IX edycja konkursu fotograficznego “Przyłapani na czytaniu” – laureaci

9 listopada 2020 odbyło się posiedzenie komisji konkursowej IX edycji konkursu fotograficznego “Przyłapani na czytaniu”. Jury w składzie: Rafał Rippel – wicedyrektor RZPWE ds. bibliotecznych, Alicja Kisała – kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji Czytelnictwa, Anna Zacłona – kierownik Wydziału Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów, Justyna Jurasz – pracownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji Czytelnictwa oceniło 90 fotografii nadesłanych przez 42 autorów. Ze względu na zróżnicowanie wiekowe autorów komisja postanowiła przyznać nagrody w trzech kategoriach wiekowych.

Laureatami tegorocznego konkursu zostali:

10-14 lat:
I miejsce – Dorian Fujarczuk, Angelika Konior
II miejsce – Klaudia Psiurska, Jan Stępień
III miejsce – Adam Nowak, Łukasz Salik

 

 

15-18 lat:
I miejsce – Oliwia Jerzewska,
II miejsce – Oliwia Zahorodna,
III miejsce Oliwia Szczepańska

 

 

Powyżej 18 lat:
I miejsce – Agnieszka Spyra,
II miejsce – Anna Biernacka,
III miejsce – Katarzyna Karpis

 

 

Ze względu na sytuację epidemiczną nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo Literatura zostaną wysłane do laureatów pocztą. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w X edycji konkursu „Przyłapani na czytaniu”.

 

Galeria nadesłanych fotografii: