GRÓB AGAMEMNONA / Juliusz Słowacki

Książki:

1. Juliusza Słowackiego „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu” / Leszek Libera. – Poznań : „Pro Scientia”, 1993. – S. 101-124 : „Grób Agamemnona”
M 170017 M 170018 (Opole)

2. Lektury szkoły średniej : streszczenia, problematyka. [T. 2 a], Romantyzm / Teresa Nowacka. – [Wyd. 3]. – Warszawa : „NRT”, 1996. – S. 159-162 : Juliusz Słowacki „Grób Agamemnona”
M 174745 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

3. „Grób Agamemnona” zbudowany z kamieni tradycji / Joanna Warońska // Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – Z. 8 (2001), s. 187-193
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury-r2001-t8/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury-r2001-t8-s187-193/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury-r2001-t8-s187-193.pdf [dostęp: 5.10.2023 r.]

4. Interpretacje alternatywne „Grobu Agamemnona” Słowackiego : (edukacyjne „wyzwanie postmodernizmu”) / Zbigniew Przybyła // Przegląd Humanistyczny. – 1995, nr 1, s. 51-66

5. O Grobie Agamemnona Juliusza Słowackiego / Arkadiusz Bagłajewski // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. – Vol. 19 (2001), s. 141-157
* Dostępne w Internecie: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/39536/edition/36275/content [dostęp: 5.10.2023 r.]

6. Obrzęd ludyczny-obrzęd magiczny czyli „Grób Agamemnona” Słowackiego w kontekście wrażeń turysty / Ewa Pieczonka // Polonistyka. – 1990, nr 1, s. 24-30

7. Słowacki na maturze / Katarzyna Droga // Cogito. – 2007, nr 18, s. 71-74

8. Ważne wiersze Juliusza Słowackiego // Cogito. – 2002, nr 20, dod. „Zeszyt maturzysty”, s. 32-34
* „Rozłączenie”, „Testament mój”, „Grób Agamemnona”, „Smutno mi Boże”

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu