Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka /red. nauk. Barbara Woynarowska. – Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczące kształtowania kompetencji umożliwiających ludziom dbanie o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. W pierwszej części podręcznika omówiono teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej, nakreślono jej etyczne aspekty, opisano role i kompetencje osób prowadzących edukację zdrowotną oraz przedstawiono metodykę jej prowadzenia. Druga – praktyczna część – dotyczy wybranych obszarów tematycznych w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. W tej części, wzbogaconej o gotowe scenariusze zajęć, poruszono zagadnienia związane z edukacją w zakresie :  dbałości o ciało,  zdrowia psychicznego,  żywienia, aktywności fizycznej,  bezpieczeństwa,  zdrowia seksualnego,  zapobiegania zachowaniom ryzykownym,  bycia aktywnym pacjentem. Osobne rozdziały poświęcono edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Książka wychodzi naprzeciw uchwalonej w 2015 r. Ustawie o zdrowiu publicznym, w której wśród dziesięciu zadań zdrowia publicznego na drugim miejscu wymieniono „edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych”.