III Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze

Opolskie Centrum Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zapraszają nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy, studentów, pedagogów, psychologów oraz wszystkich zainteresowanych na III Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze Kształtowanie kultury czytelniczej.

Uwaga, zmiana terminu wydarzenia. III Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze odbędzie się 19 listopada 2024 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu przy ul. Kościuszki 14.
Sympozjum odbędzie się w formie stacjonarnej oraz online.

Patronat honorowy

 

 

 

 

 

Patronat medialny

 

 

 

 

 

8.30-9.00 Rejestracja

9.00-9.05 Powitanie gości – Ireneusz Podolak,  dyrektor Opolskiego Centrum Edukacji

9.05-9.35 Człowieka świat realny – świat wirtualny a pozorności kulturowej zmiany, czyli jak odpowiednie dać rzeczy słowo – dr hab. Edward Nycz, prof. UO, dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego

9.35-10.00 Kolekcja ze Zbiorów Jana Feusette’a (ze szczególnym uwzględnieniem książek z dedykacjami rękopiśmiennymi) w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu – Anna Zacłona, kierownik Wydziału Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów, Opolskie Centrum Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

10.00-10.25 Biblioteki w serwisach społecznościowych – dr hab. Mariola Antczak, prof. UŁ, kierownik Katedry Informatologii i Bibliologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

10.25-10.50  Kultura czytania w edukacji pokoleń “Z” i “ALFA” – dr Iwona Konopnicka, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego

10.50-11.15  Biblioteka jako przestrzeń edukacji czytelniczej: best practice i wyzwania – Beata Malentowicz, kierownik wydziału Wspomagania szkół i placówek oświatowych w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu

11.15-11.40 Co czytać, kiedy wszyscy piszą? Kultura czytelnicza w czasach nadprodukcji tekstów –dr Adam Konopnicki, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego

11.40-12.00 Przerwa kawowa/poczęstunek

12.00-12.25 Zawartość i statystyki wykorzystania serwisów społecznościowych przez wojewódzkie biblioteki publiczne – badania pilotażowe – dr Monika Wachowicz, Katedra Informatologii i Bibliologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

12.25-12.50  Kiedyś to czytano! O praktykach czytelniczych w kulturze polskiej – dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, prof. UW, Zakład Historii Kultury Uniwersytetu Warszawskiego

12.50-13.15 Czytanie jako warunek edukacji – Maria Deskur, prezes zarządu Fundacji Powszechnego Czytania

13.15 – 14.00 Warsztaty (jeden do wyboru):

  • Social media jako źródło inspiracji do prowadzenia bibliotecznych serwisów społecznościowych – dr Monika Wachowicz, UŁ
    Głównym celem szkolenia jest zachęcenie bibliotekarzy – administratorów serwisów społecznościowych do wykorzystania formatów i metod wykorzystywanych przez popularnych twórców serwisów społecznościowych w celu popularyzacji zasobów i usług biblioteki. Teoretyczne treści szkolenia wzbogacono o przykłady, konkretne rozwiązania i inspiracje dla uczestników.
  • Opowieść w bibliotece – pożytki i przyjemności – dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, prof. UW
    Warsztat będzie dotyczył sposobów pracy z żywą opowieścią w przestrzeni biblioteki, jego celem będzie zapoznanie się z metodami „przekładu” tekstu literackiego na żywą opowieść oraz innymi niż literackie źródłami opowieści.
  • Książki „lustra” i „okna”, książki „kreatywnych prowokacji” – rozwijająca i wspierająca moc picture booków – Ewa Dolata-Makuch, kierownik Filii w Kluczborku, Opolskie Centrum Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
    Warsztat będzie dotyczył sposobów wykorzystania książek obrazowych w rozwijaniu czytelnictwa, kreatywności, poczucia estetyki, pobudzaniu wyobraźni, uwrażliwianiu na otoczenie i poznawanie siebie.

Zapisy:
udział w formie online: https://kursy.rcre.opolskie.pl/forma/edytuj/3206
udział w formie stacjonarnej: https://kursy.rcre.opolskie.pl/forma/edytuj/1944

Koszt 180 PLN obejmuje uczestniczenie w sympozjum oraz w warsztatach w formie stacjonarnej. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie udziału.
Koszt 100 PLN obejmuje uczestniczenie w sympozjum w formie online (nie ma możliwości uczestniczenia w warsztatach). Uczestnicy otrzymają zaświadczenie udziału.

Wpłaty za konferencję  prosimy dokonywać przelewem na konto:

Bank Millennium S.A. O/Opole
22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
koniecznie z numerem formy doskonalenia oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika

56/Konf/PBW/24 (100 PLN – uczestnictwo w formie online)
57/Konf/PBW/24 (180 PLN – uczestnictwo w formie stacjonarnej)