Roman Ingarden (1893-1970)

W 2020 roku przypada 50. rocznica śmierci Romana Ingardena (1893-1970) – wybitnego polskiego filozofa, fenomenologa o bogatym i niezwykle różnorodnym dorobku naukowym. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu wielkich zasług uczonego, postanowił oddać hołd i ustanowić rok 2020 Rokiem Romana Ingardena.

Prezentowana bibliografia zawiera alfabetyczny wybór prac naukowych Romana Ingardena, a także teksty krytyczne dotyczące Jego dorobku. Bibliografia zawiera 118 opisów bibliograficznych, została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

 

Bibliografia podmiotowa

 

Książki:

 

1. Książeczka o człowieku / Roman Ingarden. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1972. – 189, [3] s. ; 23 cm.
M 22937 (Kędzierzyn-Koźle), M 077817 (Opole)

2. Książeczka o człowieku / Roman Ingarden. – Wyd.2. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973. – 189, [2] s. ; 23 cm.
M 020722 (Nysa)

3. Książeczka o człowieku / Roman Ingarden ; słowo wstępne Danuta Gierulanka. – [Wyd. 4]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987. – 175, [1] s. ; 20 cm.
M 040409 (Brzeg), 049031 M 052072 (Kędzierzyn-Koźle), M 041656 (Kluczbork)

4. [Książeczka o człowieku (pol.)] Książeczka o człowieku / Roman Ingarden. – Wyd. 3.Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975. – 190, [1] s .; 21 cm.
M 097355 (Opole)

5. O dziele literackim : badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury / Roman Ingarden ; przekł. [z niem.] Maria Turowicz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. – 489,[2 ] s. ; 24 cm. — ( Dzieła Filozoficzne / Roman Ingarden )
M 003748 (Brzeg), M 3575 M 5521 (Kędzierzyn-Koźle), M 004658 (Kluczbork), M 024255 M 024256 M 026392 (Opole)

6. O dziele literackim : badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury / Roman Ingarden ; przekł. [z niem.] Maria Turowicz. – Wyd. 2.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. – 494,[2] s. ; 24 cm. — ( Dzieła Filozoficzne / Roman Ingarden )
M 044570 (Brzeg), M 50676 (Kędzierzyn-Koźle), M 043008 (Kluczbork), M 154995M 155039 (Opole)

7. O poznawaniu dzieła literackiego / Roman Ingarden ; z niem. przeł. Danuta Gierulanka. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. – 468 s. : err. ; 24 cm. – ( Dzieła filozoficzne / Roman Ingarden )
M 020477 (Brzeg), M 031650 (Kędzierzyn-Koźle), M 027667 (Kluczbork), M 027639 (Nysa)

8. Przeżycie, dzieło, wartość / Roman Ingarden. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966. – 222, [2] s. ; 20 cm.
M 11094 (Kędzierzyn-Koźle), M 050376 (Opole)

9. Spór o istnienie świata. T. 1 / Roman Ingarden. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. – 474, [1] s. ; 25 cm. – (Dzieła filozoficzne / R. Ingarden. )
M 3879/I (Kędzierzyn-Koźle)

10. Spór o istnienie świata. T. 2 / Roman Ingarden. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. – 588 s. 25 cm. – (Dzieła filozoficzne / Roman Ingarden. )
M 3879/II (Kędzierzyn-Koźle), M 033142/II M 033143/II (Opole)

11. Spór o istnienie świata. T. 1 / Roman Ingarden. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. – 474,[1] s. ; 25 cm. – (Dzieła filozoficzne / Roman Ingarden. )
M 006534 (Kluczbork), M 033142/I M 033143/I (Opole)

12. Spór o istnienie świata. T. 1, Ontologia egzystencjalna / Roman Ingarden ; przygot. i partie tekstu z jęz. niem. przetł. Danuta Gierulanka. – Wyd. 3 zm. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – 256 s. ; 25 cm. – (Dzieła filozoficzne / Roman Ingarden. )
M 041411/I (Brzeg), M 49985/I (Kędzierzyn-Koźle), M 049651/I (Nysa), M 152691/I M 152765/I (Opole)

13. Spór o istnienie świata. T. 2, Ontologia formalna. Cz. 1, Forma i istota / Roman Ingarden ; przygot. i partie tekstu z jęz. niem. przetł. Danuta Gierulanka. – Wyd. 3 zm. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – 478,[1] s. ; 25 cm. – (Dzieła filozoficzne / Roman Ingarden. )
M 041411/II (Brzeg), M 49985/II 1 (Kędzierzyn-Koźle), M 049651/II 1 (Nysa), M 152691/II 1 M 152765/II 1 (Opole)

14. Spór o istnienie świata. T. 2, Ontologia formalna. Cz. 2, Świat i świadomość / Roman Ingarden ; przygot. i partie tekstu z jęz. niem. przetł. Danuta Gierulanka. – Wyd. 3 zm. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – 271,[1] s. ; 25 cm. – (Dzieła filozoficzne / Roman Ingarden. )
M 041411/II 2 (Brzeg), M 49985/II 2 (Kędzierzyn-Koźle), M 049651/II 2 (Nysa), M 152691/II 2 M 152765/II 2 (Opole)

15. Spór o istnienie świata. T. 3, O strukturze przyczynowej realnego świata / Roman Ingarden ; z jęz. niem. przeł. oraz opatrzyła przedm. i przypisami Danuta Gierulanka ; posł. fizyka Artur Szczepański. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. – 431,[1] s. ; 25 cm. – (Dzieła filozoficzne / Roman Ingarden. )
M 033918/III (Kluczbork), M 038122/III (Nysa), M 033142/III M 033143/III (Opole)

16. Spór o istnienie świata. T. 3, O strukturze przyczynowej realnego świata / Roman Ingarden ; z jęz. niem. przeł. oraz opatrzyła przedm. i przypisami Danuta Gierulanka ; posł. fizyka Artur Szczepański. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. – 431,[1] s. ; 25 cm. – (Dzieła filozoficzne / Roman Ingarden. )
M 033918/III (Kluczbork), M 038122/III (Nysa), M 033142/III M 033143/III (Opole)

17. Studia z estetyki. T. 2 / Roman Ingarden. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 478, [1] s. : err. ; 25 cm. -( Dzieła Filozoficzne / Roman Ingarden )
M 8766/II (Opole), M 017719 M 071733/II (Opole)

18. Studia z estetyki. T. 1 / Roman Ingarden. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – 464, [2] s. : err. ; 24 cm.
M 007683/I M 008219/I (Nysa), M 049246/I M 049247/I (Opole)

19. Studia z estetyki. T. 2 / Roman Ingarden. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – 531, [1] s. : err. ; 24 cm.
M 008219/II (Nysa), M 049246/II M 049247/II (Opole)

20. Studia z estetyki. T. 3 / Roman Ingarden. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – 448, [1] s. : err. ; 24 cm.
M 049246/III (Opole)

21. Studia z estetyki. T.3 / Roman Ingarden. – Warszwa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. – 440 s. : err. ; 24 cm. – ( Dzieła Filozoficzne / Roman Ingarden )
M 011368 (Brzeg)

22. Studia z teorii poznania / Roman Ingarden ; wybór, oprac. i wstęp Adam Węgrzecki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. – 243, [1] s. ; 25 cm.
M 58455 (Kędzierzyn-Koźle), C 050179 (Kluczbork), M 060868 (Nysa), M 171346 M 184149 M 184150 (Opole)

23. Szkice z filozofii literatury / Roman Ingarden ; wstęp Władysław Stróżewski. – Kraków : “Znak”, 2000. – 202, [2] s. ; 21 cm. – (Teologia Żywa )
M 58456 M 59129 (Kędzierzyn-Koźle), C 050180 M 050735 (Kluczbork), M 060869 M 061159 M 061160 (Nysa), M 184024 M 184025 M 188691 M 188692 (Opole)

24. U podstaw teorii poznania. Cz. 1 / Roman Ingarden. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. – 492, [2 ] s. 24 cm. – (Dzieła filozoficzne / Roman Ingarden )
M 20314 (Kędzierzyn-Koźle)

25. Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości / Roman Ingarden. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1973. – 185, [3] s. : nuty ; 24 cm.
M 083975 (Opole)

26. Wstęp do fenomenologii Husserla : wykłady wygłoszone na Uniwersytecie w Oslo (15 wrzesień – 17 listopad 1967) / Roman Ingarden ; z jęz. niem. przeł. Andrzej Półtawski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 238, [2] s. ; 25 cm. – (Dzieła filozoficzne / Roman Ingarden )
M 026261 (Kędzierzyn-Koźle), M 088015 (Opole)

27. Wykłady i dyskusje z estetyki / Roman Ingarden ; wybór i oprac. Anita Szczepańska ; wstęp Władysław Stróżewski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. – 450,[2] s. ; 24 cm. – ( Dzieła Filozoficzne / Roman Ingarden. )
M 029239 M 029239 M 033919 M 023066 M 038348 M 057667 M 124234 (Opole)

28. Wykłady i dyskusje z estetyki / Roman Ingarden ; wybór i oprac. Anita Szczepańska ; wstęp Władysław Stróżewski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. – 450,[2] s. ; 24 cm. – ( Dzieła Filozoficzne / Roman Ingarden. )
M 029239 (Brzeg), M 029239 (Kędzierzyn-Koźle), M 033919 (Kluczbork), M 038348 M 057667 (Nysa), M 124234 (Opole)

29. Wykłady z etyki / Roman Ingarden ; wybrał, oprac. i wstępem poprzedził Adam Węgrzecki. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. – 403, [1] s. ; 25 cm. – (Dzieła filozoficzne / Ingarden R. )
M 044037 (Brzeg), M 051672 (Kędzierzyn-Koźle), M 044318 (Kluczbork), M 158510 M 158583 (Opole)

30. Z badań nad filozofią współczesną / Roman Ingarden. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – 664 s. : err. ; 25 cm. -( Dzieła Filozoficzne / Roman Ingarden )
M 004650 (Brzeg), M 05318 (Kędzierzyn-Koźle), M 007792 (Kluczbork), M 005793 (Nysa)

31. Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki / Roman Ingarden. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 507, [1] s. ; 24 cm. – (Dzieła filozoficzne / Roman Ingarden )
M 013433 (Brzeg), M 022931 (Kędzierzyn-Koźle), M 021516 (Kluczbork), M 018718 (Nysa), M 078601 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

 

32. Dlaczego pisałem po niemiecku? / Roman Ingarden ; oprac. Ryszard Jadczak // Kwartalnik Filozoficzny. – 1999, z. 2, s. 209-215

33. Dzieje mojej “kariery uniwersyteckiej” / Roman Ingarden ; oprac. Ryszard Jadczak // Kwartalnik Filozoficzny. – 1999, z. 2, s. 183-201

34. O przedmiocie historii filozofii / Roman Ingarden // Kwartalnik Filozoficzny. – 1992, z. 1/2, s. 99-109

35. Z “Dziennika” / Roman Ingarden ; oprac. Ryszard Jadczak // Kwartalnik Filozoficzny. 1999, z. 2, s. 201-209

 

Bibliografia przedmiotowa:

Książki:

36. Czy wolność jest możliwa? : zagadnienie wolności i przyczynowości w filozofii Romana Ingardena / Tadeusz Czarnik. – Kraków : Aureus, 1999. – 187 s. ; 20 cm.

37.Dyscypliny i metody filozofii / red. Antoni B. Stępień, Tadeusz Szubka. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993. – 363, [1] s. ; 21 cm. – (Studia Metafilozoficzne ;, 1 )
M 054685 (Kluczbork)

38. Estetyka Romana Ingardena / Anita Szczepańska. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. – 264, [3] s. ; 21 cm.
M 044415 (Brzeg), M 52197 (Kędzierzyn-Koźle) M 044870 (Kluczbork), M 159355 (Opole)

39. Estetyka Romana Ingardena a praktyka interpretacyjna / red. Beata Garlej, Bernadetta Kuczera-Chachulska, Andrzej Tyszczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. – 226 s. ; 21 cm.

40.Fenomenologia Romana Ingardena / , Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : IFiS PAN, 1972. – 506,[12] s.,[1] k. tabl.,[6] s. tabl. : il. ; 21 cm.
M 085142 (Opole)

41. Fenomenologia Romana Ingardena na tle filozofii Edmunda Husserla / Jan W. Sarna.Ki- Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1981. – 273, [3] s. ; 24 cm.
M 131526 (Opole)

42. Filozofia czasu Romana Ingardena : wobec sporów o zmienność świata / Filip Kobiela. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2011. – 352, [4] s. ; 23 cm.
M 205737 (Opole)

43. Filozofia człowieka u Romana Ingardena / Maciej Smolak. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. – 220 s. ; 21 cm.

44. Filozofia : historia i współczesność : studia, odczyty, eseje / Ryszard Panasiuk. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. – 227, [2] s. ; 24 cm.
M 183407 (Opole)

45. Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa : fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej / Danuta Ulicka. – Warszawa : Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1999.

46. Ingarden / Bogdan Ogrodnik. – Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 2000. — 339, [1] s. : faks. ; 19 cm. – ( Myśli i Ludzie )
061500 (Nysa), M 181914 (Opole)

47. Ingarden, Witkacy, Leszczyński : metafizycy polskiej filozofii : spór o istnieniu świata realnego / Bohdan Michalski. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2002. – 153 s. ; 20 cm.
M 185336 (Opole)

48. Ingardenowska filozofia literatury : konteksty / Danuta Ulicka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. – 274,[2] s. ; 17 cm. – ( Seria z Bakałarzem )
M 047730 (Kluczbork), M 165396 M 165401 M 165976 (Opole)

49. Istnienie idealne i intencjonalne w ujęciu Romana Ingardena : badania ontologiczne / Waldemar Kmiecikowski. – Warszawa : “Semper”, 2006. – 233 s. ; 24 cm.
M 06353 (Nysa)

50. “Jestem filozofem świata” : Roman Witold Ingarden (1893-1970). Cz. 1, Lata 1893-1938 / Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura. – Kęty : Wydawnictwo Marek Der1ewiecki, 2019. – 883 s., [24] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 22 cm.

51. Książeczka o Ingardenie : szkic biograficzny / Zofia Majewska. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995. – 94 s. ; 21 cm.

52. O (podstawowym) znaczeniu ingardenowskiej kategorii konkretyzacji estetycznej / Beata Garlej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2018. – 349 stron ; 22 cm.

53. Olśnienie i odwaga : piękno jako kategoria pedagogiczna / Marta Kochanek. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Pedagogiczny, 2007. – 147,[1] s., 8 s. tabl. : il., faks., fot. ; 25 cm.
M 198763 (Opole)

54. Po co filozofować? : Ingarden – Wojtyła – skąd i dokąd? / Andrzej Półtawski. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2011. – VIII, 467 s. ; 22 cm. – (Terminus. Akademia )
M 205625 (Opole)

55. Realizm fenomenologii : Husserl – Ingarden – Stein – Wojtyła : odczyty i rozprawy / Andrzej Półtawski. – Toruń : Wydawnictwo Rolewski, 2000. – 364 s. ; 24 cm.
M 060107 (Nysa)

56. Roman Ingarden i dążenia fenomenologów : w 110. rocznicę urodzin profesora : materiały pokonferencyjne / przygot. pod red. Czesława Głombika. – Katowice : Gnome. Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne, 2006. – 144, [2] s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm.

57. Romana Ingardena droga ku personalistycznej metafizyce / Andrzej Półtawski // W : Metafizyka. Cz. 1, Koncepcje metafizyki / redakcja Stanisław Janeczek, Anna Starościc. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. – S. 163-188

58. Romana Ingardena fenomenologia bytu idealnego / Robert Poczobut. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995. – 154 s.

59. Rozmowa o Romanie Ingardenie i Izydorze Dąmbskiej / Władysław Stróżewski, Adam Węgrzecki. – Kraków : Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, 2018. – 59, [1] s. : fot., portr. ; 21 cm.

60. Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena / Andrzej J. Nowak, Leszek Sosnowski. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2001. – 381 s.

61. Szkice filozoficzne : Romanowi Ingardenowi w darze / [kom. red. Izydora Dąmbska et al.]. – Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – 511, [3] s., [1] k. portr. : err., rys. ; 25 cm.
M 006618 (Nysa)

62. Świat kultury Romana Ingardena / Zofia Majewska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. – 158 s.

63. W kręgu filozofii Romana Ingardena : materiały z konferencji naukowej, Kraków 1985 : praca zbiorowa / pod red. Władysława Stróżewskiego, Adama Węgrzeckiego. – Warszawa ;Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. – 322, [3] s. ; 24 cm.
M 056745 (Nysa), M 173365 (Opole)

64. Warstwowość dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena / Beata Garlej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2015.- 260 s.

65. Wspomnienie o profesorze Ingardenie w pierwszą rocznicę jego śmierci / Irena Krońska. – Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 1972. – S. [59]-70 ; 24 cm.

66. Teoria dzieła sztuki teatru w Ingerdenowskim modelu humanistyki / Małgorzata Różewicz. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. – 107,[4] s. ; 24 cm. – ( Dramat – Teatr ; 3 )
M 190689 (Opole)

67. Zagadnienie Boga w “Sporze o istnienie świata” Romana Ingardena / Karol Tarnowski // W : Filozofia Boga. Cz. 1, Poszukiwanie Boga / redakcja Stanisław Janeczek, Anna Starościc. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. – S. 187-206

68. Zagadnienie intuicji w filozofii Romana Ingardena / Danuta Mikeska-Kycia. – Kraków : Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, 2014. – 228 s. ; 23 cm.

69. Założenia filozoficzne programu badań literackich Romana Ingardena / Barbara Kotowa ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Poznaniu. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 102,[2] s. ; 21 cm. – ( Metodologia Nauk / PAN. Oddział w Poznaniu, ISSN 0137-5997 ; T.16 ) ISBN 83-01-02546-8
M 123508 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

 

70. Antropologiczny fundament wartości Ingardenowskiej estetyki / Andrzej P. Bator // Parergon. – Nr 2, (2002/2003), s. 101-133

71. Antropologiczny sens bycia sobą / Adam Węgrzecki // Studia Philosophiae Christianae. – 2003, nr 2, s. 55-63

72. Człowiek – obywatel dwóch światów / Piotr Stareńczak // Akant. – R. 13, nr 3 (2010), s. 18-19

73. Czy Roman Ingarden był fenomenologiem? / Andrzej Półtawski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Z. 22 (2009), s. 5-11

74. Edyta Stein i Roman Ingarden : koncepcja człowieka / Władysław Stróżewski // Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein. – Nr 11 (2014), s. 17-27

75. Edytorstwo dzieł literackich w świetle filozofii Romana Ingardena / Tomasz Kulas // Roczniki Humanistyczne. – T. 51, z. 1 (2003), s. 51-67

76. Fenomenologiczna koncepcja człowieka. Jaki jest cel wychowania przedszkolnego? / Dorota Dziamska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2019, nr 7, s. 39-42

77. Fenomenologiczna koncepcja człowieka. Rozważania nad celem edukacji wczesnoszkolnej / Dorota Dziamska // Życie Szkoły. – 2019, nr 6, s. 12-16

78. Ingarden i łamigłówki konstytucji materialnej / Tomasz Kąkol // Kwartalnik Filozoficzny. – T. 36, z. 2 (2008), s. 45-62

79. Ingardenowska filozofia literatury na skrzyżowaniu prądów epoki / Danuta Ulicka // Przegląd Humanistyczny. – 1988, nr 4-5, s. 89-112

80. Ingardenowskie obcowanie z dziełem malarskim / Magdalena Maria Jaroń // Fenomenologia. – R. 15, nr 15 (2017), s. 137-156

81. Język a poznanie : wokół koncepcji Romana Ingardena / Krzysztof Stachewicz // Studia z Filozofii Polskiej. – T. 2 (2007), s. 159-176

82. Język i doświadczenie. O przedmiocie i metodzie ingardenowskiej filozofii literatury / Danuta Ulicka // Pamiętnik Literacki. – 1986, z. 3, s. 117-141

83. Koncepcja człowieka Romana Ingardena / Józef Dębowski // Człowiek i Światopogląd. – 1982, nr 202, s. 77-100

84. Listy Romana Ingardena do Ireny Sławińskiej / oprac. Wojciech Kaczmarek // Teksty Drugie. – 2005, nr 1/2, s. 303-312

85. Listy Romana Ingardena do Ostapa Ortwina (Oskara Katzenellenbogena) / oprac. Swietłana // Pamiętnik Literacki. – 1999, z. 1, s. 187-195

86. Między determinizmem przyrody i porządkiem wartości : Ingardena spojrzenie na człowieka / Ryszard Panasiuk // Ruch Filozoficzny. – . 1994, nr 3/4, s. 363-368

87. Mimetyczność i literackość. O Ingardenowskiej koncepcji języka w dziele sztuki literackiej / Danuta Ulicka // Pamiętnik Literacki. – 1988, z. 2, s. 143-176

88. Niemożliwa „katharsis”: Roman Ingarden i Paul Ricoeur czytają „Poetykę” Arystotelesa / Cezary Zalewski // Teksty Drugie. – 2010, nr 4, s. 207-220

89. Nieznany traktat filozoficzny Stanisława Ignacego Witkiewicza dedykowany Romanowi Ingardenowi / Stanisław Ignacy Witkiewicz; oprac. Bohdan Michalski // Pamiętnik Literacki. – 2002, z. 4, s. 215-241

90. O Ingardenowskiej koncepcji historii literatury / Danuta Ulicka // Przegląd Humanistyczny. – 1982, nr 5-6, s. 23-49

91. O Ingardenowskim rozumieniu kultury / Małgorzata Różewicz// Litteraria. [T.] 30, (1999), s. 87-93

92. O odpowiedzialności : filozofia moralna Romana Ingardena / Krystyna Skuriat // Res Humana. – R. 16[17], nr 1 (2007), s. 20-23

93. O przedmiocie historii filozofii / Roman Ingarden // Kwartalnik Filozoficzny. – 1992, z. 1/2, s. 99-109

94. O przedmiocie Ingardenowskiej estetyki, raz jeszcze… / Małgorzata Różewicz // Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne. – Nr 4, (2000), s. 59-67

95. O Romanie Ingardenie wspomnienia syna : z okazji stulecia urodzin (1893-1993) / Roman Stanisław Ingarden // Ruch Filozoficzn. – 1994, nr 3/4, s. 215-222

96. Obraz człowieka według Schelera i Ingardena / Maria Małgorzata Baranowska // Kwartalnik Filozoficzny. – 1998, z. 4, s. 47-56

97. Oceny a nauka: o statusie ocen w nauce o literaturze w pracach Romana Ingradena / Andrzej Tyszczyk // Ruch Literacki. – 1985, z. 5-6, s. 365-375

98. Odmiany aktów intencjonalnych w fenomenologii Romana Ingardena / Michał Wysocki // Kwartalnik Filozoficzny. – T. 35, z. 2 (2007), s. 97-108

99. Problem czasu w ontologii Romana Ingardena i fizyce współczesnej : autorecenzja / Bogdan Ogrodnik // Ruch Filozoficzny. – 1994, nr 3/4, s. 381-384

100. Problem egzystencjalnego statusu kultury w filozofii Romana Ingardena / Zofia Majewska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia. – Vol. 14/15 (1989/1990), s. 163-176

101. Problem tożsamości człowieka na gruncie filozofii Romana Ingardena / Maciej Smolak // Kwartalnik Filozoficzny. – 2003, z. 4, s. 93-119

102. Problematyka antropologiczno-aksjologiczna w filozofii Romana Ingardena / Remigiusz Król // Przegląd Filozoficzno-Literacki. – 2006, nr 1, s. 203-214

103. “Przedziwne zagadnienia i wielkie niespodzianki…” : Roman Ingarden a współczesna estetyka polska / Ryszard Różanowski // Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia. Nr 22 (1996), s. 103-123

104. Przeżycie estetyczne jako kluczowe pojęcie biblioterapii na przykładzie poglądów Romana Ingardena / Wiktor Czernianin. – Bibliogr. // Biblioterapeuta. – 2008, nr 1, s.

105. Racje i aberracje : Ingarden / Krzysztof Lipka // Ruch Muzyczny. – 2018, nr 5, s. 45

106. Roman Ingarden o metafizyce / Janina Makota // Kwartalnik Filozoficzny – T. 34, z. 1 (2006), s. 101-114

107. Roman Ingarden o zadaniach wiedzy o literaturze. Rozwój poglądów i ich oddziaływanie / Henryk Markiewicz // Ruch Literacki. – 1996, z. 3, s. 271-281

108. Roman Ingarden we wspomnieniach / Jan Woleński // Estetyka i Krytyka. 2003, nr 1, s. 13-24

109. Roman Ingarden we wspomnieniach / Janina Makota // Estetyka i Krytyka. – 2003, nr 1, s. 9-12

110. Roman Witold Ingarden – 100 rocznica urodzin : bibliografia) / Urszula Bzdawka, Andrzej Dudziak // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 1993, nr 1, s. 40-43

111. Romana Ingardena Książeczka o człowieku na lekcjach języka polskiego / Barbara Myrdzik // Język Polski w Szkole Średniej. – 1991/1992, z. 3-4, s. 45-48

112. Rozważania o czasie w “O dziele literackim” Romana Ingardena / Radosław Kisiel // Perspectiva : legnickie studia teologiczno-historyczne. 2003, nr 2, s. 159-167

113. Struktura konkretności i miejsce niedookreślenia u Ingardena / Leszek Brogowski // Teksty Drugie. – 1993, nr 3, s. 63-80

114. Wokół Ingardenowskiej jakości postaciowej / Beata Garlej // Przegląd Filozoficzny. – R. 25, nr 2 (2016), s. 91-102

115. Wykorzystanie elementów fenomenologicznej koncepcji dzieła literackiego Romana Ingardena na lekcji języka polskiego w liceum : propozycja / Marcin Dzikowski // Kwartalnik Polonistyczny. – R. 1, nr 1 (2008), s. 133-139

116. Zagadnienie czasu w filozofii Romana Ingardena / Andrzej Półtawski // Przegląd Filozoficzny. – 2001, nr 4, s. 139-152

117. Zagadnienie odpowiedzialności w ujęciu Romana Ingardena / Krystyna Sędziak-Paździora // Prace Naukowe. Filozofia / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Z. 2, (2000), s. 123-129

118. Zagadnienie współzależności aktów intuicyjnych w fenomenologii Husserla i Ingardena / Marcin Jeziorski // Kwartalnik Filozoficzny. – T. 38, z. 3 (2010), s. 49-68

https://www.porta-polonica.de/pl/atlas-miejsc-pami%C4%99ci/roman-witold-ingarden

 

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu