„Europejskie puzzle” – konkurs

Opolskie Centrum Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu Filia w Kluczborku serdecznie zaprasza uczniów klas VII i VIII do udziału w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej  z okazji 20-lecia wstąpienia Polski do UE “Europejskie puzzle” pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego i Opolskiego Kuratora Oświaty.

Konkurs ma zachęcić uczniów do wyruszenia w odkrywczą podróż po krajach członkowskich Unii Europejskiej i odszukać tropy łączące te państwa z Polską. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat krajów członkowskich UE, kształtowanie tożsamości narodowej uczniów, kształtowanie uczucia poszanowania dla dziedzictwa historycznego i kulturowego Polski i Europy, rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania swojej wiedzy.

Szczegóły Konkursu zawarte zostały w Regulaminie.

Dane do kontaktu:

Opolskie Centrum Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Kluczborku
ul. K. Miarki 2, 46-200 Kluczbork, tel. 77 418 16 98 , e-mail: kluczbork@pedagogiczna.pl ; e.dolata-makuch@oce.opolskie.pl

Zapraszamy do udziału!!!

Regulamin

KARTA ZGŁOSZENIA

Zał. 1 – Wzór formularza zgłoszeniowego

Zał. 2 – Metryczka dołączana do pracy konkursowej

Zał. 3 – Zgoda nauczyciela zgłaszającego klasę na przetwarzanie danych osobowych

Zał. 4 – Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

Plakat – do pobrania