Interwencja kryzysowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

 

 

Bibliografia pt. „Interwencja kryzysowa” gromadzi piśmiennictwo z lat 1993-2018 i obejmuje 104 opisy bibliograficzne. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Katalogu Rozproszonego Bibliotek Polskich (KARO) oraz z autopsji. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

 

Książki:

 

 1. ABC interwencji kryzysowej : poradnik dla dowódcy pododdziału / Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. – Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, 2009. – 52 s.

 

 1. Człowiek wśród ludzi : zarys psychologii społecznej / Bogdan Wojciszke . – Wyd.2(3 dodr.). Warszawa : “Scholar”, cop.2004. – 550,[2] s.   C 049014, M 049015, M 049294 (PBW Brzeg)  ; M 59825 (PBW Kędzierzyn-Koźle) ; C 051297 (PBW Kluczbork) ; C 062872 (PBW Nysa) ;   M 191294, M 191561, M 209444 (PBW Opole) ; Wyd. 1 , 2003: M 188058, M 188821 (PBW Opole) ; Wyd. 3, 2006: M 049652 (PBW Brzeg) ; M 197677, M 197676, M 201721, M 209569, C 197660 (PBW Opole) ; Wyd. 3, dodr., 2009: M 066935 (PBW Nysa)

 

 1. Dialog motywujący : jak pomóc ludziom w zmianie / William R. Miller, Stephen Rollnick ; tł. Robert Andruszko. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. — 607, [1] s. : il. M 055656 (PBW Kluczbork) ; M 212187,  M 212188 (PBW Opole)

 

 1. Empowerment czyli Dodawanie siły w praktyce psychologicznej / redakcja naukowa Agnieszka Hennel-Brzozowska. – Kraków : Wydawnictwo “Scriptum” Tomasz Sekunda, 2016. – 294 s. : il

 

 1. Interwencja : jak pomóc komuś, kto nie chce pomocy : [poradnik dla rodzin i przyjaciół osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji chemicznych] / Vernon E. Johnson ; tł. Barbara Mroziak. – Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii : Komisja Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i Innych Uzależnień Fundacja im. Stefana Batorego, 1994. – 127, [1] s. : il.

 

 1. Interwencja kryzysowa / James L. Greenstone, Sharon C. Leviton ; przekł. Monika Gajdzińska. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – 147 s. : rys., tab. M 59287 (PBW Kędzierzyn-Koźle) ; Wyd. 2005, M 191322 (PBW Opole) ; M 049311 (PBW Brzeg) ; C 051342 (PBW Kluczbork) ; M 062900,  C 066881 (PBW Nysa) ; Wyd. 2006, M 208217 (PBW Opole)

 

 1. Interwencja kryzysowa : konteksty indywidualne i społeczne / redakcja naukowa: Dorota Kubacka-Jasiecka, Piotr Passowicz. – Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. – 277 s. M 216029 (PBW Opole)

 

 1. Interwencja kryzysowa : pomoc w kryzysach psychologicznych / Dorota Kubacka-Jasiecka. -Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2010. – 657 s. : il. C 051226 (PBW Brzeg) ; C 052466 (PBW Kluczbork) ; C 065746 (PBW Nysa) ; C 202705, M 202753, M 207914, M 209160 (PBW Opole)

 

 1. Interwencja kryzysowa w rodzinie z problemem alkoholowym : jak pomagać rodzinom uzależnionym w podjęciu leczenia odwykowego / Agnieszka Dobrzyńska. – Kraków : Wojewódzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 1993. – [2], 39, [2] s. : il.

 

 1. Interwencja kryzysowa w szkole podstawowej / Magdalena Śmilgin-Malinowska ; SWSPiZ w Łodzi. [W:] Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania i bezpieczeństwa / red. nauk. Tomasz Grabia. – Łódź : Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2011. – S . 257-270

 

 1. Interwencja pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną : kontekst środowiskowy / Katarzyna Segiet ; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu [W:] Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego / redakcja naukowa Tomasz Sosnowski, Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2016. – S. 467-479

 

 1. Interwencja w kryzysie, kryzys w interwencji : refleksje, analizy, krytyka / pod red. Beaty Zadumińskiej. – Kraków : Towarzystwo Interwencji Kryzysowej : Studio Oktopus, 2010. – 143 s. : il.

 

 1. Komunikacja w sytuacji zagrożenia : negocjacje kryzysowe jako kompetencja pracownika socjalnego / Piotr Zalewski ; PWSH Pomerania [W:] Problemy współczesnej rodziny : mediacje i negocjacje / [red. nauk. Arkadiusz Marzec, Magdalena Grochulska, Elena Karpuszenko]. – Warszawa : Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2014. – S. 113-132

 

 1. Kryzys psychologiczny : wybrane zagadnienia / Barbara Pilecka. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004. – 220 s . M 192407 (PBW Opole)

 

 1. Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. – 319 s. : il. M 049322 (PBW Brzeg, Wyd. 2003)

 

 1. Metoda interwencji w chorobie alkoholowej / Wanda Sztander. – Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1994. – 34, [2] s.

 

 1. Między pomocą społeczną, wsparciem a pieczą zastępczą : założenia i rzeczywistość wybranych instytucji / Beata Krajewska. – Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018. – 201 s.  M 218089 (PBW Opole)

 

 1. Nowe zagrożenia bezpieczeństwa : wyzwania XXI wieku / pod red. Konrada Henniga. – Kraków ; Sieradz : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2015. – 296 s. : il.

 

 1. O rodzajach pomocy / Barbara Hajduk , Edward Hajduk ; Uniwersytet Zielonogórski. – Kraków : “Impuls”, 2006. – 158,[1] s. C 60337 (PBW Kędzierzyn-Koźle) ; C 063925 (PBW Nysa) ; C 192614, M 192769 (PBW Opole)

 

 1. Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej / pod red. Doroty Kubackiej-Jasieckiej i Anny Lipowskiej-Teutsch. – Kraków : “All”, 1997. – 262 s. : 1 rys., 2 wykr., err. – (Biblioteka Towarzystwa Interwencji Kryzysowej ; nr 1)

 

 1. Od systemu terapeutycznego do interwencji / red. nauk., Łukasz Kaczmarek ; red. nauk., Anna Słysz ; red. nauk., Emilia Soroko ; aut., Lidia Cierpiałkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. -Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. – 183 s.  M 194605, M 194899, M 194900 (PBW Opole)

 

 1. Oddziaływanie interwencyjne w procesie wychowania / Beata Nowak [W:] Reinterpretacje kontekstów wychowania / redakcja naukowa Anna Gaweł, Bogusław Bieszczad. – Kraków : Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, 2016. – S. 213-248

 

 1. Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej / wybór Joyce Lishman ; tł. z ang., Krzysztof Czekaj . – Katowice : “Śląsk”, 1998. – 303,[3] s.    C 058615 (PBW Nysa) ; C 191903, M 192130, M 192131 (PBW Opole)

 

 1. Podstawy interwencji kryzysowej : poradnik metodyczny dla psychologów / Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. – Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, – 104 s.

 

 1. Pomoc i interwencja w rodzinie, czyli Co każdy pracujący z dzieckiem i rodziną wiedzieć powinien / Mirosław Kaczmarek. -Warszawa : Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 2011. – 163 s.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole : zasady organizacji, przykłady praktycznych rozwiązań, pytania i odpowiedzi, narzędzia / [Marzena Czarnocka]. – Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2016. – 270 s. M 215867, M 215868 (PBW Opole)

 

 1. Pomocna dłoń, czyli Interwencja kryzysowa w praktyce / Marek Kuźnik, Danuta Kuźnik. -Częstochowa : Pomoc Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, 2009. – 240 s. : il.

 

 1. Postępowanie w nagłych zaburzeniach psychicznych : podstawy psychiatrii interwencyjnej dla lekarza praktyka / Stanisław Golec, Andrzej Kokoszka. – Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 1995. -227 s.

 

 1. Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych / red. nauk. Sabina Pawlas-Czyż ; konsultant nauk. Kazimiera Wódz. – Wyd. 2 (uzup.). – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne “Akapit”, 2007. – 210 s. : il. M 215329 (PBW Opole)

 

 1. Pracownik socjalny wobec sytuacji kryzysowych / Justyna Kurtyka-Chałas [W:]  Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? : współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji / redakcja Martyna Kawińska i Justyna Kurtyka-Chałas. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. – S. 221-233

 

 1. Prawda o wypaleniu zawodowym : co zrobić ze stresem w organizacji / Christina Maslach, Michael P. Leiter ; przekł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska ; red. nauk. wyd. pol. Helena Sęk. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – 219, [1] s. C 051241 (PBW Brzeg) ;  M 206514, M 206515 (PBW Opole) ; M 053307 (PBW Kluczbork) ; C 067133 (PBW Nysa)

 

 1. Prawo i społeczeństwo : podręcznik dla studentów policealnych szkół pracowników socjalnych / Grażyna Skąpska . – Katowice : “Śląsk”, 1999. – 139,[3] s.   M 192153 , M 192154,  M 192155 (PBW Opole)

 

 1. Probacja : teoria i metodyka / Bartłomiej Skowroński. – Warszawa : Difin, 2018. – 483 s. M 055703 (PBW Kluczbork)

 

 1. Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-Madej , Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000. – 116, [1] s.   C 57334, M 57335 PBW Kędzierzyn-Koźle) ; M 183424, M 208491 (PBW Opole)

 

 1. Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej : skrypt dla słuchaczy studiów podyplomowych : praca zbiorowa / pod red. Joanny Plak ; [aut. Bożena Cierpioł et al.]. – Warszawa : [Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej], 2012. – 365 s. : il.

 

 1. Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych / Andrzej Lipczyński. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. – 118, [1] s.

 

 1. Radzenie sobie z kryzysem po interwencji kryzysowej / Jadwiga Piątek ; Uniwersytet Jagielloński. -Collegium Medicum. Wydział Ochrony Zdrowia . – Kraków, 2007. – 237, [5] k. : il. kolor.

 

 1. Ryzyko samobójstwa u młodzieży : diagnoza, terapia, profilaktyka / Agnieszka Gmitrowicz, Marta Makara-Studzińska, Anita Młodożeniec. – Wyd. 1, dodr. 1. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. – XIV, [2], 272, [1] s. M 64944 (PBW Kędzierzyn-Koźle)

 

 1. Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków : strategie profilaktyczne i interwencyjne podejmowane w środowisku lokalnym / Iwona Malorny. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. — 204, [2] s. : il. M 216422 (PBW Opole)

 

 1. Samobójstwo w dziejach i cywilizacji śmierci / Jan Śledzianowski. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2017. – 278 s. M 218763 (PBW Opole)

 

 1. Skuteczne interwencje w pracy z młodymi ludźmi z grup ryzyka / pod red. Kathryn Geldard ; [tł. Krzysztof Mazurek]. – Warszawa : PARPAMEDIA Wydawnictwo Edukacyjne : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2010. – 256 s. : il.

 

 1. Strategie interwencji kryzysowej : pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię / Richard K. James , Burl E. Gilliland ; tł. z ang., Andrzej Bidziński . – Warszawa : PARPA, 2006. – 804 s. C 60550 (PBW Kędzierzyn-Koźle) ; C 196253, M 208247 (PBW Opole)

 

 1. Telefon zaufania – słucham : kompendium wiedzy o telefonie zaufania / pod redakcją Grażyny Świąteckiej i Ewy Czuchnowskiej. – Gdańsk : Via Medica, 2017. – XV, [1], 349 s. : il., fot., portr.

 

 1. Teoretyczne i metodyczne aspekty pracy socjalnej w środowisku / pod red. nauk. Mirosława Czapki i Mirosława Wójcika ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, – 383 s.

 

 1. Teoretyczne i praktyczne konteksty specjalnych potrzeb edukacyjnych / pod red. Jolanty Rybskiej-Klapy, Hanny Stępniewskiej-Gębik. – Kraków : Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, cop. 2016. – 322, [1] s. : il.

 

 1. Terapia poznawcza uzależnień / Aron T. Beck [et al.]; tł. Jan Chodkiewicz, Joanna Witkowska. -Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. – XII, 362 s. : il.  Sygn. C 197996, M 198029 (PBW Opole)

 

 1. Vademecum psychoterapeuty / Jacek Kubitsky. — Wyd. 1, 1 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. — 162, [1] s. – M 213958 (PBW Opole)

 

 1. Wsparcie emocjonalne jako część zintegrowanego systemu interwencji kryzysowej w Republice Czeskiej / Cezary Andrzej Mizia [W:] Etyczne konteksty komunikowania społecznego a bezpieczeństwo personalne i zbiorowe / pod red. Wojciecha J. Maliszewskiego, Kazimierza Czerwińskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, cop. 2011. – S. 157-182 M 206066 (PBW Opole)

 

 1. Wsparcie psychologiczne w służbach ratowniczych / Angela Hetherington ; tł. z ang. Olena Waśkiewicz. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 134, [1] s.  Sygn. C 59288 (PBW Kędzierzyn-Koźle) ; C 051509 (PBW Kluczbork) ; C 063064 (PBW Nysa) ; M 191476, M 208154 (PBW Opole)

 

 1. Wspomaganie szkół w zakresie interwencji kryzysowej : sieci współpracy i samokształcenia / Katarzyna Ciszewska, Sandra Żyża. – Wyd. 2. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2016. – 108 s.

 

 1. Wybrane metody diagnostyki i interwencji psychologicznej w sądowych sprawach rodzinnych / pod red. Jana M. Stanika. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994. – 121,[3] s. : il.

 

 1. Wybrane obszary niebezpieczeństw XXI wieku w ujęciu interdyscyplinarnym = Chosen areas of dangers of the 21st century in the interdisciplinary presentation / redakcja Barbara Małgorzata Kałdon. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. – [2], 193 s.

 

 1. Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych / wyb. i oprac. Wanda Badura-Madej. – Katowice : “Śląsk”, 1999. – 209 s.   C 58289 (PBW Kędzierzyn-Koźle)

 

 1. Wychować, wyleczyć, wyzwolić / Anna Lipowska-Teutsch . – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998. – 280 s.    M 049312 (PBW Kluczbork) ; M 063226 (PBW Nysa)

 

 1. Zespół ostrego stresu : teoria, pomiar, terapia / Richard A. Bryant , Allison G. Harvey ; red. nauk., Maja Lis-Turlejska ; red. nauk., Małgorzata Polak . – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003. — 209,[1] s.     M 194692 (PBW Opole)

 

 1. Zrozumieć traumę : poradnik dla osób, które doznały urazu i dla ich rodzin / Claudia Herbert ; przekł. [z ang.] Izabela Błaszczuk-Wiślińska, Przemysław Wiśliński. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 91 s.     M 063089 (PBW Nysa)

 

 

Artykuły z czasopism:

 

 

 1. ABC interwencji kryzysowej / Ewa Miturska //  Świat Problemów. – 2012, nr 7, s. 5-8

 

 1. Alkohol i przemoc – gra bez zwycięzców / Ireneusz Marciniec // Niebieska Linia. – 2012, nr 4, s. 20-23

 

 1. Coraz więcej młodych ludzi oczekuje pomocy / Anna Przeradzka ; rozm. przepr. Beata Igielska, Paweł Polowczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 5, s. 34-39

 

 1. Działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych / Małgorzata Łoskot //  Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 1, s. 54-55

 

 1. Formy pomocy rodzinie i dziecku w środowisku lokalnym / Mirosław Kaczmarek //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 3, s. 3-14

 

 1. Integracja społeczna typu Door-to-Door w dzielnicy wieloetnicznej / Milou Haggenburf, Harry Michon //  Praca Socjalna. – 2015 nr 6, s.125-135

 

 1. Interwencja kryzysowa w doświadczeniu terapeuty – jak to się zmieniło w ciągu trzydziestu lat / Marek Ignaczak //  Świat Problemów. – 2012, nr 7, s. 12-17

 

 1. Interwencja kryzysowa w Gruzji / Krzysztof Sarzała //  Niebieska Linia. – 2008, nr 6, s. 28-31

 

 1. Interwencja kryzysowa w pracy pedagoga szkolnego / Magdalena Barabas ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – 35, nr 1 (2016), s. 197-210

 

 1. Interwencja kryzysowa w praktyce psychologicznej / Katarzyna Konczelska //  Psychologia w Praktyce. – 2018, nr 2, s. 34-38

 

 1. Interwencja kryzysowa w szkole / Ewa Maksymowska, Dorota Mielcarek // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 10, s. 78-80

 

 1. Interwencja kryzysowa w szkole – kryzys sytuacyjny / Maria Brudnik // Forum Oświatowe. – 2010, t. 2, s. 49-65

 

 1. Interwencja kryzysowa w szkole. Kurs I / Jarosław Jagieła //  Psychologia w Szkole. – 2009, nr 4, s. 56-67

 

 1. Interwencja kryzysowa w szkole. Moduł I : Teoretyczne podstawy kryzysu / Jarosław Jagieła //  Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 38-51

 

 1. Interwencja kryzysowa w szkole. Moduł 2, Sytuacje kryzysowe dziecka / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. 2009, nr 4, s. 56-67

 

 1. Interwencja kryzysowa w szkole. Moduł 3, Sytuacje kryzysowe szkoły / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. 2010, nr 1, s. 50-54

 

 1. Interwencja kryzysowa w szkole. Moduł 4, Elementy interwencji kryzysowej / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. 2010, nr 2, s. 151-158

 

 1. Interwencja kryzysowa w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 / Konrad Ambroziak // Dziecko Krzywdzone : teoria, badania, praktyka. – 2010, nr 2, s. 44-58

 

 1. Interwencja kryzysowa wobec młodzieży o skłonnościach samobójczych / Aneta Sylwia Baranowska //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 5, s. 24-30

 

 1. Interwencja w sytuacjach kryzysowych / Anna Kłos //  Praca Socjalna. – 2008, nr 2, s. 57-75

 

 1. Interwencyjna pomoc psychologiczna w sytuacji katastrofy / Dorota Kubacka-Jasiecka //  Czasopismo Psychologiczne. – T. 19, nr 2 (2013), s. 159-170

 

 1. Kiedy dziecko jest krzywdzone. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Ewa Sokołowska //  Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 23 [9], s. 36-41

 

 1. Kiedy ludzie odchodzą. Cz. 2 / Monika Wysota //  Remedium. – 2012, nr 1, s. 22-23

 

 1. Klasa w żałobie / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2017, nr 3, s. 14

 

 1. Kryzys – co powinien wiedzieć i zrobić pedagog? Znaczenie kompetencji z zakresu interwencji kryzysowej w pracy pedagogicznej / Hanna Stępniewska-Gębik, Roma Kwiecińska //  Ruch Pedagogiczny. – 2012, nr 2, s. 103-117

 

 1. Kryzys ucznia – co powinien wiedzieć i zrobić pedagog? : znaczenie kompetencji z zakresu interwencji kryzysowej w pracy / Hanna Stępniewska-Gębik, Roma Kwiecińska // Ruch Pedagogiczny. – 2012, nr 2, s. 103-117

 

 1. Kryzys w rodzinie – pierwszy krok ku trzeźwości? / Joanna Wawerska-Kus //  Świat Problemów. – 2012, nr 7, s. 17-21

 

 1. Mediacje szkolne – szansą czy utopią? / Wodzisław Kuzitowicz //  Gazeta Szkolna. – 2010, nr 8, s. 1, 4

 

 1. Na linii pomocy / Tadeusz Pulcyn //  Świat Problemów. – 2012, nr 7, s. 22-24

 

 1. Narodziny interwencji kryzysowej / Krzysztof Sarzała //  Niebieska Linia. – 2006, nr 1, s. 8-10

 

 1. Oferta wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi / Sylwia Romańczuk [ et al.] . – Wykr. – Bibliogr. //  Dziecko Krzywdzone. – 2012, nr 1, s. 117-134

 

 1. Pomoc psychologiczna – rodzaje i warunki pomagania / Jadwiga Fudała //  Świat Problemów. – 2012, nr 1, s. 10-15

 

 1. Postępowanie wobec nieletniego sprawcy czynu karalnego oraz osoby popełniającej czyn zabroniony w szkole / Wanda Mende //  Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 1, s. 20-24

 

 1. Powiedzieć, czy jakoś wytrzymam? O przemocy w rodzinie wobec starszych kobiet / Małgorzata Halicka, Emilia Kramkowska //  Świat Problemów. – 2011, nr 11, s. 21-24

 

 1. Praca socjalna w Szkocji wobec zagrożeń dzieci w środowisku lokalnym : (na przykładzie instytucji wskazanej osoby – “named person”) / Piotr Krakowiak ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika. – 34, [cz.] 2 (2017), s. 89-101

 

 1. Profilaktyka samobójstw w szkole / Barbara Pilecka // – 2010, nr 4, s. 37-44

 

 1. Przepływ informacji w sytuacjach kryzysowych – aspekt językowy : (wybrane zagadnienia) / Jadwiga Stawnicka // Przegląd Policyjny . – 20, nr 3 (2010), s. 28-38

 

 1. Psychologiczne następstwa doświadczeń urazowych u dzieci. Interwencja kryzysowa / Jacek Mesterhazy //  Psychoterapia. – 2002, nr 1, s. 21-32

 

 1. Stres i kryzys w szkole / Jarosław Jagieła //  Wychowawca. – 2010, nr 10, s. 12-14

 

 1. Telefon zaufania – wsparcie bliźniego czy profesjonalna pomoc? / Magdalena Maja Sztenke //  Pedagogika Społeczna. – 2010, nr 2, s. 168-175

 

 1. To się dzieje tu i teraz : właściwa reakcja w sytuacji zagrożenia / Małgorzata Łoskot //  Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 1, s. 4-7

 

 1. Tradycyjne i innowacyjne formy interwencji społecznej / Elżbieta Bielecka //  Pedagogika Społeczna. – 2010, nr 2, s. 7-28

 

 1. Tritment probacyjny predyktorem racjonalnego systemu readaptacji społecznej skazanych / Andrzej Bałandynowicz //  Wychowanie na co Dzień. – 2015, nr 2, s. 6-17

 

 1. Uczniowie wobec procedur interwencyjnych / Agnieszka Pisarska, Luiza Jakubowska. – Bibliogr. //  Remedium. – 2004, nr 5, s. 1-3

 

 1. Widok cudzego cierpienia : o przemocy w rodzinie i pomocy poza nią / Monika Oliwa-Ciesielska ; Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza // Roczniki Socjologii Rodziny. – 21 (2011), s. 103-126

 

 1. Więź z rodzicami jako czynnik ochronny w profilaktyce / Ewa Kozdrowicz //  Pedagogika Społeczna. – 2010, nr 2, s. 29-40

 

 1. Zadania samorządu terytorialnego wobec kryzysu w rodzinie / Jacek Z. Szwaja // Państwo i Społeczeństwo. – 12, nr 4 (2012), s. 83-111

 

 1. Zadania wojewody w przeciwdziałaniu przemocy domowej / Mirosław Przewoźnik, Ewa Kloc . – Tab. //  Praca Socjalna. – 2007, nr 6, s. 63-82

 

 

Oprac. Ewa Dolata-Makuch

RZPWE PBW Filia w Kluczborku