Ewaluacja problemowa w PBW

18 grudnia 2019 roku zespół ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Opolu w składzie: Małgorzata Dybka i Olimpia Matys dokonał podsumowania prowadzonej od 9 grudnia 2019 roku w PBW w Opolu oraz filiach terenowych ewaluacji problemowej. Wizytatorzy omówili efekty zebranych materiałów i przedstawili wstępną wersję raportu końcowego. Pełna i ostateczna wersja raportu ukaże się za kilkanaście dni i zostanie opublikowana na stronie internetowej Systemu Ewaluacji Oświaty – www.npseo.pl. Dziękujemy wszystkim Pracownikom PBW wraz z filiami za udział w badaniach, partnerom biblioteki oraz wszystkim respondentom, którzy oceniali jakość pracy PBW.