Inny : edukacja równościowa : tworzenie przestrzeni i warunków dla innego

Inny : edukacja równościowa : tworzenie przestrzeni i warunków dla innego / red. nauk. Małgorzata Obrycka, Grzegorz Piekarski i Marta Anna Sałapata. Kraków : „Impuls”, 2020.

Edukacja równościowa to interdyscyplinarny, ważny problem społeczny, rodzący pilną potrzebę prowadzenia debat o potrzebie i konieczności pracy na rzecz pogłębiania refleksyjności człowieka w złożonym świecie współczesnym, w którym równość oznaczać powinna nieredukowalne respektowanie niepodważalnych praw każdego człowieka. Książka składa się z sześciu rozdziałów przedstawiających postać Innego usytuowanego w różnych kontekstach społeczno-edukacyjnych. Niniejsza publikacja  związana z popularyzacją wiedzy i praktyki z zakresu edukacji równościowej i tolerancji  adresowana jest  do nauczycieli, wychowawców, lekarzy, trenerów, opiekunów społecznych, pracowników socjalnych, działaczy społecznych, pracodawców – osób, na których spoczywa obowiązek przestrzegania praw każdego człowieka i tworzenie przestrzeni i warunków dla innego.