Gra miejska, gra terenowa w edukacji

Zestawienie bibliograficzne gromadzi piśmiennictwo z lat 1997-2018 i zawiera 70 opisów. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie z podziałem na książki, druki ulotne i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu oznaczone są sygnaturami.

 

Książki, druki ulotne:

1. Do źródeł: gra miejska [druk ulotny]. – Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II, [2014]. – 8 s.: il.

2. “Działaj, twórz i nie bój się życia…”: historyczne pasje Wielkopolan: od skautingu do gry miejskiej / Katarzyna Zagórska // W: Pamięci Wolnej i Niepodległej: w 90-lecie odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego / pod red. Stanisława Mikołajczaka, Małgorzaty Rybki. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2009. – S. 169-184

3. Gostyńska gra miejska “śladami walk z zaborcą” [druk ulotny]: (I edycja 2010) / Grzegorz Skorupski. – Gostyń: Muzeum w Gostyniu: Gmina Gostyń, 2011. – 77 s.: il.

4. Gra miejska: Marzec 1968: scenariusz zajęć / Justyna Szenawa // W: Wydarzenia Marca 1968 roku w pamięci i edukacji historycznej / pod redakcją Anny Gołębiowskiej i Małgorzaty Świder. – Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017. – S. 113-124

M 217531 (Opole)

5. Gra miejska jako forma promocji biblioteki akademickiej / Monika Curyło ; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie // W: Biblioteki bez użytkowników…?: diagnoza problemu: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015 / pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej ; Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. – Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. – S. 375-389

6. Gry miejskie w działalności edukacyjnej archiwów / pod redakcją Huberta Mazura i Agnieszki Rosy. – Kielce ; Toruń: Forum Edukatorów Archiwalnych, 2017. – 100 s.: il. kolor.

7. Historia w przestrzeni publicznej / pod redakcją Joanny Wojdon. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. – 520, [2] s.: il. – (Historia w Działaniu)

8. Ino mi się nie zgub: gry terenowe wprowadzające i prezentacja różnych form imprez na orientację / Paweł Farynowski. – Szczecin : Poczta Harcerska Szczecin II, 1997. – 30 s.: il.

9. Jesteśmy: jednodniówka okolicznościowa: gra miejska “Tajemnica brylantu. Wyprawa w międzywojenną Warszawę”: Warszawa, wtorek 11 listopada 2008 r. [druk ulotny] / red. Gabriela Sierocińska-Dec ; Muzeum Historii Polski w Warszawie. – Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2008. – 4 s.: il.

10. Kółko i krzyżyk: gra terenowa [druk ulotny] / [oprac. Katarzyna Pietrzak]. – Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie, [201-]. – Teka ([34] s., [4] k. tabl.): il.

11. Matematyczne gry terenowe i planszowe / oprac. Magdalena Brosz i Monika Sawicka pod kier. Roberta Sochackiego; Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. – Opole: “Nowik”, 2010. – 43, [1] s., [2] k. tabl. kolor.: il. – (Zeszyt Metodyczny – Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu)

C 207287 (Opole)

12. Miasto to gra / Krzysztof Bielecki. – Warszawa: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, 2008. – 529 s.: il.

13. Otwarte Zabytki: gra miejska w teorii i praktyce [druk ulotny]. – Warszawa: [s. n.], 2014. – 17, [1] s.: il.

14. Rozegraj okolicę! : materiał uzupełniający do broszury “Zmiennicy” / [aut.: Monika Czapka, Elżbieta Krawczyk ; współpr. merytor.: Agnieszka Jarmuł, Judyta Ziętkowska ; red.: Anna Kiszka ; oprac. graficzne: Florentyna Nastaj]. – Wyd. 2. – Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015. – 31 s.: il. – (Młody Obywatel)

M 214813 (Opole)

15. Skrzacie opowieści: terenowa gra rowerowa / Piotr Bejnarowicz. – Kalisz Pomorski: Miejsko-Gminny Ośrodek kultury, [2018]. – 104 s.: il.

16. Spinacz. Wolne pomysły z Dolnego Śląska na 2016 i później / [red. Kamila Kosmalska, Marek Sztark, il. Marta Śliwowska, Jerzy Mossakowski]. – Wrocław: Biuro Festiwalowe Impart 2016, [2016]. – Pudełko (115 Broszur: [4] s. każda): il.

17. Stan wojenny: 35 rocznica wprowadzenia 1918-2016: gra terenowa: informator [druk ulotny]. – [Rzeszów]: [s. n.], 2016. – 15, [1] s.

18. Szlakiem kościołów, szpitali i przytułków dawnego Gdańska / [zespół red. Anna Mackiewicz et al.]. – Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, 2015. – 184, [2] s.: il. kolor. – (Gdańskie Miniatury)

19. Szlakiem literackich miejsc pamięci w Lublinie / Małgorzata Latoch-Zielińska // W: Lubelskie miejsca pamięci w przestrzeni publicznej i edukacyjnej / red. nauk. Mariusz Ausz [et al.] – Lublin: Instytut Historii UMCS, 2015. – S. 193-212

20. Ścieżkami Płocka: gry terenowe dla każdego / Joanna Wodowska, Grzegorz Bednarz ; Stowarzyszenie “Dla Młodych”. – Płock: Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica: W N Novum, 2016. – 118 s.: il.

21. Tadeusz [Kościuszko] w Warszawie: gra miejska [druk ulotny]. – Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2017. – [12] s.: il.

22. Włącz się do gry: jak zorganizować grę miejską? / [aut. Łukasz Bartosik]. – Warszawa: Polska Akcja Humanitarna, cop. 2011. – 48 s.: il.

23. Zmiennicy czyli Jak młodzi ludzie mogą wpływać na przestrzeń lokalną / [aut. Monika Czapka, Cezary Hunkiewicz, Piotr Skrzypczak]. – Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014. – 36 s.: il. kolor.

 

Artykuły z czasopism:

24. Co się zdarzyło na Próżnej ? (scenariusz gry miejskiej – śladami I. B. Singera) / Katarzyna Grubek // Polonistyka. – 2010, nr 6, s. 31-36

25. Edukacyjne gry planszowe i miejskie w nauczaniu historii i wychowaniu patriotycznym / Marzena Sula-Matuszkiewicz // Hejnał Oświatowy. – 2017, nr 5, s. 8-9

26. Edutainment: rozrywkowa edukacja / Anna Puścińska // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 5, s. 58-61

27. Escape room: gra w ucieczkę z biblioteki / Jadwiga Małek, Emilia Waszczuk // Biblioteka Publiczna. – 2017, nr 1, s. 40-43

28. Geocaching w edukacji / Krzysztof Trojan // Geografia w Szkole. – 2018, nr 5, s. 18-21

29. Geocaching w szkole / Jacek Banach // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2014, nr 4, s. 39-42

30. Gra dydaktyczna jako metoda poznania legendy: (na przykładzie legend Gór Świętokrzyskich) / Shala Dippman, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole 4-6. – 2007/2008, nr 2, s. 39-51

31. Gra miejska: “Śladami bł. Edmunda Bojanowskiego / Joanna Staniś-Rzepka, Hanna Zielińska // Katecheta. – 2014, nr 9, s. 26-30

32. Gra miejska jako forma projektu edukacyjnego / Rafał Roguski // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. – Nr 20 (2009), s. 63-71

33. Gra miejska jako metoda wykorzystana w realizacji programu edukacji regionalnej / Teresa Szakiel // Hejnał Oświatowy. – 2015, nr 4, s. 22-23

34. Gra miejska w warunkach szkolnych / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Polonistyka. – 2017, nr 4, s. 34-37

35. Gra przestrzenno-fabularna ”Odkryj II Rzeczpospolitą” jako przykład wykorzystania aktywizujących metod nauczania / Zofia Godlewska, Marek Wąsowski // Modelowe Nauczanie. – 2010, nr 3-4, s. 6-10

36. Gra terenowa – nauka przez zabawę / Dobrosława Egner, Iwona Műller // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 6, s. 60-62

37. Gra terenowa geocaching – z GPS po skarby / Ryszard Lech Dąbrowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2013, nr 6, s. 25-28

38. Gra terenowa jako przykład ewaluacji zajęć programowych / Janusz Nosal // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2002, nr 1, s. 22-28

39. Gry miejskie, jako narzędzie edukacji regionalnej na przykładzie gry ŁódźBój / Michał Grelewski, Vojislav Radojicić // Geografia w Szkole. – 2010, nr 4, s. 58-63

40. Gry terenowe / Maryla Zielińska // Didaskalia. – Nr 92/93 (2009), s. 89-92

41. Gry terenowe: nowa jakość z życiu szkoły i biblioteki / Karol Baranowski // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 10, s. 6-8

42. Jak uczyć o Grunwaldzie?: gra historyczna ”Henryka von Plauena obrona Malborka” na zamku w Malborku /Jolanta Justa // Wiadomości Historyczne. – 2010, nr 3, s. 49-57

43. Jeśli nie gra, to może quest? / Maciej Grunt // Polonistyka. – 2015, nr 4, s. 33-34

44. Konkurs patriotyczny “Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny. Gra miejska” / Marzena Sula-Matuszkiewicz // Hejnał Oświatowy. – 2015, nr 11, s. 29-30

45. Literatura przedmiotu o rodzajach gier i ich wartościach / Elżbieta Szefler // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2016/2017, nr 2, s. 9-25

46. Małe źródła tworzą wielkie oceany: scenariusz zajęć edukacyjnych oraz gry miejskiej dla najstarszej grupy przedszkolaków / Joanna Chmiel // Bliżej przedszkola. – 2014, nr 7-8, s. 77-79

47. Miasto to plansza, czyli coś o grach miejskich / Ewa Brzozowska-Wicherek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2018, nr 4, s. 55-59

48. Miejska gra fabularna – sposób na interaktywną edukację regionalną / Julia Możdżeń // Wiadomości Historyczne. – 2010, nr 5, s. 42-45

49. Na planszy miasta: (edukacyjny potencjał gier terenowych) / Katarzyna Grubek // Polonistyka. – 2010, nr 6, s. 28-30

50. Niepodległa w grze. Zorganizuj grę miejską (terenową) z okazji 100-niepodległości / Karol Baranowski // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 4, s. 4-9

51. Nowoczesne metody kształcenia dzieci / Sylwia Polcyn // Remedium. – 2016, nr 7/8, s. 38-39

52. O wałbrzyskich niedźwiedziach i lwach [gra miejska] / Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz // Biblioterapeuta. – 2015, nr 4, s. 31-33

53. Oby nie wykład…(marzenie ucznia) – gry terenowe / Joanna Wodowska // Meritum. – 2017, nr 3, s, 62-67

54. Odkrywamy tajemnice Ursynowa / Michał Ociesa, Anna Paczkowska // Przedszkolne ABC. – 2016, nr 6, s. 38-39

55. Poszukiwacze skarbu! [gra terenowa] / Agnieszka Bukowińska, Magda Szymczuk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016 nr 3, s. 61-64

56. Poznaj Ogród Japoński / Barbara Wołek // Dolnośląskie Ścieżki . – 2005, nr 12, s. 84-87

57. Przepis na tworzenie gry miejskiej / Agnieszka Bilska // IT w Edukacji. – 2014, nr 3, s. 18-19

58. Rozegrać miasto [Kraków] / Błażej Strzelczyk // Tygodnik Powszechny. – 2014, nr 25, s. 80-81

59. Scenariusz gry terenowej dla uczniów klasy VI na zakończenie edukacji historycznej w szkole podstawowej / Anna Wołosiuk // Hejnał Oświatowy. – 2013, nr 3, s. 26-27

60. Śladami literackiego Lwowa w Krakowie / Kinga Anna Gajda // Hejnał Oświatowy. – 2017, nr 1, s. 33-35

61. Śladami ojców niepodległości. Pomysł na grę miejską (szkolną) / Karol Baranowski // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 4, s. 12

62. Turystyka jako gra: innowacje w aktywizacji turystycznej / Iwona Połucha // Ekonomiczne Problemy Turystyki. – 2015, nr 1, s. 57-71

63. Uczniowska opowieść o Bronku Czechu: gra miejska / Urszula Majewska // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 5, s. 12-14

64. W poszukiwaniu polskich wulkanów: lekcja geologii na Górze św. Anny / Romana Adamczyk // Geografia w Szkole. – 2018, nr 1, s. 26-28

65. Witajcie w Strefie: gra terenowa [J. Dashner ”Więzień labiryntu”] / Gabriela Bonk // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 1, s. 30-33

66. Wszystko gra! / Piotr Basiński // Polonistyka. – 2015, nr 4, s. 30-32

67. Zaginiony rozkaz Piłsudskiego: plan gry miejskiej dotyczącej odzyskania niepodległości: szkoła ponadpodstawowa / Karol Baranowski // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 4, s.10-11

68. Zahakuj hakera!: gra miejska / Katarzyna Drogoś [et al.] // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 3, s. 14-17

69. Znajdź białego kruka, innowacyjna gra miejska / Karolina Błaszczak-Modzelewska, Patryk Hubar // Biblioteka Publiczna. – 2017, nr 8, s. 20-22

70. Znajdź białego kruka: scenariusz gry / Karolina Błaszczak-Modzelewska, Patryk Hubar // Biblioteka Publiczna. – 2017, nr 8, s. 24-25

 

Oprac. Małgorzata Potępa
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  w Opolu