Efektywność nauczania

Zestawienie bibliograficzne “Efektywność nauczania” opracowano na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Zestawienie obejmuje 133 pozycje, numerowanych łącznie wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism wydanych w latach 2002-2012. Zestawienie uporządkowano alfabetyczne według tytułu publikacji.    

Książki:                                                                                                                                                                                                           

1. Aksjologiczne aspekty ewaluacji w procesie kształcenia / red. nauk. Krystyna Ciekot, Wojciech Horyń, Ryszard Jasiński. – Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, 2005. – 170, [1] s. : wykr. ; 21 cm.

2. Autoewaluacja i refleksyjność nauczyciela / pod red. nauk. Jana Grzesiaka. –   Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007. – 274 s. : il. ; 24 cm.                                                                                 

3. Autoewaluacja w szkole / Martin Baumgartner-Schaffer [! et al.] ; pod red. Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej ; [tł. z niem. Edyta Brudnik, Beata Owczarska]. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, cop. 2010. – 208 s. : il. ; 30 cm.                                                                                                                          

4. Badanie jakości pracy szkoły na rzecz programowania jej rozwoju / aut., Maria Koszmider ; aut., Alicja Oleska ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. – Łódź : Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna ŁCDNiK, 2004. – 19,[1] s. ; 24 cm. PBW Opole C 189186                                                                                  

5. Cele i osiągnięcia w uczeniu się / Waldemar Kozłowski. – Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2006. – 208, [8] s. ; 24 cm.                                                                                                                                                            

6. Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki / Bolesław Niemierko. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 363, [1] s. : il. ; 24 cm. PBW Opole M 201446, M 201447, M 208974, C 201411, Filia Brzeg C 051218, Filia Kędzierzyn – Koźle C 62038, Filia Kluczbork M 052391, M 52392, C 52311, Filia Nysa M 065476, M 066927, M 066928, C 065475                                                                                        

7. Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej [Zbiory ilustracyjne] / oprac. Iwona Rokicińska. – Warszawa : “Harmonia” 2010. – teczka 31 kart : kolor ; 24 x 30 cm.+ Kweststionariusz  PBW Opole GF 000776        

8. Diagnoza i ewaluacja w pracy szkoły : program studiów podyplomowych dla nauczycieli / Mariola Wojciechowska. – Kielce : Stachurski, 2008. – 43 s. ; 21 cm.                                                                                             

9.  Diagnoza i ewaluacja w przemianach edukacyjnych / pod red. Kazimierza Wenty, Elżbiety Perzyckiej. – Szczecin : Oficyna Wydawnicza CDiDN, 2007. –   335 s. : il. ; 24 cm.                                                

10. Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych / pod red. Kazimierza Wenty, Elżbiety Perzyckiej ; Uniwersytet Szczeciński. Instytut Pedagogiki. – Szczecin : Oficyna Wydawnicza CDiDN, 2005. –   370 s. : il. ; 24 cm.                                                                                             

11. DIDMATTECH XXIV : problemy edukacji nauczycieli / pod red. Veroniki Stofoveĵ, Kazimierza Jaracza, Henryka Nogi ; Uniwersytet Pedagogiczny. Instytut Techniki, Kraków, Univerzita J. Selyeho. Pedagogická Fakulta, Komá. – Kraków : Instytut Techniki UP, 2011. – 502 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 c          

12. Dyscyplina i kierowanie klasą / Clifford H. Edwards. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – 507,[1] s. ; 24 cm.  PBW Opole M 194758, M 194759, C 194523, Filia Kluczbork C 051805                                                                                                                                                          

13. Dysleksja a nauczanie języków obcych : przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją / Katarzyna Maria Bogdanowicz. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011. – 279 s. : il. ; 24 cm. PBW Opole M 206872, M 212739

14. Działania nauczyciela a wiedza pojęciowa uczniów / Urszula Dernowska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, cop. 2008. –   216 s. ; 24 cm.                                                                       

15. Edukacja : jakość czy równość? / red. nauk. Ewa Kobyłecka, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. – 360 s. : il. ; 24 cm. PBW Opole M 206065

16. Edukacja informacyjna : diagnoza i ewaluacja w przemianach edukacyjnych / pod red. Kazimierza Wenty, Elżbiety Perzyckiej ; Uniwersytet Szczeciński, Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. – Szczecin : Oficyna Wydawnicza CDiDN, 2007. –   335 s. : il. ; 24 cm.

17. Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej / Rafał Piwowarski. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2006. – 224 s. : il., mapy, wykr. ; 25 cm. PBW Opole M 195282, C 195127

18. Efektywność dydaktyczna zajęć korekcyjno-wyrównawczych / Ewa Anna Zwolińska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. – 247, [1] s. ; 24 cm.

19. Efektywność gier dydaktycznych w procesie kształcenia / Roman Król. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2007. – 146 s. : il. ; 24 cm.

20. Efektywny nauczyciel sztuki kulinarnej / pod red. Edyty Borys i Henryka Mizerka. – Olsztyn : Studio Avalon, 2010. – 196 s. : il. kolor. ; 22 cm. PBW Opole M 207471

21. Efektywny nauczyciel zawodów ekonomicznych / pod red. Marty Doroby i Edyty Borys. – Olsztyn : Studio Avalon, 2012. — 236 s. : il. kolor., fot., wykr. ; 22 cm. PBW Opole C 207429

22. Ekonomiczne determinanty efektywności w edukacji : (wybrane zagadnienia) / Antoni Jeżowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. – Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007. –   96 s. : il. ; 24 cm.

23. Ewaluacja a jakość edukacji : koncepcje, doświadczenia, kierunki praktycznych rozwiązań / red. Grzegorz Michalski. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. – 240 s. : il. ; 24 cm.

24. Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej / red. Anna Brzezińska, Jerzy Brzeziński i Andrzej Eliasz ; Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. – Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej “Academica” 2004. – 243 s. : rys., wykr. ; 24 cm. Filia Brzeg C 050082, PBW Opole M 196743 (wydanie z 2003r.)

25. Ewaluacja jako czynnik warunkujący skuteczność i efektywność kształcenia / pod red. Ryszarda Jasińskiego i Wojciecha Horynia. – Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, 2003. –   174 s. : tab., wykr. ; 21 cm.

26. Ewaluacja w edukacji : koncepcje, metody, perspektywy : XVII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków, 23-25 września 2011 r. / pod red. Bolesława Niemierko i Marii Krystyny Szmigel ; Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej. – Kraków : Grupa Tomami, 2011. –   558 s. : il. ; 24 cm.

27. Inteligencja : sposoby oddziaływania na IQ / Richard E. Nisbett ; przekł. Magdalena Szymczukiewicz. – Sopot : Wydawnictwo Smak Słowa, 2010. – 244 s. : il. ; 24 cm. PBW OpoleM 204324, Filia Kędzierzyn – Koźle M 63185

28. Istota czytania / Sebastian Tabor. – Kraków : “Impuls”, 2005. – 221,[3] s. ; 24 cm. PBW Opole C 208478, M 192028, Filia Nysa C 062902

29. Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły : poradnik dla dyrektorów, rad pedagogicznych i organów nadzorujacych szkoły / Marek Durda , Jadwiga Maciejewska. – Poznań : “eMPi2”, 2002. – 86,[2] s. ; 24 cm. PBW Opole M 185812, Filia Brzeg C 049230

30. Jak dzieci uczą się wartości : poradnik dla rodziców / Elke Leger ; tł.[z niem.] Magdalena Jałowiec. – Kielce : “Jedność”, 2005. – 120 s. ; 22 cm. PBW Opole M 192031, Filia Kędzierzyn – Koźle M 60756

31. Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze / [aut. Mona Mourshed, Chinezi Chijioke, Michael Barber ; tł. Magdalena Pater]. – Warszawa : Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2012. – 141, [3] s. : il. kolor. ; 30 cm. PBW Opole M 207483, M 211790

32. Jak nauczyć dzieci myślenia / Robert J. Sternberg , Louise Spear-Swerling ; przekł.[z ang.] Olga Kubińska , Wojciech Kubiński. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 128 s. ; 24 cm. PBW Opole M 191325, M 191614, M 194805, Filia Brzeg M 048694 (wydanie z 2003r.)

33. Jak oceniać, aby uczyć ? / Paul Black . – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2006. – 147 s. ; 24 cm. PBW Opole M 196410, M 211791

34. Jak zachować porządek w klasie / Hans-Peter Nolting ; przekł. Marian Leon Kalinowski. –  Gdańsk; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. – 155, [1] s. : 21 cm. PBW Opole M 212750; M 191329, Filia Brzeg M 049822, Filia Nysa M 065031 (wydanie z 2004r.)

35. Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie / John Robertson ; tł. Krzysztof Kruszewski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003]. –   215 s. : il. ; 24 cm. Filia Kluczbork M 052300; PBW Opole M 179200, M 179615, M 209368, C 178841, Filia Kędzierzyn – Kożle M 60925, M 58962, Filia Nysa C 059058, M 065315 (wydanie z 1998 r.)

36. Jakość kształcenia / Józef Jura, Zdzisław Wojciechowski ; Wyższa Szkoła Celna. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Celnej, 2005. –   61 s. ; 25 cm.

37. Jakość pracy szkoły : praktycznie / Klemens Stróżyński. – Warszawa ; Łódź : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. – 117, [3] s. : il. ; 24 cm.

38. Jakość ustawicznej edukacji zawodowej / pod red. Henryka Bednarczyka, Arkadego Shklyara. – Radom : Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2006. – 178 s. : il. ; 25 cm. PBW Opole M 199349, C 199295

39. Jakość w nauczaniu i przedsiębiorczości / red. nauk. Tadeusz Grabiński, Leszek Woszczek, Adam Tabor. – Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu ; Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 2008. –   303 s. : il. ; 25 cm.

40. Jakość w systemie edukacji = Quality in the educational system / pod red. Bożeny Muchackiej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. – Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, 2009. –   151 s. ; 25 cm.

41. Jakość życia i jakość szkoły : wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły / red. nauk. Inetta Nowosad, Iris Mortag, Jana Ondráková. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010. – 381 s. : il. ; 21 cm.

42. Każdy uczeń może osiągnąć sukces / William Glasser ; [tł. z jęz. ang. Agnieszka Alster]. – Łódź : Pracownia Alternatywnego Wychowania, cop. 2005. –   188 s. ; 21 cm. PBW Opole M 189888, M 192598, C 189887

43. Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki : studia porównawcze polsko-słowackie / red. nauk. Waldemar Furmanek, Milan Ďuriš ; [aut. Furmanek Waldemar et al.]. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – 223 s : il. ; 24 cm.

44. Kompetencje nauczycieli w reformowanej szkole / Maria Teresa Michalewska ; współpr. Piotr Kowolik. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. – 107,[8] s. ; 24 cm. PBW Opole C 186716

45. Korepetycje – szara strefa edukacji / Elżbieta Putkiewicz. – Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005. – 186 s. ; 24 cm.

46. Ku pedagogicznemu mistrzostwu / [aut. Marianna Mendyk et al.] ; Stowarzyszenie Oświatowe “Sycyna”, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wydział w Radomiu, Międzygimnazjalny Zespół Nauczycieli Doradców Metodycznych w Zwoleniu. – Zwoleń : Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-Państwowego Instytutu Badawczego, 2008. – 46, [1] s. : il. ; 24 cm.

47. Mały poradnik ewaluacji wewnętrznej w szkołach i w przedszkolach / Łukasz Kluz, Stefan Wlazło. – Wrocław : “Therismos”, cop. 2010. –   57 s. : il. ; 21 cm.

48. Menedżer i kreator edukacji / pod red. Czesława Plewki i Henryka Bednarczyka ; [aut. Henryk Bednarczyk et al.]. – Radom : Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2008. –   368 s. : il. ; 25 cm.

49. Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się / Bożena Kubiczek. – Opole : Wydawnictwo Nowik, 2005. – 156 s. : il, rys., wykr. ; 24 cm.

50. Metody wspierania rozwoju ucznia : niezbędnik dyrektora / Małgorzata Taraszkiewicz [et al.]. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009. – 233 s. : il. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM).

51. Miejsce i ranga liceum profilowanego w polskim systemie oświatowym : nadzieje i zagrożenia / red. Ryszard Kucha. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. – 117,[3] s. ; 24 cm.

52. Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy ; tł.[z ang.] Krzysztof Kruszewski. – [Wyd. 2 – 3 dodruk]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. — 277,[2] s. ; 24 cm.

53. Nauczyciel w szkole : jak przeżyć szkołę / Klaus Schaefer ; przekł. Joanna Mink. – Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – 205 s. ; 24 cm.

54. Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych / Ewa Kobyłecka ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. – Kraków : “Impuls”, 2005. – 165, [3] s. : rys. ; 24 cm.

55. Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami / Grażyna Szyling. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2011. –   386 s. : il. ; 24 cm.

56. Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. – 541 s. : il. ; 24 cm.

57. Obserwacje od A do Z : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Joanna Kołodziejska. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009. – 64 s. ; 21 cm.

58. Ocena wewnętrzna i zewnętrzna jakości kształcenia w szkołach wyższych / red. Jerzy Brzeziński ; red., Andrzej Eliasz ; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. – Warszawa : “Academica”, 2003. – 135 s. ; 24 cm.

59. Ocenianie kształtujące w szkołach artystycznych / Jolanta Bedner [et al.]. – Warszawa : CENSA – Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, 2008. – 61, [3] s. : il. ; 21 cm.

60. Ocenianie szkolne bez tajemnic / Bolesław Niemierko. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003]. – 292 s. : il. ; 24 cm.

61. Ocenianie szkolne wspierające rozwój ucznia / Iwona Kopaczyńska. – Kraków : “Impuls”, 2004. – 309,[3] s. ; 24 cm.

62. Od teorii do praktyki : rozwój zawodowy nauczyciela / Christopher Day ; wstęp Tadeusz Lewowicki ; przekł. Joanna Michalak. – Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – 334 s. : il. ; 23 cm.

63. Pierwszy rok nauczania : jak osiągnąć sukces / Richard D. Kellough ; z wprowadzeniem Andrzeja Janowskiego ; tł. [z ang.] Janusz Stawiński. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. – 231 s. ; 21 cm

64.  Podręcznik szkolny w dyskursie dydaktycznym – tradycja i zmiana / Jolanta Nocoń. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. – 280 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. –

65. Pomiar sprawdzający w kształceniu zawodowym / Franciszek Ruchała. – Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2008. – 190 s. : wykr. ; 25 cm.

66. Poradnik dla nauczyciela dla liceum ogólnokształcącego , liceum profilowanego i technikum oraz przedmiotowy system oceniania / Małgorzata Miazga. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 163 s. ; 24 cm.

67. Poradnik wizytatora. Z. 3, Uwarunkowania efektów pracy szkoły / [Jarosław Domalewski]. – Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2009. – 49 s. : il. ; 24 cm.

68. Powodzenia i niepowodzenia szkolne : (źródła, profilaktyka, terapia) / pod red. Agaty Jacewicz ; Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. – Białystok : Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2009. –   142 s. : il. ; 24 cm.

69. Praktyka ewaluacji w szkole: poradnik dyrektora / Klemens Stróżyński. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. – 161 s. : tab. ; 21 cm + dysk optyczny (CD ROM).

70. Profil kompetentnego nauczyciela w europejskiej szkole / pod red. Marietty Blachnik-Gęsiarz, Daniela Kukli. – Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2008. – 213 s. : il. ; 24 cm.

71. Program w edukacji dzieci : geneza, istota, kryteria / Danuta Waloszek. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2005. – 196,[1] s. ; 21 cm.

72. Refleksje nad jakością pracy szkoły = Reflections on the quality of school work / pod red. Zdzisławy Zacłony ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. – Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, 2009. –   185 s. : il. ; 25 cm.

73. Rozwój zawodowy nauczyciela / Christopher Day ; przekł. Joanna Michalak ; wstęp Tadeusz Lewowicki. Adres wydawniczy Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, cop. 2004. –   334 s. ; 25 cm.

74. Rozwój zawodowy nauczyciela / pod red. nauk. Henryka Moroza. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2005. – 297, [3] s. : il. ; 24 cm.

75. Skuteczność ucznia : od czego zależy udana realizacja wymogów edukacyjnych? / Dorota Turska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. – 200,[1] s. : il., wykr. ; 24 cm.

76. Standardowy nadzór pedagogiczny w praktyce / red. Józef Pielachowski. – Poznań : “eMPi2”, 2006. – 183,[1] s. ; 24 cm.

77. Sukces w szkole jest możliwy : jak pomóc dzieciom, by miały dobre osiągnięcia w szkole podstawowej : poradnik dla rodziców i wychowawców / Christina Buchner ; tł.[z niem.] Magdalena Jałowiec. – Kielce : “Jedność”, 2004. – 111, [2] s. ; 22 cm.

78. Szkolne standardy jakości procesu kształcenia / Maria Koszmider. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2008. – 116 s. : il., wykr. ; 24 cm.

79. Szkoła dialogu : jak skutecznie porozumiewać się? / Ewa Kiezik-Kordzińska , Ewa Kiezik Kordzińska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 40 s. : il., rys. ; 21 cm.

80. Szkoła szans / Grażyna Gurnik. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2006. – 264 s. : il., rys., wykr. ; 21 cm.

81. Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T.1 / red. Bożena Muchacka ; aut., Józef Kuźma. – Kraków : “Impuls”, 2006. – 209,[1] s. ; 24 cm.

82. Ściąganie w szkole : raport z badań / Konrad Kobierski. – Warszawa : “Impuls”, 2006. – 285,[1] s. : il., rys. ; 24 cm.

83. Temporalne orientacje ideologiczne nauczycieli / Małgorzata Kunicka. – Kraków : “Impuls”, 2005. – 143 s. ; 24 cm.

84. Testowe sprawdzanie wiedzy : poradnik dla egzaminujących i egzaminowanych / Marek Cieciura. – Poradnik dla egzaminujących i egzaminowanych. – Warszawa : Vizja Press&IT, 2008. – 288 s. : il. ; 24 cm.

85. Trudna klasa / Bill Rogers ; przekł.[z ang.] Zofia Janowska. – Warszawa : “Fraszka Edukacyjna”, 2006. – 224 s. ; 24 cm.

86. Trudności w nauce : skuteczne sposoby pracy z dzieckiem : pomóż swojemu dziecku / Gislind Binder, Richard Michaelis ; z niem. tł. Jakub Pobłocki ; konsult. nauk. i przypisy Irena Sosin. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003. – 180, [1] s. : il. ; 21 cm.

87. Trudny uczeń czy trudności ucznia? : sympozjum katechetyczne, Częstochowa, 14 stycznia 2006 r. / red. Norbert Pikuła ; Wydział Katechizacji Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. – Kraków ; Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2006. – 106, [3] s. : il. ; 21 cm.

88. Tworzenie warunków dobrego funkcjonowania szkoły wyższej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kaczora i Dariusza Widelaka. – Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : 2007. Wydawnictwo Instytut Śląski, – 184 s. : il. ; 24 cm.

89. Uczymy się uczyć / Mel Silberman ; przeł.[z ang.] Jarosław Rybski. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 192 s. ; 21 cm.

90. Umowa z klasą / Ewa Góralczyk. – Warszawa : “Fraszka Edukacyjna”, 2006. – 49 s. : il. ; 24 cm.

91. Usprawnianie procesu nauczania / Henryk Budzeń. – Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2003. – 86,[1] s. ; 24 cm.

92. Vademecum wychowawcy / Beata Badziukiewicz , Mirosław Sałasiński . – Warszawa : “Żak”, 2006. – 244 s. ; 24 cm.

93. W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej / pod red. nauk. Krzysztofa Jakubiaka, Tomasza Maliszewskiego ; Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2011. – 371 s. ; 25 cm.

94. W poszukiwaniu jakości edukacji elementarnej / Tomasz Zimny. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. – 220 s. ; 24 cm.

95. W trosce o jakość szkoły / Ewa Kędracka-Feldman. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – 43 s. ; 21 cm.

96. Wiedza i umiejętności nauczyciela we współczesnej szkole / Marta Bałażak. – Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, cop. 2009. –   203 s. ; 24 cm.

97. Wiedza praktyczna nauczyciela : studium etnograficzne / Ireneusz Kawecki. – Kraków : “Impuls”, 2004. – 245,[2] s. ; 24 cm.

98. Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu / Ireneusz Kawecki. – Kraków : “Impuls”, 2003. – 261 s. : rys. ; 24 cm.

99. Zanim Twoi uczniowie zasiądą do matury / Henryk Szaleniec. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. – 44 s. : il. ; 21 cm.

100. Zarządzanie jakością pracy szkoły / aut., Liliana Budkowska ; aut., Alicja Oleska ; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. – Łódź : Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna ŁCDNiK, 2004. – 16,[2] s. ; 21 cm.

101. Związek między treściami nauczania technologii informacyjnych a kompetencjami słuchaczy / red. Barbara Gocłowska ; red., Zdzisław Łojewski. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. – 127 s. : il., wykr. ; 24 cm.

Artykuły w czasopismach:

102. Czy parametryzacja sprzyja innowacyjności nauczania – z doświadczeń EWD / Ewa Kędracka // Meritum. – 2012, nr 1, s. 86-92

103. Czy segregacja uczniów ze względu na uprzednie osiągniecia szkolne zwiększa efektywność nauczania mierzoną metodą EWD? / Roman Dolata . – Bibliogr. // Edukacja. – 2009, nr 1, s. 60-68

104. Czynniki warunkujące efektywność nauczania biologii / Alina Stankiewicz . – Bibliogr. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2008, nr 1-2, s. 109-117

105. Dlaczego ściągi są lepsze od zeszytów ćwiczeń / Marzena Żylińska // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 4, s. 84-94

106. Edukacja a kapitał ludzki. Cz. 3 / Kazimierz Denek // Nowa Szkoła. – 2011, nr 2, s. 3-15

107. Efektywność e-kształcenia i e-dokształcania zawodowego – studia przypadków / Iwona Kacak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2010, nr 4, s. 64-78

108. Efektywność elementarnej edukacji matematycznej wspomaganej komputerowo w pracy korekcyjno-wychowawczej / Żanetta Kaczmarek . – Bibliogr. // Neodidagmata. – [T.] 25/26 (2003), s. 125-135

109. Efektywność kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obligatoryjnym zadaniem polskiej oświaty / Jadwiga Jastrząb . – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 1-2, s. 32-35

110. Efektywność kształcenia zintegrowanego w świetle badań (na podstawie literatury przedmiotu) / Iwona Borawska. – Tab. – Bibliogr. // Edukacja. – 2007, nr 4, s. 47-67

111. Efektywność lekcji wf – w opinii uczniów / Robert Jaszczuk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2012, nr 8, s. 24-29

112. Efektywność nauczania. Siedem zasad / Jerzy Kopański // Fizyka w Szkole. – 2003, nr 3, s. 152-156

113. E-rzeczywistość czy e-nierzeczywistość? / Mirosław Wobalis // Polonistyka. – 2010, nr 11, s. 12-18

114. Ewaluacja wewnętrzna – debaty ciąg dalszy / Klemens Stróżyński, Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 4, s. 14-18

115. Gimnazjum – jestem za! / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. – 2010, nr 7, s. 13-17

116. Jak motywować uczniów do nauki – poradnik dla młodych nauczycieli wf / Dariusz Sitkowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 11, s. 37-42

117. Jak uczyć, żeby nauczyć / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. – 2011, nr 30, s. 8

118. Kompetencje nauczyciela religii jako perspektywa efektywności edukacyjnej / Anna Zellma // Katecheta. – 2009, nr 6, s. 3-12

119. Motywowanie ucznia do nauki / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 4, s. 28-33

120. O potrzebie pomiaru efektów pracy nauczyciela / Przemysław Majkut // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 135-140

121. Od jakich czynników indywidualnych zależy edukacyjna wartość dodana w szkołach wiejskich? / Radosław Sterczyński, Teresa Kutajczyk, Barbara Przychodzien // Edukacja. – 2009, nr 1, s. 68-83

122. Po co szkołom wymagania, po co ewaluacja? / Grzegorz Mazurkiewicz // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 9, s. 10-13

123. Praca domowa / Teresa Parczewska // Życie Szkoły. – 2008, nr 8, s. 16-21

124. Rozwijanie umiejętności intelektualnych w edukacji przyrodniczej / Ilona Żeber-Dzikowska // Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 2, s. 32-38

125. Samoocena czy “samochwałka”? / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 3, s. 90-93

126. Scenariusz lekcji wychowawczej “Jak efektywnie zarządzać czasem” / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 36, s. 38-39

127. Skrępowana klasa / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2011, nr 40, s. 4

128. Strategie ewaluacji wewnętrznej, czyli jak prosto przeprowadzić użyteczną ewaluację w szkole / Beata Ciężka // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 8, s. 76-79

129. Szkolna sztywność i elastyczność / Maciej Karwowski // Meritum. – 2012, nr 1, s. 2-7

130. Uniwersalność i partykularność a warunki możliwości ukrytego programu nauczania – powrót do problemu niezamierzonych efektów edukacji / Karolina Starego . – Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 3, s. 49-68

131. Wolność dla umysłu / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2012, nr 45, s. 4

132. Wykorzystanie edukacyjnej wartości dodanej w lokalnej polityce oświatowej / Maria Krystyna Szmigiel . – Bibliogr. // Edukacja. – 2009, nr 1, s. 84-99

133. Zapracować na autorytet / Beata Kulik // Wychowawca. – 2011, nr 9, s. 22-24

Oprac. Emilia Ulikowska
Wydział Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu