Edukacja do samodzielności

Edukacja do samodzielności : warsztaty z dociekań filozoficznych : teoria i metodyka / Aldona Pobojewska.  Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. 

W niniejszym studium autor godzi ze sobą dwie perspektywy prezentacji warsztatów z dociekań filozoficznych : teoretyczną i metodyczną. Książka zawiera nie tylko wykład określonej metody kształcenia, techniki uczenia,  ze szczególnym podkreśleniem nauczania – etyki, ale również podstawowe przesłanie moralne, które winno towarzyszyć każdemu nauczycielowi.  Publikacja  adresowana jest do nauczycieli wszystkich szczebli i typów edukacji, do pracowników placówek wychowawczych, tj. pedagogów i psychologów, jak również do  trenerów prowadzących rożnego rodzaju warsztaty.