtórzeniowej dla klasy VI / Ilona Zdunek // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 10, s. 3-4

372. W magicznym świecie baśni… Test sprawdzający dla kl. IV / Anna Dubis, Elżbieta Rzepecka-Roszak // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2007/ 2008, nr 1, s. 76-87

373. “W majestacie zasłanym złotogłowiem zasiadł król miłościwy, aby przyjąć przysięgę wielkiego mistrza…” – wydarzenie historyczne jako inspiracja w literaturze i sztuce. Scenariusz zajęć zintegrowanych przeznaczonych do realizacji w klasie VI szkoły podstawowej / Ewa Ryba // Klanza w Szkole. -2003, nr 1, s. 21-26

374. “W 80 dni dookoła świata” – nowe spojrzenie (bez encyklopedyzmu) / Jadwiga Jawor-Baranowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. -2011/2012, nr 3, s. 43-76

375. “W pustyni i w puszczy” to książka o… : (propozycja metodyczna) / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2006/2007, nr 3, s. 66-79

376. W świecie Latarnianego Pustkowia : scenariusz lekcji w szkole podstawowej / Magdalena Piasecka // Polonistyka. – 2016, nr 3, dod. “Akademia rozwoju nauczyciela”, s. 41-42

377. W “Tajemniczym ogrodzie” Frances H. Burnett : (propozycja metodyczna do klasy V) / Iwona Morawska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2002, nr 4, s. 41-49
*Cykl lekcji

378. Wędrowanie jako formuła życia (M. Strzałkowska, Zielony i Nikt; Zielony, Nikt i gadające drzewo, L. Bardijewska, Zielony wędrowiec) / Danuta Bula // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2016/2017, nr 2, s. 35-41

379. Winny czy winny? – sąd nad Prometeuszem: scenariusz lekcji językapolskiego dla klasy V szkoły podstawowej / Iwona Birycka-Kowalska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 4, s. 8-9

380. Wirtualne grzybobranie (propozycja metodyczna) / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2006/2007, nr 3, s. 88-95

381. Wizja człowieczeństwa na podstawie wybranych utworów literackich / Stanisława Krella, Irena Panfil // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 5, s. 1-4
*Scenariusz zajęć wychowawczo-resocjalizacyjnych z młodzieżą niedostosowana dla klasy szóstej szkoły podstawowej i gimnazjum

382. Wkraczamy z “Gwiazdą” w świąteczny nastrój / Teresa Kulicka // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 10, s. 14
*Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy IV-VI

383. Wkrótce spakujemy plecaki : konspekt lekcji języka polskiego dla klasy VI / Alina Biskup // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 6, s. 13

384. Władcy Słów : scenariusz zajęć ortograficznych / Iwona Poźniak // Polonistyka. – 2016, nr 3, dod. “Akademia rozwoju nauczyciela”, s. 43-47
*Scenariusz dla kl. 4-6 szkoły podstawowej

385. Wokół hymnu narodowego : propozycja lekcji języka polskiego skorelowana z historią, plastyka i muzyką / Marta Choroszczyńska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2000/2001, nr 2, s. 47-49

386. Wokół Monte Cassino. Propozycja opracowania w klasie VII “Szkiców spod Monte Cassino” M. Wańkowicza i “Czerwonych maków na Monte Cassino” F. Konarskiego / Lidia Bancerz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1994/1995, z. 5, s. 38-50

387. Wrażenia z przedstawienia “Balladyna” : konspekt zajęć z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej / Maria Czeszak-Godula // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 10, s. 21-2

388. Współczesne media na lekcjach języka polskiego : cykl lekcji w klasie IV / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2013/2014, nr 4, s. 62-82
*Zawiera scenariusze lekcji: 1. Program informacyjny; 2. Cechy programu informacyjnego; 3. Porządkowanie informacji; 4. Prasa; 5. Redagowanie ogłoszenia

389. Współczesne media na lekcjach języka polskiego : cykl lekcji w klasie V / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2013/2014, nr 4, s. 83-93
*Zawiera scenariusze lekcji: 1. Problem społeczny: praca dzieci; 2. Telewizyjny program rozrywkowy “Ale mądrala!”; 3. Zapowiedź widowiska teatralnego

390. Wychowanie dla Polski : (propozycja metodyczna dla klasy VI) / Halina Czajewska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2003/2004, z. 2, s. 46-54
*Konspekty lekcji: 1. Patriota – kto to taki?; 2. Ojczyzna – jedno słowo – wiele znaczeń. Wiersz Tadeusza Różewicza “Oblicze ojczyzny”; 3. Jakie znaczenie ma flaga narodowa? K. I. Gałczyński “Pieśń o fladze”

391. Wychowanie i nauczanie przez teatr / Ilona Lasota // Nowa Polszczyzna. – 2004, nr 1, s. 3-12
*Przykład scenariusza-kanwy szkolnych działań teatralnych na podstawie gier językowych prowadzonych na zajęciach kola teatralnego z dziećmi w wieku 10-12 lat.

392. Wymagania podstawy programowej w realizacji lektury “Mikołajek” J.J. Sempé i R. Gościnnego / Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2014/ 2015, nr 2, s. 80-106

393. Wyprawa z Hobbitem (propozycja metodyczna dla klasy V) / Joanna Piasta-Siechowicz, Grzegorz Miszczyk // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2003/2004, z. 2, s. 62-68
*Konspekty: 1. Nadajemy tytuły przygodom bohaterów podczas wędrówki; 2. Wędrujemy śladami bohaterów powieści J. R. R. Tolkiena; 3. Odkrywamy sens wędrówki bohaterów

394. “Wzajemnie znowu się słyszeć” / Barbara Kroll // Wychowawca. – 2001, nr 1, s. 26-27
*Konspekt lekcji z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

395. Z ortografią za pan brat – zestaw ćwiczeń utrwalających pisownię wyrazów z “u” dla klasy II i III / Izabela Maćkiewicz, Adrianna Małecka // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 11, s. 13-14

396. Z rympezikiem za pan brat : scenariusz lekcji dla klasy VI lub gimnazjum (czas realizacji – 1 lekcja) / Jolanta Bilkiewicz // Między Nami Polonistami. – 2007, nr 7, s. 22-24

397. Za co takie cierpienia? Mity o Prometeuszu / Kazimiera Stefańska //Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2000/2001, nr 2, s. 38-46
*Konspekty lekcji języka polskiego

398. Zabawa [?] w teatr / Agnieszka Zych // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2002/2003, nr 3, s. 35-42

399. Zabawy słowem – frazeologia / Anna Pałęga // Wychowawca. – 2017, nr 5, s. 23
*Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

400. Zagubieni w chaosie świata poszukują drogi. Rembrandt: “Powrót syna marnotrawnego”/ Barbara Maria Płodzień // Nowa Polszczyzna. – 2008, nr 3, s. 28-38

401. Zakładamy “Klub ludzi myślących” : rozwiązywanie szarad i łamigłówek językowych / Teresa Duczak // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 4, s. 67-72

402. Zapożyczenia – konieczność czy moda? / Anna Chojnacka // Wychowawca. -2017, nr 5, s. 22
*Konspekt lekcji języka polskiego dla kl. VI

403. Zaproszenie do podróży (propozycja metodyczna dla klasy VI) / Małgorzata Kucia – Kanclerz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2002/2003, nr 3, s. 67-72

404. Zaułki i zakamarki – literacki spacer po mieście w szkole podstawowej / Marta Mytko // Polonistyka. – 2015, nr 4 [1], s. 39-43

405. “Zderzanie tekstów” : szkoła podstawowa i gimnazjum / Bożena Barańska, Krzysztof Wiatr // Nowa Polszczyzna. – 2001, nr 1, s. 14-20
*Zawiera propozycje lekcji poświęconej analizie wiersza Bułata Okudżawy, a także lekcję “Dom, droga i czytanie obrazu” dla kl. VI oraz “Świat jest teatrem…” dla kl. I gimnazjum

406. Złota polska jesień : (propozycja metodyczna dla klasy IV) / BożenaCiborowska-Lipko // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2004/2005, nr 2, s. 51-66

407. “Złota Troć” Aleksandra Minkowskiego : (propozycja metodyczna do klasy IV) / Marta Choroszczyńska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 2, s. 49-52
*Konspekt lekcji

408. Zobacz! Tak jak w baśni… : scenariusz lekcji dla IV klasy (czas realizacji – 2 lekcje) / Joanna Piasta-Siechowicz // Między Nami Polonistami. – 2005, nr 1, s. 20-22

409. Zostań recenzentem filmowym : (propozycja metodyczna do klasy V z wykorzystaniem Internetu) / Beata Stępień // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 3, s. 63-65

410. Zwyczaje i obrzędy wielkanocne : (scenariusz lekcji języka polskiego w kl. IV szkoły podstawowej) / Maria Strońska // Nowa Szkoła. – 2006, nr 3, s. 26-29

II. SCENARIUSZE LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

Książki:

411. Czas na polski : gimnazjum : klasa I : poradnik metodyczny dla nauczycieli / Izabela Muszyńska, Joanna Grzymała. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2009. – 124 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-7594-028-2
M 065873 Nysa, C 009457″B” Opole

412. Czas na polski : gimnazjum : klasa I : scenariusze lekcji / Izabela Muszyńska, Joanna Grzymała. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2009. – 252 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-7594-029-9
M 065872 Nysa, C 205277 Opole

413. Czas na polski : poradnik metodyczny dla nauczycieli : gimnazjum : klasa III / Izabela Muszyńska, Joanna Grzymała. – Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2011. – 82 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-7594-060-2
C 207593 Opole

414. Czas na polski : scenariusze lekcji : gimnazjum : klasa II : interpretacje i komentarze do utworów literackich i zagadnień gramatycznych / Izabela Muszyńska, Elżbieta Błachowicz. – Interpretacje i komentarze do utworów literackich i zagadnień gramatycznych. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, 2010. – 591 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). ISBN 978-83-7594-049-7
M 066495 Nysa, C 207246 Opole

415. Czas na polski : scenariusze lekcji : gimnazjum : klasa III : interpretacje i komentarze do utworów literackich i zagadnień gramatycznych / Izabela Muszyńska, Elżbieta Błachowicz. – Interpretacje i komentarze do utworów literackich i zagadnień gramatycznych. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, 2011. – 475 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). ISBN 978-83-7594-061-9
M 066692 Nysa, C 207594 Opole

416. Człowiek jako gospodarz Ziemi / Agnieszka Romaniuk // W : Ekologia na każdym przedmiocie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Anny Gierek i Elżbiety Gierek ; [zespół aut. Maria Gadomska et al.]. – Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009. – S. 73-76
M 052512 Kluczbork, M 065591 Nysa, C 202620 M 209046 Opole

417. Czytam świat : przewodnik metodyczny klasa II : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Staszewskiej. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2000. – 195 s. : il. ; 21 cm. – ( Reforma Edukacji. )ISBN 83-7173-076-4
C 201171 M 201268 Opole

418. Czytam świat : przewodnik metodyczny : klasa III : praca zbiorowa / red. Cecylia Antosik. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2001. – 216 s. : rys. ; 20 cm. ISBN 83-7173-164-7
C 186628 M 201172 M 201274 Opole

419. Czytam świat : przewodnik metodyczny, klasa 1 – semestr II : praca zbiorowa / pod red. Alicji Krawczyk. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2000. – 144 s. : 1 il. ; 21 cm. – ( Reforma Edukacji. ) ISBN 83-7173-004-7
M 58033 Kędzierzyn-Koźle, C 201170 Opole

420. Doskonalimy warsztat pisarski w gimnazjum : scenariusze lekcji, ćwiczenia, testy / Anna Brodowska [et al.]. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012. – 119, [1] s. : il. ; 30 cm. – (Zajrzyj i Znajdź ) ISBN 978-83-7696-691-5
M 212189 M 212190 Opole

421. Dramowa interpretacja fragmentów Dzienników gwiazdowych Stanisława Lema. Wędrówka z Ijonem Tichym na obce planety / Eugeniusz Szymik // W : Nowe opisanie świata : literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań / red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. – S. 553-558
M 212334 Opole

422. Edukacja czytelnicza i medialna : poradnik : gimnazjum I-III / Joanna Karczewska. – Toruń : “Bea-Bleja”, 2003. – 64 s. : rys. ; 21 cm. ISBN 83-88862-14-5
C 193563 M 194766 Opole

423. Edukacja filmowa w szkole / Ewa Szczepańska. – Poznań : “eMPi2”, 2001. – 33,[1] s. ; 24 cm. – ( Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego ) ISBN 83-87666-68-8
M 193652 Opole

424. Edukacja o Holokauście : scenariusze zajęć / [Redakcja: Aleksandra Tokarek, Janusz Berdzik ; Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu]. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, [2017]. – 107 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – (Zeszyty Metodyczne Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli / Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. ) ISBN 978-83-63233-48-8
M 069161 Nysa, M 216021 M 216020 Opole

425. Ekologia w życiu człowieka / Agnieszka Romaniuk // W : Ekologia na każdym przedmiocie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Anny Gierek i Elżbiety Gierek ; [zespół aut. Maria Gadomska et al.]. – Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009. – S. 94-98
M 052512 Kluczbork, M 065591 Nysa, C 202620 M 209046 Opole

426. Forum nauczycieli : moja szkoła. T. 1, Gimnazjum / 1/2003 red. nacz., Barbara Tichy ; aut., Paweł Kossowski. – Kielce : “Mac Edukacja”, 2002. – 64 s. ; 28 cm. – ( Biblioteka Nauczyciela ) ISBN 83-7315-281-4
M 065627 Nysa M 186150/I Opole

427. Forum nauczycieli : moja szkoła. T. 2, Liceum ogólnokształcące, profilowane, technikum / red. nacz., Barbara Tichy ; aut., Krzysztof Tomaszewski. – Kielce : “Mac Edukacja”, 2003. – 64 s. : rys. ; 28 cm. – ( Biblioteka Nauczyciela ) ISBN 83-7315-432-9
M 186150/II Opole

428. Hejt, hype i fejm – o nowych mediach w filmie Tomasza Bagińskiego “Smok” / Tomasz Mularski // W : Zoom 8 : kino w zbliżeniu : scenariusze zajęć filmowych / red. Dorota Gołębiowska, Anna Kołodziejczak, Ewa Kanownik, Jadwiga Mostowska. – Łódź : Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne “Venae Artis”, 2017. – S. 139-150
M 054723 Brzeg, M 055000 Kluczbork, M 068918 Nysa, C 217567 M 217617 Opole

429. Jak uczyć języka polskiego w klasie drugiej gimnazjum : przewodnik dla nauczyciela do podręczników “Świat w słowach i obrazach” oraz “Język ojczysty” / Witold Bobiński , Krystyna Orłowa , Helena Synowiec. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop.2000. – 126,[1] s. ; 24 cm. ISBN 83-02-07680-5
C 180948 Opole

430. Jak uczyć języka polskiego w klasie pierwszej gimnazjum : przewodnik dla nauczyciela do podręczników “Świat w słowach i obrazach 2” oraz “Język ojczysty 2” / Witold Bobiński , Krystyna Orłowa , Helena Synowiec .Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 143 s. ; 24 cm. – ( Świat w Słowach i Obrazach : Język Polski ) ISBN 83-02-08523-5
C 184768 Opole

431. “Jedziemy ku śmierci” : obraz Zagłady w filmie Radu Mihaileanu “Pociąg życia” / Jolanta Koj // W : Edukacja o Holokauście : scenariusze zajęć / red. Aleksandra Tokarek, Janusz Berdzik ; Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, [2017]. – S. 64-69
*Scenariusz zajęć języka polskiego lub pozalekcyjnych zajęć filmowych dla szkoły ponadgimnazjalnej lub 3 klasy gimnazjum
M 069161 Nysa, M 216021 M 216020 Opole

432. Język, literatura, kultura : przewodnik metodyczny dla I klasy liceum / Marzena Wasilewska-Łopata , Andrzej Łopata. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2002. – 136 s. : fot. ; 21 cm. ISBN 83-7173-069-1
M 201275 M 201276 Opole

433. Język polski : literatura i nauka o języku : klasa 1 : przewodnik metodyczny i scenariusze lekcji: szkoły ponadgimnazjalne: zakres podstawowy/zakres rozszerzony / Jarosław Klejnocki. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002. – 70,[1] s. ; 25 cm. ISBN 83-7195-553-7
M 185463 M 185561 M 185562 Opole

434. Język polski : słowa i tekst : literatura i nauka o języku : klasa 2 : przewodnik metodyczny i scenariusze lekcji / red. Jarosław Klejnocki. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2003. – 246,[2] s. ; 25 cm. ISBN 83-7195-716-5
C 185742 Opole

435. Język polski : program nauczania : szkoła ponadgimnazjalna : zakres podstawowy/zakres rozszerzony / Jarosław Klejnocki , Jerzy Sosnowski , Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002. – 51, [1] s. ; 25 cm. ISBN 83-7195-561-8
C 008314″B” Opole

436. Język polski 1 : przewodnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie kulturowo-literackie i językowe : zakres podstawowy i rozszerzony / Dariusz Latoń , Beata Milewska , Izabela Milewska. – Rumia : “Operon”, 2002. – 221 s. : il., 1 rys. ; 24 cm. – ( Szkoła XXI [Język polski] ) ISBN 83-87518-98-0
C 187094 Opole

437. Język polski 2 : przewodnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie kulturowo-literackie i językowe : zakres podstawowy i rozszerzony / Dariusz Latoń , Beata Milewska , Izabela Milewska. – Gdynia : “Operon”, 2003. – 72 s. ; 24 cm. – ( Szkoła XXI [Język polski] ) ISBN 83-7390-113-2
C 187075 Opole

438. Język polski 1 : wybrane scenariusze lekcji dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony / Katarzyna Harackiewicz , Joanna Studzińska , Katarzyna Wach. – Gdynia : “Operon”, 2003. – 87 s. ; 24 cm. – ( Szkoła XXI [Język polski] ) ISBN 83-7390-137-X
M 187115 Opole

439. Język polski 2 : zakresy podstawowy i rozszerzony : wybrane scenariusze lekcji dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Katarzyna Harackiewicz , Joanna Studzińska , Katarzyna Wach. – Gdynia : “Operon”, 2004. – 76 s. ; 24 cm. – ( Szkoła XXI [Język polski] ) ISBN 83-7390-274-0
M 189304 Opole

440. Język polski. Cz.1, Przewodnik dla nauczyciela zasadniczej szkoły zawodowej / Bernardyna Banaś. – Gdynia : “Operon”, 2003. – 80 s. : il., wykr. ; 24 cm. — ( Szkoła XXI [Język polski] ) ISBN 83-7390-106-X
C 187084/I Opole

441. Język polski. Cz.1, Wybrane scenariusze lekcji dla nauczyciela zasadniczej szkoły zawodowej / Bernardyna Banaś. – Gdynia : “Operon”, 2004. – 60 s. : il., wykr. ; 24 cm. – ( Szkoła XXI [Język polski] ) ISBN 83-7390-233-3
M 187116/I Opole

442. Język polski. Cz.2, Wybrane scenariusze lekcji dla nauczyciela zasadniczej szkoły zawodowej / Bernardyna Banaś. – Gdynia : “Operon”, 2004. – 60 s. : il., wykr. ; 24 cm. – ( Szkoła XXI [Język polski] ) ISBN 83-7390-255-4
M 189303 Opole

443. Język polski. Cz.2, Przewodnik dla nauczyciela zasadniczej szkoły zawodowej / Bernardyna Banaś. – Gdynia : “Operon”, 2004. – 56 s. : il., wykr. ; 24 cm. – ( Szkoła XXI [Język polski] ) ISBN 83-7390-106-X
C 187084/II Opole

444. Język polski 2 : przewodnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie kulturowo-literackie i językowe : zakres podstawowy i rozszerzony / Dariusz Latoń , Beata Milewska , Izabela Milewska .Gdynia : “Operon”, 2003. – 72 s. ; 24 cm. – ( Szkoła XXI [Język polski] ) ISBN 83-7390-113-2
C 187075 Opole

445. Język polski dla klasy pierwszej gimnazjum : poradnik dla nauczyciela / Roland Maszka , Joanna Piasta-Siechowicz. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2002. – 110 s. : rys. ; 20 cm. ISBN 83-88881-43-4
Sygn. C 189660 Opole

446. Karta z rodzinnego albumu / Jolanta Wróblewska // W : Filmowe małe ojczyzny / red. Anna Kołodziejczak, Jadwiga Mostowska, Dorota Gołębiowska, Ewa Kanownik. – Łódź : Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne “Venae Artis”, 2017. – S. 161-170
*Scenariusz lekcji języka polskiego/godziny wychowawczej w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie filmu “Cwał” Krzysztofa Zanussiego
M 054713 Brzeg, M 054991 Kluczbork, M 068907 Nysa, C 217565 M 217574 Opole

447. Kultura i literatura, nauka o języku 1 : poradnik dla nauczyciela, program nauczania : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum / aut., Marta Rusek. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 192 s. : il., rys., wykr. ; 24 cm. – ( Barwy Epok ) ISBN 83-02-08468-9
C 184341 Opole

448. Kultura i literatura, nauka o języku 2 : poradnik dla nauczyciela : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum / Marta Rusek. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. – 134[1] s. ; 24 cm. – ( Barwy Epok ) ISBN 83-02-08764-5
C 185748 Opole

449. Kultura i literatura, nauka o języku 3 : poradnik dla nauczyciela : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum / Marta Rusek. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 161,[1] s. ; 24 cm. – ( Barwy Epok ) ISBN 83-02-08920-6
C 188221 Opole

450. Kultura i literatura, nauka o języku 1 : scenariusze lekcji / Michał Orczyk, Andrzej Tadus. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 199,[1] s. : il., wykr. ; 24 cm. – ( Barwy Epok ) ISBN 83-02-09241-X
C 188223 M 196724 M 196725 M 196726 M 196727 Opole

451. Kultura i literatura, nauka o języku 2 : scenariusze lekcji / Michał Orczyk , Andrzej Tadus. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 143 s. : il., wykr. ; 24 cm. ISBN 83-02-09442-0
C 189918 Opole

452. Kultura i literatura, nauka o języku 3 : scenariusze liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym / Bogdan Kozak , Andrzej Tadus .Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop.2005. – 125 s. ; 24 cm. ISBN 83-02-09443-9
C 196690 M 196728 M 196729 M 196730 Opole

453. Lekcje czytania świata z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania : (II klasa gimnazjum) / Teresa Kosyra-Cieślak. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2000. – 143,[1] s. ; 21 cm. ISBN 83-7173-084-5
M 196687 M 201213 M 201214 M 201215 Opole

454. Lekcje czytania świata z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania : (III klasa gimnazjum) / Teresa Kosyra-Cieślak. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2001. – 127 s. ; 21 cm. ISBN 83-7173-180-9
M 038063 M 187189 M 196362 M 201218 M 201219 Opole

455. Lekturowe (wy)bryki : scenariusze lekcji języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej : poradnik dla nauczycieli – polonistów / Grażyna Knapik, Iwona Sznicer-Gałkowska. – Poznań : Oficyna Wydawnicza G&P, 2002. – 120 s. : rys. ; 24 cm. ISBN 83-7272-067-3
C 052031 Kluczbork

456. Metody aktywne w nauczaniu języka polskiego : materiały powarsztatowe / oprac. Dorota Stańczyk. – Płock : ODN, 2002. – 63 s. ; 21 cm. – ( Język Polski / Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku )
M 187043 Opole

457. Moje lekcje języka polskiego : scenariusze zajęć / Ewa Albrzykowska. – Kraków : “Impuls”, 2002. – 128,[1] s. ; 24 cm. ISBN 83-7308-168-2
M 184533 Opole

458. Odpowiedzialna konsumpcja / Agnieszka konsumpcja // W : Ekologia na każdym przedmiocie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Anny Gierek i Elżbiety Gierek ; [zespół aut. Maria Gadomska et al.]. – Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009. – S. 89-93
M 052512 Kluczbork, M 065591 Nysa, C 202620 M 209046 Opole

459. Opowieść o człowieku : poradnik dla nauczyciela : klasa 1 / aut., Dariusz Pasieka. – Kraków : “Znak”, cop.2002. – 261,[2] s. ; 24 cm. – ( “Znak” dla Szkoły ) ISBN 83-240-0198-0
C 189746 Opole

460. Opowieść o człowieku : poradnik dla nauczyciela : klasa 2 / aut., Dariusz Pasieka. – Kraków : “Znak”, cop.2003. – 161,[3] s. ; 24 cm. – ( “Znak” dla Szkoły ) ISBN 83-240-0333-9
C 189747 Opole

461. Opowieść o człowieku : scenariusze lekcji : klasa 1 / Zuzanna Grabowska , Aleksandra Labuda . – Wyd.1 dodr. – Kraków : “Znak”, 2003. – 159,[1] s. ; 23 cm. – ( “Znak” dla Szkoły ) ISBN 83-240-0232-4
C 189749 Opole

462. Opowieść o człowieku : scenariusze lekcji : klasa 2. – Kraków : “Znak”, 2003. – 303,[1] s. ; 23 cm. – ( “Znak” dla Szkoły ) ISBN 83-240-0331-2
C 189750 Opole

463. Opowieść o człowieku : scenariusze lekcji : klasa 3 / Józefa Kunicka, Dorota Wojda. – Kraków : “Znak”, cop.2003. – 161,[3] s. ; 24 cm. – ( “Znak” dla Szkoły ) ISBN 83-240-0333-9
C 189751 Opole

464. “Pancerni” w baśniowej odsłonie / Agnieszka Nowakowska // W : Filmowe małe ojczyzny / red. Anna Kołodziejczak, Jadwiga Mostowska, Dorota Gołębiowska, Ewa Kanownik. – Łódź : Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne “Venae Artis”, 2017. – S. 183-188
*Scenariusz lekcji języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie filmu “Szabla od komendanta” Jana Jakuba Kolskiego
M 054713 Brzeg, M 054991 Kluczbork, M 068907 Nysa, C 217565 M 217574 Opole

465. Pochwała ciekawości : poradnik dla nauczycieli filozofii, języka polskiego, wiedzy o kulturze i historii / aut., Jacek Wojtysiak. – Kraków : “Znak”, cop.2003. – 138,[2] s. ; 24 cm. – ( “Znak” dla Szkoły ) ISBN 83-240-0330-4
C 189396 Opole

466. Poprzez lekturę i zabawę ku wartościom : (lekcje języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum) : praca zbiorowa / red. Grażyna Wiśniewska ; aut. Jolanta Grzegorczyk. – Lublin : “Klanza”, 2001. – 141 s. : fot., rys. ; 24 cm. ISBN 83-88644-06-8
M 054801 Kluczbork, M 183189 Opole

467. Poradnik dla nauczyciela dla liceum ogólnokształcącego , liceum profilowanego i technikum oraz przedmiotowy system oceniania / Małgorzata Miazga .Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 163 s. ; 24 cm. – ( “Pamiętajcie o Ogrodach…” : kultura, literatura, język )
C 187499

468. Poradnik dla nauczyciela i program języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Cz. 1 / oprac. Elżbieta Pawelec-Jarząbek. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. – 147,[1] s. ; 24 cm. – ( “Pamiętajcie o Ogrodach…” : kultura, literatura, język )
C 186536 Opole

469. Poradnik metodyczny : “Rozwinąć skrzydła”, klasa 1 / Teresa Michałkiewicz, Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska. – Warszawa : “Nowa Era”, 2001. – 104 s. : il., fot. ; 24 cm. – ( Rozwinąć Skrzydła ) ISBN 83-88457-61-6
M 183599 M 183600 Opole

470. Poradnik metodyczny dla nauczycieli : gimnazjum : klasa II / Izabela Muszyńska , Joanna Grzymała. – Warszawa : Oficyna Edukacyjna *Krzysztof Pazdro, 2006. – 179 s. ; 24 cm. – ( Czas na Polski ) ISBN 83-89023-40-7
M 60290 Kędzierzyn-Koźle, C 193580 Opole

471. Poradnik metodyczny dla nauczycieli : gimnazjum : klasa III / Izabela Muszyńska , Joanna Grzymała. – Warszawa : Oficyna Edukacyjna *Krzysztof Pazdro, cop.2007. – 152 s. ; 24 cm. – ( Czas na Polski ) ISBN 978-83-89023-58-2
C 197710 Opole

472. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych / Teresa Kosyra-Cieślak. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. – 223 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-62360-22-2
M 62599 M 62600 M 62601 M 62602 M 62603 Kędzierzyn-Koźle, M 053187 M 053188 M 053189 M 053190 M 053191 M 053192 M 053193 M 053194 M 053195 M 053196 Kluczbork M 066748 M 066749 M 066750 M 066751 M 066752 M 066753 M 066754 M 066755 M 066756 M 066757 Nysa, C 210094 M 210119 M 210120 M 210121 M 210122 M 210123 M 210124 M 210125 M 210126 M 210127 Opole

473. Propozycje lekcji języka polskiego w liceum : klasa 1 / Barbara Stworowa. – Godziszka : Wydawnictwo Cerinwest, 2002. – 269 s. : il. ; 21 cm. ISBN 83-910509-5-5
M 054465 Kluczbork

474. Przygoda z nauczaniem – uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela języka polskiego kl.1 gimnazjum[…]. Cz. 1 / Mirosława Iwasiewicz, Dobrosława Gorajska. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop. 2001. – 96 s. : il., faks., rys. ; 21 cm. ISBN 83-7315-227-X
M 59747/I Kędzierzyn-Koźle, C 050576/I Kluczbork, M 061273/1 Nysa, M 185972/I M 187855/I M 187856/I Opole

475. Przygoda z nauczaniem – uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela języka polskiego kl.1 gimnazjum[…]. Cz. 2 / Mirosława Iwasiewicz, Barbara Góźdź , Iwona Łojek. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop.2001. – 96 s. : il., faks., fot., rys. ; 21 cm. ISBN 83-7315-242-3
M 59747/II Kędzierzyn-Koźle, C 050577/II Kluczbork, M 185972/II M 187855/II M 187856/II Opole

476. Przygoda z nauczaniem – uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela języka polskiego kl.1 gimnazjum[…]. Cz. 3 / Mirosława Iwasiewicz , Małgorzata Jas. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop.2002. – 88 s. : il., rys. ; 21 cm. ISBN 83-7315-273-3
M 59747/III Kędzierzyn-Koźle, C 050578/III Kluczbork, M 185972/III M 187855/III M 187856/III Opole

477. Przygoda z nauczaniem – uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela języka polskiego kl.1 gimnazjum[…]. Cz. 4 / Mirosława Iwasiewicz , Barbara Góźdź , Iwona Łojek. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop.2002. – 72 s. : il., rys. ; 21 cm. ISBN 83-7315-360-8
M 59747/IV C 050579/IV M 185972/IV M 187855/IV M 187856/IV

478. Przygoda z nauczaniem – uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela języka polskiego kl.2 gimnazjum […]. Cz. 1 / Barbara Góźdź , Bożena Kapała , Iwona Łojek. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop. 2002. – 80 s. ; 21 cm. ISBN 83-7315-413-2
M 59751/I Kędzierzyn-Koźle, C 050575/I Kluczbork, M 185976/I M 187863/I M 187864/I Opole

479. Przygoda z nauczaniem – uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela języka polskiego kl.2 gimnazjum[…]. Cz. 2 / aut., Barbara Góźdź. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop.2002. – 112 s. : il., rys. ; 21 cm. ISBN 83-7315-415-9
M 59751/II Kędzierzyn-Koźle, C 050690/II Kluczbork, M 185976/II M 187863/II M 187864/II Opole

480. Przygoda z nauczaniem – uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela języka polskiego kl.2 gimnazjum[…]. Cz. 3 / aut., Barbara Góźdź. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop.2002. – 112 s. : il., rys. ; 21 cm. ISBN 83-7315-433-7
M 59751/III Kędzierzyn-Koźle, C 050691/III Kluczbork, M 185976/III M 187863/III M 187864/III Opole

481. Przygoda z nauczaniem – uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela języka polskiego kl.2 gimnazjum[…]. Cz. 4 / aut., Barbara Góźdź. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop.2002. – 112 s. : il., rys. ; 21 cm. ISBN 83-7315-427-2
M 59751/IV Kędzierzyn-Koźle, C 050692/IV Kluczbork, M 185976/IV M 187863/IV M 187864/IV Opole

482. Rozkład materiału i scenariusze lekcji do podręcznika dla klasy 2 gimnazjum “Świat nowożytny : oświecenie, romantyzm” / red. Irena Sroczyńska-Niwicz ; aut. Halina Krywak. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002. – 111, [1] s. ; 24 cm. – ( Świat Człowieka ) ISBN 83-7195-502-2
C 008619″B” Opole

483. Rozważania o istocie “opowiedzianej” pamięci i jej roli w budowaniu tożsamości : na podstawie wiersza Leszka Długosza pt. “Historia Żydów z miasteczka Z.” / Aleksandra Tokarek // W : Edukacja o Holokauście : scenariusze zajęć / red. Aleksandra Tokarek, Janusz Berdzik ; Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, [2017]. – S. 53-58
M 069161 Nysa, M 216020 M 216021 Opole

484. Sasnal w krainie filmu : “Słońce, to słońce mnie oślepiło” : czego malarz poszukuje w sztuce filmowej i literaturze? / Anna Równy // W : Zoom 8 : kino w zbliżeniu : scenariusze zajęć filmowych / red. Dorota Gołębiowska, Anna Kołodziejczak, Ewa Kanownik, Jadwiga Mostowska. – Łódź : Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne “Venae Artis”, 2017. – S. 181-189
*Adresat zajęć: uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej, klasa programowo najwyższa
M 054723 Brzeg, M 055000 Kluczbork, M 068918 Nysa, C 217567 M 217617 Opole

485. Scenariusze lekcji. Cz. 1 / Dariusz Chętkowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 206 s. ; 24 cm. – ( “Pamiętajcie o Ogrodach…” : kultura, literatura, język ) ISBN 83-02-09446-3
C 189920/I Opole

486. Scenariusze lekcji. Cz. 2 / Dariusz Chętkowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 325, [3] s. ; 24 cm. – ( “Pamiętajcie o Ogrodach…” : kultura, literatura, język ) ISBN 83-02-09299-1
C 189920/II Opole

487. Scenariusze lekcji. Cz. 3 / Dariusz Chętkowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 271 s. ; 24 cm. – ( “Pamiętajcie o Ogrodach…” : kultura, literatura, język ) ISBN 83-02-09448-X
C 189920/III Opole

488. Scenariusze lekcji : gimnazjum : klasa I / Izabela Muszyńska , Joanna Grzymała. – Warszawa : Oficyna Edukacyjna*Krzysztof Pazdro, 2005. – 153 s. ; 24 cm. – ( Czas na Polski ) ISBN 83-89023-35-0
M 60135 Kędzierzyn-Koźle, M 065895 Nysa, C 189912 Opole

489. Scenariusze lekcji : gimnazjum : klasa III / Izabela Muszyńska , Joanna Grzymała. – Warszawa : Oficyna Edukacyjna*Krzysztof Pazdro, cop.2007. – 128 s. ; 24 cm. – ( Czas na Polski ) ISBN 978-83-89023-59-9
C 197711 Opole

490. Scenariusze lekcji dla klasy drugiej gimnazjum / Ewa Horwath , Joanna Majchrzak. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. – 191,[1] s. ; 24 cm. – ( Świat w Słowach i Obrazach : Język Polski ) ISBN 83-02-08819-6
C 186534 Opole

491. Scenariusze lekcji dla klasy drugiej gimnazjum / Ewa Horwath , Joanna Majchrzak. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 108 s. : rys. ; 24 cm. ISBN 83-02-09296-7
C 189549 Opole

492. Scenariusze lekcji dla klasy pierwszej gimnazjum / Ewa Horwath , Joanna Majchrzak. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 111 s. : il., rys. ; 24 cm. – ( Skarb w Słowa Zaklęty ) ISBN 83-02-09086-7
C 187502 Opole

493. Scenariusze lekcji dla klasy trzeciej gimnazjum / Ewa Horwath , Joanna Majchrzak. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 192 s. ; 24 cm. – ( Świat w Słowach i Obrazach : Język Polski ) ISBN 83-02-08907-6
C 187504 Opole

494. Scenariusze lekcji do podręcznika dla klasy II gimnazjum “Świat nowożytny : renesans, barok” / red. Maria Topczewska ; aut., Halina Krywak. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001. – 79,[1] s. ; 24 cm. – ( Świat Człowieka ) ISBN 83-7195-327-5
M 185432 Opole

495. Scenariusze lekcji języka polskiego : klasa 2 szkoły średniej / Barbara Stworowa, Maria Orlicka. – Wyd. 6. – Goleszów : “Innowacje”, 2000. – 277,[1] s. ; 21 cm. ISBN 83-86425-36-9
C 059561 Nysa

496. Scenariusze lekcji języka polskiego : klasa 4 szkoły średniej / Barbara Stworowa . – Wyd. 4. – Goleszów : “Innowacje”, 2000. – 379, [1] s. ; 21 cm. ISBN 83-86425-37-7
C 180777 Opole

497. Scenariusze lekcji języka polskiego do klasy 2 liceów ogólnokształcących i techników. Cz. 2, Romantyzm / Stanisław Włostowski. — Wyd. 2. – Kraków : “Od Nowa”, 2000. – 357, [1] s. ; 23 cm. – ( Z Lekcji Na Lekcję ) ISBN 83-86399-26-0
M 067351 Nysa

498. Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie 2 gimnazjum / Irena Buława, Maria Kubiczek, Barbara Stworowa. – Godziszka k/Bielska-Białej : “Cerinwest”, 2000. – 272 s. : il. ; 21 cm. ISBN 83-910509-3-9
M 57475 Kędzierzyn-Koźle

499. Scenariusze lekcji języka polskiego (z suplementem) : klasa 3 szkoły średniej / Barbara Stworowa. – Wyd. 5. – Goleszów : “Innowacje”, 2000. – 369, [1] s. : mapa, rys. ; 21 cm. ISBN 83-86425-29-6
C 180776 Opole

500. Scenariusze półwariackie czyli poezja współczesna w szkole / Stanisław Bortnowski. — Poezja współczesna w szkole. – Wyd. 3. – Warszawa : Stentor, 2002. – 204, [4] s. ; 21 cm. ISBN 83-86018-38-0
C 047493 Brzeg, M 56249 Kędzierzyn-Koźle, M 176346 M 176370 Opole

501. Scenariusze przekorne i prawie niemożliwe / Anna Biernacka, Stanisław Bortnowski. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka “Stentor”, [2013]. – 317, [2] s. ; 24 cm. ISBN 978-83-63462-00-0
M 62994 Kędzierzyn-Koźle, M 214214 M 214473 Opole

502. Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli : Filmoteka Szkolna : pakiet edukacyjny. [Cz. 2] / pod red. Anny Mirskiej-Czerwińskiej ; [aut. Dawid Bałutowski et al.]. – Filmoteka Szkolna : materiały pomocnicze. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej : Polski Instytut Sztuki Filmowej, 2013. – 127, [1] s. : il., fot. ; 30 cm. ISBN 978-83-892407-6-7
M 213597 Opole

503. Skąd przychodzimy ? Kim jesteśmy ? Dokąd zmierzamy ? : poradnik dla nauczyciela języka polskiego w liceum i technikum : klasa 1 / Beata Gromadzka .Poznań : “Arka”, 2002. – 192 s. ; 24 cm. ISBN 83-88860-69-0
M 185166 Opole

504. Symbol, ironia i groteska w edukacji polonistycznej / Agata Wójtowicz-Stefańska. – Symbol, irony and grotesque in teaching Polish students. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2008. – 280 s. ; 24 cm. – (Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny, : ISSN 0137-642x ;, t. 53 ) ISBN 978-83-7063-547-3
M 200338 Opole

505. Ślad na fali : program nauczania języka polskiego w gimnazjum : klasy I-III / Edyta Bańkowska , Janina Dietrich , Alicja Zacharska. – Warszawa : “Oświata”, cop.2000. – 35,[2] ; 24 cm. ISBN 83-85394-78-8
C 007448″B” M 007454″B” Opole

506. Ślad na fali : scenariusze lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum / Janina Dietrich , Alicja Zacharska. – Warszawa : “Oświata”, cop.2003. – 75,[1] s. ; 24 cm. ISBN 83-85394-99-0
M 185828 Opole

507. Świadoma i celowa działalność na rzecz ekologii / Agnieszka Romaniuk // W : Ekologia na każdym przedmiocie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Anny Gierek i Elżbiety Gierek ; [zespół aut. Maria Gadomska et al.]. – Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009. – S. 99-101
M 052512 Kluczbork, M 065591 Nysa, C 202620 M 209046 Opole

508. To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 3 gimnazjum : książka nauczyciela : możliwe, konieczne, pożyteczne / Maria Jędrychowska [et al.]. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2001. – 336 s. ; 23 cm. ISBN 83-88365-35-5
M 183559 Opole

509. Tożsamość – poszukiwanie, pielęgnowanie, zagrożenia / Jolanta Koj // W : Edukacja o Holokauście : scenariusze zajęć / red. Aleksandra Tokarek, Janusz Berdzik ; Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, [2017]. – S. 59-63
*Scenariusz lekcji języka polskiego w trzeciej klasie gimnazjum lub liceum dot. tożsamości dzieci urodzonych w czasie wojny
M 069161 Nysa, M 216021 M 216020 Opole

510. Uczyć samodzielności i kreatywności : scenariusze lekcji języka polskiego / Anna Dykier, Ryszard Pempera. – Poznań : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 2001. – 72 s. ; 21 cm. – ( Vademecum Nauczyciela ; z.2 ) ISBN 83-913987-2-2
M 183851 Opole

511. W świat z klasą : edukacja globalna na zajęciach języka polskiego : materiały edukacyjne dla nauczycielek i nauczycieli szkół gimnazjalnych / [aut. Bernadetta Białek et al.]. – Edukacja globalna na zajęciach języka polskiego. – Warszawa : Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014. – 119, [1] s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-83-64602-15-3
M 213594 Opole

512. Wpływ działalności człowieka na ekosystem / Agnieszka Romaniuk // W : Ekologia na każdym przedmiocie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Anny Gierek i Elżbiety Gierek ; [zespół aut. Maria Gadomska et al.]. – Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009. – S. 80-83
M 052512 Kluczbork, M 065591 Nysa, C 202620 M 209046 Opole

513. Współczesna cywilizacja zagrożeniem dla środowiska naturalnego / Agnieszka Romaniuk // W : Ekologia na każdym przedmiocie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Anny Gierek i Elżbiety Gierek ; [zespół aut. Maria Gadomska et al.]. – Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009. – S. 77-79
M 052512 Kluczbork, M 065591 Nysa, C 202620 M 209046 Opole

514. Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. – Kraków : “Impuls”, 2002. – 356, [3] s. ; 24 cm. ISBN 83-7308-137-2
C 048919 Brzeg, M 58202 Kędzierzyn-Koźle, C 183889 Opole

515. Wycieczki z klasą : szkolny przewodnik turystyczny 1 / aut. Tomasz Ławecki. – Warszawa : “Telbit”, cop. 2005. – 432 s., [16] s.tabl. : il., fot., rys. ; 24 cm. ISBN 83-88109-55-3
C 051516/I Kluczbork, C 190883/I Opole

516. Wycieczki z klasą : szkolny przewodnik turystyczny 2 / Tomasz Ławecki. – Warszawa : “Telbit, 2006. – 419 s., [16] s.tabl. : il., fot., rys. ; 24 cm. ISBN 83-88109-69-3
C 190883/II Opole

517. Z zabawy-nauka życia : poradnik dla nauczyciela : (do programu klasy teatralno-dziennikarskiej dla szkoły podstawowej i gimnazjum) / Bożena Ciborowska-Lipko. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2000. – 104 s. : il. ; 20 cm. ISBN 83-7173-060-8
C 194159 M 201240 M 201325 M 201326 Opole

518. Zrozumieć innych, czyli Jak uczyć o uchodźcach / red. Katarzyna Koszewska ; aut. Monika Agopsowicz. – Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2001. – 236 s. : fot., mapy, rys. ; 30 cm. – ( Akademia WSiP ) ISBN 83-87958-21-2
C 183285 M 183289 Opole

519. Zrównoważony rozwój szansą dla Ziemi / Agnieszka Romaniuk // W : Ekologia na każdym przedmiocie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Anny Gierek i Elżbiety Gierek ; [zespół aut. Maria Gadomska et al.]. – Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009. – S. 84-88
M 052512 Kluczbork, M 065591 Nysa, C 202620 M 209046 Opole

Artykuły w czasopismach:

520. A może tak? – Wigilia na Syberii Jacka Malczewskiego / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Liceum. – 2016/2017, nr 3, s. 60-67

521. Absurd czy rzeczywistość? – na podstawie opowiadania “Słoń” S. Mrożka / Kinga Krzyżanowska // Drama. – 2002/2003, z. 43, s. 13-14
*Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum

522. Achilleida : (cykl lekcji o “Iliadze” Homera) / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 1, s. 25-40

523. Adam Mickiewicz – poeta… malarz… muzyk? : (propozycja metodyczna do klasy II) / Anna Konieczna. – Tab. // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2001/2002, nr 2, s. 60-65
*Konspekt lekcji

524. Adama Asnyka “Do młodych” – nieciekawe pozytywistyczne wierszydło? : (szkic interpretacyjno-metodyczny) / Aldona Narkiewicz // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, nr 1, s. 27-35
*Konspekt lekcji

525. Adama Zagajewskiego wspomnienia z dzieciństwa w wierszu “Dzikie czereśnie” / Barbara Socha. – Rys. // Aura. – 2002, nr 4, dod. “Prace konkursowe” nr 3, s. 2-3

526. Alek, Rudy i Zośka – niezapomniani bohaterowie / Beata Surdej // Język Polski w Gimnazjum. – 2012/2013, nr 4, s. 68-82
*Zawiera scenariusze lekcji: W świecie “Kamieni na szaniec” A. Kamińskiego; 2. Odwaga i bohaterstwo w czasie wojny w książce A. Kamińskiego “Kamienie na szaniec”; 3. Alek, Rudy i Zośka – ludzie, którzy potrafili pięknie żyć i pięknie umierać; 4. “Akcja pod Arsenałem” – filmowa adaptacja książki A. Kamińskiego “Kamienie na szaniec” (redagujemy recenzję)

527. Analiza i ocena stylu gazetowego / Józef Ambroszko // Polonistyka. – 2000, nr 4, s. 231-233

528. Analiza i interpretacja utworów literackich w kontekście sztuki : (“Lament świętokrzyski, Giovanni Bellini “Pieta”, Stanisław Grochowiak “Bellini ‘Pieta”) / Małgorzata Jadwiga Kowalczyk. – Bibliogr. // Język Polski w Liceum. – 2002/2003, nr 1, s. 39-48

529. Analiza reklamy jako płaszczyzna integrująca język polski i matematykę / Marta Rychlińska, Dariusz Chrabąszcz // Nowa Polszczyzna. – 2003, nr 1, s. 16-19
*Zawiera arkusz rozmowy pohospitacyjnej

530. Analogie i różnice między przedstawieniem historii o miłości w “Dziejach Tristana i Izoldy” oraz dramacie “Romeo i Julia” : scenariusz zajęć z języka polskiego dla klasy II klasy gimnazjum / Wioletta Grochowicz // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 7-8, s. 4-5

531. “Antygona” z Gombrowiczem i Urygą w tle : (u źródeł awersji do czytania) / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 2, s. 61-71
*Zawiera scenariusz lekcji: Słowa w “Antygonie”

532. Aplikacje do nauczania o uczuciach / Anna Waszkowska // IT w edukacji. – 2016, nr 2, s. 40-43
*Scenariusz lekcji języka polskiego w oparciu o technologię informacyjno-komunikacyjną

533. Apollinaire i doświadczenie ucznia – szkolne czytanie poezji / Bożenna Jankiewicz // Język Polski w Liceum. – 2011/2012, nr 4, s. 80-83

534. Arystotelesa wartości absolutne i zabijanie zarazków na śmierć, czyli jak reklama poprawiła dyżurne problemy / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, z. 4, s. 38-50
*Jak pokazać mądrość filozofów na podstawie konstruktywnej krytyki reklamy – konspekty lekcji języka polskiego w gimnazjum

535. Asceci w gimnazjum / Barbara Pawelec // Polonistyka. – 2009, nr 5, s. 42-46

536. Asteriks i Obeliks – pra-europejczycy : scenariusz zajęć / Anna Buchner // Polonistyka. – 2011, nr 8, s. 62-65

537. Awatar bohatera / Magdalena Góra // IT w Edukacji. – 2015, nr 4, s. 38-39
*Scenariusz lekcji języka polskiego (w oparciu o technologię komputerową) dla gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej

538. Barbarzyńcy szukają krawca… : lekcja o człowieku i kulturze w pierwszej licealnej / Janusz Waligóra // Nowa Polszczyzna. – 2002, nr 2, s. 10-26

539. Białoszewski – Munch, Czechowicz – Wojtkiewicz. Dwie rozmowy o strachu i samotności / Aleksandra Chomiuk // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 2, s. 45-51
*Konspekty lekcji języka polskiego w gimnazjum

540. Biograficzne podobieństwa wielkich Europejczyków – Johann Wolfgang von Goethe i Adam Mickiewicz : scenariusz lekcji dwujęzycznej z wykorzystaniem Internetu / Teodozja Świderska, Rafał Deszczka // Modelowe Nauczanie. – 2004, nr 5, s. 123-126

541. “Bizneswoman na weekendzie” – obce słownictwo : jak je oceniać? / Alicja Wesołowska // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 2, s. 15-17

542. Bogactwo Monachomachii / Michał Ratajczak // Polonistyka. – 2000, nr 7, s. 418-423
*”Monachomachia” I. Krasickiego na lekcji języka polskiego w klasie II szkoły średniej

542. Bohater “Ferdydurke” wobec “chłystka” w sobie / Klaudia Sołoduch // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 3, s. 55-61

543. Bohater powieści Lord Jim w egzotycznym świecie Malajów – zajęcia korelacyjne z języka polskiego i geografii / Małgorzata Zakrzewska, Ewa Pelle // Przegląd Edukacyjny. – 2002, nr 3, s. 12-13

544. Bóg, honor, ojczyzna a pokolenie hip-hopowe : dwie lekcje w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej / Leokadia Pawliszak. – (Pomysł na lekcję) // Polski w Praktyce. – 2012, nr 3, s. 15-16

545. …by nie zniechęcić do pisania / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 3, s. 39-44

546. Być zakochanym należało do obowiązków rycerza : scenariusz lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum / Katarzyna Leśniak. – Rys. // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 4, s. 14-17

547. “Był sobie piękny koń z Lascaux” – jak Z. Herbert odczytał malowidła praczłowieka? / Teresa Bugajska // Język Polski w Gimnazjum. – 1999/2000, nr 2, s. 24-26

548. Carpe Diem, czyli chwytaj Horacego. Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum / Bożena Czembrowska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 4, s. 3-4

549. Chcesz mieszkanie, złóż podanie! : (propozycja metodyczna do klasy II) / Ewa Kuzańska // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2001/2002, s. 54-59
*Konspekt lekcji

550. Chcesz poznać Harrisona Forda? Przeczytaj z nim wywiad! : scenariusz lekcji / Anna Tabisz // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 1, s. 23-25

551. Co Hiszpania dała światu? : (propozycja realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej : edukacja europejska) / Krystyna Bednarczyk // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2001/2002, nr 4, s. 63-67

552. Co się kryje pod zabawną grą słów w wierszu M. Białoszewskiego “Ach, gdyby, gdyby nawet piec zabrali…” : (lekcja w kl. II gimnazjum) / Grażyna Dubrowska // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 1, s. 16-18

553. Co się śniło Bajdale?-czyli jak człowiek walczy ze złem : scenariusz lekcji dla klasy drugiej / Jolanta Niżnikowska // Język Polski w Gimnazjum. – 2005/2006, nr 2, s. 44-52

554. Co to jest dobro? : scenariusz lekcji dla klasy I szkoły ponadpodstawowej / Adam Kalbarczyk // Polonistyka. – 2018, nr 3, s. 30-33
*Cel lekcji: zrozumienie przez uczniów pojęć “wartość” i “norma”, w szczególności “wartośc etyczna” i “norma etyczna” oraz różnicy pomiędzy “wartością” a “cechami” i “postawami”

555. Co to za tekst? Rozprawka! / Ewa Zygmunt // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 3, s. 26-29
*Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum

556. Co wyraża i zawiera muzyka Fryderyka Chopina w ujęciu C. K. Norwida? / Ewa Pietruszka // Polski w Praktyce. – 2010, nr 5, s. 18-19

557. Cykl lekcji w oparciu o Stowarzyszenie umarłych poetów Nancy H. Kleinbaum / Edyta Bukowska // Język Polski w Gimnazjum. – 2014/2015, nr 1, s. 40-49

558. Człowiek według Norwida : (propozycja cyklu lekcji) / Iwona Morawska // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2002/2003, nr 1, s. 61-69

559. Człowiek wobec cierpienia : (propozycja metodyczna do klasy II) / Maria Bukowiecka // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2001/2002, nr 4, s. 49-52
*Konspekt lekcji w gimnazjum

560. Człowiek wobec cierpienia w świetle fragmentów Księgi Hioba. Lekcja języka polskiego z zastosowaniem metod aktywizujących / Danuta Karoń // Grupa i Zabawa. – 2001, nr 2, s. 10-11

561. Człowiek wobec wyboru drogi życia : grać czy zrzucić maskę / Maria Szybowska. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 2, s. 23-28
* Scenariusz lekcji języka polskiego w kl. I gimnazjum (E. Stachura – “Życie to nie teatr”)

562. Cztery razy “Cudzoziemka” / Anna Jurga-Rychlińska // Polonistyka. – 2001, nr 6, s. 355-360
*Konspekty lekcji języka polskiego w szkole średniej

563. Czy bohaterowie “Dywizjonu 303” mają wpływ na postawy współczesnej młodzieży? Cykl lekcji poświęconych analizie książki “Dywizjon 303” Arkadego Fiedlera / Ewa Michalec // Polski w Praktyce. – 2012, nr 4, s. 29-33

564. Czy istnieje przepis na udane życie? / Ewa Zasada // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 3, s. 18-21
*Scenariusz lekcji w oparciu o wiersz Leopolda Staffa “Curriculum vitae”

565. “Czy jesteśmy ludożercami?” : scenariusz zajęć edukacyjnych z języka polskiego w klasie III gimnazjum specjalnego / Beata Cichocka // Modelowe Nauczanie. – 2004, nr 5, s. 115-116

566. Czy “Kamyk jest stworzeniem doskonałym”? : ze Zbigniewem Herbertem przyglądamy się naturze / Marianna Trojak // Biblioterapeuta. – 2004, nr 2, s. 14-16

567. Czy Mickiewicz znał się na gwiazdach? : (scenariusz lekcji interdyscyplinarnej dla klasy III gimnazjum) / Magdalena Malicka, Leonarda Jankiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 3, s. 3-4

568. Czy miłość w PRL była możliwa? – na podstawie opowiadania Marka Hłaski “Pierwszy krok w chmurach” / Helena Czerska // Drama. – 2003, z. 43, s. 19-20
*Konspekt lekcji języka polskiego w liceum

567. Czy muszę kochać Mickiewicza? : scenariusz lekcji dla II klasy gimnazjum (czas realizacji – 1-2 lekcje) / Anna Kuczek // Między Nami Polonistami. – 2007, nr 9, s. 20-21

568. Czy natura może istnieć bez człowieka? : (propozycja lekcji z wykorzystaniem filmu “Microcosmos”) / Ewa Matysek // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005, nr 2, s. 41-44
Czy “prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”? (na podstawie bajki Adama Mickiewicza) / Elżbieta Pawłowska // Drama. – 2000, z. 32, s. 25-27
*Konspekt lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum

569. Czy są wokół nas jacyś ludożercy? : Tadeusz Różewicz “List do ludożerców” / Dorota Suchorab // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 2, s. 36-38
*Scenariusz lekcji języka polskiego w gimnazjum

570. Czy słusznie ukarano Antygonę, bohaterkę dramatu Sofoklesa? / Czesława Piętka // Drama. – 2000, nr 35, s. 26-29
*Konspekt lekcji dla klasy I LO metodą dramy

571. Czym jest samotność? : (scenariusz dwujęzycznej lekcji polsko-angielskiej w klasie I gimnazjum) / Dorota Galej, Dorota Staniewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 1, s. 5-6

572. Czym jest śmierć : scenariusz lekcji dla gimnazjalistów lub licealistów / Mariola Pobidyńska // Klocki Autonomiczne w Szkole. – 2000, nr 8, s. 45-46
*Działania wychowawcze na lekcji języka polskiego lub godzinie wychowawczej

573. Danzig – Gdańsk w prozie Pawła Huellego i Stefana Chwina : (szkic interpretacyjno-metodyczny) / Iwona Rubaj. – Tab. // Język Polski w Liceum. – 2001/2002, nr 1, s.7-28

574. Debata nad przyszłością Polski / Bożena Szurlej-Duda, Bożena Wiśniewska // Polonistyka. – 2002, nr 3, s. 153-156
*Metoda dyskusji. Lekcja na temat “Powrotu posła”

575. Dlaczego bibliofil nie czyta harlequinów? / Zofia Dończyk-Hnat // Język Polski w Gimnazjum. – 2008/2009, nr 4, s. 54-65

576. Dlaczego cesarz jest nagi? : scenariusz lekcji dla klasy III klasy gimnazjum z wykorzystaniem nagrania na płycie CD (czas realizacji – 2 lekcje) / Lidia Kozuba // Między Nami Polonistami. – 2005, nr 1, s. 18

577. Dlaczego chrześcijaństwo rozwinęło “triumfalny sztandar Krzyża na ruinach Kapitolu”? – na podstawie “Quo vadis” Henryka Sienkiewicza / Jadwiga Chomacka // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2002/2003, nr 1, s. 70-75

578. Dlaczego ciągle błądzi “człowiek ciemny jak ziemia”? : (Krzysztof Kamil Baczyński “Przypowieść”) / Aneta Gizińska-Hwozdyk // Aura. – 2002, nr 4, dod. “Prace konkursowe” nr 3, s. 8
*Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum

579. Dlaczego warto czytać powieści Doroty Terakowskiej? / Teresa Zawisza-Chlebowska // Polski w Praktyce. – 2010, nr 1, s. 14-20

580. “Do kraju tego […] Tęskno mi, Panie…” – rzecz o nostalgii w utworach poetów pierwszej i drugiej emigracji : scenariusz dla klas ponadgimnazjalnych / Iwona Gałężewska // Zeszyty Szkolne. – 2007, nr 1, s. 95-102

581. Dobro i zło istnieje w nas : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum na podstawie fragmentów “Balladyny” Juliusza Słowackiego / Alina Dorsz // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 2, s. 4-5

582. “Don Kichot” w telewizji, czyli o walce z monotonią na lekcjach polskiego / Zofia Dończyk-Hnat // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 3, s.66-74

583. Dorobek kulturalny średniowiecza : scenariusz lekcji / Ewa Juszczak // Przegląd Edukacyjny. – 2000, nr 1, s. 15-16

584. Doświadczenie straty : “Lament świętokrzyski” i internetowe forum / Marta Mytko // Polonistyka. – 2014, nr 4, s. 43-46

585. Drożdżowy zaczyn / Aldona Szukalska // Polonistyka. – 2017, nr 5, s. 48-51
*Temat: Poezja w prozie, proza w poezji oraz malarskie nawiązania w twórczości Jakuba Kornhausera

585. Drogi (bezdroża?) Madagaskaru. Scenariusz lekcji w gimnazjum / Marzena TYl // Polonistyka. – 2015, nr 3, s. 32-37
*”Mój Madagaskar” Jarosława Kreta

586. Dwie lekcje o stylizacji językowej w “Potopie” Henryka Sienkiewicza / Teresa Kosyra-Cieślak // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 3, s. 21-51
*Zawiera konspekty lekcji : “Archaizacja języka w “Potopie” Henryka Sienkiewicza”, “Jakie stylizacje językowe spotykamy w “Trylogii Henryka Sienkiewicza i jakie pełnią funkcje?”

587. Dylematy emigrantów – na podstawie wybranych wierszy Zbigniewa Herberta / Urszula Kamińska // Drama. – 2002/2003, z. 43, s. 14-16
*Konspekt lekcji języka polskiego w klasie maturalnej

588. Dylematy młodości w utworach B. Kosmowskiej “Pozłacana rybka” i “Samotni.pl”/ Edyta Wójcicka // Język Polski w Gimnazjum. – 2015/2016 nr 1, s. 89-109
*Zawiera scenariusze: 1. Dylematy młodości w “Pozłacanej rybce” B. Kosmowskiej (cykl trzech lekcji dla uczniów kl. I-II: Problemy i pragnienia nastolatków (nie) tylko wówczas, gdy “dom rozpada się na dwie wizytówki” ; Trudne odpowiedzi na “złe pytania” ; Rozmowa z wolontariuszką) ; 2. Samotność jako częsta choroba XXI wieku – rozważania w kontekście utworu B. Kosmowskiej “Samotni.pl” (cykl dwóch lekcji dla uczniów kl. II-III: O rzeczach ważnych, bardzo ważnych i najważniejszych w życiu (nie tylko) bohaterów powieści B. Kosmowskiej “Samotni.pl” ; “Są samotności różne…”

589. Dysk Google w pracy z uczniami / Wioletta Poturała // IT w Edukacji. – 2015, nr 4, s. 76-81
*Zawiera scenariusz zajęć z języka polskiego (z wykorzystaniem technologii informacyjnej) dla klasy II szkoły ponadgimnazjalnej

590. Dyskusyjny Klub Literacki : “Faraon” Prusa na zajęciach z wykorzystaniem komputera : projekty zajęć / Anna Suszek // Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 5, s. 13-22

591. Działania twórcze uczniów, czyli szkolna zabawa w pisanie wierszy. Scenariusz lekcji języka polskiego dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych / Jolanta Matkowska // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 2, s. 78-82

592. Dzieje Romea i Julii : scenariusz lekcji dla I klasy gimnazjum / Maria M. Wróbel // Między Nami Polonistami. – 2007, nr 10, s. 19-20

593. “Dziękuję ci serce moje…” / Agnieszka Rosochacka // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 1999/2000, nr 3, s. 18-20
*Konspekt lekcji języka polskiego na podstawie utworu W. Szymborskiej “Do serca w niedzielę”

594. “Dziesięć tysięcy starych rzeczy” w rękach Szymborskiej / Barbara Faliszek // Język Polski w Gimnazjum. – 2010/2011, nr 2, s. 73-76

595. Dziwność ludzkiego istnienia, czyli topos labiryntu / Jolanta Malczewska // Polonistyka. – 2004, nr 9, s. 9-14

596. Dziwny jest ten świat : o poezji Wisławy Szymborskiej w gimnazjum / Dorota Mazurek // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 1, s. 79-86

597. Edukacja filozoficzna w gimnazjum / Wioletta Rupniewska // Nowa Szkoła. – 2001, nr 4, s. 39-44

598. Edukacja regionalna na lekcjach języka polskiego : (propozycja scenariusza lekcji z wykorzystaniem materiału literackiego) / Barbara Piechowiak. – Rys., tab. // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2001/2002, nr 3, s. 50-57
*Temat: W jaki sposób “Pieśń o domu” Marii Konopnickiej i wiersz “Stół rodzinny” Ewy Lipskiej pomogły nam w zrozumieniu, czym jest “mała ojczyzna”

599. Edyta Stein – na katechezie, języku polskim i na godzinie wychowawczej / Zbigniew Kruszyński // Katecheta. – 2001, nr 12, s. 13-20
*Propozycja cyklu lekcji w klasach gimnazjalnych lub licealnych

600. Ekspresjonizm : konspekt lekcji języka polskiego w klasie III liceum / Elżbieta Misiakiewicz // Przegląd Edukacyjny. – 2000, nr 3, s. 14-15

601. Elektroniczne kwerendy : czyli o tym, jak pomagać maturzystom w przygotowaniach do ustnego egzaminu dojrzałości / Wioletta Poturała, Stanisław Poturała // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 1, s. 8-11
*Zawiera konspekt: Jak szukać literatury do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w elektronicznych bazach Biblioteki Narodowej?

602. Epifanie Miłosza / Teresa Kosyra-Cieślak // Polski w Praktyce. – 2011, nr 5, s. 27-28

603. Felix, Net i Nika… lekturą z wyboru gimnazjalistów / Danuta Bula // Język Polski w Gimnazjum. – 2015/2016 nr 1, s. 69-80
*Zawiera scenariusze: 1. Teleportacja jako megaprzygopda ; 2. jak widzisz świat? Picasso w literaturze przygodowej

604. “Filozofowanie” jako kontekst / Maria Franik // Język Polski w Gimnazjum. – 2005/2006, nr 2, s. 30-43

605. Frazeologia na wesoło / Aneta Grodecka // Polonistyka. – 2004, nr 2, s. 52-54
*Tematy lekcji: Kaszka z mlekiem czy gehenna; Język polski w ZOO

606. “Gdzie podziałaś się, wyspo”. czyli o utopii i antyutopii / Dorota Żytkiewicz // Polonistyka. – 2004, nr 9, s. 35-37

607. “Gdzie spojrzysz – dookoła dżungla” : pomysły lekcji polskiego w trzeciej gimnazjalnej / Paweł Sporek // Nowa Polszczyzna. – 2006, nr 2, s. 3-10

608. Gimnazjalista na tropie / Krzysztof Gierszał // Język Polski w Gimnazjum. – 2012/2013, nr 3, s. 75-89

609. Geograficzne ślady Jana Kochanowskiego. Scenariusz lekcji w klasie II gimnazjum / Ewa Sturlis // Geografia w Szkole. – 2003, nr 3, s. 161-164

610. Gry (językowe i nie tylko), czyli co łączy Gombrowicza z Kapuścińskim? / Agata Wójtowicz-Stefańska // Nowa Polszczyzna. – 2007, nr 1, s. 25-33

611. Grzeczność – czy tylko zasady dobrego wychowania? (scenariusz lekcji języka polskiego w klasie pierwszej liceum) / Barbara Nowak // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 4, s. 46-50

612. Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą… : (scenariusz lekcji w kl. I-III gimnazjum) / Ewa Świercz // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005, nr 1, s. 44-51

613. Gustaw Herling-Grudziński – pisarz, ludzie, epoka : scenariusz zajęć z języka polskiego dla uczniów klas IV szkoły średniej w bibliotece szkolnej (z wykorzystaniem multimediów) / Krystyna Warchala // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 10, s. 11

614. “Hajże na Sopliców!” – działania wokół “Pana Tadeusza” : scenaiusz lekcji dla klas gimnazjalnych / Ewa Grodecka // Zeszyty Szkolne. – 2005, nr 2, s. 76-79

615. Historia mego życia i bólu mego serca, czyli “Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego jako powieść autobiograficzna / Wioletta Czajkowska. – Tab., rys. // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2002/2003, nr 2, s. 57-60
*Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum

616. “Hobbit”, czyli wielkie tworzenie : specyfika powieści i jej wykorzystanie w organizacji pracy metodycznej / Anna Biernacka // Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 3, s. 7-15
*Zawiera projekt cyklu lekcji z “Hobbita”

612. Hospitacja diagnozująca na języku polskim / Eugeniusz Halszka // Język Polski w Gimnazjum. – 2005/2006, nr 2, s. 81-91
*Temat zajęć: Odczytuję formę i rozumiem treść tekstów źródłowych

613. Hospitacja diagnozująca w praktyce / Halina Winkler // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005, nr 1, s. 70-78

614. “… i popłoch i przepych i kłopot … ” : Wisława Szymborska “Urodziny” / Grażyna Tomaszewska // Warsztaty Polonistyczne. – . 2000, nr 4, s. 68-83

615. Ideał kobiecej urody w malarstwie i literaturze baroku / Anna Janus-Sitarz // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 1, s. 24-32
*Scenariusz lekcji

616. Idee, konwencje, prawdziwe uczucia… : “Legenda o świętym Aleksym” w liceum / Anna Śpiewakowska // Nowa Polszczyzna. – 2002, nr 2, s. 23-39

617. Informuję, komentuję, oceniam / Dorota Głowienka // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2002/2003, nr 2, s. 63-64
*Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum

618. Internetowa podróż po zabytkach starożytnej Grecji / Beata Zajączkowska // Modelowe Nauczanie. – 2004, nr 6, s. 89-91

619. Intertekstualność na lekcjach języka polskiego / Renata Lichota // Przegląd Edukacyjny. – 2007, nr 2, s. 8-10

620. Ironia jako opozycja estetyczna. Wes Anderson, Kochankowie z Księżyca / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. – 2017/2018, nr 2, s. 22-37

621. Istota miłości Boga ukazana w “Przypowieści o synu marnotrawnym” / Grażyna Ratajczak // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2002/2003, nr 1, s. 58-60

622. J. Brodski “Piosenka o Bośni” / Halina Nocoń // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 3, s. 14-17
*Lekcja języka polskiego w gimnazjum z wykorzystaniem wydawnictw multimedialnych i Internetu

623. J.K. Rowling “Harry Potter i Komnata Tajemnic” : (propozycja lekcji w kl. I, II gimnazjum) / Małgorzata Bober, Iwona Nowak // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, nr 4, s. 60-67

624. J.W. Goethe w oryginale i przekładzie : scenariusz lekcji interdyscyplinarnej w II klasie liceum ogólnokształcącego / Renata Wojtal, Krystyna Januszkiewicz // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 2, s. 110-114

625. “Ja na nich szukam sposobu” : (propozycja pracy z uczniami klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej) / Bożena Kulowa // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, nr 3, s. 34-41
*Temat: “Wieża Babel ludzkości” – od książki drukowanej do elektronicznej. Sytuacja książki w świecie współczesnych mediów

626. Jacy młodzi? manifesty pokoleniowe w romantyzmie i dziś / Anna Kondracka-Zielińska // Zeszyty Szkolne. – 2005, nr 4, s. 92-97
*Scenariusz lekcji dla klas ponadgimnazjalnych

627. Jak być człowiekiem wśród ludzi? (na kanwie wiersza “List do ludożerców” Tadeusza Różewicza) – propozycja lekcji z wykorzystaniem mapy mentalnej i dramy / Eugeniusz Szymik // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, nr 3, s. 35-39
*Temat lekcji : Ja – ludożerca i “mój” świat

628. Jak łączyć teorię z praktyką w kształceniu językowym : (lekcja w kl. I gimnazjum) / Anna Stodolna // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 1, s. 33-35

629. Jak motywować uczniów na lekcjach języka polskiego? Od teorii do praktyki / Krzysztof Giersztal // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 3, s. 7-19
*Zawiera scenariusze lekcji: 1.Poznaję samego siebie; 2.Moja twarz mówi…; 3.Poznaję innych; 4.Zakładamy np. Związek Pożeraczy Książek

630. Jak na lekcji języka polskiego wykorzystać książkę Helgi Weissovej “Dziennik Helgi” / Małgorzata Ibek-Weissova // Polonistyka. – 2013, nr 3, s. 27-30

631. Jak nie przegrać z reklamą / Wiesława Żuchowska // Nowa Polszczyzna. – 2002, nr 1, s. 3-9

632. Jak ojciec z synem, czyli jak? / Ewa Grodecka // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 2, s. 55-60
*Zawiera konspekt zajęć: Jak ojciec z synem, czyli jak? O racjach Kreona i oczekiwaniach Hajmona

633. Jak oswoić dla uczniów poezję współczesną? / Agnieszka Kastelik-Herbuś // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 2, s. 28-34
*Konspekty. Temat: 1. O co apeluje poeta współczesny? Miron Białoszewski “Ja stróż latarnik nadaję z mrówkowca”. 2. Głos poety o współczesnej (pop) kulturze. Zbigniew Herbert, “Pan Cogito a pop”

634. Jak przybliżyć trudny temat? Holokaust oczami dziecka / Ewelina Malik // Język Polski w Gimnazjum. – 2016/2017, nr 3, s. 70-81

635. Jak rodził się wszechświat? Propozycja języka polskiego dla klasy III gimnazjum / Izabela Żarczyńska // Modelowe Nauczanie. – 2003, nr 3, s. 100-103

636. Jak rozmawiać o śmierci? “Oskar i pani Róża” w roli ważnej lektury szkolnej / Edyta Wójcicka // Język Polski w Gimnazjum. – 2013/2014, nr 3, s. 62-73

637. Jak stworzyć skuteczny komunikat? Klasowe studio reklamy / Ewa Zasada // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2002/2003, nr 2, s. 65-68
*Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum

638. Jak uczę pisania różnych form wypowiedzi / Edyta Bukowska // Język Polski w Gimnazjum. – 2012/2013, nr 2, s. 78-86
*Zawiera scenariusze lekcji: 1. Tajemnice wywiadu; 2. Z bohaterami lektur spotkanie przy kawie

639. Jak uczyć czytania literatury w liceum : na przykładzie opowiadań Brunona Schulza. Cz. 2 / Piotr Kołodziej // Nowa Polszczyzna. – 2001, nr 4, s. 3-15
*Opis kolejnych działań lekcyjnych i gruntowna analiza fragm. prac Z. Freuda, C.G. Junga, E. Cassirera, M. Eliadego, F. Fromma, A. Bretona i H. Hessego oraz B. Schulza

640. Jak uczyć gramatyki w gimnazjum? : (propozycja metodyczna lekcji z wykorzystaniem metody jigsaw reading dla I klasy gimnazjum) / Justyna Bober // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005, nr 1, s. 52-56

641. Jak urozmaicać pracę z tekstem? Jeszcze jedno spotkanie z gromadą lipecką? : (propozycja metodyczna) / Grażyna Michalik // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, nr 1, s. 36-41
*Konspekt lekcji

642. Jak uwrażliwić gimnazjalistów na etykę słowa? / Zofia Dończyk-Hnat // Język Polski w Gimnazjum. – 2010/2011, nr 2, s. 29-38

643. Jak wpłynąć na odbiorcę-perswazja w języku / Anna Kondracka-Zielińska // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 4, s. 61-65

644. Jak zdobyć serce teściowej? : baśniowość opowiadania Isaaca B. Singera “Igła” : scenariusz lekcji języka polskiego dla klas gimnazjalnych / Beata Biskupska // Klanza w Szkole. – 2005, nr 1, s. 11-15

645. Jak zrobić dobry wywiad ? / Anna Grucel // Wychowawca. – 2017, nr 5, s. 33
*Konspekt lekcji dla uczniów gimnazjum /

646. Jaką prawdę o życiu przekazuje natura w wierszu “Ogród przedziwny” Leopolda Staffa? / Barbara Socha. – Bibliogr. // Aura. – 2002, nr 4, dod. “Prace konkursowe” nr 3, s. 1-2

647. Jaki świat pozostawimy przyszłym pokoleniom? Ekologiczne zagrożenia i nadzieje / Barbara Socha // Aura. – 2002, nr 4, dod. “Prace konkursowe” nr 3, s. 4-5
*Konspekt języka polskiego w gimnazjum

648. Jakie jest nasze maturalne “przedwiośnie”? / Elżbieta Miśkiewicz // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 4, s. 58-63
*Scenariusz lekcji diagnozującej przedmiotowe i ponadprzedmiotowe umiejętności uczniów klas maturalnych

649. Jakim być? Jak żyć? – Czy spotkanie ze ślimakiem pomoże znaleźć odpowiedź? (Jan Sztaudynger “Rozmowa ze ślimakiem”) / Magdalena Łubkowska-Stanisławska // Drama. – 2001, z. 37, s. 28-31
*Konspekt lekcji języka polskiego w kl. I lub II gimnazjum metodą dramy

650. Jeden wiersz na trzech etapach edukacji, czyli “Mała dziewczynka ściąga obrus” Szymborskiej w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum / Agnieszka Wójtowicz-Stefańska // Polonistyka. – 2009, nr 4, s. 46-50

651. Jest cool, czyli o zapożyczeniach angielskich we współczesnym języku polskim / Tatiana Mijas // Język Polski w Liceum. – 2006/2007, nr 3, s. 64-69
*Konspekt lekcji w szkole średniej

652. Jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem / Barbara Chrzanowska, Małgorzata Wójcik. – Il. // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, nr 1, s. 36-45
*Konspekt lekcji

653. Język nagłówków prasowych : scenariusz zajęć dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej / Iwona Król // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 9, s. 18-19

654. Język polski w liceum : klasa 1 : antyk 1 // Cogito. – 2002, nr 14, wkł.
*Tematy lekcji: 1.Wprowadzenie do antyku; 2.Mitologia – informacje ogólne; 3.Wielkie tajemnice istnienia w swietle mitologii antycznej; 4.Dedal i Ikar – mit o rozsądku i marzeniach; 5.Prometeusz i Syzyf – skazani przez bogów; 6.Mit o rodzie Labdakidów ilustracją wiary starożytnych Greków w przeznaczenie; 7.Herakles – jeden z największych herosów świata antycznego; 8.Inni bohaterowie mitologii (Nike, Niobe, Narcyz, Orfeusz i Eurydyka, Pigmalion i Galatea, Eros i Psyche, Tezeusz i Ariadna, Apollo i Marsjasz); 9.Epos – najstarszy gatunek epicki w literaturze; 10.Jabłko niezgody i koń trojański – początek i koniec wojny trojańskiej

655. Język polski w liceum : klasa 1 : antyk 3 // Cogito. – 2002, nr 16, wkładka
*Tematy: 1.Wielcy myśliciele starożytni; 2.Liryka grecka – rozwój, przedstawiciele, gatunki; 3.Starożytny Rzym – synteza; 4.Horacy – najwybitniejszy poeta starożytności; 5.Drzewko horacjańskie – tematy poezji Horacego. Tłumaczenia. Nawiązania; 6.”Faraon” Bolesława Prusa – powieść o starożytności i o współczesności; 7.”Faraon” Bolesława Prusa – powieścią o władzy; 8.Nawiązania do antyku; 9.Architektura i sztuka; 10.Przed pracą klasową – najważniejsze zagadnienia i tematy prac; 11. Przed praca klasową – jak pisać wstępy?; 12. Antyk – praca klasowa

656. Józef – prorok, nauczyciel, i… “człowiek sukcesu” / Agata Kulus // Polonistyka. – 2000, nr 9, s. 553-556

657. Każdy ma osobowość / Teresa Zawisza-Chlebowska // Polski w Praktyce. – 2012, nr 2, s. 4-12

658.”Każdy ma swoje Westerplatte…” czyli rozprawka o zmaganiach z samym sobą : (scenariusz dwugodzinnej lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum) / Ewa Wrona // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 2, s. 3-4

659. Kicz w sztuce i w życiu / Aldona Narkiewicz // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, z. 2, s. 35-42

660. Kiedy budzą się tęsknoty… / Aleksandra Biela // Polonistyka. – 2014, nr 4, s. 28-30
*Zawiera scenariusz zajęć: “Wytwór tęsknej wyobraźni, serce bierze, zmysły drażni”

661. Kilka słów o polszczyźnie konsumpcyjnej / Karolina Olesiak // Polonistyka. – 2002, nr 9, s. 555-558

662. Kim jest człowiek przełomu wieków? / Beata Jędraszczak // Polonistyka. – 2001, nr 8, s. 480-482
*Propozycja lekcji w klasie maturalnej

663. Klasa w muzeum, muzeum w klasie / Marzena Tyl // Wszystko dla Szkoły. – 2012, nr 1, s. 10-11

664. Kobieta ambitna czy zbrodniarka? : plan metodyczny lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum / Anna Chody // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 3, s. 5
*Temat: Kobieta ambitna czy zbrodniarka? Przygotowujemy sąd nad Balladyną – bohaterką dramatu Juliusza Słowackiego

665. “Kobiety Rubensa” Wiesławy Szymborskiej – żartobliwy przykład stylu plastycznego na poezję / Anna Dobosz // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 4, s. 54-57
*Scenariusz lekcji interdyscyplinarnej dla klas ponadgimnazjalnych

666. Kochać czy nienawidzieć? “Nienawiść” Wisławy Szymborskiej : (propozycja metodyczna do klasy II) / Maria Bukowiecka // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2001/2002, nr 4, s. 53-57

667. Kochając kogoś, rezygnujemy… : (Wiliam Szekspir “Romeo i Julia”) / Grażyna Ratajczak // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2002/2003, nr 2, s. 61-62
*Konspekt lekcji j. polskiego w gimnazjum

668. Konspekt lekcji języka polskiego – II klasy gimnazjum / Ewa Arciszewska // Ergo. – 2004, nr 5, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. 9-11
*Temat: Z takim cierpieniem trudno się pogodzić! Motyw Niobe w sztuce

669. Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum. Temat : “Użycie darów Bożych powinno być w mierze” – interpretacja satyry Ignacego Krasickiego “Pijaństwo” / Jadwiga Zieleniewska // Wychowawca. – 2002, nr 9, s. 28

670. Konspekt zajęć blokowych. Temat : Cyprian Kamil Norwid – mistrz słowa i obrazu (na przykładzie utworu “Moja piosenka I”) / Jolanta Baranowska // Drama. – 2002/2003, z. 41, s. 25-27

671. [Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie I LO] / Beata Gomzar // Drama. – 2000, z. 33, s. 29-31
*Integracja przedmiotów: plastyka, biologia, język polski. Temat: Jakim jesteś drzewem? Komponujemy plastycznie swój “wewnętrzny portret”

672. Konspekty dla nauczycieli szkół powszechnych / Czesława Piętka // Drama. – 2001, z. 39, s. 27-29
*Temat: Jacek Soplica bohaterem dojrzałego romantyzmu (“Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza)

673. Konspekty lekcji dla nauczycieli szkół powszechnych / Krystyna Sadura-Pałac // Drama. – 2001, z. 39, s. 23-26
*Temat: “Ach, gdyby, gdyby nawet piec zabrali…” Mirona Białoszewskiego – gra słów czy coś więcej?

674. Konstruktywizm w dydaktyce / Klemens Stróżyński // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 4, s. 89-98

675. “Król Olszyn” J.W. Goethego w oryginale i przekładzie : scenariusz lekcji interdyscyplinarnej w II klasie liceum / Renata Wojtal, Krystyna Januszkiewicz // Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 3, s. 42-51

676. Krytyka i pochwała w oświeceniowym stylu / Małgorzata Wiśniewska-Olejnik // Polonistyka. – 2018, nr 4, s. 26-28

677. Kryzys dramaturgii czy dramaturgia kryzysu? : “Czekając na Godota” Samuela Becketta : (szkic interpretacyjno-metodyczny) / Aleksandra Chomiuk. – Bibliogr. // Język Polski w Liceum. – 2001/2002, nr 2, s. 7-18
*Zawiera propozycje lekcji: 1.Teatr absurdu na tle wybranych konwencji teatralnych ; 2.Czas jako “bohater” dramatu ; 3.Teatralne środki wyrazu

678. Księga Rodzaju i motywy genezyjskie na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / Teresa Kosyra-Cieślak // Polski w Praktyce. – 2011, nr 2, s. 18-22
*Temat lekcji: Biblijny opis stworzenia świata jako hymn na cześć doskonałego Stwórcy

679. Ku inscenizacji “Romea i Julii” / Izolda Bonarek // Polonistyka. – 2004, nr 3, s. 35-39

680. Kultura i tradycja duszą narodu : konspekt lekcji języka polskiego lub lekcji wychowawczej w kl. VI szk[oły] podst[awowej] lub gimnazjum / Anna Chojnacka // Wychowawca. – 2008, nr 11, s. 22-23

681. Kultury alternatywne (o języku i tekstach) / Anna Kondracka-Zielińska // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 3, s. 71-77

682. Lalka – czy tylko do zabawy? : cykl lekcji języka polskiego dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej lub I gimnazjum / Beata Lubosz // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 9, s. 8-10

683. “Lalka” na nowo odkryta / Sylwia Nowak // Polonistyka. – 2003, nr 8, s. 471-476

684. Legenda o Legendzie Henryka Wieniawskiego – scenariusz zajęć integracyjnych z języka polskiego i muzyki / Anna Bogłajewska, Janusz Nowosad // Wychowanie Muzyczne. – 2011, nr 3, s. 15-20

685. Lekcja etyki w I klasie / Joanna Rodecka // Język Polski w Gimnazjum. – 2010/2011, nr 2, s. 77-84
*Zawiera konspekt lekcji: “Czy kłamstwo jest bronią tchórzy? Porozmawiajmy o znaczeniu kłamstwa w naszym życiu”

686. Lekcja z widokiem na okno : lekcja literacko-językowa w klasie drugiej liceum / Irena Żukowska-Rumin // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 4, s. 34-45
*Scenariusz opracowany na podstawie podręczników z cyklu “Barwy epok” i “Pana Tadeusza” A. Mickiewicza

687. Lekcje z “domem” w temacie / Leonarda Jankiewicz // Polonistyka. – 2003, nr 8, s. 492-496

688. Lekcja z widokiem na okno : lekcja literacko-językowa w klasie drugiej liceum / Irena Żukowska-Rumin // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 4, s. 34-45
*Scenariusz opracowany na podstawie podręczników z cyklu “Barwy epok” i “Pana Tadeusza” A. Mickiewicza

689. Lekcje pełne poezji / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. – 2012/2013, nr 1, s. 47-61

690. Lekcje z materiałem nauczania w tle? / Ewa Nowel // Język Polski w Liceum. – 2013/2014, nr 4, s. 59-73

691. Lekcje z reportażem R. Kapuścińskiego / Elżbieta Tomińska // Polski w Praktyce. – 2010, nr 3, s. 38-42

692. “Lektor” B. Schlinka na lekcjach języka polskiego i niemieckiego / Aleksandra Górna, Anna Nakielska-Kowalska // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 4, s. 112-117

693. Lektura? – Twój wybór / Alina Grabowska. – Rys. // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2002/2003, nr 2, s. 29-35
*Cykl lekcji języka polskiego omawiających “Zapałkę na zakręcie” Krystyny Siesickiej

694. “Lektura w pamięci i w rozumie”, czyli jak omawiać utwór literacki w szkole średniej / Jolanta Nowak // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, nr 1, s. 9-18
*Konspekt lekcji

695. Literatura kryminalna w szkole : scenariusz lekcji w szkole gimnazjalnej / Tomasz Fijałkowski // Polonistyka. – 2016, nr 4, s. 46-47

696. Majestat przyrody w majestacie śmierci – fragment “Chłopów” Władysława Reymonta / Aneta Gizińska-Hwozdyk // Aura. – 2002, nr 4, dod. “Prace konkursowe” nr 3, s. 6-7
*Lekcja języka polskiego w gimnazjum. Do konspektu dołączono tekst “Desideraty”

697. Malarstwo europejskie w kształceniu polonistycznym gimnazjalistów / Maria Franik // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005, nr 4, s. 7-16
*Tematy: 1. Kogo obchodzi los Ikara?; 2. Współczucie dla buntownika – Marc Chagall “Upadek Ikara”

698. Marzyciele i odkrywcy / Jolanta Jedynak // Polonistyka. – 2000, nr 9, s. 557-559
*Konspekt lekcji z języka polskiego dla I, II klasy gimnazjum

699. Matematyka na ścieżce filozoficznej / Iwona Wrzosek // Matematyka. – 2001, nr 5, wkładka, s. 9-11
*Scenariusz lekcji zintegrowanej (matematyka, język polski) – klasa II gimnazjum

700. Metoda debaty na lekcjach języka polskiego / Małgorzata Woś // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 3, s. 17-20
*Zawiera konspekt lekcji z wykorzystaniem metody debaty Henryk Sienkiewicz – “potężny geniusz”, “pierwszorzędny pisarz”

701. Mickiewicz od innej strony : scenariusz lekcji dla I-III klasy gimnazjum (czas realizacji – 2 lekcje) / Anna Herzog, Tatiana Witkowski // Między Nami Polonistami. – 2006, nr 5, s. 17-18
*Scenariusz lekcji doskonalącej umiejętności wyszukiwania w internecie i katalogach bibliotecznych

702. Między hukiem a ciszą Apokalipsy-barwa, akustyka, koncepcja proroka (cykl lekcji) / Grażyna Tomaszewska // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 3, s. 9-41

703. Milczący mistrz ironii, kamuflażu i ciszy – Sławomir Mrożek / Ewa Grodecka, Marta Bednarczuk // Język Polski w Gimnazjum. – 2018/2019, nr 3, s. 27-39

704. Miłość tematem rozmowy z gimnazjalistkami i gimnazjalistami / Edyta Musial // Polonistyka. – 2014, nr 4, s. 19-22
*Zawiera scenariusz lekcji: “Kocham cię…”. Znaczenie i sposoby wyrażania miłości

705. Mistrz i autorytet moralny jako motyw w literaturze różnych kręgów kulturowych / Jolanta Toll // Modelowe Nauczanie. – 2008, nr 3-4, s. 24-26
*Scenariusz zajęć fakultatywnych dla uczniów zdających język polski na poziomie rozszerzonym

706. Mit o Dedalu i Ikarze jako metafora ludzkich losów. Propozycja zajęć przeprowadzonych metodą dramy w klasie I liceum / Bernardyna Banaś // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 12, s. 23

707. Młodość jako wartość – “Oda do młodości” Adama Mickiewicza / Teresa Kosyra-Cieślak // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 1, s. 13-23
*Scenariusz lekcji w klasie II liceum

708. Motyw “dobrego dzikusa” w “Jądrze ciemności” Josepha Conrada / Elżbieta Bazylewicz // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 3, s. 50-54

709. Motywowanie do lektury – między psychologią a marketingiem / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, z. 2, s. 24-34
*Zawiera konspekt zajęć : Lekcja, na której zostałem menedżerem

710. “Mowa o godności człowieka” Giovanniego Pica della Mirandoli jako wprowadzenie do kultury renesansu / Witold Wojtowicz // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 4, s. 40-50

711. Można i tak… (scenariusz lekcji polonistyczno-matematycznej dla klasy II gimnazjum) / Monika Kowalczyk // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 3, s. 45-61
*Temat: “Rachunek dla dorosłego” Jana Twardowskiego – liryczny (ob)rachunek z samym sobą, czyli jak zmierzyć to, co niezmierzalne

712. Muzyka w wierszach o Lublinie Józefa Czechowicza. Scenariusz zajęć przeprowadzonych w klasie maturalnej liceum ogólnokształcącego / Dorota Gał. – Bibliogr. // Klanza w Szkole. – 2003, nr 1, s. 17-21

713. Myślenie twórcze w kształceniu językowym (projekt metodyczny) / Zofia Dończyk-Hnat // Język Polski w Gimnazjum. – 2011/2012, nr 2, s. 16-22

714. Na czym polega “doskonałość kamienia”? : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum (na podstawie wiersza Zbigniewa Herberta “Kamyk”) / Barbara Zaborowska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 1, s. 15

715. Na granicy imperium. Lekcje w gimnazjum / Bożena Barańska // Nowa Polszczyzna. – 2007, nr 1, s. 9-12

716. Na imię mi rycerz średniowieczny ; (propozycja metodyczna) / Ewa Grodecka // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 3, s. 7-14

717. Na początku był obrazek… – o komiksie : integracja międzyprzedmiotowa w gimnazjum. Propozycja ścieżki edukacyjnej w klasie I o profilu humanistyczno-lingwistycznym / Aleksandra Górna. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 5, s. 72-75

718. “Na taśmie literaturoznawczej” : jak dzieło literackie podlega oglądowi teoretyka, krytyka i historyka literatury? / Lech Giemza, Mariusz Solecki, Sławomir Jacek Żurek // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 2, s. 48-51

719. Na tropie imiesłowów przymiotnikowych : propozycja lekcji języka polskiego dla pierwszej klasy gimnazjum / Barbara Drożdż-Żytyńska // Klanza w Szkole. – 2004, nr 2, s. 21-24

720. Na zmiany nigdy nie jest za późno : Karol Dickens, Opowieść wigilijna / Beata Surdej // Język Polski w Gimnazjum. – 2016/2017, nr 1, s. 47-64

721.Najsłynniejsza miłość świata – Romeo i Julia / Barbara Gajda // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2002/2003, nr 1, s. 54-57

722. Najtrudniejszy jest początek… – o problemach redagowania / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. – 2011/2012, nr 2, s. 68-77

723. Namalować protest / Karol Maliszewski // Między Nami Polonistami. – 2006, nr 3, s. 19-20
*Scenariusz lekcji dla II klasy gimnazjum

724. Nie bójmy się komiksów / Jolanta Sobczyk // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, z. 2, s. 49-60

725. “Nie masz zbrodni bez kary” – Adama Mickiewicza “Lilie” : (propozycja metodyczna do klasy I) / Małgorzata Kraska // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2001/2002, nr 3, s. 58-62

726. Nie taki diabeł straszny, jak go malują: frazeologizmy w wypowiedziach / Anna Rój // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 4, s. 4-5

727. Niezwykłe spektakle natury : lekcja twórczości / Barbara Socha // Aura. – 2002, nr 4, dod. “Prace konkursowe” nr 3, s. 3
*Krajobraz, ogród, natura – praca plastyczna inspirowana literaturą. Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum

728. Nowe pomysły na “stare” lektury : propozycja cyklu lekcji poświęconych omówieniu powieści “Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza / Małgorzata Białek // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, z. 2, s. 61-65

729. Nowoczesne media w pracy polonisty / Wioletta Poturała. – Bibliogr. // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, z. 2, s. 63-74
*Zawiera konspekt lekcji: Światło, kolor i wrażenie – o sztuce impresjonistycznej

730. O biografii pisarza na lekcjach języka polskiego – inaczej / Elżbieta Turek // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005, nr 2, s. 26-34
*Konspekt lekcji: W kręgu życia i twórczości Stefana Żeromskiego

731. O Bożej miłości w “Przypowieści o synu marnotrawnym” / Justyna Zaremba // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 4, s. 3-5
* Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum

732. O cywilizacji komputera i współczesnym demiurgu / Zofia Dończyk-Hnat // Język Polski w Gimnazjum. – 2008/2009, nr 2, s. 70-76
*Temat lekcji: Co o współczesnym człowieku mógłby powiedzieć jego… komputer

733. O konfliktach prezentowanych na scenie, czyli o dramacie. Scenariusz powtórzeniowy lekcji języka polskiego dla gimnazjum / Anna Błaszczyk // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 4, s. 22-23

734. O narodzie i patriotyzmie, czyli jak pogawędzić na trudne tematy : (propozycja metodyczna) / Urszula Chowaniec // Język Polski w Liceum. – 2001/2002, nr 2, s. 40-49
*Zawiera konspekty lekcji: 1.Nacjonalizm, kosmopolityzm i literatura; 2.Literatura w służbie narodu na naszych oczach ; 3.Mity narodowe? – próba spojrzenia na nie “w okularach” Witolda Gombrowicza i Tadeusza Konwickiego

735. O Nowakach i Kowalskich / Anna Nowak // Polonistyka. – 2002, nr 9, s. 559-563
*Propozycje lekcji języka polskiego

736. O okrucieństwie wojny – opowiadania Idy Fink w roli szkolnej lektury / Beata Surdej // Język Polski w Gimnazjum. – 2016/2017, nr 3, s. 82-93

737. O oswajaniu gimnazjalisty z dziedzictwem kulturowym / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 1, s. 56-66

738. O przyczynach obojętności wobec zła – rozważania na podstawie wiersza Czesława Miłosza “Campo di Fiori” / Janusz Berdzik, Olgierd Neyman // W : Edukacja o Holokauście : scenariusze zajęć / red. Aleksandra Tokarek, Janusz Berdzik ; Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, [2017]. – S. 33-41
*Scenariusz lekcji języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej

739. O szkolnych zmaganiach z toposem “duszyczki” / Anna Baran // Polonistyka. – 2001, nr 9, s. 542-548
*Propozycje lekcji w klasie maturalnej

740. O sztuce mówienia do władców, czyli dlaczego warto czytać teksty staropolskie / Mariola Krzyworączka // Polonistyka. – 2009, nr 6, s. 56-60

741. O uczniowskich potyczkach z pisaniem, czyli jak uczyć redagowania tekstów / Grażyna Jańczyk // Język Polski w Gimnazjum. – 2014/2015, nr 3, s. 79-105
*Zawiera scenariusze: 1. Od własnego stanowiska do argumentacji i przykładów – konstruowanie notatek poprzedzających wypowiedzi pisemne; 2. Są dzieła, wątki i motywy, które nigdy nie przestaną być aktualne (na przykładzie “Antygony” Sofoklesa)

742. O zbieraniu doświadczeń i noszeniu ludzkich przygód / Maria Łagonowska, Wanda Staszowska-Sołtys // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 4, s. 60-71

743. Obraz Boga i człowieka w wierszu “Ogrodnik” Czesława Miłosza / Teresa Kosyra-Cieślak // Polski w Praktyce. – 2011, nr 5, s. 30

744. Obraz “spustoszenia” dokonanego w kulturze na przykładzie fragmentu “Hańby domowej” Jacka Trznadla / Małgorzata Posel // Drama. – 2002/2003, z. 43, s. 17-18
*Konspekt lekcji język polskiego w szkole średniej

745. Obraz w pracy nad liryką / Beata Pelczar, Wojciech Pelczar. – Tab. // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 4, s. 18-21
*Zawiera konspekt lekcji j. polskiego “Jakie egzystencjalne przesłanie zawarł Miłosz w wierszu “Piosenka o końcu świata”?

746. Obrzędy pogańskie a wyobrażenia religii chrześcijańskiej w II cz. “Dziadów” Adama Mickiewicza : scenariusz lekcji w klasie I gimnazjum / Aurelia Wenzel // Modelowe Nauczanie. – 2004, nr 6, s. 98-99

747. “Obsiadły nas zagraniczne muchy i modne sroki”. Język polski czy “europolszczyzna”? : scenariusz lekcji dla klas ponadgimnazjalnych / Justyna Olejarz // Zeszyty Szkolne. – 2007, nr 1, s. 114-123

748. Od absurdu do filozofii : (propozycja cyklu lekcji poświęconych absurdowi) / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005, nr 4, s. 34-47
*Tematy: 1. To absurd; 2. Czy w tym bezsensie jest jakiś sens?; 3. Absurd bez sensu?; 4. Absurdalne obrazy?; 5. Absurdalne ćwiczenia z filozofii

749. Od aktywizacji do aktywności twórczej. Happening i gra dydaktyczna / Ewa Grodecka // Język Polski w Gimnazjum. – 2011/2012, nr 2, s. 79-87

750. Od Apolla i Wenus od Sądu Ostatecznego : multimedialne konteksty z historii sztuki od średniowiecza do baroku / Henryk Odrozek // Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 3, s. 57-63
*Konspekt lekcji języka polskiego w szkole średniej

751. Od lektury do czynności umysłowych / Beata Surdej // Język Polski w Gimnazjum. – 2011/2012, nr 2, s. 36-44

752. Od Orwella do Kochanowskiego. Czyżby? / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 4, s. 46-59

753. Od piłki nożnej do drzewa / Beata Nawrath // Polonistyka. – 2004, nr 9, s. 30-34

754. Od tekstu do problemu – kształcenie postaw na przykładzie literatury młodzieżowej / Edyta Wójcicka // Język Polski w Gimnazjum. – 2012/2013, nr 1, s. 86-98

755. Od “Żywych fotografii” – czyli o historii, technice i twórcach filmu : (propozycja metodyczna do klasy I) / Ewa Krynicka-Terlecka. – Tab., wykr. // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2001/2002, nr 2, s. 66-71
*Konspekt lekcji

756. Odkrywamy swoją “małą ojczyznę” / Ewa Pawlak // Polonistyka. – 2002, nr 4, s. 232-236
*Konspekt lekcji

757. “Ogród życia”. O wartościach odnalezionych w “Tajemniczym ogrodzie” (wg F. Burnett) / Iwona Dubiel // Drama. – 2002, z. 38, s. 25-27
*Zajęcia metodą dramy w gimnazjum

758. Okolicznościowe lekcje języka polskiego (projekt metodyczny) / Iwona Morawska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2005/2006, nr 4, s. 22-34
*Temat: Jan Paweł II – Wielki, Wybitny, Niezwykły. Temat realizowany może być także w gimnazjum

759. Opowiadać ciekawie : scenariusz lekcji dla II lub III klasy gimnazjum (czas realizacji – 2 lekcje) / Dorota Miatkowska // Między Nami Polonistami. – 2007, nr 7, s. 17-19
*Temat: Opowiadać ciekawie. Opowiadanie jako pisemna forma wypowiedzi

760. Opowiadanie o zagładzie miłości, czyli “Pierwszy krok w chmurach” M. Hłaski / Joanna Witczak. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 2, s. 12-22
*Analiza i interpretacja opowiadania pt. “Pierwszy krok w chmurach”. Scenariusz lekcji

761. Opowieść rzetelna czy nierzetelna? O manipulacjach językowych na podstawie fragmentów “Pana Tadeusza” A. Mickiewicza / Halina Zdanowska // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 1, s. 26-29
*Scenariusz lekcji

762. Oswajamy romans rycerski : scenariusz lekcji dla klasy II gimnazjum / Anna Kuczek // Między Nami Polonistami. – 2007, nr 8, s. 19-20, 27-28

763. Ortograficzne zmagania z geografią : scenariusz lekcji języka polskiego w klasie 2 gimnazjum / Ewa Sturlis // Geografia w Szkole. – 2004, nr 1, s. 32-34

764. Oskar na dobry początek / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. – 2010/2011, nr 3, s. 45-57

765. “Pamiętajcie o ogrodach” Jonasza Kofty apelem o ochronę świata / Maria Gudro // Polski w Praktyce. – 2010, nr 2, s. 28-29

766. “Pan Tadeusz” w wirtualnym świecie, czyli internetowe wiadomości o Adamie Mickiewiczu, jego epopei i filmie Andrzeja Wajdy / Danuta Szpilewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 10, s. 5-7

767. Państwo Nowak czy Nowakowie? O odmianie nazwisk w języku polskim : (propozycja metodyczna do klasy I) / Jolanta Sorodyl // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2001/2002, nr 4, s. 68-72

768. “Patron szańców”? – o literackiej kreacji postaci Juliana Konstantego Ordona w wierszu Adama Mickiewicza / Teresa Kosyra-Cieślak // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 3, s. 22-25
*Scenariusz lekcji

769. Pewien “Pan Tadeusz” – postrach gimnazjalistów / Agnieszka Kastelik-Herbuś // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 4, s. 68-78
*Tematy zajęć: 1. Zanim “na poważnie” zajmiemy się lekturą pt. “Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza; 2. Co pamiętamy z “Pana Tadeusza”?; 3. Epilog kluczem do zrozumienia genezy “Pana Tadeusza”; 4. Kto jest kim w “Panu Tadeuszu”?

770. Po co poezja? …aby zrozumieć siebie, zrozumieć, co w życiu jest ważne… / Edyta Bukowska // Język Polski w Gimnazjum. – 2010/2011, nr 3, s. 58-71

771. Podróż w poszukiwaniu prywatnej ojczyzny / Grażyna Korzycka // Polonistyka. – 2001, nr 3, s. 159-165
*Konspekt lekcji języka polskiego w szkole średniej (Paweł Huelle “Stół”

772. Poezja sportu. Piękno w “Matchu footballowym” Kazimierza Wierzyńskiego. Scenariusz lekcji dla gimnazjum (dwie godziny lekcyjne) / Marzena Tyl // Polski w Praktyce. – 2012, nr 4, s. 22-23

773. Pogoda ducha i mądrość: sylwetka Wisławy Szymborskiej / Bogumiła Pińczuk // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 7-8, s. 30-33

774. Polak – obywatel Europy / Barbara Padula, Grażyna Szynol // Polonistyka. – 2005, nr 9, s. 43-46

775. Polonistyczna edukacja ponadgimnazjalna wobec problemu starości / Dominika Nęcek // W : Edukacja polonistyczna wobec Innego / red. Anna Janus-Sitarz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2014. – S. 81-95
*Zawiera trzy scenariusze lekcji języka polskiego dotyczące problemu starości

776. Polska nowomowa czy polska “nowomoda” – rzecz o anglicyzmach : (propozycja metodyczna do klasy III) / Edyta Bukowska // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2001/2002, nr 3, s. 37-40

777. Polubić “Pana Tadeusza” : scenariusz lekcji dla gimnazjum (czas realizacji – 1-2 lekcje) / Dorota Miatkowska // Między Nami Polonistami. – 2007, nr 9, s. 24-25

778. Połaskotać piętę Achillesa, czyli “poeta na klamerkach” / Beata Igielska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 2, s. 28-32
*Konspekt lekcji języka polskiego w klasie I LO z autorskim programem nauczania. Temat lekcji: Jan Kochanowski jako człowiek renesansu – kalendarium życia i twórczości poety

779. Pomnik zbudowany ze słów… motyw nieśmiertelności poety w wierszach Horacego i Jana Kochanowskiego / Teresa Kosyra-Cieślak // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 2, s. 39-44
*Scenariusz lekcji w II klasie gimnazjum

780. Porozmawiajmy o duszy : scenariusz lekcji dla III klasy gimnazjum (czas realizacji – 1-2 lekcji) / Agnieszka Piekarska // Między Nami Polonistami. – 2007, nr 9, s. 21-23

781. Porozmawiajmy o uczuciach : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum na podstawie fragmentu powieści “Ronja, córka zbójnika” Astrid Lindgren / Alina Dorsz // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 2, s. 5-6

782. Potyczki językowe: konkurs szkolny / Urszula Szopa // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 6, s. 16-17

783. PowerPoint na lekcjach polskiego / Renata Kwiatkowska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 58-62

784. Powinowactwo literatury i sztuki na lekcjach języka polskiego (propozycja metodyczna – narodziny romantyzmu) / Aleksandra Dubiel // Język Polski w Liceum. – 2002/2003, nr 4, s. 62-67
*Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie II technikum

785. Powtórki czas zacząć! Czyli dla każdego coś miłego… Scenariusz lekcji w szkole ponadgimnazjalnej / Leokadia Pawliszak // Polonistyka. – 2015, nr 2, s. 38-41

786. Poznawanie historii przez uczestnictwo / Monika Łesyszak // Język Polski w Gimnazjum. – 2011/2012, nr 1, s. 65-69

787. Pół żartem, pół serio o pożytkach uczenia się (propozycja metodyczna dla III klasy gimnazjum) / Zofia Dończyk-Hnat. – Bibliogr. // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 1, s. 41-46

788. Praca grupowa na lekcjach języka polskiego a uczniowska kreatywność / Edyta Wójcicka // Język Polski w Gimnazjum. – 2016/2017, nr 4, s. 71-79
*Konspekt lekcji w gimnazjum. Temat: Lekcja żywej ortografii

789. Praca z lekturą szkolną w gimnazjum na przykładzie “Skąpca” Moliera / Edyta Wójcicka // Język Polski w Gimnazjum. – 2012/2013, nr 2, s. 70-77
*Scenariusz lekcji: Śladami Molierowskiego Skąpca (nie tylko) po XVII-wiecznym Paryżu

790. Prawda serca. Filmy dokumentalne o Zbigniewie Herbercie na lekcji języka polskiego / Iwona Grodź // Sygnał. – 2019, nr 13 [właśc. nr 2], s. 32-33
*Scenariusz lekcji z języka polskiego w szkole średniej

791. Problematyka dobra i zła : cykl lekcji w I klasie gimnazjum / Elżbieta Skotnicka // Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 3, s. 28-31
*Tematy lekcji: 1.czy jestem odpowiedzialny, czy nie mijam? O mnie, o nas i bohaterach wierszy “Przepaść” T. Różewicza i “Nie mijam” Cz. Janczarskiego ; 2.Zagubieni w labiryncie świata ; 3.”Dziwny jest ten świat, świat ludzkich spraw…”. Co można zrobić, by świat nasz stał się mniej dziwny?

792. Problemy współczesnych nastolatków w powieściach Marty Fox “Iza Anoreczka” i “Iza Buntowniczka” / Edyta Wójcicka // Język Polski w Liceum. – 2015/2016, nr 1, s. 86-95

793. Propozycja lekcji z nauki o języku na temat roli wyrazów poza związkami zdania / Magdalena Kasperek // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 3, s. 30-33

794. Propozycja metodyczna opracowania powieści “Faraon” Bolesława Prusa w III klasie gimnazjum / Alina Grabowska, Marzena Dobruch // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2002, nr 2, s. 36-46
*Cykl lekcji – konspekty

795. Propozycja opracowania metodycznego utworu Wisławy Szymborskiej “Schyłek wieku” / Anna Łyczewska // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 2, s. 29-35
*Konspekt lekcji w gimnazjum

796. [Propozycje lekcji języka polskiego w gimnazjum] / Barbara Kalka, Wiesława Marcinkowska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5-6
*Konspekty lekcji: 1.Motywy postępowania Balladyny – wywiad; 2.Zderzenie dwóch światów w utworze Juliusza Słowackiego “Balladyna”; 3.Ktokolwiek widział… : (“Balladyna” Juliusza Słowackiego)

797. Przekażę Ci wiedzę o dramacie : o uczeniu się we współpracy słów kilka / Ewa Olszewska // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2001/2002, nr 3, s. 41-43
*Metoda składanki – jigsaw.

798. Przemiany w poezji po 1956 roku jako wyraz nieufności do języka : związek estetyki z etyką / Halina Drwięga. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 2, s. 28-35
*Zajęcia fakultatywne w klasie IV (2 godz.)

799. “Przestroga młodemu”, czyli o pułapkach źle pojętej wolności / Zofia Dończyk-Hnat // Język Polski w Liceum. – 2007/2008, nr 4, s. 27-36

800. Przy wigilijnym stole : scenariusz lekcji języka polskiego skorelowanej z katechezą / Wanda Walentynowicz, Zbigniew Stokłosa // Katecheta. – 2001, nr 12, s. 21-29
*W aneksie historia Bożego Narodzenia, choinki, podłaźniczki, kolędy, dawne obrzędy, znaczenie opłatka, tradycje i potrawy świąteczne

801. Przygotowanie do życia w świecie konsumpcji / Leokadia Pawliszak // Polski w Praktyce. – 2012, nr 1, s. 16-20
*Scenariusze lekcji: 1. “Walentynki” T. Różewicza, czyli karnawał trwa!; 2. Obnażamy reklamy; 3. W kleszczach nałogu, czyli hikikomori; 4. Święci, przybywajcie

802. Przysłowia polskie – przysłowia angielskie / Edyta Szychowska // Polonistyka. – 2002, nr 568-569
*Propozycja lekcji

803. Radość uczenia się i współbycia. Inspiracje do cyklu lekcji o ojczyźnie w gimnazjum / Bronisława Dymara // Polski w Praktyce. – 2010, nr 1, s. 24-27

804. Refleksje o czytaniu “Odysa” Leopolda Staffa w szkole podstawowej i gimnazjum / Beata Niklewicz // Język Polski w Gimnazjum. – 2011/2012, nr 4, s. 36-42

805. Reklama czyli życzenia osobliwe / Kazimiera Stefańska // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 1999/2000, nr 3, s. 37-45
*Cykl lekcji dotyczący edukacji medialnej

806. Renesansowe wyobrażenie wsi we fragmencie “Pieśni świętojańskiej o Sobótce” Jana Kochanowskiego : konspekt lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum / Anna Chodyń // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 6, s. 8-9

807. Retoryka na lekcjach języka polskiego / Barbara Bierówka // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 4, s. 51-60

808. Retoryka na lekcjach języka polskiego (z doświadczeń praktyka) / Maria Kowalewska // Wychowawca. – 2006, nr 2, s. 24-25
*Zawiera konspekty lekcji: O sztuce skutecznego przemawiania-analizujemy kazanie księdza Kamińskiego nad trumną pułkownika Wołodyjowskiego, Retoryka i polityka-czyli o zaletach i pułapkach sztuki wymowy

809. Rodzina i jej problemy w świetle wybranych tekstów kultury XIX i XX wieku (propozycje metodyczne dla klasy III liceum i IV technikum) / Marta Goleń // Język Polski w Liceum. – 2002/2003, nr 4, s. 32-41

810. Roland i Don Kichot : od słowa do obrazu i z powrotem / Anna Dubis // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 3, s. 15-22

811. Roland – rycerz doskonały (propozycja metodyczna) / Maria Gudro // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 3, s. 60-65

812. Romantyczna biografia Adama Mickiewicza: konspekt lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum z wykorzystaniem Internetu / Agata Zielińska, Anna Jędrych // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 4, s. 16-19

813. Rozbiór logiczny zdania pojedynczego : scenariusz lekcji I-II klasy gimnazjum / Bogumiła Kaczmarek // Między Nami Polonistami. – 2006, nr 6, s. 26-27

814. Rozkosze “małej ojczyzny” : propozycje zajęć z języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej / Patrycja Łyżbicka // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 6, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. VI-VIII
*Temat lekcji: Rozkosze małej ojczyzny – śladami tradycji i komizmu w “Innych rozkoszach” Jerzego Pilcha”

815. Rozmowa z historią : synteza wiedzy historyczno-literackiej o czasach wojny i okupacji / Teodozja Świderska // Modelowe Nauczanie. – 2003, nr 2, s. 77-80
*Konspekt lekcji dla klasy czwartej liceum/technikum – prowadzonej przez dwóch nauczycieli : języka polskiego i historii

816. Rozprawka – a może drama na lekcji języka polskiego? / Anna Zwierzyńska // Modelowe Nauczanie. – 2006, nr 12, s. 72-77
*Scenariusz lekcji otwartej z języka polskiego dla uczniów II klasy gimnazjum

817. Rzeczywistość jak raj? Zbigniew Herbert “Sprawozdanie z raju” / Ewa Kucharczak // Drama. – 2002/2003, z. 43, s. 11-12
*Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum

818. “Satyra prawdę mówi…” : sztuka wyrażenia prawdy i jej odczytania w satyrze Ignacego Krasickiego “Do króla” : (propozycja metodyczna) / Jadwiga Goraj // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, nr 1, s. 23-26
*Konspekt lekcji

819. Scenariusz lekcji języka polskiego / Monika Talarczyk. – Tab. // Edukacja Medialna. – 2001, nr 4, s. 52-53
*Lekcja w klasie III gimnazjum : Reality show – rzeczywistość czy show?

820. Scenariusz lekcji języka polskiego w gimnazjum / Anna Starzyńska-Maniecka // Gazeta Wyborcza. – 2008, nr 15-16, s. 31
*Temat: Najważniejsze zasady i normy etyczne, prawne, ekonomiczne, jakie powinny obowiązywać wszystkie podmioty na wolnym rynku gospodarczym

821. Scenariusz lekcji języka polskiego w I klasie gimnazjum / Aleksandra Tokarek // Modelowe Nauczanie. – 2008, nr 3-4, s. 49-50
*Temat lekcji: Jak szybko i poprawnie skonstruować notatkę?

822.Scenariusz lekcji języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej : obraz Polski i Polaków w Scenie VIII “Dziadów cz. III” (Bal u Senatora) oraz w punkowej kompozycji Pidżamy Porno / Marek Bodusz // Modelowe Nauczanie. – 2009, nr 3-4, s. 81-86

823. Scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem komputera dla klasy drugiej gimnazjum / Joanna Kot // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 2, s. 10-11
*Temat lekcji : Tworzymy “Słownik filmowy” (2 godz.)

824. Scenariusze lekcji języka polskiego. Dla mnie, dla ciebie, dla innych – czyli co warto zmienić w naszej miejscowości / Barbara Socha. – Rys. // Aura. – 2002, nr 3, dod. “Prace konkursowe” nr 2, s. 7
*Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. “Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

825. Scenariusze lekcji języka polskiego. Ekologiczne zagrożenia – ćwiczymy umiejętność samodzielnego sporządzania notatki na podstawie materiałów z Internetu / Barbara Socha // Aura. – 2002, nr 3, dod. “Prace konkursowe” nr 2, s. 5
*Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. “Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

826. Scenariusze lekcji języka polskiego. Jesteśmy twórcami programu telewizyjnego o tematyce ekologicznej / Barbara Socha // Aura. – 2002, nr 3, dod. “Prace konkursowe” nr 2, s. 5-7
*Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. “Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

827. Scenariusze lekcji języka polskiego. Projektujemy wideoklip na podstawie fraszki “Na lipę” Jana Kochanowskiego / Barbara Socha // Aura. – 2002, nr 3, dod. “Prace konkursowe” nr 2, s. 8
*Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. “Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

828. Scenariusze lekcji języka polskiego dla gimnazjum. Dyskutujemy na temat zimy – na podstawie utworów Harasymowicza i Wierzyńskiego / Mirosława Sankowska-Patalon // Aura. – 2002, nr 2, dod. “Prace konkursowe” nr 1, s. 4

829. Scenariusze lekcji języka polskiego dla gimnazjum. “Jednym zdaniem o naszym parku…” – Jakie to “zdanie”? / Aneta Gizińska-Hwozdyk // Aura. – 2002, nr 5, dod. “Prace konkursowe” nr 4, s. 2
*Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. “Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

830. Scenariusze lekcji języka polskiego dla gimnazjum. Jesień w poezji / Mirosława Sankowska-Patalon // Aura. – 2002, nr 2, dod. “Prace konkursowe” nr 1, s. 3-4

831. Scenariusze lekcji języka polskiego dla gimnazjum. List otwarty – do kogo i w jaki sposób? / Aneta Gizińska-Hwozdyk // Aura. – 2002, nr 5, dod. “Prace konkursowe” nr 4, s. 2-3
*Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. “Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

832. Scenariusze lekcji języka polskiego dla gimnazjum. “Pamiętajcie o ogrodach” – przestrogą poety przed zniszczeniem świata / Mirosława Sankowska-Patalon // Aura. – 2002, nr 2, dod. “Prace konkursowe” nr 1, s. 1

833. Scenariusze lekcji języka polskiego dla gimnazjum. Poeci o porach roku / Mirosława Sankowska-Patalon // Aura. – 2002, nr 2, dod. “Prace konkursowe” nr 1, s. 1-2

834. Scenariusze lekcji języka polskiego dla gimnazjum. Podarujcie mi, proszę, szczęśliwy dzień…(Czesław Miłosz “Dar”) / Aneta Gizińska-Hwozdyk // Aura. – 2002, nr 5, dod. “Prace konkursowe” nr 4, s. 1
*Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. “Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

835. Scenariusze lekcji języka polskiego dla gimnazjum. Reklamujemy polską przyrodę / Mirosława Sankowska-Patalon // Aura. – 2002, nr 2, dod. “Prace konkursowe” nr 1, s. 5-6

836. Scenariusze lekcji języka polskiego dla gimnazjum. “To ziemia…ojczyzna ludzi” / Mirosława Sankowska-Patalon // Aura. – 2002, nr 2, dod. “Prace konkursowe” nr 1, s. 4-5

837. Scenariusze lekcji języka polskiego dla gimnazjum. Wspomnienie zamordowanego nauczyciela w wierszu Herberta “Pan od przyrody” / Mirosława Sankowska-Patalon // Aura. – 2002, nr 2, dod. “Prace konkursowe” nr 1, s. 3

838. Scenariusze lekcji języka polskiego dla gimnazjum. Zachwyt nad pięknem letniej przyrody – K.I.Gałczyński : “Kronika olsztyńska” / Mirosława Sankowska-Patalon // Aura. – 2002, nr 2, dod. “Prace konkursowe” nr 1, s. 2-3

839. Scenariusze lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum. Czy nasza postawa wobec “dzieł stworzenia” jest podobna do postawy Świętego Franciszka z Asyżu? / Stanisława Balonek // Aura. – 2002, nr 2, dod. “Prace konkursowe” nr 1, s. 6-7

840. Scenariusze lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum. Jan Kochanowski “Na lipę” – odkrywamy piękno renesansowej reklamy / Stanisława Balonek // Aura. – 2002, nr 3, dod. “Prace konkursowe” nr 2, s. 2
*Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. “Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

841. Scenariusze lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum. Kochać to, co nas otacza (Ernest Hemingway “Stary człowiek i morze”) / Stanisława Balonek // Aura. – 2002, nr 3, dod. “Prace konkursowe” nr 2, s. 4
*Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. “Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

842. Scenariusze lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum. “Niech coś zostanie jeszcze dla tych, co będą potem” / Stanisława Balonek. – Tab. // Aura. – 2002, nr 2, dod. “Prace konkursowe” nr 1, s. 8

843. Scenariusze lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum. O uzdrawiającej sile przyrody / Stanisława Balonek // Aura. – 2002, nr 3, dod. “Prace konkursowe” nr 2, s. 12
*Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. “Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

844. Scenariusze lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum. Poetyckie i nasze rozmowy ze świętym Franciszkiem / Stanisława Balonek // Aura. – 2002, nr 3, dod. “Prace konkursowe” nr 2, s. 1-2
*Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. “Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

845. Scenariusze lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum. Przygotowujemy się do opisu przeżyć wewnętrznych / Stanisława Balonek // Aura. – 2002, nr 3, dod. “Prace konkursowe” nr 2, s. 3
*Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. “Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

846. Scenariusze lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum. Tworzymy reklamę / Stanisława Balonek // Aura. – 2002, nr 3, dod. “Prace konkursowe” nr 2, s. 2-3
*Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. “Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

847. Scenariusze lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum. “Wesele w Atomicach” Sławomira Mrożka – czy tylko karykaturalny obraz rzeczywistości? / Stanisława Balonek. – Rys. // Aura. – 2002, nr 3, dod. “Prace konkursowe” nr 2, s. 3-4
*Scenariusze nagrodzone w konkursie pt. “Jak integruję problematykę ekologiczną z moim przedmiotem?”

848. Scenariusze lekcji z języka polskiego dla liceum / Anita Słodzińska, Brygida Słodzińska // Aura. – 2002, nr 9, dod. “Prace konkursowe” nr 8, s. 5-8
*1. Człowiek – panem natury. Próba debaty, 2. Poetycka realizacja motywu “fin de siecle” w wierszu Wisławy Szymborskiej “Schyłek wieku”. Ludzki infernus a poszukiwanie utraconej mądrości, 3. “Dramat tej ziemi jest moim dramatem” – słowa Romana Brandstaettera jako klucz interpretacyjny do wybranych liryków współczesnych, 4. Sprzątamy świat. Próba redakcji ulotki informacyjnej i ogłoszenia, 5. Cywilizacja czy natura? Ćwiczenia przygotowujące do napisania rozprawki, 6. Współczesna sztuak epistolograficzna. Jak napisać list z podziękowaniami w służbie ekologii?

849. Scenariusze zaczęte, ale nieskończone / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Gimnazjum. – 2011/2012, nr 4, s. 27-35

850. Siła aktywnej grupy : (propozycja metodyczna) / Barbara Bierówka // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 1, s. 28-35
*Scenariusze dwóch zajęć przeprowadzonych metodami: “myślące kapelusze”, drama, mapka skojarzeń. 1. Propozycja omówienia opowiadania Z. Nałkowskiej “Przy torze kolejowym”. 2. Interpretacja utworu A. Asnyka “Karmelkowy wiersz”.

851. Skamander wygnany. Śladami wielkich twórców poezji polskiej : scenariusz lekcji dla klas ponadgimnazjalnych / Anna Kozimor-Cyganik // Zeszyty Szkolne. – 2007, nr 1, s. 103-113

852. Sposoby i cele budowania polifonii w wierszu Stanisława Grochowiaka “Fuga” (propozycja metodyczna – estetyka w kształceniu kulturowym) / Mariola Musioł // Język Polski w Liceum. – 2002/2003, nr 4, s. 58-61

853. Sposób na lekcję? Licytacja! : scenariusz dwugodzinnej lekcji języka polskiego w drugiej klasie gimnazjum / Joanna Wójtowicz // Klanza w Szkole. – 2004, nr 2, s. 11-13

854. Spotkania z wartościami / Paweł Wyszkowski // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2001/2002, nr 2, s. 48-53
*Konspekty poświęconych wartościom

855. Spotkanie z chorałem i wierszem / Jadwiga Goraj // Polonistyka. – 2000, nr 3, s. 172-174
*Analiza utworu Adama Zagajewskiego “Szybki wiersz”

856. Spotkanie z Williamem Szekspirem : konspekt lekcji języka polskiego prowadzonej w języku polskim i angielskim w gimnazjum / Aneta Jeziorna, Sonia Piecha // Modelowe Nauczanie. – 2004, nr 7, s. 123

857. Sprawiedliwy, cierpiący niewinnie : konspekt lekcji języka polskiego w klasie I liceum / Wanda Raczyńska-Sroga, Barbara Latoszek // Przegląd Edukacyjny. – 2000, nr 3, s. 13
*Lekcja z udziałem nauczycielki-bibliotekarki. Realizacja treści edukacji czytelniczej i medialnej

858. Struktury wiedzy a analiza tekstu literackiego / Klemens Stróżyński // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 4, s. 7-15

859. Styl życia mieszkańców Soplicowa : konspekt lekcji dla uczniów gimnazjum / Antonina Solarczyk // Wychowawca. – 2005, nr 12, s. 18-19

860. Symbolika “Tajemniczego ogrodu” Frances Hodgson Burnett / Małgorzata Jagiełło // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2002/2003, nr 2, s. 47-49
*Relacja z lekcji w gimnazjum

861. Szkoła pisania felietonu / Krystyna Rotnicka // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, z. 4, s. 55-59
*Konspekt lekcji j. polskiego w gimnazjum

862. Sztuka dobrego mówienia – dzisiaj / Mateusz Stróżyński // Polonistyka. – 2002, nr 5, s. 284-289

863. Szukamy odpowiedzi na ważne pytania : konkurs czytelniczy na podstawie książki “Świat Zofii” i lekcji jezyka polskiego o tematyce filozoficznej / Maria Walkiewicz // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6, s. 24-25
*Zajęcia z edukacji medialnej i filozoficznej realizowane w pracowni komputerowej w klasie III gimnazjum

864. Śladami herbu Wrocławia : projekt integrujący język polski, historię i sztukę / Bożena Mrugalska // Dolnośląskie Ścieżki. – 2001, nr 2, s. 40-43
*Konspekt lekcji

865. Śladami Skawińskiego (propozycja metodyczna) / Grażyna Kamionka // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 3, s. 92-94

866. Średniowieczna uczta – pożegnanie z głównymi bohaterami “Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza : propozycja zajęć kończących cykl lekcji poświęconych “Krzyżakom” H. Sienkiewicza w kl. I gimnazjum / Ewa Pilarska // Modelowe Nauczanie. – 2003, nr 2, s. 70-71

867. Średniowieczne realizacje toposu Sądu Ostatecznego : (propozycja metodyczna dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej) / Dominik Miernik // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, nr 3, s. 42-48

868. Świat wykreowany w reklamie na lekcjach języka polskiego / Alicja Jakubowska-Ożóg // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, z. 2, s. 77-81

869. “Świętoszek” Moliera a podstawa programowa / Beata Surdej // Język Polski w Gimnazjum. – 2012/2013, nr 2, s. 62-69
*Scenariusze lekcji: 1. Gromadzimy wiadomości na temat lektury “Świętoszek”; 2. Świat przedstawiony w “Świętoszku” Moliera; 3. Jakim człowiekiem był Tartuffe?; 4. Cechy komedii na podstawie “Świętoszka” Moliera

870. Święty Franciszek – nauczyciel miłości : (scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum) / Ewa Matysek // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005, nr 2, s. 35-40

871. Tadeusz Rejtan jako postać historyczna, bohater literacki i symbol. Scenariusz zajęć w szkole ponadgimnazjalnej (przeprowadzonych m. in. w bibliotece / Barbara Bierówka // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 4, s. 18-19

872. Tajemnice szewczyka, czyli … śledząc symbole / Wiesława Wantuch // Nowa Polszczyzna. – 2001, nr 2, s. 3-7
*Propozycja lekcji języka polskiego dla uczniów gimnazjum. Interpretacja wiersza Leśmiana “Szewczyk”

873. Tadeusz Rejtan jako postać historyczna, bohater literacki i symbol. Scenariusz zajęć w szkole ponadgimnazjalnej (przeprowadzonych m. in. w bibliotece / Barbara Bierówka // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 4, s. 18-19

874. Teatr życia w tekstach kultury? / Dorota Boeske // Polonistyka. – 2003, nr 5, s. 286-290

875. Techniki dramowe na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / Karina Borowiec // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2001/2002, nr 4, s. 36-48

876. Technologia informacyjna na lekcjach języka polskiego / Dariusz Rogulski // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, z. 4, s. 78-83
*Konspekty lekcji w gimnazjum: 1.Laureaci Literackiej Nagrody Nobla ; 2.Polscy laureaci Literackiej Nagrody Nobla ; 3.Kultura starożytnej Grecji – powtórzenie

877. Temat: “Nikt (…) nie chciał mu uwierzyć, ponieważ miał bardzo dziwne ubranie” (na podstawie “Małego księcia” A. de Saint-Exupery’ego) / Sylwiana Firin-Gramowska // Drama. – 2003/2004, nr 48, s. 21-25
*Materiały pomocnicze, dotyczące subkultur młodzieżowych

878. To się rozumie, co się czuje : kilka słów o cyklu przyspieszonego uczenia się / Bożena Nir-Nowak // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2002/2003, nr 1, s. 27-36

879. Tradycja w budowaniu człowieka i pełnego wymiaru kulturowej edukacji / Maria Franik // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2002/2003, nr 2, s. 50-56
*Temat lekcji: 1.Dlaczego i po co te święta? Co dziś zostało z Bożego Narodzenia? ; 2.Boże Narodzenie w kolędach – motywy i literackie sposoby uwznioślenia; 3.Jak malarze oddawali właściwymi sobie środkami niezwykłość Narodzenia Boga

880. Traktat o miłości, śmierci i sztuce : analiza utworu Juliana Stryjowskiego pt. “Tommaso del Cavaliere” : (szkic interpretacyjno-metodyczny) / Bożena Kulowa // Język Polski w Liceum. – 2001/2002, nr 2, s. 19-38

881. Trzy – dwa – jeden – zero… Liczebnik!/ Krystyna Dzyga // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 2, s. 9-13
*Lekcje z gramatyki opisowej w I klasie gimnazjum

882. “Trzy N”, czyli co trapi współczesnego polonistę / Grażyna Kamionka // Język Polski w Gimnazjum. – 2010/2011, nr 2, s. 60-72
*Zawiera konspekt lekcji: “Człowiekowi jest potrzebne piękno krajobrazu”

883. Trudna afirmacja życia w “Brzezinie” Jarosława Iwaszkiewicza (propozycja metodyczna – integracja tekstu literackiego, obrazu filmowego i malarskiego) / Anna Baran // Język Polski w Liceum. – 2002/2003, nr 4, s. 48-57

884. “Turysta w ogrodzie” : lekcji o człowieku i kulturze w pierwszej licealnej ciąg dalszy / Piotr Kołodziej // Nowa Polszczyzna. – 2002, nr 2, s. 27-32

885. Twórcze naśladownictwo w poezji Jana Kochanowskiego / Renata Jackowska // Język Polski w Szkole Średniej. – 1999/2000, nr 3, s. 10-17

886. “U nas”, czyli N.N. szuka swojego miejsca w życiu – na podstawie utworu S. Barańczaka “N.N. przekręca gałkę radia” / Renata Zarzeczna // Drama. – 2002/2003, z. 43, s. 10-11
*Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum

887. “Uczę się ciebie, człowieku” : rzecz o tolerancji ( z wywiadem w tle) / Krystyna Dzyga // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 4, s. 23-29

888. Uwaga…”Ptaszki w klatce!” : (program Czytam świat) / Krystyna Glencowa, Piotr Skowronek // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 1, s. 17-22
*Konspekt lekcji nt braku wolności, czyli “Ptaszkach w klatce” I. Krasickiego

889. “Unde malum?” – pytaja i odpowiadają T. Różewicz i Cz. Miłosz : (propozycja metodyczna dla klas maturalnych) / Joanna Dębowska-Kępczyk // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, nr 4, s. 25-37

890. Ut pictura poessis? Koncepcja Lessinga (rzecz o umieraniu sztuki) / Barbara Grabus // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 3, s. 42-54

891. W labiryncie “Fraszek” Jana Kochanowskiego / Agata Szczepańska // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 4, s. 32-39

892. W drodze do szczęścia : (scenariusz lekcji języka polskiego w klasach gimnazjalnych) / Mirosława Zastawny // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 1999/2000, nr 4, s. 15-20

893. W gościnie u Borejków / Beata Surdej // Język Polski w Liceum. – 2013/2014, nr 2, s. 75-88
*Cykl lekcji dotyczący “Kwiatu kalafiora” M. Musierowicz

894. W kręgu postaci mitologicznych i biblijnych : (propozycja metodyczna do klasy III) / Jolanta Strumiłło // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2001/2002, nr 4, s. 58-62

895. W labiryncie mitu / Alicja Badowska // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 3, s. 20-32
*Scenariusze lekcji języka polskiego w gimnazjum

896. W labiryntach starożytnej Grecji : propozycja lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum / Krystyna Wójcik // Ergo. – 2006, nr 10, s. 45-47

897. W sercu Europy – projekt cyklu zajęć dla licealistów / Jolanta Malczewska // Polonistyka. – 2005, nr 9, s. 37-42
*Konspekty lekcji : “Mentalna mapa Europy”, “Cztery strony i serce”, “Gdzie jest środek Europy?”

898. “W służbie Wielkiego Armatora” Jana Józefa Szczepańskiego (propozycja metodyczna – praca metodą drzewka decyzyjnego) / Iwona Rubaj // Język Polski w Liceum. – 2002/2003, nr 4, s. 27-31
*Propozycja metodyczna wykorzystana jako próba podsumowania cyklu zajęć poświęconych opracowaniu powieści “Lord Jim’ Josepha Conrada

899. W świecie mitów : (cykl lekcji dla klasy I) / Ewa Banaś, Alicja Franczak // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2002/2003, nr 1, s. 46-53
*Tematy: 1.Czym jest mit?; 2.Czy słusznie starożytni nazywali Prometeusza dobroczyńcą ludzkości?; 3.Bunt Prometeusza przeciwko Bogom wyrazem jego niezależności; 4.Motywy mitologiczne w naszym języku

900. W świecie moich i twoich wartości / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 1999/2000, nr 3, s. 12-17
*Konspekt lekcji języka polskiego na podstawie Hymnu o miłości z Pierwszego listu do Koryntian oraz liryków Cz. Miłosza: “Wiara”, “Nadzieja”, “Miłość”

901. Wakacje w raju (filmowa adaptacja “Władcy much” W. Goldinga na lekcjach języka polskiego) / Katarzyna Knap, Artur Knap // Język Polski w Gimnazjum. – 2002/2003, nr 4, s. 32-37

902. Wakacje z kulturą stać mnie na to! Lekcja języka polskiego z wykorzystaniem elementów wiedzy bibliotecznej / Jadwiga Kamara // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 5, s. 14-15

903. Walcząc z wrogiem i samotnością / Urszula Wykurz // Język Polski w Gimnazjum. – 2015/2016, nr 4, s. 58-78
* Propozycja dla uczniów klas III gimnazjum

904. Ważne, ważniejsze, najważniejsze… : porządkowanie wiedzy o literaturze w kształceniu licealnym / Janusz Waligóra // Nowa Polszczyzna. – 2002, nr 3, s. 3-14
*Przykłady lekcji : 1.Rousseau i podstawy nowożytnej krytyki cywilizacji; 2.Arcydzieło Myśliwskiego – przywracanie proporcji

905. Wędrówka motywu Don Kichota z Manczy przez dzieła literatury i sztuki różnych epok / Alicja Badowska // Dolnośląskie Ścieżki. – 2004, nr 7, s. 131-139
*Głównym celem zajęć jest ćwiczenie umiejętności potrzebnych uczniowi przygotowującemu się do ustnej matury z języka polskiego w roku 2005 i następnych latach (tzw. nowej matury)

906. Wieje wiatr historii, czyli co o “Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza wiedzieć powinniśmy (powtórzenie) / Ewa Kiryła // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, z. 2, s. 66-71

907. Wielka dyskusja : (cykl lekcji o “Antygonie” Sofoklesa i retoryka) / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 2, s. 43-54
*Zawiera scenariusze lekcji: 1. Dyskusja Antygony z Kreonem; 2. Kto miał rację?; 3. Dlaczego to zrobiła?; 4. Starożytna tragedia na klasowej scenie

908. Wielointeligentna lekcja poezji. Czesław Miłosz – ku pamięci noblisty / Wiga Bednarkowa // Polski w Praktyce. – 2011, nr 5, s. 33-36

909. Wokół jednej lektury : “stop” narkotykom / Dorota Białek // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2001/2002, nr 3, s. 29-36

910. Wokół narodowej historii i jej mitów : (propozycja metodyczna) / Henryk Odrozek. – Rys. // Język Polski w Liceum. – 2001/2002, nr 2, s. 50-60
*Konspekt lekcji

911. Wokół “Romea i Julii”: cykl lekcji dla gimnazjum / Barbara Kalka, Wiesława Marcinkowska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 4, s. 1-3
*Tematy:1. Najsłynniejsza miłość świata; 2. Romeo w moim życiu – kartka z pamiętnika Julii; 3. Charakterystyka bohaterów dramatu Szekspira; 4. Nieszczęśliwa miłość kochanków z XVI-wiecznej Werony – inspiracją artystów

912. Wokół wartości na języku polskim / Leonarda Jankiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 7-8, s. 6-7

913. Wokół zjawiska kiczu / Jolanta Sobczyk // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, z. 2, s. 35-48
*Zawiera konspekt lekcji : Kicz to… ucieczka od rzeczywistości

914. Wolny wybór : (propozycja metodyczna do klasy II – program “Czytam świat”) / Anna Gęborek // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2001/2002, nr 3, s. 25-28

915. Wprowadzenie w klimat epoki metodą porównania dzieł malarskich : (propozycja metodyczna) / Iwona Mikołajczyk // Język Polski w Liceum. – 2002/2003, nr 2, s. 58-61

916. Wspieranie ucznia w nabywaniu wiedzy gramatycznej / Grażyna Jańczyk // Język Polski w Gimnazjum. – 2013/2014, nr 3, s. 74-82
*Zawiera scenariusz lekcji w klasie 1 gimnazjum: O opisywaniu czegoś lub kogoś w samych superlatywach, czyli jak wyrazić własny zachwyt, korzystając z zasobów gramatyki

917. “Wszyscy jęczą w niewoli formy, bo nikt nie ma odwagi się zbuntować”. “Tango” Sławomira Mrożka jako utwór o degrengoladzie ludzkości i rewolucji nihilistycznej we współczesnym świecie / Iwona Gałężewska // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 4, s. 50-53
*Scenariusz lekcji dla klas ponadgimnazjalnej

918. Wszyscy dla wszystkich, czyli o integracji międzyprzedmiotowej we współczesnej szkole / Teresa Zawisza-Chlebowska // Polski w Praktyce. – 2010, nr 3, s. 7-14
*Konspekty lekcji: 1. “Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz” (analiza tekstu biblijnego oraz fresku Michała Anioła); 2. Waleczny, honorowy, wierny… Postać rycerza w malarstwie i literaturze; 3. “Człowiek romansowy”… Dandys – któż to taki?; 4. Kobiety Rubensa – kobiety naszych czasów

919. Wszyscy tańczymy ze śmiercią : cykl lekcji w kl. II gimnazjalnej lub I licealnej / Agata Szczepańska. – Ryc. // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 1, s. 65-74

920. Wśród rodzinnych historii Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Danuta Bula // Język Polski w Gimnazjum. – 2015/2016 nr 1, s. 81-88
* Zawiera scenariusz lekcji języka polskiego dla gimnazjum: Dociekliwy badacz czyta teksty o niezwykłej rodzinie

921. Wyspa – cykl edukacyjny dla klasy I / Barbara Kitka // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2002/2003, nr 1, s. 37-45
*Cykl lekcji poświęcony Arkadii, rajowi i szczęściu

922. Wyzyskać Sofoklesa w gimnazjum : od ograniczeń do różnorodności metodycznej / Maria Łaganowska, Wanda Staszowska-Sołtys // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 2, s. 81-92
*Zawiera scenariusze lekcji: 1. Co zrobić, żeby poznać obcego?; 2. Narodziny teatru…internetowa podróż do starożytnej Grecji; 3. Co łączy przedstawicieli rodu Labdakidów?; 4. Sofokles powiedział “Ja przedstawiam ludzi jakimi być powinni…”; 5. Być Antygoną; 6. Daleka… a może bliska współczesnemu człowiekowi – Joanna Kulmowa “Do Antygony”; 7. Kreon – zły władca w cieniu Antygony?

923. Z Kochanowskim we współczesność. Walory i warunki lektury aktualizującej / Andrzej Łopata // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 4, s. 26-45

924. “Z nami zgoda”, czyli jak rozwiązywać konflikty : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum / Anna Jędrych // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 11, s. 1-3

925. Z polskiego na polski : (scenariusz lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum) / Anna Rzędowska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 7, s. 6-9

926. Z wizytą w leśnym teatrze – Czesław Miłosz “Wyprawa do lasu” / Aneta Gizińska-Hwozdyk // Aura. – 2002, nr 4, dod. “Prace konkursowe” nr 3, s. 5
*Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum

927. Zabawy słowem i czytelnicze emocje. Scenariusz lekcji w gimnazjum / Dominika Wolna-Wolarek // Polonistyka. – 2016, nr 2, s. 38-41

928. Zadania literackie : opis zajęć integrujących język polski z matematyką / Alicja Badowska, Anna Majchrowska // Dolnośląskie Ścieżki. – 2001, nr 2, s. 143-147
*Konspekt

929. “zakotwiczeni w tej i tamtej stronie” : wypowiedzi pokoleniowe w literaturze i filmie / Dorota Maćkula // Modelowe Nauczanie. – 2013, nr 3-4, s. 24-33
*Scenariusz lekcji języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej

930. Zaproszenie, zawiadomienie, ogłoszenie : (o niektórych pismach użytkowych w pierwszej klasie gimnazjum) / Danuta Pająk // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005, nr 4, s. 48-55

931. Zasady skutecznej perswazji : scenariusz lekcji dla szkoły ponadgimnazjalnych / Jadwiga Zembura // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 10, s. 26

932. Zastosowanie narzędzi TOC w języku angielskim, języku polskim i matematyce / Małgorzata Gasik // Meritum. – 2012, nr 1, s. 23-28

933. Zastosowanie technologii informacyjnej na lekcji języka polskiego / Bożena Nowak // Komputer w Szkole. – 2001, nr 3/4, s. 37-41
*Zawiera scenariusz lekcji w gimnazjum: O gatunkach filmowych

934. Zbliżenia, sąsiedztwa – wabiki czy idea edukacji humanistycznej wzbogacającej wiedzę i wyobraźnię ucznia / Anna Kondracka-Zielińska // Język Polski w Liceum. – 2006/2007, nr 3, s. 59-63
*Konspekt lekcji poświęconej “Dniu świra” Marka Koterskiego

935. Zbyszko-Rotgier – relacja z rycerskiego pojedynku / Beata Surdej // Język Polski w Gimnazjum. – 2010/2011, nr 2, s. 95-99

936. “Zderzanie tekstów” : szkoła podstawowa i gimnazjum / Bożena Barańska, Krzysztof Wiatr // Nowa Polszczyzna. – 2001, nr 1, s. 14-20
*Zawiera propozycje lekcji poświęconej analizie wiersza Bułata Okudżawy, a także lekcję “Dom, droga i czytanie obrazu” dla kl. VI oraz “Świat jest teatrem…” dla kl. I gimnazjum

937. Zmiany są jedynym śladem, jaki czas po sobie zostawia… Miasto i przeciw-miasto w prozie Magdaleny Tulli “Sny i kamienie” / Katarzyna Chojecka // Drama. – 2002/2003, z. 3, s. 8-9
*Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum

938. “…zmieniła się skóra świata.” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego “Piosenka” i “Elegia o… [chłopcu polskim]” / Karolina Jędrych // Język Polski w Gimnazjum. – 2010/2011, nr 3, s.

939. Żaba a zając, czyli o lęku w literaturze i życiu / Ewa Rot // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 4, s. 64-66
*Scenariusz lekcji dla klas gimnazjalnych

940. Żydzi w literaturze i kulturze (propozycja metodyczna) / Bożena Łysko // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 3, s. 62-63

941. Żyjemy w określonej epoce… czyli bohater utworów Stanisława Barańczaka w czasach PRL-u / Aleksandra Żakiewicz // Drama. – 2003, z. 43, s. 21-22
*Konspekt lekcji języka polskiego w liceum

942. Żyjemy w samych znakach zapytania. Szukamy w literaturze odpowiedzi na swoje najtrudniejsze pytania / Ewa Fatyga-Fijołek, Jolanta Wawoczny // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 4, s. 15-17

943. Źródło europejskiej kultury (cykl lekcji poświęconych mitom) / Bożena Olszewska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 9, s. 18-21

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu