FIELDORF August Emil „Nil” (1895-1953)

Żołnierze wyklęci, cz. 4.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

August Emil Fieldorf ps. „Nil”, ur. 20 marca 1895 r. w Krakowie – generał brygady Wojska Polskiego, dowódca Kedywu Armii Krajowej.

Wstąpił jako ochotnik do Legionów Polskich, walczył na froncie rosyjskim. W 1917 r. skierowano go do szkoły oficerskiej. W 1918 wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej w Krakowie, a rok później do Wojska Polskiego – został dowódcą plutonu, a wkrótce potem dowódcą kompanii ckm. Wziął udział w kampanii kijowskiej i bitwie białostockiej w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wojnie awansował na stopień majora, a następnie podpułkownika. Uczestniczył w kampanii wrześniowej. Po bitwie pod Iłżą próbował przedostać się do Francji, jednak został zatrzymany na granicy sowieckiej i internowany. Zbiegł z obozu internowania i przedostał się na Zachód. W 1940 skończył kursy sztabowe we Francji, tam też mianowano go na pułkownika. Był pierwszym emisariuszem Rządu i Naczelnego Wodza do kraju. W latach 1940-1945 działał w konspiracji. Początkowo w warszawskim Związku Walki Zbrojnej, a od 1941 w Wilnie i Białymstoku. W listopadzie 1942 został mianowany dowódcą Kedywu KG AK. Wydał rozkaz likwidacji generała SS, Franza Kutschery. Aresztowany przez NKWD w 1945 r., jednak pozostając pod pseudonimem August Emil Fieldorf został nie rozpoznany i zesłany do obozu pracy, skąd wyszedł w 1947 r. Po ogłoszeniu obietnicy amnestii w 1948 r. podał swoje prawdziwe nazwisko i zyskał potwierdzenie swojej służby wojskowej. W rezultacie został aresztowany przez UB, represjonowany i skazany w sfingowanym procesie na karę śmierci. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 r. w Warszawie. Miejsce pochówku jego ciała przez wiele lat pozostawało nieznane. W kwietniu 2009 pojawiły się informacje, że pracownikom IPN udało się ustalić lokalizację grobu. Ciało generała spoczywa prawdopodobnie na Powązkach, blisko symbolicznego grobu wystawionego dla uczczenia jego pamięci.

https://pl.wikipedia.org/wiki/August_Emil_Fieldorf

Zestawienie bibliograficzne zostało sporządzone na podstawie zawartości katalogów elektronicznych Biblioteki Narodowej i innych bibliotek zgrupowanych w KARO, a także z autopsji. Opisy uporządkowano alfabetycznie według tytułów publikacji z podziałem na wydawnictwa zwarte, artykuły oraz strony internetowe. Materiał obejmuje 97 pozycji wydanych w latach 1988-2018. Wydawnictwa dostępne w PBW w Opolu i Filiach oznaczone zostały sygnaturami.

KSIĄŻKI

 1. 11 dzielnych ludzi : w 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości / [aut. tekstów Ryszard Bonisławski et al. ; red. tekstów Jarosław Warzecha]. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2008. – 119, [1] s. : il. (w tym kolor.), faks., fot., portr. ; 24 cm. – ISBN 978-83-61587-04-0
 2. Armia Krajowa [Zbiory ilustracyjne] / oprac. Witold Nartowski. – Warszawa : KAW, 1991. – 15 fotokopii : cz. – b.;   24 x 30 cm. Sygn. GF 000687 (Opole)
 1. August Emil Fieldorf “Nil/ Dominik Kuciński. – Warszawa : Wydawnictwo Bollinari Publishing House, 2016. – 120 s., [7] s. tabl. : il. ; 21 cm. – ISBN 9788363865146. (Archiwum Żołnierzy Wyklętych ; nr 2)
 1. August Emil Fieldorf / Wiesław Jan Wysocki ; Towarzystwo im. Stanisława ze Skarbimierza. – Warszawa : DiG, 2000. – 140 s. : faks., fot., portr. ; 16 cm. – ISBN 83-7181-100-4. (Ludzie Niezwyczajni)
 1. August Emil Fieldorf a “Niepodległość” (“NIE”) / Wojciech Lorenc. – [Krosno] : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, [2014]. – 291 s. ; 20 cm. – ISBN 978-83-63937-60-7
 1. Bohaterowie z dołów śmierci / Waldemar Kowalski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. – 343, [1] s. : fot. (w tym kolor.), pl. kolor., portr. ; 21 cm. – ISBN 978-83-01-18774-3
 1. Gen. “Nil” żołnierz Polski Walczącej / Maria Fierldorf, Leszek Zachuta. Kraków : Zarząd Główny Związku Legionistów Polskich, 1988. – [2], 38 s., [4] s. tabl. : il. ; 29 cm. (Monografie – Związek Legionistów Polskich. Zarząd Główny)
 1. Generał “Nil” = General “Nil/ Andrzej Przewoźnik, Adam Strzembosz ; wprowadzenie Witold Kulesza ; transl. from the orig. Pol. by Nicodemus Pawlak. –Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej : “Rytm”, 1999. – 94, [2] s. : il. ; 24 cm. – ISBN 8387893420
 1. Generał “Nil” August Emil Fieldorf : fakty, dokumenty, relacje / Maria Fieldorf , Leszek Zachuta. – Warszawa : “Pax”, 1993. – 418,[2] s., [52] s. tabl. : il., faks., fot., mapy ;   24 cm. – ISBN  83-211-1508-X Sygn. M 167404 (Opole)
 1. Generał “Nil” Emil August Fieldorf. – T. 1 / Mirosław Keller. – Szczecin : Zakład Usług Poligraficznych i Wydawniczych Plewnia Jacek, Plewnia Maria, 2015. – 89, [1] s. : il. ; 21 cm. – ISBN 978-83-88398-66-7
 1. Generał August Emil Fieldorf “Nil” (1895-1953) / tekst Przemysław Wywiał ; red. Anna Mirecka. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013.  – 23, [1] s. ; 21 cm. – ISBN  978-83-7629-425-4 Sygn. M 053866, M 053867 (Kluczbork) ;   M 209974 (Opole)
 1. Generał August Emil Fieldorf “Nil” / wybór i oprac. Wiesława Młynarczyk, Monika Koszyńska. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. – 69 s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm + dysk optyczny (DVD-ROM). – ISBN 978-83-7629-034-8. (Materiały Edukacyjne / Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 4)
 1. Generał August Emil Fieldorf 1895-1953 / Maria Fieldorf, Leszek Zachuta. – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, IPN, 2013. – 288 s., il. ; 215×295 mm. – ISBN 978-83-7629-453-7
 1. Generał August Emil Fieldorf “Nil” (1895-1953) : w 115. rocznicę urodzin : Muzeum Niepodległości w Warszawie : informator wystawy / Maria Fieldorf, Leszek Zachuta. – Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2010. – 32 s. : fot. ; 21×29 cm. – ISBN 978-83-62235-02-5
 1. Generał August Emil Fieldorf. Biografia wojskowa / Paweł Sztama. – Warszawa: Tetragon, 2016. – 284., il. – ISBN 978-83-63374-47-1. (Żołnierze)
 1. Generał Emil August Fieldorf “Nil” 1895-1953 na tle wydarzeń historycznych Polski i Europy. T. 1 i 2 / Mirosław Keller. – Szczecin : Zakład Usług Poligraficznych i Wydawniczych Plewnia Jacek Plewnia Maria, 2018. – 201 s.: fot., portr. ; 21 cm. – ISBN 978-83-88398-83-4
 1. Generał Fieldorf “Nil” : fakty, dokumenty, relacje. [1]. – Wyd. 2 poszerz. i popr. / Maria Fieldorf i Leszek Zachuta. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm : Instytut Józefa Piłsudskiego, cop. 2006. – 854, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. – ISBN 978-83-7399-159-0. (Biblioteka “Niepodległości” ; t. 3)
 1. Generał Fieldorf “Nil” : fakty, dokumenty, relacje. [2]. – Wyd. 2 poszerz. i popr. / Maria Fieldorf i Leszek Zachuta. – Wyd. 2 poszerz i popr. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm : Instytut Józefa Piłsudskiego, cop. 2006. – S. [5], 856-1232, [2] ; 25 cm. – ISBN 978-83-7399-159-0. (Biblioteka “Niepodległości” ; t. 3)
 1. Generał “Nil” August Emil Fieldorf : fakty, dokumenty, relacje / Maria Fieldorf, Leszek Zachuta. – Warszawa : “Pax”, 1993. – 418, [2]s., [52] k. tabl. : faks., fot. ; 24 cm. – ISBN 83-211-1508-X
 1. Generałowie II Rzeczypospolitej / Zbigniew Mierzwiński. – Warszawa : Polonia, 1990. -366 s., [24] k. tabl. : fot., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-7021-096-1 ; ISBN 83-7021-141-0
 1. Generałowie Polski niepodległej / T[adeusz] Kryska-Karski, S[tanisław] Żurakowski. – Londyn : nakł. autorów, 1976-1977.X, 178 s. : fot., rys. ; 23 cm. + Uzupełnienia – poprawki, dodatkowe zdjęcia. – 11, [1] s.
 1. Generałowie Polski niepodległej / Tadeusz Kryska-Karski, Stanisław Żurakowski. – Wyd. 2 uzup. i popr. – Warszawa : Editions Spotkania, 1991. – 207 s. 1 faks., portr., rys. ; 24 cm.
 1. Kedyw / Jacek Sawicki. – Warszawa : Edipresse-Kolekcje : Bellona, cop. 2015. – 62 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. – ISBN 978-83-7989-385-0 ; ISBN 978-83-11-13895-7 ; ISBN 978-83-7989-368-3. (Polska Walcząca : historia Polskiego Państwa Podziemnego ; t. 17)
 1. Los już mną zawładnął… : wspomnienia / Janina Fieldorf ; wybór, red. i oprac. Anna Dymek, Karol Lisiecki, Janusz Jurach ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku. – Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012. – 170, [4] s., [43] s. tabl. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7629-308-0. (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 19)
 1. Na szlaku niepodległości / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka. – Kraków : Instytut Pamięci Narodowej : Ośrodek Myśli Politycznej, 2009. – 204 s. : il., faks., fot., portr. ; 20 cm. – ISBN 978-83-60125-68-7. (Z Archiwów Bezpieki – Nieznane Karty PRL ; t. 11)
 1. Nieznana karta martyrologii generałów Polski Niepodległej 1939-1956 : polegli, zamordowani i zaginieni / Ryszard Fr. Rysznowicki. – Wrocław : nakł. aut., 1991. – 107, [1] s. : il. ; 25 cm.
 1. Nil siedziałem z Tobą w jednej celi… : opowieść poetycka / Włodzimierz Rzeczycki. –[s.l.] : nakł. autora, [1994] : ([s.l.] : Zakład Poligraficzny “Color CB”). – 65, [4] s. : il., fot., portr., err. ; 23 cm. – ISBN 8386213019
 1. Nil” – generał August Emil Fieldorf 1895-1953 / Wiesław Jan Wysocki. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, cop. 2010. -212, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 20 cm. – ISBN 9788373994300. (Biblioteka Armii Krajowej. Dowódcy Oddziałów Armii Krajowej ; 10)
 1. Obława na Wyklętych : polowanie bezpieki na Żołnierzy Niezłomnych / Tadeusz M. Płużański. – Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, cop. 2017. – 303, [1] s., [22] s. tabl. : faks. (w tym kolor.), fot. (w tym kolor.), portr. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7674-596-1
 1. Słownik Biograficzny konspiracji warszawskiej : 1939-1944. – T. 1 / Andrzej Krzysztof Kunert ; przedm. Aleksander Gieysztor. – Warszawa : “Pax”, 1987. – 196, [3] s., [16] s. tabl. : portr. ; 22 cm. – ISBN  83-211-0739-7(t.1) Sygn. C 49704/I ,  M 50038/I (Kędzierzyn-Koźle) ; C 042141/I (Kluczbork) ; C 049541/I (Nysa) ; M 150830/I (Opole)
 1. Zbrodnia : sprawa generała Fieldorfa-Nila / Stanisław Marat, Jacek Snopkiewicz. -Warszawa : “Alfa”, 1989. – 126,[1] s. : il., portr., 1 rys. ;   21 cm. – ISBN  83-7001-308-2 Sygn.   M 62916 (Kędzierzyn-Koźle) ;  M 160041,  M 160102 (Opole)
 1. Zbrodnie prawa : wyroki sądów wojskowych w latach 1944-1954. – T. 1 / [wybrał i oprac. Maciej Roman Bombicki]. – Poznań : “Ławica”, 1993. – 258, [4] s. ; 24 cm. – ISBN 83-85626-57-3
 1. Zbrodnie prawa : wyroki sądów wojskowych w latach 1944-1954. – T. 2 / [wybór i oprac. Maciej Roman Bombicki]. Poznań : “Ławica”, 1994. – 257, [2] s. ; 24 cm. – ISBN 83-85626-57-3
 1. Żołnierze wyklęci : niezłomni bohaterowie nienazwanego powstania / Tadeusz M. Płużański. – Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, 2016. – 205 s. : il. ; 29×29 cm
 1. Żołnierze wyklęci : niezłomni bohaterowie nienazwanego powstania / Tadeusz M. Płużański, Beata Sławińska. – [Wyd. 2 poszerz.]. – Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, 2017. – 441 s. : il. ; 29×29 cm.
 1. Żołnierze wyklęci : sześciu z tysięcy / Przemysław Słowiński. – Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2017. – 291, [5] s. : fot. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7835-555-7

ARTYKUŁY

 1. 50. rocznica śmierci Generała / Stanisław Mikke // Palestra. – 2003, nr 3/4, s. 280-282
 1. Będziecie wisieć”. Wspomnienia Wincentego Broniwoja-Orlińskiego, współwięźnia z celi 24 na Rakowieckiej // Nasz Dziennik. – 2002, nr 46, s. 16.
 1. Czy generał Fieldorf był antysemitą? : Ryszard Bugajski opluł córkę Augusta Emila Fieldorfa “Nila” / Tadeusz M. Płużański //Najwyższy Czas. – 2009, nr 18/19, s. XLVIII-XLIX
 1. Czy sędzia zabija? : epilog sprawy gen. Emila Fieldorfa – “Nila” / Edmund Żurek // Prawo i Życie. – 1996, nr 21, s. 35
 1. Gdzie spoczywa gen. Fieldorf? / Tadeusz M. Płużański // Tygodnik Solidarność. – 2003, nr 9, s. 22-23
 1. Gen. bryg. August Emil Fieldorf “Nil” : wspomnienie / Hanna Rybicka // Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). – 2018, nr 62, dod. Gazeta Stołeczna, s. 7
 1. Genarał August Emil Fieldorf „Nil” / Maria Fieldorf, Leszek Zachuta // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. – 2008, nr 5-6, s. 158-165
 1. Generał “Nil/ Dariusz Baliszewski // Wprost. – 2009, nr 16, s. 74-75
 1. Generał “Nil” i jego mordercy / Wiesław Jan Wysocki // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). – 2018, nr 46, dod. Magazyn nr 269, s. M8-M9
 1. Generał „Nil” / Anna Zechenter // Biuletyn IPN. – 2018, nr 3, s. 105-121
 1. Generał brygady August Emil Fieldorf (1895-1955) / Bogusław Polak // Grot. – R. 5 nr 21 (2004) s. 111-116
 1. Generał brygady August Emil Fieldorf : szkic do sylwetki żołnierza w 50-lecie stracenia bohatera / Marek Ney-Krwawicz // Niepodległość i Pamięć. – 2003, nr 1, s. 203-216
 1. Generał Fieldorf // Wiadomości Historyczne. – 2009, nr 2, s. 62-65
 1. Generał Nil / Rafał Marszałek //  Kino. – 2009, nr 4, s. 61-62 Zawiera rec. filmu: Generał Nil / reż. Ryszard Bugajski, 2009
 1. Historia jednego pomnika / Anna Poppek // Tygodnik Solidarność. – 1996, nr 51/52, s. 14-15
 1. Kilka uwag o przyczynach śmierci Augusta Emila Fieldorfa “Nila” : (na marginesie wystawy w 100. rocznicę urodzin) / Andrzej Kuler // Zeszyty Historyczne WiN-u Nr 7 (1995) s. 251-254
 1. Kogo kręci historia? Mnie kręci! / Olgierd Łukaszewicz ; rozm. przepr. Łukasz Maciejewski // Dziennik : Polska, Europa, świat. – 2009, nr 90, dod. Kultura, s. 8-9
 1. Mordercy generała “Nila” / Tadeusz M. Płużański // Tygodnik Solidarność. – 1999, nr 13, s. 14-15
 1. Mordercy generała Fieldorfa / Tadeusz M. Płużański // Najwyższy Czas. – 2003, nr 9, s. XXXIV-XXXV
 1. Morderczyni sądowa na ławie oskarżonych / Antoni Zambrowski // Tygodnik Solidarność. – 1998, nr 1, s. 7 (Sędzia Maria Gurowska odpowiedzialna za śmierć gen. Fieldorfa)
 1. Morderstwo na niezłomnym / Gabriela Jatkowska // Skarpa Warszawska. – 2015, nr 9, s. 42-46
 1. Nie dzielił przyjaźni na raty / Jan Hoppe ; oprac. Kazimierz Janusz // Gazeta Polska. – 2000, nr 44, s. 21 (Wspomnienie o Emilu Fieldorfie ze wspólnego pobytu w sowieckich łagrach)
 1. Nie liczył się z tym, że zginie / Ryszard Bugajski ; rozm. przepr. Remigiusz Grzela // Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). – 2009, nr 91, s. 20-21
 1. Nie tylko generał “Nil/ Wojciech Wybranowski // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). – 2009, nr 92, s. A17
 1. Nie tylko Wolińska / Anita Gargas // Gazeta Polska. – 1999, nr 12, s. 5 (Sfingowany proces gen. E. Fieldorfa “Nila”)
 1. Nil desperandum” – wczoraj i dziś / Piotr Szubarczyk // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). – 2011, nr 45, s. 13
 1. Opowieść o moim mężu Emilu Fieldorfa / Janina Fieldorf ; opracował Andrzej M. Kobos // Zeszyty Historyczne. – 1992, z 101, s. 91 – 114.
 1. Oskarżony generał Fieldorf / Ryszard Bugajski ; rozm. przepr. Piotr Śmiałowski // Kino. – R. 43, nr 4 (2009), s. 17-19
 1. Polska – to była miłość… : generał “Nil” w pamięci bliskich i ludzi, których spotkał na drodze życia / Piotr Szubarczyk // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). – 2009, nr 46, s. 11-12
 1. Prawda jest fotogeniczna / Ryszard Bugajski ; rozm. przepr. Wojciech Kałużyński // Dziennik : Polska, Europa, świat. – 2009, nr 87, s. 18
 1. Rocznica śmierci generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Został stracony bo odmówił współpracy z bezpieką / Tadeusz Płużański // Życie Warszawy. – 1999, nr 55, dodatek cotygodniowy Ekstrasobota, s. 6.
 1. Śmierć Generała / Ryszard Terlecki // Zeszyty Historyczne / Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej. – Nr 6 (2004) s. 63-64
 1. To nie jest film o moim Ojcu / Zenon Baranowski. [List do producenta filmu “Generał Nil”] / Maria Fieldorf-Czarska, Baranowski Zenon // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). – 2008, nr 140, s. 1, 3
 1. Tomy nieprawdy : sądowe zabójstwo generała Fieldorfa – “Nila” / Jan S[tanisław] Partyka // Prawo i Życie. – 1998 nr 39, s. 26-28
 1. Tragizm bohatera : Emil Fieldorf (1895-1953) / Stefan Niesiołowski // Kronika Miasta Łodzi. – 2004, [z.] 3/4, s. 131-140
 1. Uznany za nie(winnego) / Przemysław Wywiał . – Fot. //  Pamięć.pl. – 2013, nr 2, s. 23-26
 1. W celi na Rakowieckiej. Wspomnienia Włodzimierza Rzeczyckiego „Puszkiewicza”, współwięźnia z Mokotowa / Włodzimierz Rzeczycki // Nasz Dziennik. – 2002, nr 46, s. 14.
 1. W celi śmierci / Zygmunt Walter-Janke // Odrodzenie. – 1989, nr 27, s. 13
 1. W jednej celi z Fieldorfem / Włodzimierz Rzeczycki // Wiarus. Dwutygodnik Pomorskiego Okręgu Wojskowego. – 1992, nr 6, s. 6
 1. Wiemy, gdzie spoczywa generał Fieldorf / Tadeusz M. Płużański // Najwyższy Czas. – 2009, nr 17, s. XVII-XVIII
 1. Wierzył, że Polska się odrodzi / Maria Fieldorf-Czarska ; rozm. przepr. Małgorzata Rutkowska. // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). – 2009, nr 95, s. 1, 10
 1. Winni – bezkarni : kulisy śledztwa i procesu generała Fieldorfa “Nila” / Anna Sarzyńska, Witold Gadowski // Gazeta Polska. – 1998, nr 49, s. 22
 1. Wspomnienia o generale Emilu Fieldorfie. Wujaszek Emil / A. Zachara // Nasza Polska. – 2002, nr 8, s. 14.
 1. Wspomnienia współwięźnia o generale „Nilu” / Tadeusz Bobrowski // Przegląd Pruszkowski. – 1993, z. 2, s. 72 – 84.
 1. Wspólna sprawa. Z akt śledczych Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego // oprac. Maria Fieldorf i Leszek Zachuta // Zeszyty Historyczne WiN-u. – Nr 11 (1998) s. 225 – 248.
 1. Z legionową przeszłością przez życie / Leszek Zachuta // Skarpa Warszawska. -2015, nr 9, s. 48-50
 1. Zabójstwo sądowe generała “Nila” / Maria Fieldorf, Leszek Zachuta // Zeszyty Historyczne WiN-u. – Nr 10 (1997) s. 241-246
 1. Zbrodnia na Nilu / Andrzej Romanowski // Polityka . – 2009, nr 16, s. 66-68
 1. Zbrodnia w majestacie prawa : generał Fieldorf “Nil” przed sądami sowieckiego państwa polskiego / Marek Klecel // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). – 2008, nr 98, dod. Dodatek Historyczny IPN nr 4, s. II-III

MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE

 1. Generał Nil / reż. Ryszard Bugajski ; scen. Krzysztof Łukaszewicz. – Warszawa : Monolith Films, 2009. – 1 dysk optyczny DVD (ok. 120 min) : dźw., kolor ;   12 cm Sygn. NE 000821 (Opole)
 1. Honor i hańba / scen. i reż., komentarz Alina Czerniakowska. – Warszawa : Telewizja Polska, [2010]. – 1 dysk optyczny (123 min) : dźw., cz.-b., kolor. ; 12 cm. ( Filmy Dokumentalne Aliny Czerniakowskiej)
 1. Kwatera “Ł” / reż., scen. Arkadiusz Gołębiewski ; zdj. A. Gołębiewski, Andrzej Wyrozębski, Grzegorz Zakolski ; muz. Marcin Pospieszalski. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2013. – 1 płyta DVD ( 45 min ) : dźw., kolor. ; 12 cm. Sygn. NE 000276 , NE 000277 (Kluczbork) ; NE 000198, NE 000199 (Nysa) ; NE 001144 (Opole)
 1. Żołnierze wyklęci i ich oprawcy [aut. projektu, red. prowadz., oprac. tekstów Tadeusz Płużański ; aut. kalendarium Dominik Cieszkowski]. – [Warszawa : Murator, 2012]. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm
 1. Żołnierze wyklęci sześciu tysięcy / Przemysław Słowiński ; czyta Roch Siemianowski. -[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2017]. – 1 płyta CD-MP3 (14 godz. 25 min) : dźw. ; 12 cm. – ISBN 978-83-65864-18-5

INNE

 1. Ex libris in memoriam gen. Emila Fieldorfa Nila / SP [ Stanisław Para]. – 1994. – 1 grafika : miedzioryt, plastikoryt ; 12,2×5,3 cm.

NETOGRAFIA

 1. August Emil Fieldorf // https://pl.wikipedia.org/wiki/August_Emil_Fieldorf [dostęp 4 lipca 2018]
 1. August Emil Fieldorf „Nil” – dzieje powojenne / Paweł Sztama // https://histmag.org/August-Emil-Fieldorf-Nil-AK-UB-NKWD-Mokotow-9108/1 [dostęp 4 lipca 2018]
 1. Fieldorf: życie oficera / Michał Szukała // http://dzieje.pl/artykulyhistoryczne/fieldorf-zycie-oficera [dostęp 4 lipca 2018]
 1. Gen. August Emil Fieldorf „Nil” – jeden z najbardziej zasłużonych żołnierzy podziemia niepodległościowego / Michał Szukała // http://dzieje.pl/aktualnosci/gen-august-emil-fieldorf-nil-jeden-z-najbardziej-zasluzonych-zolnierzy-podziemia [dostęp 4 lipca 2018]
 1. http://web.archive.org/web/20150502125448/http://www.aan.gov.pl/index_pl.php?action=19 – August Emil Fieldorf “Nil” w dokumentach Archiwum Akt Nowych
 1. http://www.muzeum-ak.pl/muzeum/index.php – Muzeum Armii Krajowej im. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”

 

Oprac. Ewa Dolata-Makuch

RZPWE PBW Filia w Kluczborku