Język Polski w Gimnazjum. Zeszyty Kieleckie

Czasopismo przedmiotowo-metodyczne, adresowane do nauczycieli języka polskiego w gimnazjum, wydawane przez Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP w Kielcach. Kwartalnik zawiera propozycje metodyczne i artykuły potrzebne szkolnym polonistom w samokształceniu. Zakres tematyczny każdego numeru umożliwia czytelnikom lepsze poznanie tradycji dydaktycznej i nowych zjawisk – już obecnych w szkolnej rzeczywistości albo kształtujących postrzeganie świata przez nastolatki. Celem pisma jest kreowanie szkolnej humanistyki „na miarę naszych czasów” i „na ramionach tradycji” jednocześnie.