Edukacja cyfrowa w szkołach w Europie 

Edukacja cyfrowa w szkołach w Europie  : raport Eurydice / Komisja Europejska. – Warszawa : Wydawnictwo FRSE, 2020.

Autorzy raportu wskazują na dwa istotne i uzupełniające się wymiary edukacji cyfrowej w szkołach : rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz  pedagogiczne wykorzystanie narzędzi informatycznych do wspierania i przekształcania procesu uczenia się i nauczania. Opracowanie zawiera wskaźniki dotyczące m.in.: kompetencji cyfrowych uczniów i sposobów ich rozwijania oraz oceniania w ramach programów szkolnych,       kompetencji cyfrowych nauczycieli,   wykorzystania narzędzi informatycznych w kontekście szkolnym, w tym do oceny kompetencji cyfrowych, strategicznego podejścia do edukacji cyfrowej w systemach edukacji poszczególnych krajów i wynikających z niego działań wspierających szkoły.