Górny Śląsk i Ślązacy w latach 1740-1950

Górny Śląsk i Ślązacy w latach 1740-1950 : w oczach Polaków i Niemców /wybór tekstów Michał Lis i Aleksandra Trzcielińska-Polus ; wstęp i oprac. Michał Lis. Opole :Instytut Śląski, 2020.

Książka z serii  „Encyklopedia Wiedzy o Śląsku”, wydana  została w ramach projektu Ślązacy dla Niepodległej.  Niniejszy tom zawiera wybór opinii o Górnym Śląsku i Górnoślązakach jako jego autochtonicznych mieszkańcach, będących polską społecznością pod względem etnicznym i kulturowym. Teksty  przedstawione w prezentowanej publikacji zamieszczone są bez zmian. Zachowano indywidualne cechy języka danego źródła, aby wiernie oddać treść dokumentów.