I Sympozjum Oświaty Polonijnej w Irlandii Północnej

W dniach od 17 do 19 listopada 2022r. odbywało się I Sympozjum Oświaty w Irlandii Północnej, której głównym organizatorem była Polska Szkoła Sobotnia w Belfaście, Polish Educational and Cultural Association in Northern Ireland/ PECA, Konsul Generalny RP w Belfaście.  Do udziału w spotkaniu zaproszona została Pani Justyna Jurasz – nauczyciel, bibliotekarz RZPWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, biblioterapeuta, która Polonii zagranicznej  opowiedziała  o działalności Opolskiego Centrum Biblioterapii i obchodach Ogólnopolskiego Tygodnia Biblioterapii.

Polska Szkoła Sobotnia w Belfaście powstała w 2007 roku. Została założona w celu nauki języka polskiego oraz innych przedmiotów w języku polskim, jak również dla krzewienia tradycji i kultury polskiej. Obecnie w szkole prowadzone są zajęcia dla dzieci w wieku od lat 3 do lat 16. W czasie pandemii  PSS w Belfaście nawiązała współpracę z Opolskim Centrum Biblioterapii w celu prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych online z uczniami w szkole oraz prowadzenia konsultacji biblioterapeutycznych online. Pani Justyna Jurasz przeprowadziła cykl spotkań ,,Drogowskazy literackie czyli jak pięknie się różnić i mądrze być podobnym do innych”.