Jak pracować z wyobraźnią : księga konspektów

Jak pracować z wyobraźnią : księga konspektów / pod red. Izabeli Morskiej. – Gdańsk :Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. 

Niniejszy podręcznik jest zbiorem opracowanych w latach 2018-2021 planów zajęć i warsztatów twórczego pisania, w których brali udział studenci kierunku Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi na Uniwersytecie Gdańskim. Szczegółowo ujęte grupy odbiorców wyznaczają szeroki zasięg, od prowadzonych w soboty warsztatów dla niepracujących matek do medytacyjno-relaksujących zajęć dla studentów z użyciem gongów tybetańskich. Struktura pracy jest czytelna. Najbardziej pożytecznym kryterium w układzie projektów okazał się wiek uczestników: dzieci i młodzież do lat piętnastu, młodzież – liceum – szkoła średnia, studenci i młodzi dorośli.  W książce zamieszczono również projekty warsztatowe na okazje specjalne: warsztaty wyjazdowe, sytuacje warsztatowe, dla  domów kultury, przeznaczone dla konkretnej grupy (rodzice, dziadkowie). Przygotowane przez studentów konspekty mogą posłużyć nauczycielom w prowadzeniu warsztatów z twórczego pisania.