GARGANTUA I PANTAGRUEL / François Rabelais

Książki:

 

1. Przekład komizmu słownego na podstawie przekładu Gargantui i Pantagruela Franciszka Rabelais’go / Barbara Walkiewicz // W : Świat humoru / red. Stanisław Gajda, Dorota Brzozowska. – Opole Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. – S. 591-600
M 189231 (Opole)

2. Słownictwo seksualistyczne w „Gargantui i Pantagruelu” Franciszka Rabelais’go w przekładzie Tadeusza Żeleńskiego (Boya) / Magdalena Pliszka. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – 330 s. ; 21 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

 

3. Argument z autorytetu w powieści Franciszka Rabelais`go / Rafał Perkowski // Terminus. – 2001, nr 1/2, s. 183-189

4. Ewangelicka wizja szczęścia w Gargantui François Rabelais’go / Marta Elżbieta Trębska // Kapitol. – 2018, nr 5, s. 18-24
* Dostępne w Internecie: https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/34870?locale-attribute=en [dostęp: 2023.12.13]

5. Pozory i prawda dzieła Rebalais’go / Jan Nowakowski // Pamiętnik Literacki. – 1954, z. 1, s. 91-112
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1954-t45-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1954-t45-n1-s91-112/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1954-t45-n1-s91-112.pdf [dostęp: 2023.12.13]

6. Rabelais : Śmiech to szczere królestwo człowieka / Anna Janus-Sitarz // Język Polski w Szkole Średniej. – 1997/98, z.4, s. 49-55

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu