Inscenizacje teatralne „Balladyny” Juliusza Słowackiego na współczesnym plakacie teatralnym – wystawa online

Lekturą podczas 9. edycji Narodowego Czytania w 2020 r. organizowanego przez Prezydenta RP jest „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Z tej okazji została przygotowana wystawa on-line pt.: Inscenizacje teatralne „Balladyny” Juliusza Słowackiego na współczesnym plakacie teatralnym.

Celem ekspozycji jest również przywrócenie lekturze czytelnika, a kulturze świadomego odbiorcy i uczestnika poprzez poznawanie pozaliterackich tekstów, w tym przypadku plakatu teatralnego.

„[…] oświetlanie literatury  sztuką,  domenami  kultury,  przywoływanie  kontekstów  filozoficznych, artystycznych,  kulturowych, i  odwrotnie  – oświetlanie sztuki (malarstwa!) literaturą pozwala rozważać  zjawiska  i  refleksje  uniwersalne,  kulturowe i    artystyczne,    filozoficzne    i aksjologiczne,   etyczne   i   estetyczne we  wspólnej  przestrzeni.” (Cyt. za: Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego. Zadania oparte na tekstach ikonicznych. Materiał dla nauczycieli /Anna Pilch [online].  [Dostęp 17.09.2020] dostępny w Internecie: https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Mat2015/Pilch_Zadania_ikoniczne.pdf)

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania wystawy !!!