Grzeczność jest zawsze na miejscu

3 czerwca 2022 r. w Filii PBW w Kluczborku odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii z udziałem kl. II A z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z OI im. E. Plater w Kluczborku. Cykl pt. „Bajeczne mikstury na różne problemy” został zakończony tematem poświęconym zasadom savoir-vivre’u – „Grzeczność jest zawsze na miejscu”. Dzieci uczyły się i przypominały sobie zasady zachowania w różnych miejscach i sytuacjach, zwiększały swoją świadomość na temat kultury osobistej, wyrabiały wrażliwość wobec innych ludzi i środowiska. Ponadto podczas prac warsztatowych uczyły się współdziałać w zespole, wspólnie podejmować decyzje, planować i organizować swoją pracę.

Dziękujemy klasie II A i Opiekunom za udział w naszych zajęciach i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym!