Grant Opolskiego Kuratora Oświaty. Konferencja „ROK DLA NIEPODLEGŁOŚCI.100 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę”

Zapraszamy serdecznie nauczycieli województwa opolskiego do udziału w organizowanej w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty konferencji pt. „ROK DLA NIEPODLEGŁOŚCI. 100 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę”, która odbędzie się w dniu 8 listopada 2018r. (czwartek) w godz. 10.00-15.00 w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji PBW w Opolu, przy ul. Kościuszki 14 (aula V LO).

 

PROGRAM

 

9.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników.

10.00-10.30 – Otwarcie konferencji.

10.30-11.00 – dr hab. Karol Sanojca (Uniwersytet Wrocławski) Szkoła polska czy szkoła w Polsce? Narodowościowe dylematy oświatowe Drugiej Rzeczypospolitej w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości.

11.00-11.30 – dr hab. Maria Stinia (Uniwersytet Jagielloński) Polscy nauczyciele u progu niepodległości? Wkład galicyjskich pedagogów w budowę polskiego systemu oświaty.

11.30-12.00 – dr hab. Maciej Fic (Uniwersytet Śląski) Odrodzona Niepodległa w zewnętrznej formule egzaminacyjnej.

12.00-12.30 – dyskusja

12.30-13.00 – przerwa

13.00-13.30  – dr Anna Gołębiowska (Uniwersytet Opolski) „Ile Jaś się w szkole nauczy, tyle Jan będzie umiał”. Proces odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku w edukacji historycznej na poziomie szkoły podstawowej.

13.30-14.00 – dr hab. Marek Białokur (Uniwersytet Opolski) Niedoceniony instynkt polityczny Polaków i jego rola w odbudowie niepodległego państwa polskiego w 1918 roku.

14.00-14.30 – dyskusja

14.30-15.00 – podsumowanie i zamknięcie konferencji.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają poświadczenie udziału oraz materiały konferencyjne. Ilość miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy zgłaszać uczestnictwo w konferencji do 5 listopada 2018r. poprzez kartę zgłoszenia dostępną tutaj. Szczegółowe informacje: Justyna Jurasz, e-mail: jjurasz@rzpwe.opolskie.pl