FAUSTYNA Kowalska (święta ; 1905-1938)

Zestawienie bibliograficzne gromadzi książki, artykuły z wydawnictw ciągłych, zbiory specjalne z lat 2000-2018 i zawiera 93 opisy. Wydzielona została bibliografia podmiotowa, przedmiotowa, literatura dla dzieci i młodzieży i zbiory specjalne.

 

Bibliografia podmiotowa:

Książki:

1. Droga krzyżowa: w szkole Jezusa Miłosiernego / [teksty pochodzą z “Dzienniczka” św. Siostry Faustyny ; oprac. Elżbieta  Siepak]. – Kraków: “Misericordia”, [2009]. – [32] s.: il. kolor.
2. Dzienniczek: miłosierdzie Boże w duszy mojej / Faustyna Kowalska ZMBM. – Kraków: “Misericordia”, [2016]. – 813, [2] s.
3. Jezu, ufam Tobie!: wybrane modlitwy św. Siostry Faustyny / [oprac. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia]. – Wyd. 16. – Kraków: “Misericordia”, 2013. – 63, [1] s.
4. Listy świętej siostry Faustyny / [oprac. krytyczne M. Beata Piekut]. – Kraków: “Misericordia”, 2005. – 252, [3] s.
5. Modlitwy świętej Faustyny / [wybór modlitw na podstawie “Dzienniczka” Paweł Gürtler ; red. Ilona Kisiel]. – Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, cop. 2016. – 181, [3] s.
6. Myśli, doświadczenia duchowe, modlitwy / św. Faustyna Kowalska ; [wybór i oprac. Krzysztof Stola i Andrzej Wojnowski]. – Lublin: “Gaudium”, 2002. – 317 s.
7. Siostra Faustyna: myśli wyszukane / wybór Elżbieta Przybył. – Kraków: “Znak”, 2002. – 166 s. – (Myśli Wyszukane)
8. Św. Faustyna o Matce Bożej / oprac. Mira Majdan. – Warszawa: “Promic”, cop. 2014. – 85, [3] s.: il.
9. Św. Faustyna o spowiedzi świętej i kierownictwie duchowym / oprac. Mira Majdan. – Warszawa: “Promic”, cop. 2014. – 68, [4] s.: il.
10. Św. Faustyna o wierze, nadziei i miłości / oprac. Mira Majdan. – Warszawa: “Promic”, cop. 2014. – 101, [3] s.: il.

 

Bibliografia przedmiotowa:

Książki:

11. Apostołowie miłosierdzia: Brat Albert, Faustyna Kowalska, Jan Paweł II / Eliza Piotrowska ; [il. Eliza Piotrowska]. – Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2015. – 143, [1] s.: il. kolor.
12. Boża tajemnica Miłosierdzia: święta Faustyna i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego / Andrzej Witko. – Wyd. 2 poszerz. – Kraków: Wydaw. “M”: Wydaw. AA, 2003. – 331, [1] s.: il.
13. Chcę żyć miłością: życie mistyczne św. Siostry Faustyny Kowalskiej / Jan Machniak. – Kraków: Wydaw. Karmelitów Bosych, 2002. – 121, [3] s. – (Spotkania ze Świętą Faustyną Kowalską)
14. Cuda świętej Siostry Faustyny: świadectwa i modlitwy / wstęp siostra M. Elżbieta Siepak. – Kraków: Wydaw. WAM – Księża Jezuici, cop. 2017. – 235, [5] s.
15. Dar Boga dla naszych czasów: życie i misja świętej Siostry Faustyny / M. Elżbieta Siepak. – Kraków: “Misericordia”, 2007. – 133, [2] s.
16. Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna na przykładzie świętej siostry Faustyny Kowalskiej / Anna Maria Nicola Tokarska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. – Lublin: Wydaw. KUL, 2007. – 331 s.
17. Faustyna znaczy szczęśliwa: [powieść biograficzna] / Mieczysław Maliński. – Wyd. 2. – Kraków: Wydaw. WAM, 2016. – 428, [4] s.
18. Iskra Bożego Miłosierdzia / Andrzej Witko. – Kraków: “Petrus”, cop. 2009. – 147, [2] s.
19. Jezu ufam Tobie / oprac. tekstu, projekt graficzny Urszula Grzegorczyk ; konsult. Maria Kalinowska. – Wyd. 2 uzup. – Łódź: Wydaw. “Dar Miłosierdzia”, [2015]. – 175, [1] s.: il.
20. Kościół św. Faustyny / Józef Pochwat. – Kraków: Wydaw. św. Stanisława BM, 2016. – 254, [3] s.
21. Ludzkie oblicze nowej świętej: siostra Faustyna Kowalska (1905-1938) / Stanisław Obirek. – Wyd. nowe, uzup. – Kraków: Wydaw. WAM, 2000. – 61, [2] s.
22. Maryja i święci w pismach św. Faustyny / Józef Pochwat. – Kraków: Wydaw. Św. Stanisława BM, 2017. – 160, [2] s.
23. Miłosierdzie Boże: historia spisana przez spowiednika s. Faustyny / Józef Andrasz ; [przedm. Henryk Ciereszko]. – Kraków: Wydaw. WAM – Księża Jezuici, 2013. – 102 s.
24. Misterium cierpienia świętej Faustyny / Wojciech Rebeta. – Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2014. – 329 s. – (Prace Wydziału Teologii KUL ; 163)
25. Mistyczny świat ducha / Stanisław Urbański. – Wyd. 2 uzup. – Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, 2000. – 199 s.
26. Mistyka nadwiślańska: brat Albert, siostra Faustyna, Karol Wojtyła, Józef Tischner. – Kraków: Miesięcznik “Znak”, 2010. – 162, [2] s. – (Znak ; 661)
27. Moje życie z Bogiem: duchowość św. Siostry Faustyny / Elżbieta Siepak. – Kraków: “Misericordia”, 2014. – 110 s.
28. O literackości Dzienniczka św. Faustyny i pięknie obrazu Jezusa Miłosiernego / Lucyna Sadzikowska // W: Święci autorzy / red. nauk. Elżbieta M. Kur, Ewa Borkowska. – Siedlce: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018. – S. 77-93
29. O św. Faustynie inaczej czyli Duchowość Heleny Kowalskiej / Dominika Steć. – Warszawa: “Inicjatywa Praska” Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej, 2011. – 135 s.
30. Oblicze, które ocala: o obrazie Jezusa Miłosiernego / Michał Dłutowski. – Wyd. 2. rozszerz. – Ząbki: “Apostolicum” Wydaw. Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, 2017. – 171, [5] s.: il.
31. Obraz Bożego Miłosierdzia / Andrzej Witko. – Wyd. 2 popr. – Kraków: Wydaw. WAM, 2004. – 76, [4] s., [16] s. tabl. (w tym kolor.): il.
32. Obraz, którego autorem jest sam Jezus / Mariusz Bernyś. – Warszawa: Wydaw. Stampa, 2008. – 224 s.: il. – (Biblioteka Koła św. Józefa ; 4)
33. Obraz Miłosierdzia Bożego i jego tajemnica / Piotr Szweda, Andrzej Witko. – Kraków: Wydaw. AA, 2012. – 206, [1] s.: il. (gł. kolor.)
34. Promienie łask: o malarskim odtworzeniu wizji św. Faustyny Kowalskiej / Teresa Labuda. – Warszawa: Wydaw. Księży Marianów, 2001. – 101, [3] s., [16] s. tabl.: il.
35. Rekolekcje św. Siostry Faustyny / [wstęp i koment. Marian Zawada]. – Kraków: “Misericordia”, 2012. – 47, [1] s.: il. kolor. + 1 dysk optyczny (CD)
36. Sakrament pokuty w życiu św. Siostry Faustyny / Maria Kowalska. – Wyd. 2. – Kraków: Dehon Wydaw. Księży Sercanów, cop. 2005. – 143, [1] s.
37. Sekrety siostry Faustyny: czas miłosierdzia jest krótki / Edward Staniek. – Kraków: Wydaw. św. Stanisława BM, 2011. – 193, [2] s.
38. Siostra Faustyna: biografia świętej / Ewa K. Czaczkowska. – Kraków: ”Znak”, 2012. – 398, [2] s., [32] s. tabl.: il.
39. Szlakiem świętej Siostry Faustyny w Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia / [oprac. Elżbieta Siepak]. – Warszawa: “Misericordia”, 2013. – 127, [1] s., [16] s. tabl.: il.
40. Śladami objawień św. siostry Faustyny Kowalskiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach / [oprac. M. Elżbieta Siepak]. – Kraków: “Misericordia”, 2016. – 227, [1] s.: il. kolor.
41. Św. Faustyna Helena Kowalska: [nowa biografia polskiej świętej kanonizowanej przez Jana Pawła II] / Ewa Czerwińska. – Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2013. – 174, [2] s., [8] s. tabl. kolor.
42. Św. Faustyna i Boże Miłosierdzie: życiorys, nowenna, modlitwy / Mira Majdan. – Warszawa: “Promic”, 2013. – 109, [1] s.
43. Św. Siostra Faustyna: rekolekcje / Jan Machniak. – Kraków: Wydaw. M, cop. 2017. – 183, [1] s.
44. Świadkowie miłosierdzia / Jan Nowak. – Kraków: Wydaw. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2011. – 110, [1] s.
45. Święci nie zarażają: siostra Faustyna: ostatnie lata życia / Marzena i Marek Florkowscy ; konsult. M. Elżbieta Siepak. – Kraków: Wydaw. MMF, 2016. – 209 s.: il. (gł. kolor.)
46. Święta Faustyna: życie, proces, cud kanonizacyjny, modlitwy / [oprac. Magdalena Maziarz]. – Kraków: Wydaw. M, 2010. – 64 s.
47. Święta Faustyna Kowalska / Elżbieta Siepak. – Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 2000. – 16 s. : il. – (Twój Patron)
48. Święta Faustyna Kowalska / Małgorzata Pabis. – Kraków: Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2018. – 79, [1] s.: il. kolor.
49. Święta Faustyna Kowalska ; Święty Pio z Piertrelciny [!] / Małgorzata Pabis. – Kraków: Wydaw. św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2013. – 125 s. – (Świadkowie Chrystusa)
50. Święta Siostra Faustyna i dusze czyśćcowe / Marcello Stanzione ; [tł. Jacek Partyka]. – Kraków: Wydaw. AA, cop. 2015. – 228 s.
51. Święta siostra Faustyna Kowalska: sekretarka Bożego Miłosierdzia / Andrzej Sujka. – Kraków: Wydaw. M, 2010. – 136, [4] s.
52. Tajemnica Miłosierdzia: stulecie urodzin św. Faustyny Kowalskiej / s. Teresa – Katarzyna Szałkowska. – Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, 2005. – 359, [1] s. – (Mistyka Polska ; 20)
53. W blasku Bożego Miłosierdzia: św. Siostra Faustyna Kowalska / [konferencje, referaty, wykłady M. Elżbiety Siepak]. – Kraków: “Misericordia”, 2018. – 375 s.
54. W ramionach cierpienia: św. Teresa z Lisieux i św. Faustyna / Piotr Szweda. – Kraków: La Salette: AA, 2003. – 203 s.: il.
55. Widziałam Pana: wizje św. Siostry Faustyny Kowalskiej / Jan Machniak. – Kraków: Wydaw. Karmelitów Bosych, 2001. – 116, [2] s. – (Spotkania ze Świętą Faustyną Kowalską)
56. Wspomnienia o świętej siostrze Faustynie Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia / [oprac. M. Elżbieta Siepak]. – Kraków: “Misericordia”, 2013. – 272 s., [8] s. tabl. kolor.
57. Wszystko mi mówi o Jego Miłosierdziu: świętość Miłosierdzia objawiona Faustynie / Stanisław Urbański. – Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, 2016. – 151, [1] s. – (Mistyka Polska ; 147)
58. Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu: mistyka siostry Faustyny / Ludmiła Grygiel. – Wyd. 2, popr. – Kraków: “Znak”, 2000. – 369, [2] s.
59. Życiorys świętej Faustyny / Józef Andrasz ; pod red. Józefa Augustyna. – Kraków: Wydaw. WAM – Księża Jezuici, 2015. – 227, [2] s.

Artykuły z wydawnictw ciągłych:

60. Apostołka Bożego Miłosierdzia – św. Siostra Faustyna Kowalska (1905-1938) / Jan Machniak // Polonia Sacra. – 2004, nr 14, s. 165-188
61. Biblijne przesłanie obrazu Miłosierdzia Bożego / Antoni Tronina // Verbum Vitae. – Nr 3 (2003), s. 255-266
62. Choroba uświęcona: przypadek siostry Faustyny / Mateusz Szubert // Lud. – T. 94 (2010), s. 333-346
63. Cnoty teologiczne i sakramenty w doświadczeniu cierpienia św. siostry Faustyny Kowalskiej / Sylwester Robak // Warszawskie Studia Pastoralne. – 2016, nr 3, s. 7-23
64. Czas Króla Miłosierdzia: misja Polski w objawieniach św. s. Faustyny / Czesław Ryszka // Cywilizacja. – Nr 63 (2017), s. 169-177
65. Dezyderaty przeżycia Wielkiego Postu według św. Siostry Faustyny / Sławomir Tykarski // Teologia i Człowiek. – 2018, z. 2, s. 123-142
66. “Dosyć nie umiem pisać” – Dzienniczek Faustyny Kowalskiej jako wydarzenie piśmienne i tekstowe / Piotr Kubkowski // Teksty Drugie. – 2015, nr 4, s. 119-138
67. Katechetyczne przesłanie obrazu Jezusa Miłosiernego / ks. Jan Kochel // Katecheta. – 2004, nr 4, s. 45-50
68. Kobieta darem i tajemnicą: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Jolanta Owsianna // Katecheta. – 2010, nr 5, s. 46-49
69. Miłosierne oblicze Boga w znaku obrazu “Jezu, ufam Tobie!” / Nulla Chmura // Łódzkie Studia Teologiczne. – 2015, nr 4, s. 27-33
70. Miłość większa niż śmierć w doświadczeniu mistycznym św. siostry Faustyny / M. Nulla Chmura // Polonia Sacra. – 2018, nr 3, s. 29-57
71. Misja profetyczna św. Faustyny Kowalskiej i jej znaczenie dla Kościoła we współczesnym świecie / Lech Król // Polonia Sacra. – 2018, nr 3, s. 81-99
72. Mistyczka i ojczyzna: o narodowych i politycznych przesłaniach Dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej / Jacek Grzybowski // Teologia Polityczna. – 2017/2018, nr 10, s. 103-123
73. Namalowane Miłosierdzie / Magdalena Jarzewicz // Christianitas. – Nr 10, (2001/2002), s. 95-104
74. Tajemnica miłosierdzia Bożego – Święta Faustyna Kowalska: klasa I-III liceum / Justyna Wulkiewicz // Zeszyty Formacji Katechetów. – 2009, nr 2, s. 93-100
75. Tajemnice miłosierdzia Bożego: św. Faustyna Kowalska / Justyna Wulkiewicz // Zeszyty Formacji Katechetów. – 2016, nr 1, s. 105-112
76. Teologia peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego / Edward Ozorowski // Rocznik Teologii Katolickiej. – T. 7 (2008), s. 64-70
77. Zgromadzenie, które powstało: realizacja życzenia Jezusa, przekazanego s. Faustynie Kowalskiej / Michał Damazyn // Teologia i Człowiek. – 2018, z. 1, s. 85-102

 

Literatura dla dzieci i młodzieży:

78. Faustyna Kowalska / [Jan W. Góra, Lucyna Talejko-Kwiatkowska]. – Poznań: Harbor Point Media Rodzina, cop. 2012. – 63, [1] s. : il. kolor. – (Nazywam się…)
79. Helenka która chciała zostać wielką świętą / Anna Bergman ; [il. Rafaela Jedynak]. – Kraków: “Misericordia”, [2016]. – 39, [1] s.: il. kolor.
80. Jak mała Helenka została wielką świętą: św. Faustyna Kowalska (1905-1938) / Ewa Skarżyńska ; il. Katarzyna Dąbrowska. – Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2012. – [24] s.: il. kolor.
81. Nadzwyczajnie zwyczajna: św. Faustyna Kowalska: powieść dla młodzieży / Jolanta Sąsiadek ; [zdj. Jolanta Sąsiadek, Stanisław Markowski]. – Wyd. 2. uzup. – Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2013. – 275, [3] s., [16] s. tabl.: il. kolor.
82. Pamiętnik małej Faustynki / Aleksandra Polewska ; [rys.: Katarzyna Bednarczyk]. – Kraków: Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2015. – 30, [2] s.: il. kolor.
83. Poszukiwacze Bożego Miłosierdzia: Faustyna święta dziewczyna / tekst Dorota Jakimowicz ; il. Paweł Kołodziejski. – Kraków: Wydaw. Serafin. Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincja Krakowska, cop. 2013. – 68, [2] s.: il. kolor.
84. Siostra Faustyna: zaufaj Bogu już dziś / Anna Wojciechowska ; [il. Katarzyna Micińska]. – Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, cop. 2016. – 38, [6] s.: il. kolor.
85. Święta Blogerka siostra Faustyna / Marcin Kornas ; wprowadzenie Ania Golędzinowska. – Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, cop. 2014. – 148, [3] s.
86. Święta Faustyna / napisał Krzysztof J. Kopciński ; zil. Dorota Łoskot-Cichocka. – Warszawa: Muchomor, 2003. – [36] s. : il. – (Święci)
87. Święta Faustyna: perła w Sercu Jezusa / Bogusław Zeman ; [il. Katarzyna Czerner-Wieczorek]. – Częstochowa: Święty Paweł, cop. 2011. – 48 s.
88. Święta Faustyna Kowalska / Eliza Piotrowska ; [il. Eliza Piotrowska]. – Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2013. – 47, [1] s.: il. kolor. – (Święci Uśmiechnięci)

 

Zbiory specjalne:

89. Dar Boga dla naszych czasów: życie i misja św. Siostry Faustyny [płyta audio] / oprac. M. Elżbieta Siepak. – Kraków: “Misericordia”, [2017]. – 1 płyta CD (3 godz. 45 min 50 s)
90. Dzienniczek św. Siostry Faustyny [płyta audio] . – Kraków: Wydaw. Biały Kruk, [2018]. – 3 płyty CD (30 godz.)
91.Faustyna [Film] / scen. i dialogi Maria Nowakowska-Majcher ; reż. Jerzy Łukaszewicz ; [wyk. Dorota Segda]. – Katowice: Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej “Gość Niedzielny”, 2016. – 1 dysk optyczny (74 min)
92. Helenka która chciała zostać wielką świętą [płyta audio] / Anna Bergman. – Katowice: “Misericordia”, 2016. – 1 płyta CD (29 min 25 s)
93. Moc spotkania: rozważania oparte na Biblii i rozmowach miłosiernego Boga z duszą z “Dzienniczka” św. Siostry Faustyny [płyta audio] / Sławomir Czajka, Emanuela Gemza. – Kraków: “Misericordia”, cop. 2018. – 1 płyta CD (3 godz. 34 min 43 s) + broszura

 

 

Oprac. Małgorzata Potępa
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu