Język Polski w Szkole Podstawowej. Zeszyty Kieleckie

Kwartalnik wydawany przez Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP w Kielcach, przeznaczony dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej. Publikuje materiały metodyczne, przede wszystkim nowe programy nauczania, plany pracy i propozycje scenariuszy zajęć. Porusza tematy dotyczące funkcji literatury. Pismo powstało w miejsce ukazującego się dotychczas kwartalnika “Język Polski w Szkole dla klas IV-VI”. Autorami artykułów i opracowań metodycznych zamieszczonych w czasopiśmie są wybitni poloniści ze znaczących ośrodków naukowych w Polsce, edukatorzy, nauczyciele i innowatorzy. Periodyk jest metodycznym poradnikiem, źródłem inspiracji twórczej, nowych interpretacji, zwłaszcza dla młodych polonistów zdobywających dopiero nauczycielskie szlify. Kwartalnik uwzględnia wszystkie przemiany reformatorskie w szkole.

 

.