Intelektualista

Książki:

1. Intelektualistów obraz własny w świetle dokumentów autobiograficznych : 1944-1989 / Henryk Słabek. – Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1997. – 253, [3] s. ; 21 cm.
M 58980 (Kędzierzyn-Koźle), M 050209 M 050210 (Kluczbork), 060907 060908 (Nysa), M 184022 (Opole)

2. Od inteligencji do intelektualistów (przemiany polskiej inteligencji od wieku XIX do XXI) / Ryszard Radzik // W : Po stronie dobra : księga dedykowana Zofii i Zbigniewowi Romaszewskim / pod red. Cecylii Kuty i Mariusza Krzysztofińskiego. – Warszawa ; Kraków ; Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020. – S. 391-422
M 058845 (Kluczbork)

3. Postawa Gustawa Herlinga-Grudzińskiego wobec intelektualistów włoskich : wybrane zagadnienia / Aneta Jeż // W : Studia z historii najnowszej Polski. T. 3 / pod red. Sylwii Szyc ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2021. – S. 53-61

4. Umysł otwarty czy zamknięty? : w świecie przekonań polskich pisarzy dawnych i współczesnych intelektualistów / Roman Magryś. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022. – 506 s. ; 24 cm.

Artykuły w czasopismach:

5. Katastrofiści i przystosowani czyli typologia współczesnych intelektualistów według Umberta Eca / Roman Konik // Nowa Krytyka. – Nr 14 (2003), s. 269-279
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Nowa_Krytyka/Nowa_Krytyka-r2003-t14/Nowa_Krytyka-r2003-t14-s269-279/Nowa_Krytyka-r2003-t14-s269-279.pdf [dostęp: 15.01.2024 r.]

6. Kiedy śmierć jest uzasadniona? : Albert Camus o czystkach intelektualnych 1944 roku w kontekście kary śmierci ukazanej w „Obcym” / Ewa Średnicka // Maska. – Nr 26 (2015), s. 185-195

7. Obraz intelektualisty we współczesnym dyskursie filmowym lat 1968-1990 / Radosław Domke. – Bibliogr. // Dzieje Najnowsze. – 2020, nr 2, s. 155-181
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/608297 [dostęp: 12.01.2024 r.]

8. Orfeusz na rowerze : niepo(-)kojący portret intelektualisty w oparciu o „Szkice piórkiem” Andrzeja Bobkowskiego i „Orfeusza w piekle XX wieku” Józefa Wittlina / Magdalena Hupa // Studia Teologiczne. – [T.] 38 (2020), s. 281-294

9. (Po)nowoczesna tożsamość intelektualisty : Wiktor Pielewin i Jerzy Pilch na tle „końca literatury” / Tomasz Nakonieczny // Porównania. – T. 18 (2016), dod. s. 1-134

10. Socjologia „klas gadających” : Woody Allen i intelektualiści / Damian Poddemski // Opcje. – 2000, nr 2/3, s. 31-38

11. Typologia intelektualistów według Umberto Eco / Roman Konik // Er(r)go. – 2006, nr 1, s. 159-164
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/ER(R)GO_Teoria_Literatura_Kultura/ER(R)GO_Teoria_Literatura_Kultura-r2006-t-n1_(12)/ER(R)GO_Teoria_Literatura_Kultura-r2006-t-n1_(12)-s163-168/ER(R)GO_Teoria_Literatura_Kultura-r2006-t-n1_(12)-s163-168.pdf [dostęp: 15.01.2024 r.]

12. Związki intelektualistów włoskich i kinematografii : od początków kina do Neorealizmu / Angelo Rella // Annales Neophilologiarum. – [Vol.] 2 (2004), s. 71-86

Zob. też hasło: Inteligencja

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu