Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju /Aneta Rogalska-Marasińska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. Autorka łączy prezentowaną problematykę z postulatem naprawy relacji międzyludzkich i międzykulturowych poprzez zgodę na powszechną realizację idei zrównoważonego rozwoju, którą postrzega jako niezbędny dziś cel aktywności społeczności globalnej. Sugeruje wykorzystanie edukacji międzykulturowej, dostrzegając w niej najbardziej uzasadnione narzędzie wychowawcze, aby wielokulturowa społeczność globu dokonała zmiany swoich postaw i wybrała odbudowę podstawowych środowisk życia ludzi na zasadach harmonii i współbycia, z odrzuceniem narracji zysku, przymusu rywalizacji oraz niechęci wobec drugiego człowieka.