Fonologiczna interpretacja procesów doskonalenia wymowy dziecięcej na tle współczesnych teorii fonologicznych

Fonologiczna interpretacja procesów doskonalenia wymowy dziecięcej na tle współczesnych teorii fonologicznych / Małgorzata Bryndal. Gliwice : Komlogo Piotr Gruba, 2015. 

Książka przedstawia charakterystykę nabywania systemu fonologicznego wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to jedyne w Polsce opracowanie naukowe zawierające wyniki badań pochodzące z nagrań wypowiedzi 200 dzieci w wieku od 3 do 7 lat.  Praca składa się z czterech rozdziałów: Problematyczne zagadnienia rozwoju fonologicznego (1) ; Wykorzystanie najnowszych teorii fonologicznych w badaniach nad rozwojem fonologicznym dzieci (2) ; Teoria nieokreśloności cech i jej znaczenie w fonologii dziecięcej (3) ; Analiza materiału badawczego (4).  Ogromną wartością publikacji jest dołączona do niej płyta CD zawierająca bazę danych wymowy dziecięcej. Zaprezentowana na płycie transkrypcja fonetyczna wymowy dziecięcej w alfabecie IPA pozwala w sposób jednoznaczny odczytać zgromadzony materiał dźwiękowy. Publikacja wyjaśnia zachodzące zmiany w rozwoju fonologicznym dzieci w wieku przedszkolnym, zawiera istotne informacje dla osób trudniących się badaniem systemów fonologicznych dzieci przedszkolnych, stanowi dużą wartość dla językoznawstwa ogólnego i psycholingwistyki, może być pomocą dla rodziców i potrzebujących naukowego wsparcia logopedów.

M 225087 (Opole)