Empatyczne zrozumienie świata- warsztaty biblioterapeutyczne

Empatia jest zdolnością postawienia się w sytuacji innej osoby, odczucia emocji, których doświadcza inny człowiek. Pociąga za sobą perspektywiczne myślenie: postawić się na czyimś miejscu, nie tylko wyobrazić sobie, co myśli ta osoba, ale również co czuje. Empatia zapobiega konfliktom i przemocy, jednocześnie poprawia samopoczucie. Jest głównym składnikiem inteligencji emocjonalnej. polega na zrozumieniu emocji i uczuć innych. Uczniowie kl. Ib z PSP nr 33 w Opolu 12 lutego rozpoczęli cykl zajęć dotyczący emocji i uczuć. Na pierwszych zajęciach zapoznali się z tekstem Lwa Tołstoja ,,Kiść winogron” i ćwiczyli rozpoznawanie emocji.