Grupa Iniemasłabi, uczniowie SSP oraz SL STO w Kluczborku na zajęciach warsztatowych w ramach projektu edukacyjnego „Zdrowie dzieci, młodzieży, dorosłych w środowisku lokalnym”

Od 21 do 23 marca 2022 roku w Filii PBW w Kluczborku odbywały się zajęcia psychoedukacyjne wzmacniające dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży, z wykorzystaniem literatury z zakresu rozwoju osobistego dzieci i młodzieży. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach, które przebiegały wokół tematów:
– Jak pokonać samokrytycyzm, zaakceptować siebie dzięki technikom uważności i współczucia?,
– Nastolatku, Jesteś kimś więcej, niż myślisz – poczucie własnej wartości.
Podczas sesji warsztatowych uczniowie zostali zapoznani z ogólnymi założeniami projektu edukacyjnego „Zdrowie dzieci, młodzieży, dorosłych w środowisku lokalnym”, a także mieli okazję, poprzez zaprezentowane zagadnienia (aktywności, ćwiczenia rozwojowe), porozmawiać o rozwijaniu dobrostanu psychicznego poprzez samowiedzę oraz samoświadomość, które kształtują się i modyfikują przez całe życie.