Jak wspierać szkoły wiejskie z klasami łączonymi

Jakwspie

Jak wspierać szkoły wiejskie z klasami łączonymi? / Julia Miśkowicz, Małgorzata Wojnarowska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – 56 s. ; 30 cm.

Dokonujące się w polskim systemie edukacji zmiany, zmniejszająca się systematycznie liczba uczniów w oddziałach klasowych, stawia małe szkoły na obszarach wiejskich przed wyzwaniem organizacji pracy w systemie klas łączonych. Zmainy w przepisach spowodowały, że od 2016 r. pracownicy placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, oprócz dotychczasowych zadań (m.in. doskonalenia nauczycieli, indywidualnej pomocy dzieciom i młodzieży czy działalności bibliograficznej i informacyjnej), mają zapewnić szkole kompleksowe wspomaganie jej rozwoju. Założenia nowego systemu wspomagania szkół kładą nacisk na autonomię szkoły i jej podmiotowość. Stanowi to szansę dla małych wiejskich szkół z klasami łączonymi.

Niniejsza publikacja adresowana do pracowników instytucji systemu wspomagania szkół i pokazuje jak organizować proces wspomagania małych szkół podstawowych z klasami łączonymi. Informacje zawarte w poradniku powinny okazać się przydatne dyrektorom tych szkół, a także samym nauczycielom, którzy na co dzień mierzą się z licznymi problemami związanymi z organizacją procesu uczenia (się) dzieci w takim systemie klasowym.