Grunt to dobre wychowanie

13 grudnia 2022 r. w Filii PBW w Kluczborku odbyły się kolejne zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii z udziałem kl. III  ze Szkoły Podstawowej STO  w Kluczborku z cyklu „Na wszystko jest sposób”. Warsztaty pt. „Uprzejmość jest zawsze na miejscu” poświęcone były zasadom savoir-vivre’u. Dzieci uczyły się i przypominały sobie zasady zachowania w różnych miejscach i sytuacjach, zwiększały swoją świadomość na temat kultury osobistej, wyrabiały wrażliwość wobec innych ludzi i środowiska. Kanwą spotkania były wiersze i opowiadania, m. in „Ballada o uprzejmym rycerzu” Wiery Badalskiej. Ponadto podczas prac warsztatowych uczyły się współdziałać w zespole, wspólnie podejmować decyzje, planować i organizować swoją pracę oraz wypowiadać się publicznie.