Holistyczna opieka zdrowotna wyzwaniem wobec pielęgniarek

Holistyczna opieka zdrowotna wyzwaniem wobec pielęgniarek /red. Alicja Różyk-Myrta ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Nysa :Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2018.

Książka adresowana jest do  czynnych pielęgniarek oraz osób przygotowujących się do tego zawodu, studentów pielęgniarstwa. Zawiera zbiór artykułów na temat holistycznej opieki zdrowotnej świadczonej przez pielęgniarki. Holizm to nierozłączony element humanizmu, który nierozerwalnie wpisał się w wizerunek pielęgniarstwa. Holizm w pielęgniarstwie oznacza świadczenie opieki we wszystkich stanach zdrowia i choroby.