GLORIA VICTIS / Eliza Orzeszkowa

Książki:

1. Czytaj po polsku. T. 13: Eliza Orzeszkowa: „Gloria victis”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących (poziom A1–A2) / oprac. Magdalena Nowak, Paulina Stasiak. – Katowice : Wydawnictwo UŚ, 2020. – 62 s.

2. Elizy Orzeszkowej klechda o Leonidasie („Gloria victis” na tle utworów pisarki o tematyce antycznej) / Ewa Owczarz // W : Sparta w kulturze polskiej : praca zbiorowa. Cz. 1, Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie / pod red. Małgorzaty Borowskiej, Marii Kalinowskiej, Jerzego Speiny i Katarzyny Tomaszuk ; Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, cop. 2014. – S. 251-272

3. „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej / Halina Bursztyńska // W : List, nowela, opowiadanie : analizy i interpretacje / pod red. Tadeusza Budrewicza i Haliny Bursztyńskiej. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. – S. 75-[90].
* Dostępne w Internecie: https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/2309/PM318–07–Gloria-victis-Elizy-Orzeszkowej–Bursztynska.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 17.-7.2023 r.]

4. Gloria victis : Notatki na marginesie, cytaty, które warto znać, streszczenie / Eliza Orzeszkowa ; oprac. Wojciech Rzehak ; [il. Jolanta Adamus Ludwikowska]. – Kraków : Greg, 2013. – 40 s. : 21 cm.

5. Kult mogiły a „patriotycznie zakręceni” : współczesne próby odczytania „Glorii victis” Elizy Orzeszkowej na lekcjach języka polskiego / Anna Adamiec // W : Lęk, ból, cierpienie : analizy i interpretacje / pod red. Grażyny Różańskiej. – Pruszcz Gdański : Wydawnictwo Jasne ; Słupsk : Akademia Pomorska, 2015. – S. 181-191

6. Lektury szkoły średniej : streszczenia, problematyka. [T. 2b], Pozytywizm / Teresa Nowacka. – [Wyd. 2]. – Warszawa : „NRT”, 1995. – S. 53-56 „Gloria victis”
C 168257/II 2 M 168265/II 2 (Opole)

7. O sposobach wyrażania ekspresji w „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej / Urszula Sokólska // W : Wokół „Nad Niemnem” / pod red. Jolanty Sztachelskiej ; Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. – Białystok : Wydaw. UwB, 2001. – S. 143-157

8. Romuald Traugutt w opowiadaniach Elizy Orzeszkowej z cyklu „Gloria victis” / Halina Bursztyńska // W : Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku : zasięg i skutki powstania styczniowego na Grodzieńszczyźnie : ludzie powstania / [red. Zdzisław J. Winnicki, Aleksander Smalianczuk]. – Grodno ; Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2018. – S. 165-174

9. W hołdzie tym, którzy podjęli walkę : uwagi o motywie krwi w „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej / Marek Kurkiewicz // W : Powstanie styczniowe : reinterpretacje pamięci : studia / red. nauk. Jarosław Ławski, Iwona E. Rusek, Paweł Wojciechowski. – Białystok : Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpracy i wsparciu finansowym Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 2019. – S. 133-146

Artykuły w czasopismach:

10. Dwie powstańcze legendy Orzeszkowej / Maria Żmigrodzka // Pamiętnik Literacki. – 1963, nr nr 3-4, s. 333-348
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1963-t54-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1963-t54-n4-s333-348/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1963-t54-n4-s333-348.pdf [13.06.2023 r.]

11. „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej // Cogito. – 2021, nr 6, s. 49-51

12. „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej / Agnieszka Krasnodębska // Cogito. – 2011, nr 3, s. 40-41

13. „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej / Halina Bursztyńska // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. – [T.] 8 (2020), s. 300-313
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2080476 [dostęp: 13.06.2023 r.]

14. Językowa kreacja bohaterów powstania styczniowego w opowiadaniu „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej / Adrianna Seniów // Studia Językoznawcze. – T. 7 (2008), s. 133-146

15. Ostatni romantyczny święty : eksplikacja fragmentu noweli „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej : propozycja interpretacyjna dla klasy III liceum i technikum oraz dla II klasy zsz [zasadniczej szkoły zawodowej] / Henryk Stokwiszewski // Język Polski w Szkole Średniej. – 1992/1993, z. 4, s. 26-40

16. Polecenia z „Gloria victis” / Dorota Nosowska // Cogito. – 2021, nr 6, s. 52-54

17. Problematyka natury w twórczości Elizy Orzeszkowej : (na przykładzie opowiadania tytułowego z cyklu „Gloria victis”) / Elżbieta Kozłowska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Dydaktyka. – Z. 5 (1998), s. 55-64

Netografia:

Las jako strażnik pamięci o powstańcach – „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej [scenariusz zajęć] / Jadwiga Jarosz https://www.lasy.gov.pl/pl/test/zielone-lekcje/dla-nauczycieli/jezyk-polski/las-jako-straznik-pamieci-o-powstancach-2013-201egloria-victis201d-elizy-orzeszkowej [dostęp: 17.07.2023 r.]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu