Jak Pokonać strach – zajęcia czytelnicze

W Opolskim Centrum Edukacji w dniach od 14-21 listopada odbywały się obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Biblioterapii. W ramach tego wydarzenia nasza biblioteka przeprowadziła zajęcia pt. „Jak pokonać strach” dla dzieci klas pierwszych PSP nr 6 w Brzegu. Dzieci po wysłuchaniu wiersza Danuty Wawiłow : „O Rupakach” dzieliły się z nami własnymi przemyśleniami na temat radzenia sobie ze stresem i lękami. Zajęcia kończyły prace plastyczne na poruszony temat i ich ekspozycja na terenie biblioteki.