Edukacja domowa w Polsce i na świecie

Bibliografia w wyborze “Edukacja domowa w Polsce i na świecie” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2019 i zawiera 74 opisy bibliograficzne. Została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Dom i szkoła : pole walki? / Monika Kamper-Kubańska, Karolina Kaszlińska. – Bibliogr. // W : Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod. red. Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej. – Warszawa : “Difin”, 2015. – S. 119-126
M 213315 M 213316 M 214090 (Opole)

2. Edukacja domowa / Marek Budajczak. – Wyd. 2 w j. pol. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 159,[1] s. ; 24 cm. – (Wyzwania Pedagogiki)
M 59331 (Kędzierzyn-Koźle), C 051318 (Kluczbork), C 064712 (Nysa), C 191161 M 194767 M 194768 M 194769 M 19477 (Opole)

3. Edukacja domowa / Wiesław Stebnicki. – Warszawa : Marzena Zakrzewska, cop. 2014. – 219, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Salomona)
C 213353 (Opole)

4. Edukacja domowa / Wiesława Limont // W : Alternatywy w edukacji / pod redakcją naukową Bogusława Śliwerskiego i Andrzeja Rozmusa. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2018. – S. 181-182
M 054930 M 64857 KK M 069011 M 217952 M 217953

5. Edukacja domowa – alternatywa wobec szkoły systemowej : pomiędzy publicznym a niepublicznym paradygmatem oświatowym / Janusz Stanek. – Bibliogr. // W : Znaczenie aktywności edukacyjnej i zawodowej w życiu człowieka : monografia naukowa / [pod red. Antoniego Augustyna, Artura Łaciny-Łanowskiego] ; Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim. – Wodzisław Śląski ; Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010. – S. 91-98
M 215381 (Opole)

6. Edukacja domowa : edukacja przyszłości / Wiesław Stebnicki. – Warszawa : Fijor Publishing Company, cop. 2014. – 230, [1] s. ; 21 cm.

7. Edukacja domowa jako alternatywa do nauczania szkolnego / Agnieszka Frankowska // W : Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych. T. 1 / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – S. 162-170

8. Edukacja domowa jako alternatywa edukacyjna dla dzieci zdolnych / Magdalena Giercarz-Borkowska. – Wrocław : Wydawnictwo TeksTy, 2019. – 469 stron ; 24 cm.

9. Edukacja domowa jako przedsięwzięcie edukacyjne podejmowane przez rodzinę / Danuta Tomczyk // W : Wokół rodziny / red. nauk. Iwona Korpaczewska, Ewa Jackowska. – Szczecin : Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, 2015. – S. 132-154

10. Edukacja domowa : społeczne konteksty kształcenia się w rodzinnym gronie, poza instytucjonalnym środowiskiem szkoły / Marek Budajczak. – Poznań : “Rys-Studio”, 2002. – 224 s. ; 21 cm.

11. Edukacja domowa : teoria i praktyka / [redakcja Danuta Tomczyk, Mirosław Zając]. – Szczecin : Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, 2018. – 202 strony : fotografie, wykresy ; 24 cm.

12. Edukacja domowa w Polsce : teoria i praktyka / red. Marzena i Paweł Zakrzewscy. – Warszawa : Marzena Zakrzewska : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, 2009. – 493, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm.

13. Edukacja spersonalizowana: tutoring, coaching, mentoring, edukacja domowa / Beata Master. – Katowice : Wydawnictwo BE-MASTER Sp. z o.o., 2019. – 432 strony : ilustracje ; 24 cm.

14. Kształcenie w rodzinie w świetle terminów pedagogicznych / Bożena Sieradzka-Baziur // W : Pedagogika rodziny na początku XXI wieku w świetle pojęć i terminów / red. Bożena Sieradzka-Baziur. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018. – S. 217-241
M 219577 M 219578 (Opole)

15. Moc i niemoc szkoły jako istotne czynniki determinujące decyzję rodziców o edukacji pozaszkolnej dzieci – analiza wypowiedzi internautów / Urszula Bartnikowska, Karolina Żelazowska. – Bibliogr. // W : Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. T. 1, Wyzwania i szanse edukacyjne / red. Andrzej Olubiński, Dorota Zaworska-Nikoniuk. – Olsztyn : Wydawnictwo Unwiersytetu Warmińsko-Mazurski, 2017. – S. 95-113
M 217361/I (Opole)

16. O dyskryminacji i opresji w polskim systemie oświaty z przypadku edukacji domowej metodami semiotycznymi wywiedzionych / Maria Budajczak. – Bibliogr. // W : Nierówność szans edukacyjnych – przyczyny, skutki, koncepcje zmian / praca zbiorowa pod red. Wiktora Żłobickiego i Beaty Maj. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2012. – S. 53-65
M 054000 (Brzeg), M 207762 C 207753 (Opole)

17. O miejscach bezpiecznych w edukacji / Kamila Kamińska. – Bibliogr. // W : Dom : perspektywy i znaczenia / pod red. Katarzyny Kokot i Andrzeja Ładyżyńskiego. – Wrocław : ATUT, 2011. – S. 59-71
M 206613 (Opole)

18. Rodzina w edukacji domowej / pod red. Joanny Bieleckiej-Prus. – Warszawa : Wydawnictwo i Księgarnia “Gotów” Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, 2018. – 280 s. : il., wykr. ; 21 cm.
M 055130 (Brzeg), M 219127 (Opole)

19. Rola wychowawcza matki w edukacji domowej / Marzena Zakrzewska. – Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, 2013. – 318 s. : il. ; 24 cm.
M 054710 (Brzeg), M 63569 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 053529 (Kluczbork), C 067524 (Nysa), M 213355 (Opole)

20. Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej / Paweł Zakrzewski. – Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, 2013. – 219 s. : il. ; 24 cm.
M 054711 (Brzeg), M 63570 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 053530 (Kluczbork), C 067525 (Nysa), M 213354 (Opole)

21. Tutoring a edukacja domowa / Marek Budajczak // W : Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków / redakcja naukowa Piotr Czekierda, Bartosz Fingas, Marcin Szala. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. – S. 169-177
M 068117 C 067873 (Nysa), M 213672 M 213673 (Opole)

22. Zamiast edukacji : warunki do uczenia się przez działanie / John Hold ; przekł. z jęz. ang. Dorota Konowrocka ; wprowadzenie do wyd. polskiego Bogusław Śliwerski. – Kraków : “Impuls”, 2007. – 300 s. ; 25 cm.
C 198381 M 198481 M 198482 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

23. Alternatywne formy edukacji / Małgorzata Stańczyk // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 9, s. 52-54

24. Co z edukacją domową w XXI wieku? / Julian P. Sawiński. – Bibliogr. // Nowa Szkoła. – 2008, nr 10, s. 26-29
25. Domowi / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. – 2007, nr 51/52, s. 12-13
* Homeschooling – nauka w domu

26. Doświadczenie edukacji domowej i edukacji tradycyjnej – w narracji maturzysty / Renata Królikiewicz // Studia Paedagogica Ignatiana. – Vol. 20, [z.] 3 (2017), s. 161-181

27. Edukacja domowa / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 97, s. 56-58

28. Edukacja domowa / Iwona Kobus // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 8, s. 48-50

29. Edukacja domowa / Tomasz Tokarz. – Bibliogr. // Sygnał. – 2018, nr 11, s. 15-19

30. Edukacja domowa a obowiązek szkolny na przykładzie Polski i Niemiec : analiza ekonomiczna obu form nauczania / Alicja Sielska // Ogrody Nauk i Sztuk : debiuty … – T. 6 (2016), s. 207-214

31. Edukacja domowa a przemiany nowoczesności / Maria Głowacka // Zoon Politikon. – Nr 6 (2015), s. 229-246

32. Edukacja domowa a szkolnictwo publiczne : spór o edukacyjną wolność / Paweł Bartosik. – Bibliogr. // Gazeta Szkolna. – 2009, nr 23/24, s. 1, 4, 8

33. Edukacja domowa : alternatywa dla nauczania zinstytucjonalizowanego / Teresa Olearczyk // Państwo i Społeczeństwo. – 2016, nr 2, s. 27-38

34. Edukacja domowa jako alternatywa dla współczesnej szkoły? / Krystyna Holly // Przegląd Oświatowy. – 2013, nr 11, s. 14-16

35. Edukacja domowa jako alternatywa w kształceniu dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Urszula Bartnikowska // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica. – [Nr] 3 (2014), s. 13-22

36. Edukacja domowa jako “szkoła przyszłości” / Katarzyna Szolc // Prosopon. – 2018, nr 4, s. 51-58

37. Edukacja domowa : kilka uwag w kontekście dyskursu o edukacji demokratycznej / Joanna Helios // Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna. – T. 3, nr 2 (2014), s. 180-198

38. Edukacja domowa nie jest absurdem / Zbigniew Marciniak ; rozm. przepr. Beata Igielska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 10, s. 7-10

39. Edukacja domowa – nowy czy stary styl kształcenia? / Anna Aleksandra Jurczak // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – T. 70 (2017), s. 190-201

40. Edukacja domowa – szansa czy zagrożenie we wczesnym kształceniu dziecka? / Joanna Juszczyk-Rygałło // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2014, nr 4, s. 121-135

41. Edukacja domowa w XXI wieku / Julian Piotr Sawiński // Nowa Szkoła. – 2012, nr 2, s. 10-13

42. Edukacja domowa w opinii nauczycieli / Dorota Sikora // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 3, s. 45-50

43. Edukacja domowa w Polsce : dokonania i wyzwania / Marek Budajczyk // Ethos. – 2006, nr 75, s. 186-196

44. Edukacja domowa w Polsce : pedagogiczne inspiracje współczesnych edukatorów domowych / Katarzyna Kochan // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika. – Z. 32 (2016), s. 115-136

45. Edukacja domowa w pytaniach i odpowiedziach / Marek Budajczyk // Nowe Horyzonty Edukacji. – 2014, nr 2, s. 55-57

46. Edukacja domowa w USA / Steven Wallett // Nowa Szkoła. – 2006, nr 7, s. 48-54

47. Edukacja domowa własnych dzieci / Paweł Bartosik // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 2, s. 18-27

48. Edukacja domowa : zapis jednego spotkania / Jagoda Siwiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 7, s. 7-13

49. “E-wsparcie” dla rodziców w edukacji domowej dzieci / Urszula Bartnikowska, Joanna Maria Garbula // Studia Paedagogica Ignatiana. – Vol. 20, [z.] 3 (2017), s. 31-46

50. Homeschooling (nauczanie domowe) – szansa czy zagrożenie? / Imelda Chłodna // Cywilizacja. – Nr 30 (2009), s. 118-127

51. Homeschooling po polsku, czyli Kilka refleksji o stanie edukacji domowej w Polsce / Aleksandra Minczanowska // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – Vol. 13, nr 4 (2018), s. 129-140

52. Kształcenie domowe jako jeden z nowoczesnych modeli dzisiejszej edukacji / Jiří Prokop // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae. – R. 3 (2007), s. 53-61
*Edukacja domowa – Czechy

53. Kształcenie dzieci zdolnych w europejskich systemach edukacyjnych : fenomen tutoringu domowego w Anglii / Anna Włoch // Studia Paedagogica Ignatiana. – Vol. 20, [z.] 3 (2017), s. 63-83

54. Nauczanie domowe / Marta Majorczyk // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 10, s. 42-45

55. Nauczanie domowe a prawo do edukacji / Justyn Piskorski // Prawa Człowieka. – Nr 12 (2009), s. 193-201

56. Nie tylko w szkole / Magdalena Giercarz-Borkowska // Nowe Horyzonty Edukacji. – 2015, nr 2, s. 58-60

57. (Nie)Zaufanie społeczne względem samodzielności edukacyjnej rodziców w homeschoolingu / Emilia Mazurek // Przegląd Pedagogiczny. – 2016, nr 2, s. 88-102

58. O kondycji polskiej edukacji domowej jako społecznego “subimago” (albo o niebezpieczeństwach metaforyzacji) / Marek Budajczak // Kultura, Społeczeństwo, Edukacja. – 2012, nr 2, s. 53-60

59. O niektórych aspektach społecznych polskiej edukacji domowej / Elżbieta Ceholnik-Szafran // Zeszyty Naukowe – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. – 2018, nr 2, s. 165-173

60. Polska edukacja domowa jako “mise en abyme” między kondycją ludzką a społecznymi konstrukcjami oświatowymi / Marek Budajczak // Studia Paedagogica Ignatiana. – Vol. 20, [z.] 3 (2017), s. 47-62

61. Polskie tradycje edukacji domowej / Krzysztof Jakubiak // Studia Paedagogica Ignatiana. – Vol. 20, [z.] 3 (2017), s. 19-30

62. Ponad horyzont : jak świadomi rodzice mogą oddolnie wpłynąć na edukację / Joanna Obuchowska // Życie Szkoły. – 2019, nr 9, s. 39-42

63. Powrót guwernantek / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2008, nr 34, s. 1, 4

64. Prawie jak w szkole / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2015, nr 6, s. 4

65. Problemy społeczne i wyzwania edukacji domowej w Japonii : ybrane zagadnienia / Izumi Odakura // Pedagogika Społeczna. – 2010, nr 3-4, s. 57-66

66. Przymus szkolny / Piotr Kowalczuk // Przegląd Oświatowy. – 2008, nr 10, s. 13-14
*Konferencja “Między wolnością a obowiązkiem – edukacja domowa”

67. Skuteczne uczenie się poza szkołą : edukacja domowa / Małgorzata Rostkowska // Meritum. – 2014, nr 3, s. 37-43

68. Socjalizacja w edukacji domowej w opinii rodziców edukujących domowo / Renata Królikiewicz // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – Vol. 11, nr 4 (2016), s. 115-128

69. Szkoła domowa / Joanna Jeżak // Głos Pedagogiczny. – 2016, nr 78, s. 10-14

70. Szkoły domowe w USA / Joanna Rudkowska, Natalia Banach // Edukacja. – 2002, nr 1, dod. s. 28-30

71. Ucieczka do Bullerbyn / Joanna Cieśla // Polityka. – 2018, nr 20, s. 29-31

72. Uczeni inaczej / Krzysztof Burnetko // Polityka. – 2008, nr 48, s. 24-25

73. Unschooling albo dzieci zielononóżki / Ewa Tomankiewicz // Remedium. – 2019, nr 11, s. 2-4
* Unschooling – alternatywna filozofia edukacyjna, w której uczenie wiedzione jest przez zainteresowania, potrzeby i cele ucznia

74. Zalety i wady edukacji domowej / Marzena Zakrzewska // Warszawskie Studia Pastoralne. – R. 9, nr 3 (2014), s. 121-139

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu