Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży

Gdzie brak słów, tam mówi muzyka. (H. C. Andersen)

Bibliografia „Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży” ujmuje publikacje teoretyczne i metodyczne, scenariusze zajęć na temat edukacji muzycznej dzieci i młodzieży.   Po aktualizacji zawiera 164  opisy bibliograficzne. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie,  z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone zostały sygnaturami.

Wydawnictwa zwarte :

1. Aktywny uczeń w świecie muzyki : propozycje dla nauczycieli / Elżbieta Frołowicz. – Gdańsk :”Harmonia”, 2008. – 80 s. : il., nuty, rys. ; 24 cm.

M 061310 (Kędzierzyn-Koźle), M 199994, M 202054 (Opole)

2. Być nauczycielem, być uczniem w perspektywie jutra :od sztuki uczenia się do uczenia się sztuki /red. nauk. Ewa Szatan, Agnieszka Nowak-Łojewska, Alicja Komorowska-Zielony. – Gdańsk :Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – 161 s. : il. ; 24 cm.

M 219962 (Opole)

3. Cele kształcenia w edukacji szkolnej  /red. Władysław Puślecki ; Uniwersytet Opolski ; Uniwersytet Opolski. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,1999. – 322 s. : rys., wykr. ; 24 cm.

C 180471 (Opole)

4. Dziecko w świecie muzyki : praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Dymary. – Kraków : „Impuls”, 2000. – 300, [1] s. : il., nuty ; 23 cm.

M 059560 (Nysa)

5. Edukacja artystyczna : dylematy teorii i praktyki / red. Małgorzata Lubieniecka, Paweł Herod. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum ; Wydawnictwo WAM , 2017. – 362 s. : il., fotogr., wykr. ; 24 cm.

C 218388, M 218467 – M 218468 (Opole)

6. Edukacja muzyczna : tożsamość i praktyka / red. Andrzej Białkowski ; aut. Maria Przychodzińska. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. – 219 s. ; il., wykr. ; 24 cm.

C 195917 (Opole)

7. Edukacja muzyczna w świecie zagrożonych wartości / pod redakcją naukową Heleny Tomaszek-Plewy, Amelii Golemy i Małgorzaty Szymańskiej. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, 2020. – 266 s. : il ; 24 cm.

8. Edukacja muzyczna wyzwaniem współczesności. / red. Robert Tyrała. Kraków : Wydawnictwo Naukowe PAT, 2006. – 118 s. ; 23 cm

9. Edukacja przez sztukę : o edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka / Hanna Krauze-Sikorska. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. – 345, [1] s. ; 24 cm

C 194535, M 194774 – M 194775 (Opole)

10. Edukacyjny aspekt uczestnictwa w kulturze muzycznej / red. Mirosława Knapik, Wiesława Sacher. Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła Administracji, 2007. – 118 s. ; 24 cm

11. Idee wychowania muzycznego w polskiej myśli pedagogicznej /Anna Pękala ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.  – Częstochowa : Wydawnictwo WSP, 2001. – 124, [3] s. ; 24 cm.

M 054911 (Kluczbork)

12. Integracja europejska – Proces Boloński : implikacje dla edukacji muzycznej / Gabriela Konkol. – Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2013. – 222 s. ; 26 cm

13. Kompendium edukacji muzycznej / Irena Chyła-Szypułowa. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. – 167 s. ; 22 cm

14. Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : teoria i badania / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Małgorzata Bilewicz. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak” : Fundacja Centrum Transfeu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych, 2015. – 322, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 214261 – M 214262, M 215100 – M 215101 (Opole)

15. Konteksty wczesnoszkolnej edukacji artystycznej / pod red. Agnieszki Weiner i Anny Boguszewskiej. Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 142 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

M 063193 (Kędzierzyn-Koźle), M 213182 (Opole)

16. Kreatywność w edukacji muzycznej / red. nauk. Maciej Kołodziejski. Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2014. – 284, [1] s. ; 21 cm

17. Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania / pod red. Bogusława Żurakowskiego. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. – 214, [2] s. ; 24 cm.

M 206863, M 206906 (Opole)

18. Kultura w Polsce w XXI wieku : konteksty społeczne, kulturowe i medialne /redakcja naukowa Ewa Dąbrowska-Prokopowska, Patrycja Goryń, Martyna Faustyna Zaniewska. – Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020. – 459 s. ; 23 cm.

M 221154 (Opole)

19. Media w edukacji muzycznej uczniów szkoły ogólnokształcącej / Mirosław Kisiel ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2003. – 187 s. ; il., wykr. ; 24 cm.

C 186103 (Opole)

20. Metody aktywizujące w szkolnej i pozaszkolnej edukacji muzycznej :poradnik dla nauczycieli i animatorów /Urszula Bissinger-Ćwierz. – Warszawa : „Difin”, 2019. – 216, [2] s. :il., nuty ; 23 cm.

M 220160, M 220328 (Opole)

21. Międzykulturowe konteksty edukacji muzycznej / red. Jarosław Chaciński. Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2005. – 214 s. ; 21 cm

22. Muzolandia przedszkolaka : scenariusze zajęć dla nauczycieli rytmiki i wychowania przedszkolnego /Adrianna Furmanik-Celejewska. Warszawa : „Difin”, 2016.- 101, [3] s., [14] k. tabl. :il. ; 30 cm +płyta CD.

M 216630 – M 216632 (Opole)

23. Muzyczna dekada dziecka : rozwój, edukacja, zabawa /Janina Fyk. – Zielona Góra :Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019. – 233 s. ; 25 cm.

M 221091 (Opole)

24. Muzyczne komunikowanie się / Ewa Anna Zwolińska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018. – 256 s. ; 24 cm

25. Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością : (scenariusze zajęć) / Agnieszka Ewa Jarkowska. – Tychy, Maternus Media, 2004. – 148 s. ; 21 cm

26. Muzyka w pedagogice XXI wieku – dylematy i wyzwania / Małgorzata Gawor // W : labiryncie wychowania : wyzwania edukacyjne w ujęciu interdyscyplinarnym / red. nauk. Bogdan Stańkowski, Monika Szpringer. – Kraków : Akademia Ignatianium : Wydawnictwo WAM, 2016. – S. 191-204

M 212835 (Opole)

27. Muzyka w przestrzeni edukacyjnej – wyzwania i inspiracje / red. nauk. Rafał Majzner. Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2015. – 221, [1] s. ; 25 cm

28. Muzyka w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej : studium metodyczno-badawcze / Mirosław Kisiel. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. – 223,[1] s. ; 25 cm.

C 192611 (Opole)

29. Nauczyciel edukacji muzycznej we współczesnej rzeczywistości kulturalnej / Lidia Kataryńczuk-Mania. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010. – 420, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.

M 203934 (Opole)

30. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej przewodnikiem dziecka wkraczającego w świat muzyki /Mirosław Kisiel // W : Nauczyciel wczesnej edukacji : rozwijanie kompetencji zawodowych / pod red. Wiesławy Leżańskiej i Doroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 113-126

M 216858, M 218522, M 219039 (Opole)

31. Nauka przez zabawę we wczesnej edukacji muzycznej / Rafał Majzner // W : Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. nauk. Anna Karpińska, Alina Szwarc. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2014. – S. 313-324

M 063290 (Kędzierzyn-Koźle), M 212613 – M 212615 (Opole)

32. Nie ma dzieci niezdolnych muzycznie : studium psychopedagogiczne / Witold Danielewicz. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2013. – 244 s., [26] s. tabl. ; 24 cm

33. Nowe koncepcje edukacji muzycznej / red. Andrzej Michalski. Bydgoszcz : Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002. – 163, [2] s. ; 24 cm

34. Nowe trendy w edukacji muzycznej / red. Andrzej Białkowski. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2005. – 413 s. ; 24 cm

35. Pedagogika muzyki : teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego / Wiesława Aleksandra Sacher. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2015. – 319 s. : il. ; 24 cm.

M 054572 (Brzeg), C 208330, M 208342 – M 208343 (Opole)

36. Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie :teoria i implikacje praktyczne /redakcja naukowa Barbara Borowska, Marta Buk-Cegiełka. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. – 247 s. : il. ;25 cm.

M 055260 (Brzeg), M 220537 (Opole)

37. Powszechna edukacja muzyczna a wyzwania współczesności : II Lubelskie Forum „Sztuka-Edukacja” /pod red. Andrzeja Białkowskiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Artystyczny.-  Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. – 215 s. : il., nuty ; 24 cm.

M 057675 (Kędzierzyn-Koźle)

38. Pozalekcyjna edukacja kulturalna w teorii i praktyce / Urszula Lewartowicz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – 205 s. : il. kolor. ; 24 cm.

M 214461 – M 214462 (Opole)

39. Słuchanie muzyki a kształtowanie emocjonalności dzieci / Wiesława Aleksandra Sacher. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. – 156 s. ; 24 cm

40. Słuchanie muzyki i aktywność artystyczna dzieci / Wiesława Aleksandra Sacher. – Kraków : ”Impuls”,1999. – 111,[1] s. : nuty ; 24 cm.

M 048544 (Brzeg), M 058435 – M 058436 (Kędzierzyn-Koźle), C 050202, M 050203 (Kluczbork), M 060897 – M 060898 (Nysa), C 183965, M 184067 – M 184068 (Opole)

41. Strategia rozwoju w audiacji w muzycznej edukacji / Anna Ewa Zwolińska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. – 196, [1] s. ; 24 cm

42. Twórczość dla dzieci polskich kompozytorów muzyki współczesnej /Ewa Fabiańska-Jeleńska // W : Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media / pod red. Macieja Wróblewskiego, Elżbiety Kruszyńskiej, Aleksandry Szwagrzyk. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, 2015. – S. 245-251

M 216426 (Opole)

43. Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej / Romualda Ławrowska.  – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. – 237, [1] s. ; 24 cm

44. Uczeń, nauczyciel, rodzic w rzeczywistości edukacji muzycznej : triada w kryzysie? / pod red. nauk. Amelii Golemy i Małgorzaty Kramarz ; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej. Katedra Edukacji Muzycznej. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, 2019. – 199 s. : il. ; 24 cm.

45. Uczeń w przestrzeni medialnej / Katarzyna Rogozińska, Anna Śliwińska, Anna Winiarczyk. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2017. – 124, [2] s. : il. ; 24 cm

46. Współczesne oblicza edukacji muzycznej / pod red. Renaty Gozdeckiej i Mirosława Grusiewicza ; aut. Mirosław Niziurski [i in.].  – Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – 165 s. ; 24 cm.

M 200059 (Opole)

47. Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego : specyfika kształcenia małego dziecka / red. nauk. Alicja Derecka-Bury. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2016. – 212 s. ; 23 cm

48. Wybrane problemy edukacji muzycznej /Beata Bonna, Andrzej Michalski, Elżbieta Szubertowska.  – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. – 172 s. ; 21 cm.

M 061127 (Kędzierzyn-Koźle), M 200061 (Opole)

49. Wybrane zagadnienia społecznej interpretacji rozwoju i struktury zdolności muzycznych / Michał Kierzkowski // W : Psychologia muzyki : współczesne konteksty zastosowań / red. Rafał Lawendowski, Julia Kaleńska-Rodzaj. – Gdańsk : “Harmonia Universalis”, 2014. – S. 81-92

M 213300 – M 213301 (Opole)

50. Wychowanie muzyczne jako integralny element edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz kompetencje nauczyciela /Paweł Herod // W : Z historii, teorii i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / red. nauk. Krystyna Zabawa. Kraków : Akademia Ignatianium : Wydawnictwo WAM, 2014. – S. 133-157    Dostępne w Internecie https://wydawnictwowam.pl/sites/default/files/71969_skrot.pdf   [dostęp 08.11.2021]

M 212962- M 212963 (Opole)

51. Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej Galicji w okresie autonomicznym (1867-1914) / Wojciech Motyka. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – 312 s. ; 24 cm

52. Z historii, teorii i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym /red. nauk. Krystyna Zabawa. Kraków : Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2014. – 248 s. ; 24 cm.

M 212962 – M 212963 (Opole)

53. Z zagadnień dydaktyki muzyki / red. Barbara Smoleńska-Zielińska, Maria Kaczmarkiewicz. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. – 158 s. ; 24 cm

54. Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej : red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania ; Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów. – Zielona Góra : Skarbona : Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, 2017. – 362 s. : fot., nuty, wykr. ; 21 cm

Dostępne w Internecie : https: //www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=54.+Z+zagadnie%C5%84+terapii+artystycznej%2C+logopedycznej+i+pedagogicznej+%3A+red.+nauk.+Lidia+Katary%C5%84czuk-Mania+%3B+Stowarzyszenie+Polskich+Muzyk%C3%B3w+Kameralist%C3%B3w.+%E2%80%93+Zielona+G%C3%B3ra+%3A+Skarbona+%3A+Stowarzyszenie+Polskich+Muzyk%C3%B3w+Kameralist%C3%B3w%2C+2017  [dostęp 10.11.2021 r.]

55. Zaczarowany świat muzyki : piosenki, zabawy i ćwiczenia muzyczne dla dzieci / Natalia Kłysz-Sokalska. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2015. – 112, [1] s. ; 24 cm

56. Zdolności i kompetencje muzyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym / Beata Bonna. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – 749 s. : il. ; 24 cm.

M 216076 (Opole)

57. Zagadnienia edukacji muzycznej / red. nauk. Gabriela Konkol. Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2015. – 262 s. ; 24 cm

Artykuły z czasopism :

58. Aktywna percepcja muzyki. Wybrane utwory wspóczesnych kompozytorów w opracowaniu na szkolne instrumenty perkusyjne / Renata Gozdecka . – Bibliogr. // Wychowanie Muzyczne. – 2020, nr 3, s. 16-32

59. Aktywności muzyczne a kształtowanie kompetencji społecznych dziecka /Natalia Kłysz-Sokalska // Życie Szkoły. – 2020, nr 2, s. 66-70

60. Aktywność muzyczna dzieci przedszkolnych /Janusz Rusaczyk // Wychowawca. – 2018, nr 4, s. 12-15

61. Czego będziemy uczyć? : omówienie nowej podstawy programowej. Cz. 2 /Zofia Grudzińska // Sygnał. – 2017, nr 7, s. 18-21

62. Do jakiej kultury prowadzi współczesna powszechna edukacja muzyczna? /Ryszard Popowski, Mirosław Grusiewicz // Wychowanie Muzyczne. – 2014, nr 3, s. 10-14

63. Działalność popularyzatorska Prof. Zofii Burowskiej w zakresie metod kształcenia muzycznego / Bożena Raszke // Wychowanie Muzyczne. – 2014, nr 5, s. 25-26

64. Dziecko a edukacja muzyczna / Katarzyna Wojciechowska // Życie Szkoły. – 2009, nr 1, s. 10-13

65. E-edukacja muzyczna /Natalia Kłysz-Sokalska // Życie Szkoły. – 2021, nr 9, s. 47-51

66. Edukacja muzyczna a style uczenia się /Ewa Czerniawska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2010, nr 1, s. 35-59

67. Edukacja muzyczna osób niewidomych a własne doświadczenia / Radosław Janusz Supeł // Wychowanie Muzyczne. – 2017, nr 2, s. 31-39

68. Edukacja muzyczna w nauczaniu zintegrowanym /Marian Biliński // Modelowe Nauczanie. – 2008, nr 3-4, s. 61-62

69. Edukacja muzyczna w Polsce – samotna wyspa czy integralny element lądu wychowania /Zofia Konaszkiewicz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2008, nr 2, s. 4-15

70. Edukacja muzyczna w szkołach Słowacji /Amantius Akimjak // Edukacja. – 2008, nr 3, s. 112-117

71. Edukacja muzyczna w wierze przemian politycznych, społecznych i mentalnych /Tomasz Mazur // Wychowanie Muzyczne. – 2016, nr 1, s. 11-13

72. Edukacja przez sztukę – scenariusz zajęć muzycznych z dziećmi sześcioletnimi i siedmioletnimi / Sylwia Marona // Nauczanie Początkowe. – 2016/2017, nr 1, s. 96-100

73. Edukacyjne aspekty wielości zjawisk współczesnej kultury muzycznej / Maria Przychodzińska // Wychowanie Muzyczne. – 2016, nr 1, s. 4-10

74. Edukacyjne aspekty wielości zjawisk współczesnej kultury muzycznej. Muzyka powstająca w cyberprzestrzeni /Maria Przychodzińska // Wychowanie Muzyczne. – 2017, nr 2, s. 4-9

75. Edukacyjne aspekty wielości zjawisk współczesnej kultury muzycznej. Muzyka świata /Maria Przychodzińska // Wychowanie Muzyczne. – 2016, nr 5, s. 4-7

76. Edukacyjne aspekty wielości zjawisk współczesnej kultury muzycznej. Postulowane treści – muzyka wielkiej tradycji europejskiej /Maria Przychodzińska // Wychowanie Muzyczne. – 2016, nr 3, s. 4-14

77. Emocje w wychowaniu muzycznym ucznia /Natalia Kłysz-Sokalska // Nauczanie Początkowe. – 2016/2017, nr 2, s. 25-41

78. Encyklopedia, przewodniki, dzieła edukacyjne : PWM z pomocą nauczycielowi muzyki /Barbara Literska // Wychowanie Muzyczne. – 2015, nr 5, s. 47-54

79. Formy aktywności muzycznej dzieci przedszkolnych i korzyści z nich płynące /Janusz Rusaczyk. – Bibliogr. // Wychowanie Muzyczne. – 2020, nr 3, s. 66-70

80. Gra na instrumentach muzycznych w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej. (Cz.1) /Kamil Wilk // Wychowanie Muzyczne. – 2016, nr 5, s. 22-36

81. Gra na instrumentach muzycznych w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej (Cz.2) – wskazówki metodyczne / Kamil Wilk // Wychowanie Muzyczne. – 2017, nr 1, s. 37-45

82. Jak słuchać muzyki? / Katarzyna Forecka-Waśko // Wychowanie w Przedszkolu. – 2019, nr 5, s. 12-15

83. Jaka jest i do czego służy muzyka w filmie? Materiały do zajęć dla uczniów w wieku gimnazjalnym / Mirosław Grusiewicz, Joanna Piątek // Wychowanie Muzyczne. – 2017, nr 2, s. 17-30

84. Jesień w muzyce – propozycja zajęć dla dzieci młodszych /Jacek Tarczyński, Martyna Justyńska // Wychowanie Muzyczne. – 2016, nr 4, s. 29-37

85. Kodowanie i dekodowanie w edukacji muzycznej / Izabela Breguła // Życie Szkoły. – 2018, nr 11, s. 23-28

86. Kompetencje nauczycieli muzyki w Polsce / Piotr Baron // Wychowanie Muzyczne. – 2012, nr 1, s. 13-18

87. Komputerowe wspomaganie wczesnej edukacji muzycznej /Ewa Parkita // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 4, s. 35-42

88. Koncepcja Carla Orffa w kreatywnych działaniach muzycznych ucznia /Anna Szałek // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2008, nr 3, s. 21-26

89. Kształcenie umiejętności muzycznych /Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 6, s. 44-50

90. Magia muzyki : muzyka a przyroda / Danuta Gwizdalanka // Wychowanie Muzyczne. – 2013, nr 1, s. 25-36

91. Metody prowadzące do sukcesu pedagogicznego we wczesnoszkolnej edukacji muzycznej /Urszula Słyk // Wychowanie Muzyczne. – 2015, nr 5, s. 37-40

92. Muzyczna kraina /Jadwiga Raszka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 7, s. 22-32

93. Muzyczne aplikacje mobilne jako przestrzeń mediacji pomiędzy sektorem kultury i oświaty / Agnieszka Krajewska ; Uniwersytet Śląski w Katowicach // Media i Społeczeństwo. – 2020, nr 12, s. 52-65

Dostępne w Internecie : http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/12/03-Anna-Krajewska.pdfhttp://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/12/03-Anna-Krajewska.pdf http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/12/03-Anna-Krajewska.pdfhttp://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/12/03-Anna-Krajewska.pdf  [dostęp: 10.11.2021 r.]

94. Muzyczne aplikacje mobilne w dobie koronawirusowej izolacji / Agata Krajewska // Wychowanie Muzyczne. – 2020, nr 3, s. 76-78

95. Muzyczne wędrówki po świecie. (Cz.) 1,Muzyka krajów azjatyckich Dalekiego Wschodu /Joanna Siczek // Wychowanie Muzyczne. – 2017, nr 4, s. 39-49

96. Muzyczne wędrówki po świecie .(Cz.) 3, Muzyka Ameryki Łacińskiej /Joanna Siczek // Wychowanie Muzyczne. – 2018, nr 1, s. 49-60

97. Muzyka – dziecko – rodzina :(analiza wyników badań) /Janusz Rusaczyk // Wychowawca. – 2018, nr 4, s. 16-19

98. Muzyka, edukacja, społeczeństwo – w stronę jakiego uczestnictwa w kulturze muzycznej /Barbara Jabłońska // Kultura i Edukacja. – 2014, nr 3, s. 184-205

99. Muzyka, która stymuluje i rozwija : o potrzebie edukacji muzycznej dzieci /Maria Tomaszewska // Życie Szkoły. – 2014, nr 3, s. 14-15

100. Muzyka na wielkim ekranie – zarys historyczny i ujęcie współczesne / Katarzyna Szostak // Wychowanie Muzyczne. – 2020, nr 3, s. 33-45

101. Muzyka od początku /Jolanta Gawryłkiewicz // Bliżej Przedszkola. – 2009, nr 4, s. 34-35

102. Muzyka popularna w edukacji szkolnej /Katarzyna Czapińska // Wychowanie Muzyczne. – 2015, nr 4, s. 19-22

103. Muzyka przyrody – scenariusz zajęć dla uczniów w młodszym wieku szkolnym /Miroslava Gašparova, Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. – 2014/2015, nr 4, s. 56-58

104. Muzyka rozrywkowa w treściach edukacji muzycznej. [Cz.],Instrumentarium muzyki rozrywkowej /Konrad Prusiewicz // Wychowanie Muzyczne. – 2021, nr 3, s. 51-62

105. Muzyka to memetyka : od brainworms po wychowanie muzyczne / Agata Krajewska // Wychowanie Muzyczne. – 2019, nr 4, s. 30-37

106. Muzyka w edukacji przyszłości /Mirosław Grusiewicz. – Bibliogr.// Wychowanie Muzyczne. – 2019, nr 1, s. 4-11

107. Muzyka w kulturze /Małgorzata Litwinowicz-Droździel // Wychowanie Muzyczne. – 2011, nr 2, s. 13-17

108. Muzyka w szkole – zapomniane ogniwo w procesie edukacji i rozwoju /Jarosław Miszewski // Wychowanie Muzyczne. – 2020, nr 4, s. 24-30

109. Muzyka w żłobku – refleksja nad praktyką / Marta Radwańska, Olga Wysłowska // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2016, nr 2, s. 204-219

110. Narysuj mi muzykę : gry i zabawy dla dzieci w każdym wieku /Anna Kordzińska-Grabowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 6, s. 16-17

111. Nauczanie muzyki w szkole podstawowej. Analiza rozwiązania systemowego / Ryszard Popowski, Mirosław Grusiewicz, Agnieszka Sołtysik // Wychowanie Muzyczne. – 2014, nr 5, s. 4-10

112. Nauczanie zdalne w edukacji wczesnoszkolnej – funkcje muzyki / Marta Kędzia . – Bibliogr. // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2020/2021, nr 1, s. 123-132

113. O ciszy, dźwiękowości naszego świata, języku, muzyce i potrzebie ich rozróżniania w edukacji muzycznej / Ryszard Popowski // Wychowanie Muzyczne. – 2016, nr 1, s. 21-28

114. O edukację muzyczną w bibliotekach / Adrian Uljasz // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 9, s. 41-42

115. O edukację muzyczną w bibliotekach / Adrian Uljasz // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 9, s. 41-42

116. O korzyściach z edukacji muzycznej płynących / Ewa Czerniawska // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 4, s. 133-140

117. O słuchaniu muzyki przez małe dzieci / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2013, nr 1, s. 10-12

118. Operetka i musical jako alternatywne formy edukacji artystycznej młodzieży /Bożenna Saulska // Wychowanie Muzyczne. – 2012, nr 3, s. 11-15

119. Percepcja muzyki przez dziecko – wybrane teoretyczne i metodyczne aspekty słuchania muzyki jako obszaru działalności edukacyjnej przedszkola /Rafał Majzner // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2017, nr 8, s. 3-13

120. Pieśń ludowa w edukacji muzycznej na przykładzie kultury łemkowskiej /Rafał Fudala // Wychowanie Muzyczne. – 2012, nr 2, s. 11-17

121. Piosenka jako forma aktywności wokalno-muzycznej małego dziecka / Rafał Majzner // Wychowanie Muzyczne. – 2016, nr 5, s. 12-21

122. Piosenka na lekcji muzyki / Urszula Smoczyńska // Wychowanie Muzyczne. – 2015, nr 2, s. 30-39

123. Piosenka religijna w procesie wychowania i edukacji / Arkadiusz Szymański. – Bibliogr. // Wychowanie Muzyczne. – 2019, n r 5, s. 12-21

124. Polscy kompozytorzy muzyki filmowej. materiały do zajęć dla uczniów w wieku gimnazjalnym / Mirosław Grusiewicz, Joanna Piątek . – Bibliogr. // Wychowanie Muzyczne. – 2018, nr 5, s. 46-61

125. Polska muzyka średniowieczna (test muzyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum) / Danuta Dębska // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 5, s. 16-17

126. Powszechna edukacja muzyczna w Wielkiej Brytanii / Dominik Mielko // Wychowanie Muzyczne. – 2016, nr 5, s. 52-55

127. Powszechne wychowanie muzyczne 1960-1990 : między koncepcją a realizacją. Cz. 2 / Maria Przychodzińska // Wychowanie Muzyczne. – 2011, nr 4, s. 4-16

128. Priorytetowe cele edukacji muzycznej w Polsce /Alicja Kozłowska-Lewna // Wychowanie Muzyczne. – 2014, nr 2, s. 7-11

129. Profil aktywności muzycznej uczniów na progu adolescencji w perspektywie dekady (2007-2017) / Agnieszka Weiner . – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 2, s. 46-58

130. Realizacja specjalnych potrzeb edukacji muzycznej uczestników orkiestry osób niepełnosprawnych / Leszek Ploch // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 2, s. 92-99

131. Rola muzyki w rozwoju gotowości szkolnej /Anna Skibicka, Zuzanna Walczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 2, s. 52-55

132. Rola muzyki w (świadomym) wychowywaniu dziecka / Przemysław Kaca // Remedium. – 2020, nr 12, s. 18-19

133. Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym / Ewa Pawlińska // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 4, s. 15-21

134. Rozwijanie wyobraźni poprzez muzykę u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w świetlicy szkolnej / Maria M. Karel . – Bibliogr. // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 2, s. 53-67

135. Samodzielnie wykonane instrumenty rytmiczne w edukacji muzycznej dzieci młodszych / Eva Jenčková // Wychowanie Muzyczne. – 2015, nr 3, s. 60-64

136. Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III szkoły podstawowej /Anna Śliwińska // Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 3, s. 92-94

137. Słuchanie muzyki w edukacji wczesnoszkolnej /Eva Jenčková // Wychowanie Muzyczne. – 2015, nr 4, s. 57-62

138. „So mi la i La, ti, do” – kwintesencja krakowskiej koncepcji wychowania muzycznego : o potrzebie wznowienia książek Zofii Burowskiej /Anna Waluga // Wychowanie Muzyczne. – 2015, nr 2, s. 11-15

139. Społeczny wymiar muzyki w rozwoju dziecka / Katarzyna Forecka-Waśko . – Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2020, nr 9, s. 49-51

140. Stymulowanie twórczej aktywności dziecka /Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 1, s. 17-19

141. Śpiew dzieci młodszych /Piotr Kaja // Wychowanie Muzyczne. – 2014, nr 2, s. 25-29

142. Śpiew i taniec w edukacji muzycznej /Eva Jenčková // Wychowanie Muzyczne. – 2015, nr 5, s. 44-46

143. Śpiew – tak, ale jaki? /Anna Pyda-Grajpel // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2008, nr 2, s. 25-30

144. Tematy integrujące muzykę i plastykę / Ewa Hoffman-Lipska, Barbara Smoleńska-Zielińska, Danuta Wasilewska-Żarnowska // Wychowanie Muzyczne. – 2019, nr 2, s. 41-46

145. Teoria i praktyka edukacji muzycznej na Ukrainie na przykładzie różnych placówek wychowawczych w Kałuszu /Anastasiia Tereshchenko // Wychowanie Muzyczne. – 2017, nr 4, s. 63-68

146. Terapeutyczna funkcja muzyki /Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 3, s. 24-28

147. Treści edukacji wczesnoszkolnej. Repertuar wokalny /Urszula Słyk // Wychowanie Muzyczne. – 2016, nr 1, s. 29-38

148. Treści kształcenia i metodyka wychowania przez sztukę w zakresie muzyki i śpiewu oraz pląsów i tańca / Zuzanna Jastrzębska-Krajewska // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 4,  dod. “Sześciolatki w przedszkolu”, s. 165-172

149. Twórcze warsztaty muzyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Założenia i podstawy / Urszula Słyk // Wychowanie Muzyczne. – 2015, nr 4, s. 26-29

150. Uczenie się przez przeżywanie – jako strategia kształcenia muzycznego w edukacji zintegrowanej /Jerzy Dyląg // Nowa Szkoła. – 2009, nr 4, s. 23-28

151. Uwarunkowania systemowe i podmiotowe percepcji i recepcji dzieł muzycznych / Romualda Ławrowska // Wychowanie Muzyczne. – 2015, nr 2, s. 20-28

152. Wpływ muzyki i edukacji muzycznej na rozwój dzieci i młodzieży / Barbara Wojtanowska-Janusz // Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej. – 2014, z. 2, s. 35-46.

153. Wpływ muzyki na rozwój ogólny dzieci /Ewa Hoffman // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 6, s. 20-29

154. Współczesne (mega) trendy edukacji muzycznej a sytuacja polskiego nauczyciela /Agnieszka Weiner // Chowanna. – T. 2 (2013), s. 61-80

155. Współczesne problemy nauczycieli muzyki / Elżbieta Frołowicz . – Bibliogr. // Wychowanie Muzyczne. – 2019, nr 1, s. 22-30

156. Wychowanie przez muzykę / Renata Szczypior, Barbara Tartanus-Kowalska // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 4, s. 90

157. Wychowanie przez piosenkę : bibliografia w wyborze /Elżbieta Trojan // Świetlica w Szkole. – 2016, nr 3, s. 6

158. Z najnowszych badań diagnostycznych powszechnej edukacji muzycznej / Violetta Przerembska // Wychowanie Muzyczne. – 2012, nr 5, s. 70-76

159. Zabawy tematyczne z aktywnym słuchaniem muzyki instrumentalnej / Romualda Ławrowska // Wychowanie Muzyczne. – 2017, nr 1, s. 27-36

160. Zajęcia muzyczne z dziećmi a organizacja przestrzeni / Katarzyna Wolanin // Wychowanie Muzyczne. – 2018, nr 4, s. 21-25

161. Zajęcia umuzykalniające w przedszkolu : (organizacja i budowa zajęć umuzykalniających) / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 2, s. 24-27

162. Zapomniane przeżycia estetyczne / Mirosław Grusiewicz // Wychowanie Muzyczne. – 2018, nr 1, s. 4-14

163. Zasada poglądowości w nauczaniu muzyki w szkole /Maurice Chevais // Wychowanie Muzyczne. – 2016, nr 5, s. 56-60

164. Zdalnie – muzykalnie / Katarzyna Forecka-Waśko // Wychowanie w Przedszkolu. – 2020, nr 6, s. 37-40

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Aktualizacja : 10 listopada 2021 r.